archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • To send the page you must enter your name your e mail address and the address of the recipient Name Email Recipient email Email subject Send me a copy

  Original URL path: http://www.carina.rs/_layouts/SerbianCustomsPortalForms/SendPageForm.aspx?page=http:/www.carina.rs/en/Pages/default.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • To send the page you must enter your name your e mail address and the address of the recipient Name Email Recipient email Email subject Send me a copy

  Original URL path: http://www.carina.rs/_layouts/SerbianCustomsPortalForms/SendPageForm.aspx?page=http:/www.carina.rs/Search/Advanced.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • To send the page you must enter your name your e mail address and the address of the recipient Name Email Recipient email Email subject Send me a copy

  Original URL path: http://www.carina.rs/_layouts/SerbianCustomsPortalForms/SendPageForm.aspx?page=http:/www.carina.rs/cyr/Stranice/Vesti.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Корисне информације
  за увоз и транзит као и о изгледу и садржини обрасца уверења серификата за те пошиљке у даљем тексту Правилник а који је ступио на снагу 02 03 2011 године Чланом 2 Правилника утврђено је на које врсте кућних љубимаца се односе одредбе истог док су одредбама члана 4 8 Правилника прописани услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит Такође Правилником су прописани изглед и садржина обрасца уверења сертификата за кућне љубимце који су одштампани уз исти и чине његов саставни део У складу са наведеним при некомерцијалном кретању кућних љубимаца које у складу са одредбама Закона о спољнотрговинском пословању могу да увозе извозе или са њима транзитирају кроз нашу земљу физичка лица и то паса мачака и крзнашица исти морају бити трајно обележени на прописан начин и мора их пратити документација прописана одредбама Правилника Кућне љубимце остале животиње из члана 2 тачка 3 Правилника мора пратити документација односно уверење сертификат којим се потврђује да су испуњени ветеринарско санитарни услови за њихово некомерцијално кретање Акт Управе царина број 148 03 030 01 70 2011 од 07 03 2011 године О најновијим изменама информишите се овде Мале количине биља која увозе физичка лица У Службеном гласнику Републике Србије број 48 од 01 07 2011 године објављен је Правилник о начину и условима за увоз малих количина биља биљних производа и прописаних објеката и о одређивању малих количина за поједине врсте биља и биљних производа у даљем тексту Правилник који ступа на снагу 09 07 2011 године Овим Правилником ближе су прописани начин и услови за увоз малих количина биља биљних производа и прописаних објеката и одређене мале количине за поједине врсте биља и биљних производа за које није обавезан фитосанитарни преглед Мале количине биља биљних производа и прописаних објеката увозе физичка лица приликом уласка у Републику Србију у складу са законом Исте се могу увести ако 1 су пореклом из европских земаља 2 се користе у неиндустријске и некомерцијалне сврхе или за конзумацију током путовања односно ако се увозе у количинама прописаним чл 4 Правилника 3 нема опасности од ширења штетних организама Мале количине биља и биљних производа сходно чл 4 Правилника су 1 до пет килограма плодова свежег воћа и поврћа искључујући кртоле кромпира 2 један букет или венац од резаног цвећа и делова биља 3 до 100 г или до пет паковања семена цвећа и поврћа у оригиналном паковању 4 до три килограма луковица и гомоља украсног биља 5 до три собне биљке и лончанице искључујући бонсаи 6 до десет балконских биљака и неодрвењених украсних грмова Акт Управе царина број 148 03 030 03 21 2011 од 06 07 2011 године Примена нових царинских прописа Румуније у путничком промету Актом Министарства унутрашњих послова Републике Србије Дирекција полиције Управа граничне полиције 03 9 број 28 548 13 1 од 18 11 2013 године као и актом Амбасаде Републике Србије у Букурешту број К 308 3 2013 од 19 11 2013 године информисани смо да је дана 15 11 2013 године ступила на

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Putnici/Stranice/KorisneInformacije.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Поступак царињења у путничком промету
  Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Путници Поступак царињења у путничком промету ЦАРИЊЕЊЕ У ПУТНИЧКОМ ПРОМЕТУ Овде се можете информисати о начину спорвођења царинског поступка у путничком промету са иностранством Такође можете видети Списак предмета за личне потребе и спортске сврхе за које се може одобрити привремени увоз уз потпуно ослобођење од увозних дажбина као и Образац за привремени увоз извоз робе прилог усменој

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Putnici/Stranice/PostupakCarinjenja.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Моторна возила
  Београду прихватиће се као валидна ако се у том поступку утврди да одговара чињеничном стању нпр за возило које се према својим карактеристикама не може сврстати у одговарајући тарифни број као моторно возило таква потврда се не може прихватити и у таквим ситуацијама даљи поступак спровешће се у складу са прописима који се односе на робу која је предмет царињења Олдтајмери се могу извозити из наше земље под условом да је за извоз дата дозвола сагланост надлежног органа у складу са тачком 15 Одлуке о одређивању робе за чији је увоз извоз односно транзит прописано прибављање одређених исправа Сл гласник РС 58 2011 5 Документа која се прилажу у царинском поступку Ради спровођења одговарајућег царинског поступка возила у нашу земљу могу ући са редовним или привременим регистарским ознакама нпр ZOOL IT и др Да би се одобрило царински дозвољено поступање над возилом исто не мора бити претходно одјављено у иностранству нити мора имати важећу годишњу регистрацију Возило регистровано у иностранству које подлеже обавези регистрације у Републици Србији мора се писмено пријавити улазној граничној царинарници чл 146 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом За путничко моторно возило са привременом регистрацијом ZOOL IT и др којим лице пролази преко царинског подручја не подноси се декларација за транзит тј не постоји обавеза пријаве у смислу члана 146 Уредбе о царински дозвољеном постпању с робом За путничка моторна возила натоварена на ауто платформу која носе редовне стране регистарске ознаке или привремене регистарске ознаке ZOOL IT и др а која се при уласку у наше царинско подручје пријављују за поступак транзита не подноси се транзитни документ За моторна возила која само транзитирају преко нашег царинског подручја у моменту пријаве на граничном прелазу за спровођење поступка транзита царински орган неће захтевати и подношење комплетне документације јер ће о истој у одговарајућем поступку ценити органи земље одредишта Такође приликом пријаве возила на граничном прелазу ради спровођења одговарајућег царинског поступка у одредишној царинарници унутар нашег царинског подручја стављање робе у слободан промет привремени увоз царински орган обратиће пажњу на елементарне ствари нпр да ли се према свим карактеристикама такво возило по Царинској тарифи може сврстати као моторно возило и у супротном неће одобрити улазак таквог возила у земљу сл и неће захтевати подношење комплетне документације за конкретно возило јер је увозник дужан да исту приложи уз ЈЦИ у одредишној царинарници у којој се и спроводи захтевани поступак У спровођењу одговарајућег поступка код надлежне царинарнице неопходно је приложити документацију на основу које се на несумњив начин може извршити правилна идентификација моторног возила То је пре свега саобраћајна дозвола уколико оригинал примерак задржава земља у којој се возило одјављује копија мора бити оверена код за то надлежног органа у иностранству нпр суд нотар МУП општина Као доказ о куповини подноси се оригинал фактура или купопродајни уговор зависно од начина куповине Уколико се као доказ о куповини подноси купопродајни уговор на истом мора бити извршена овера потписа продавца од стране надлежног државног органа нпр суд нотар МУП општина Уколико је поднета оригинална фактура као доказ о куповини царинарница неће захтевати њену додатну оверу од стране надлежног органа Овера докумената од стране агенција за продају или регистрацију возила као и ауто мото савеза друштава или клубова не може се прихватити као ваљана Када увозници уместо саобраћајне дозволе поседују доказ потврду да је возило било у власништву војске неких других страних трупа или је коришћено у кругу аеродрома фабрике и сл а да никад није било регистровано или су у брифу наведени сви конкретни подаци потребни за идентификацију возила а без уписаног имена власника возила царинарница ће одобрити спровођење одговарајућег царинског поступка за такво возило уколико на несумњив начин може извршити правилну идентификацију истог За возило купљено у иностранству нпр на лицитацији или аукцији која је организована од стране овлашћеног иностраног органа односно организације државни орган осигуравајуће друштво за које увозник није у ситуацији да дође у посед саобраћајне дозволе јер у тим случајевима овлашћени инострани орган односно организација за такво возило издаје одговарајућу врсту документа сертификат а у сврху трајног извоза из земље који садржи све релевантне податке о возилу као и саобраћајна дозвола царинарница ће одобрити спровођење одговарајућег царинског поступка уколико се на несумњив начин може извршити правилна идентификација истог Такве врсте документата су нпр Fish d identification Certificate d immatriculation у Француској Ови документи представљају синтезу информација које се налазе у саобраћајној дозволи а у оквиру информативног система надлежног министарства земље која их издаје у сврху трајног извоза Поступак увоза моторних возила увек се спроводи у редовном поступку а не у тзв скраћеном поступку напомена царињење у тзв скараћеном поступку могуће је приликом увоза резервних делова од стране физичких лица за постојеће возило стр 9 Поступак царињења нових возила може се спровести у царинарници по избору декларанта а коришћених такође у царинарници по избору декларанта али у складу са Правилником о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака Сл гласник РС 94 2010 1 2011 25 2011 66 2011 и 94 2011 У ситуацији када се надлежној царинарници поднесе захтев за увоз возила по основу наслеђа чл 216 ст 1 тачка 7 Царинског закона када се због смрти оставиоца возило затекло на нашем царинском подручју и представља предмет оставине царинарница ће размотрити околности конкретног случаја и уколико су сви услови испуњени одобрити захтевани поступак подношењем сажете декларације без обавезе писменог пријављивања граничној царинарници јер у наведеној ситуацији у моменту уласка у земљу возило није подлегало обавези регистрације у Републици Србији већ се на нашем царинском подручју затекло услед дејства више силе Напомена Возила која се увозе и по основу наслеђа морају испуњавати услове прописане нормом ЕУРО 3 Документа о власништву морају да гласе искључиво на име оставиоца односно на правно лице чији оснивач односно власник или сувласник је био оставилац Такође у ситуацији када се надлежној царинарници поднесе захтев за одобрење одговарајућег поступка ради поправке за возило са страним регистарским ознакама које се затекло на нашем царинском подручју због квара царинарница ће одобрити захтевани поступак подношењем сажете декларације без обавезе писменог пријављивања граничној царинарници јер се и у наведеној ситуацији возило нашло на нашем

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Putnici/Stranice/MotornaVozila.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Царинске повластице за физичка лица
  03 030 01 79 3 2010 од 14 04 2010 године ЦАРИНСКЕ ПОВЛАСТИЦЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Одредбама члана 216 Царинског закона ослобођена су од плаћања увозних дажбина физичка лица и то 1 путници који долазе из иностранства на предмете који служе њиховим личним потребама за време путовања лични пртљаг независно од тога да ли их носе са собом или су их дали на превоз возару 2 домаћи путници поред предмета личног пртљага на предмете које уносе из иностранства ако нисунамењени препродаји 3 страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су добили азил односно одобрење за стално настањење у Републици Србији на предмете за своје домаћинство осим на моторна возила 4 домаћи држављани чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године на предмете домаћинства осим на моторна возила 5 домаћи и страни држављани на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе 6 домаћи и страни држављани на лекове за личну употребу које примају из иностранства у пошиљкама 7 домаћи држављани и страни држављани стално настањени у Републици Србији на предмете наслеђене у иностранству 8 домаћи држављани страни држављани стално настањени у Републици Србији привредна друштва заједнице и друге организације на одликовања медаље спортске трофеје и друге предмете које добијају у иностранству на такмичењима изложбама и приредбама од међународног значаја 9 научници књижевници и уметници на сопствена дела која уносе из иностранства 10 домаћи држављани који живе у пограничном појасу на производе земљорадње сточарства рибарства пчеларства и шумарства добијене са својих имања која се налазе у пограничном појасу суседне државе као и на приплод и остале производе добијене од стоке која се због пољских радова испаша или зимовања налази на тим имањима 11 возачи моторних возила на гориво и мазиво у резервоарима који су фабрички уграђени у моторно возило 12 особе са инвалидитетом на ортопедска и друга помагала и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење тих помагала која служе као замена телесних органа који недостају односно оштећених телесних органа 13 особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70 војни инвалиди од прве до пете групе цивилни инвалиди рата од прве до пете групе слепа лица лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења од параплегије и квадриплегије церебралне и дечије парализе и од мултиплекс склерозе родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити односно о којима родитељи непосредно брину на путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица осим оних из тар броја 8702 Царинске тарифе укљуучујући караван и комби возила осим теренских која унесу или приме из иностранства за личну употребу 14 особе са инвалидитетом прве и друге групе као и лица чији степен инвалидитета одговара инвалидитету прве и друге групе који се после спроведене професионалне рехабилитације оспособе за одређену делатност на опрему за вршење те делатности која се не производи у Републици Србији 15 организације особа са инвалидитетом глуви и наглуви слепи

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Putnici/Stranice/CarinskePovlastice.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Преносива средства плаћања
  новца динара чекова и хартија од вредности приказујемо на следећи начин исказано посебно за стране држављане домаће држављане који живе и раде у иностранству и домаће држављане који живе и раде у земљи Страни држављани који долазе у земљу туристички пословно у транзиту могу унети неограничену суму девиза износ девиза који уносе пријављују царинику ради добијања потврде на основу које исте могу вратити приликом првог изласка из земље увек могу изнети суму до 10 000 ЕВРА могу изнети девизе које су подигли са свог девизног рачуна односно девизне штедне књижице у нашој земљи уз потврду банке која важи приликом првог изласка из земље страни држављани који живе и раде у земљи дуже од једне године могу изнети до 10 000 или путничке чекове до те суме динари се могу уносити и износити до износа динарске противвредности 10 000 ЕВРА по особи већа сума од 10 000 ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени код стране банке уз потврду те банке уколико се истовремено износе девизе динари и путнички чекови сума не може бити већа од 10 000 ЕВРА платне картице се могу слободно уносити и износити хартије од вредности које су стечене у складу са прописима могу се износити слободно Домаћи држављани који живе и раде у иностранству могу унети неограничени износ девиза износ које уносе дужни су да пријаве ради добијања потврде на основу које исте могу вратити приликом првог изласка из земље увек могу изнети суму до 10 000 ЕВРА могу изнети и девизе које су подигли са свог девизног рачуна у земљи односно девизне штедне књижице уз потврду банке која важи приликом првог изласка из земље динари се могу изнети до износа динарске противвредности 10 000 ЕВРА по особи сума већа од 10 000 ЕВРА динарске противвредности може се унети само ако су купљени

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Putnici/Stranice/PrenosivaSredstvaPlacanja.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive