archive-rs.com » RS » B » BGSAOBRACAJ.RS

Total: 839

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Одељење за привремени режим саобраћаја - дозволе за кретање
  4 у улици 27 марта број 43 45 Дозволу је могуће добити за један месец или за више месеци Напомена Готова решења издају се сваког радног дана од 09 00 до 11 00 и од 14 00 до 15 00 часова У захтеву је потребно навести име и адресу подносиоца захтева разлози кретања возила мимо утврђеног режима саобраћаја регистарски број возила временски период на који се захтев односи навести месеце за које се тражи дозвола контакт телефон Уз захтев се прилажу фотокопије следећих докумената саобраћајне дозволе из читача записника и решења Министарства саобраћаја односи се на возила за која су приложене саобраћајне дозволе решења Агенције за привредне регистре Приликом подношења захтева за кретање снабдевање плаћају се следеће таксе 1 Локална административна такса за подношење захтева Градска административна такса Прималац Град Београд На жиро рачун број 840 742241843 03 Позив на број 97 50 501 Износ таксе 300 00 2а Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текућу годину Градска административна такса тарифни бр 5 тач 4 Прималац Град Београд На жиро рачун број 840 742241843 03 Позив на број 97 67 501 08 04 Износ таксе 487 динара 2б Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текући месец Градска административна такса тарифни бр 5 тач 5 Прималац Град Београд На жиро рачун број 840 742241843 03 Позив на број 97 64 501 08 05 Износ таксе 2988 динара 2ц Решење за снабдевање утовар истовар новца селидбе вршење неодложних комуналних интервенција у пешачкој зони за текући месец Градска административна такса тарифни бр 5 тач 3 Прималац Град Београд На жиро рачун број 840 742241843 03 Позив на број 97 70 501 08 03 Износ таксе 2988 динара Извод из ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОБЛАСТИ РАДА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ сл лист Града

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1535%3A2009-04-26-13-40-06&catid=&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Одељење за привремени режим саобраћаја - сагласности
  за саобраћај на основу чл 157 Закона о безбедности саобраћаја на путевима Сл гласник РС бр 41 09 53 10 101 11 32 13 чл 21 Одлуке о улицама и некатегорисаним путевима Сл лист Београда бр 03 01 15 05 29 07 даје сагласност на саобраћајне услове обезбеђења зоне заузећа затварања саобраћаја док трају грађевински радови дефинисане саобраћајним елаборатом који уз писани захтев подноси инвеститор или извођач радова Елаборат мора бити оверен од стране овлашћеног пројектанта саобраћајне сигнализације осим за проходну скелу или у случајевима када се заузећем јавне саобраћајне површине тротоара не угрожава безбедност пешака тротоар има довољну ширину да и поред заузећа за потребе градилишта остане довољна ширина за безбедно кретање пешака и не постоји потреба да се пешачки саобраћај преусмерава на супротан тротоар Због институција и служби архива Секретаријата Дирекција за путеве МУП инспекција и подносилац које морају бити упознате са привременим начином регулисања саобраћаја из елабората на који је Секретаријат дао сагласност исти мора бити приложен у пет примерака доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева 300 динара према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београда доказ о плаћеној такси за издавање сагласности за заузеће јавне површине 5017 динара према Одлуци о локалним

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1532%3A2009-04-25-16-59-14&catid=&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Одељење за привремени режим саобраћаја - манифестације
  одржава на коловозу на шалтеру број 4 у улици 27 марта 43 45 Код промоција и презентација разних производа уколико се заузима јавна саобраћајна површина штандови бине промоције разних производа подносилац захтева је у обавези да се обрати општини на чијој територији се одржава манифестација и поднесе захтев скицу места постављања са уцртаним објектом у размери 1 100 фотографски приказ На основу прослеђеног захтева Секретаријат за саобраћај издаје сагласност на

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1533%3A2009-04-25-17-54-32&catid=&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Одељење за привремени режим саобраћаја - аутошколе
  полигон налази на јавној саобраћајној површини паркиралишта улице тротоари На шалтеру број 4 у улици 27 марта број 43 45 потребно је доставити захтев скицу полигона у три примерка доказ о плаћеној такси за коришћење посебно обележеног простора за практичну обуку возача 974 динара дневно према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београда доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева 300 динара према Одлуци о локалним административним

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1534%3A2009-04-26-13-27-35&catid=&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Упозорење-Страница је у изради
  гостију на мрежи РЕДОВИ ВОЖЊЕ Број линије нпр 95 ИТС Поласци ноћних линија Трасе трамвајских линија Трасе тролејбуских линија Мапа зона и стајалишта Шема тарифних зона АРХИВА Претражите архиву Време у Београду Без оквира Упозорење Страница је у изради Страница је у изради Претходна Следећа БГ ПРЕВОЗ E Управа Број посета Copyright 2016 Секретеријат за саобраћај Одељење за информисање и информационе технологије Design by Ова адреса ел поште заштићена је

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1742%3A2009-05-18-17-49-05&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Одељења за информисање и информационе технологије-Надлeжности
  се редовно прослеђују медијима а ови посредно обавештавају грађане или се по потреби информишу и грађани непосредно Ова и иначе велика потреба увећава се током великих радова на кључним београдским саобраћајницама и мостовима Презентоване информације садрже и визуелне представке у облику тематских мапа и анализа израђених у оквиру Одељења а чине информације јаснијим и потпунијим Телефонски контакт са грађанима и комуникација путем електронске поште је још једна од активности Одељења Како би се умањила одбојност грађанства према бирократским установама и како би се демистификовала процедура њиховог функционисања а и унапредио имиџ Градске управе свакодневно се грађанству одговара на најразличитија питања из области саобраћаја Годишње се путем електронске поште проследи око 2500 одговора на питања која стижу електронском поштом Географски информациони системи У оквиру Одељења за информационе технологије и информисање јавности се израђују тематске мапе и анализирају подаци са терена похрањени у географске базе података применом ГИС алата Поред софтверских алата неопходан услов за формирање географског информационог система двомилионског града су подаци Тачност података њихов јасан и праворемени приказ условљени су континуитетом у прикупљању уносу у базу и редовним ажурирањем података Поред тога потпуна функционалност у прикупљању података постигнута је набавком хардвера Trimble GeoExplorer Geoxh и софтвера за снимање података и рад на терену ESRI ArcPad Применом специјалних алата у оквиру софтверског пакета АrcGIS направљен је корак ка коначном циљу да се подаци из база Секретаријата од ширег значаја поставе на интернет и тако буду доступни свим грађанима интерактивна мапа Београда Увођењем и применом ГИС технологије у Секретаријату за саобраћај отвара се могућност управљања саобраћајем и ствара основа за примену система који користе транспорт телематику за решавање проблема који се јављају у свим областима саобраћаја у самим возилима уличној мрежи организацији и управљању као и међусобну повезаност свих наведених елемената Ови системи су увелико примењују у развијеним земљама и обухваћени су

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1527%3A2009-04-24-14-02-44&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Измене режима и затварање саобраћаја у улицама Виловског, Саве Текелије и Даничарева
  09 2015 до 16 09 2015 фаза II Затварање саобраћаја у ул Виловског код раскрснице са ул Саве Текелије и измена режима саобраћаја у раскрсници улица Виловског и Саве Текелије у периоду од 17 09 2015 до 21 09 2015 фаза I Измена режима саобраћаја у ул Саве Текелије угао са ул Виловског у периоду од 22 09 2015 до 24 09 2015 фаза I Затварање саобраћаја у ул Виловског

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?view=article&catid=7%3A2009-02-21-19-12-10&id=8377%3A2015-09-11-13-03-07&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Измене режима линија ЈГП-а током извођења радова у Улици Војислава Илића
  Вучића до Римске улице Радови ће се изводити по фазама и то 1 фаза заузеће две саобраћајне траке смер од улице Господара Вучића ка улици Римској у периоду од 01 00 часа 12 09 2015 године до 13 00 часова 12 09 2015 године 2 фаза делимично и сукцесивно заузимање делова коловоза ради постављања специјалних возила кула за завршне радове смер од улице Господара Вучића ка улици Римској у периоду од 13 00 часа 12 09 2015 године до 01 00 часова 13 09 2015 године 3 фаза заузеће две саобраћајне траке смер од улице Римске ка улици Господара Вучића у периоду од 01 00 часа 13 09 2015 године до 13 00 часова 13 09 2015 године 4 фаза делимично и сукцесивно заузимање делова коловоза ради постављања специјалних возила кула за завршне радове смер од улице Римској ка улици Господара Вучића у периоду од 13 00 часа 13 09 2015 године до 01 00 часова 14 09 2015 године Током извођења поменутих радова биће примењен следећи режим рада возила ЈГС а тролејбуске линије бр 19 21 и 22 се привремено укидају тролејбуси са линије број 29 ће саобраћати на скраћеној траси Студентски трг Црвени крст као локална линија 29Л

  Original URL path: http://bgsaobracaj.rs/index.php?view=article&catid=7%3A2009-02-21-19-12-10&id=8376%3A2015-09-11-13-00-40&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive