archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Управни поступак
  приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Управни поступак ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА Вођење управног поступка регулисано је одредбама члана 11 15 Царинског закона На поступак пред царинским органима примењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак осим ако Царинским законом није друкчије предвиђено Лице које од царинских органа захтева доношење одлуке мора изнети све чињенице и околности и поднети исправе и друге доказе значајне за доношење одлуке Одлука се доноси без одлагања а најкасније у року предвиђеном одредбама закона који уређује општи управни поступак Одлука коју доноси царински орган у писменој форми било да је том одлуком одбијен захтев или да је неповољна по лице на које се односи мора да садржи разлоге на основу којих је донета и право на жалбу Ако царински орган прихвати захтев у потпуности одобрење захтева може дати на захтеву Против првостепене одлуке коју у управном поступку донесе царински орган може се уложити жалба Комисији за жалбе Управе царина Жалба не задржава извршење одлуке Против другостепене одлуке

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/UpravniPostupak.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Мере за заштиту права интелектуалне својине
  на следећа права интелектуалне својине жиг право на индустријски дизајн ауторска и сродна права право овлашћеног корисника ознаке географског порекла патент или мали патент сертификат о додатној заштити за лекове или средства за заштиту биља право оплемењивача биљних сорти и право на топографију полупроводничких производа Надлежност царинског органа у случајевима сумње у повреду права интелектуалне својине је да обустави пуштање такве робу у захтевани царински поступак или да задржи такву робу до окончања одговарајућег поступка Мере заштите не примењује се на робу која је произведена уз пристанак носиоца права робу коју је произвело лице овлашћено од носиоца права да произведе одређене количину робе али која је произведена у већој количини од количине која је договорена између тог лица и носиоца права робу некомерцијалне природе која се налази у личном пртљагу путника робу стављену у слободан промет ради крајње употребе у посебне сврхе Одељење за заштиту интелектуалне својине Ради ефикасног спровођења мера за заштиту интелектуалне својине 2003 године основана је Група за заштиту интелектуалне својине која је 2004 године прерасла у Одељење за заштиту интелектуалне својине у оквиру Сектора за контролу примене царинских прописа Од 2015 године надлежности овог одељења проширују се на царинарнице које су са аспекта кретања сумњиве робе ткз царинарнице високог ризика У складу са тим формирани су и регионионални координатори са седиштем у следећим царинарницама Београд Нови Сад Суботица Ниш и Димитровград Шематски приказ постојеће организације код спровођења мера царинске заштите права интелектуалне својине изгледа овако Захтев за предузимање мера Захтев за предузимање мера носилац права подноси Управи царина Централи у папирном или електронском облику путем е ИПР апликација на обрасцу који је саставни део Уредбе Образац се попуњава на начин прописан Упутствима за попуњавање која такође чине саставни део Уредбе Најмање 30 дана пре истека претходно одобреног захтева за мере носилац одобрења може поднети Захтев за

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/MereZaZastituPravaIntelektualneSvojine.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Транспорт
  јединица овлашћених за поступање са контејнерима можете преузети овде Поступак транзита у железничком саобраћају У циљу поједностављења транзитног поступка у железничком саобраћају а у случајевима правог транзита код тзв директних возова Управа царина дала је објашњење поступка својим актом број 01 1 3 Д 2422 3 од 18 11 2008 године Актом Управе царина број 148 03 030 13 8 2 2009 од 21 05 2009 године дефинисан је царински поступак са робом у контејнерима у железничком саобраћају Снабдевање бродова јахти и чамаца Ради правилног и једнообразног поступања царинских органа у поступку снабдевања бродова јахти и чамаца а у складу са одредбама Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом пуштању царинске робе и наплати царинског дуга Сл гласник РС бр 127 03 и 28 09 као и на основу акта Министарства финансија Сектора за царински систем и политику број 404 05 00014 2010 17 од 01 03 2010 године обавештавамо вас о следећем У члану 87а Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом пуштању царинске робе и наплати царинског дуга у даљем тексту Уредба генерално су наведени сви пловни објекти који се снабдевају под царинским надзором роба којом се наведена пловила снабдевају под царинским надзором као и место из кога се снабдевају односно пристаниште односно лука из којих напуштају царинско подручје док се одредбама чл 87д и 87ђ Уредбе ближе прописује одређена категорија бродова и то страни и домаћи путнички бродови који саобраћају са иностранством као и страни и домаћи теретни бродови који саобраћају у међународном речном саобраћају Такође је одредбама члана 87б Уредбе прописано да се страна и домаћа роба за снабдевање пловних објеката може упутити преко правног лица регистрованог за снабдевање превозних средстава из царинског складишта које се налази на пристаништу односно луци отвореној за међународни саобраћај на основу фактуре или отпремнице У складу са наведеним

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/Transport.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Царинска лабораторија
  стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царинска лабораторија ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ Царинска лабораторија организационо припада Сектору за тарифске послове Управе царина Царинска лабораторија се састоји од дела ѕа сврставање робе и аналитичког дела Први део има обавезу да сврстава робу по Царинској тарифи и чине га један одсек и две групе Други део је Одсек за аналитику чија је обавеза да изврши идентификацију односно испитивање роба Сврставање робе Одсек за сврставање робе се налази при Царинарници Београд а две Групе се налазе при Царинарницама у Новом Саду и Нишу Одсек и Групе имају обавезу да за достављени узорак робе и техничке документације израде лабораторијски налаз Налази се најчешће раде због сврставања предметне робе сходно одредбама Закона о Царинској тарифи Аналитика Испитивање роба се врши у Одсеку за аналитику Царинске лабораторије или по потреби у некој од екстерних лабораторија са којима Царинска лабораторија има уговор о услужним испитивањима Идентификација узорака робе врши се на основу хемијско технолошких испитивања и одговарајуће техничке документације Kонтакт ЦАРИНСКА ЛАБОРАТОРИЈА Одсек за сврставање робе и Одсек за аналитику Београд Жоржа Клемансоа 37 IV спрат 11000 Београд Тел факс 011 27 51 467 Група за сврставање робе Нови Сад Царинска 1 21000 Нови Сад Тел 021 422 490 Факс 021 452 254 Група за сврставање робе Ниш Димитрија Туцовића 16 18000 Ниш Тел факс 018 291 401 Прописи расписи и методе испитивања Методе испитивања роба у Царинској лабораторији 87 06 KB Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа важи од 30 05 2012 године 151 31 KB Правилник о узимању узорака робе од стране царинског органа важи до 30 05 2012 године

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/CarinskaLaboratorija.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Царинске повластице
  поступања са пошиљкама хуманитарне помоћи У складу са новонасталом ситуацијом насталом због изливања већег броја река и угрожености појединих насеља и становништва у нашој земљи као и у вези са тим најаве већег броја пошиљки хуманитарне помоћи угроженим подручјима Републике Србије налаже се свим организационим јединицама Управе царина следеће Поступак са наведеним пошиљкама на граничним прелазима приликом уласка у царинско подручје Републике Србије и њихово пријављивање ради упућења до одредишта сматраће се приоритетним уз поштовање свих прописаних царинских поступака и процедура Уколико возар који уноси робу у царинско подручје нема царинског заступника ангажовани царински службеник упознаће га са могућношћу усменог пријављивања у ком случају обавеза је тог царинског службеника да он формира и обради транзитну декларацију у ИСЦС у за ту пошиљку уручи одговарајуће примерке возару и упути га да се са њима јави одредишном царинском органу Такође у циљу обезбеђења одговарајуће контроле а уколико возар не обезбеди одговарајући инструмент обезбеђења царинског дуга који може настати у поступку транзита ове робе ангажовани царински службеник обавезно ће уз примерке транзитне декларације и пратеће документације која остаје у граничној царинској испостави приложити и копију путне исправе или други одговарајући лични документ возара У вези поступка одобрења захтеваног царинског поступка са овим пошиљкама у одредишним царинским испоставама наведени поступак такође ће имати приоритет С тим у вези подсећамо вас на могућност примене одредби чл 178 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом којом је прописано да декларант усмену декларацију за стављање робе у слободан промет може између осталог да поднесе и за робу некомерцијалне природе мањег економског значаја ако то одобри царински орган Такође чл 182 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом прописано је између осталог да при поступку привременог увоза усмено се може декларисати и друга роба ако царински орган то одобри С обзиром на конкретне најаве приспећа одређених хуманитарних пошиљки управник Царинарнице Београд организоваће 18 05 2014 године активно дежурство у ЦИ Лука Београд ЦИ Терминал Београд и ЦИ Београдски сајам Након тога а у зависности од најава приспећа хуманитарне помоћи управници царинарница организоваће рад организационих јединица у својим царинарницама у складу са потребом несметаног обављања царинских поступака са наведеним пошиљкама Имајући у виду потребу вођења евиденције о пошиљкама које се упућују као хуманитарна помоћ све граничне царинске испоставе у обавези су да за сваку појединачну пошиљку која је ушла у царинско подручје одмах о томе обавесте Биро директора Управе царина Обавештење мора да садржи следеће податке пошиљалац робе прималац робе врста робе количина робе и вредност робе Наведено обавештење достављати на email divjakd carina rs или на факс број 011 2693 317 Подвлачимо да су за правилну примену овог акта одговорни управници царинарница шефови и руководиоци организационих јединица као и сви царински службеници ангажовани у поступку са наведеном робом Евентуално утврђени пропусти у спровођењу овог налога или непоступање у складу са наведеним сматраће се тежом повредом радне дужност и може бити разлог за покретање поступка за утврђивање дисциплинске одговорности Београд 18 05 2014 године Налог у вези поступања са пошиљкама хуманитарне помоћи допуна Веза Акт Управе царина број Службено

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/CarinskePovlastice.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Накнаде за услуге царинског органа
  Пословање са Управом царина Односи са јавношћу eIPR апликација Апликација за приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Накнаде за услуге царинског органа ОДЛУКА О ВРСТИ ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ЦАРИНСКОГ ОРГАНА Влада Републике Србије донела је Одлуку о врсти висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа која је објављена у Службеном гласнику РС бр 83 2010 од 09 11 2010 године а која ступа на снагу 1 јануара 2011 године Новом Одлуком прописано је да се накнаде за услуге царинског органа плаћају за 1 излазак на терен на захтев лица овлашћеног царинског службеника ван редовног радног времена или ван места односно просторија и простора у којима царински орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе ради спровођења царинских формалности у износу од 1 500 00 динара за сваки започети час рада овлашћеног царинског службеника 2 трошкове превоза овлашћеног царинског службеника у случајевима из подтачке 1 ове тачке у случајевим спровођења посебних мера контроле које су неопходне имајући у виду природу робе или могући ризик у висини 30 цене једног литра супер бензина по пређеном километру Ради правилне примене ове Одлуке скрећемо пажњу да се под местом односно присторијом и простором у којим царински орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе сматра царинско складиште јавно и приватно Према томе при изласку овлашћеног царинског службеника ради смештаја робе под царински надзор и царињења робе у царинским складиштима неће се наплаћивати накнада прописана овом Одлуком осим у случају изласка царинског органа ван радног времена Накнаде из ове одлуке уплаћују на депозитни рачун царинског органа а

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/NaknadeZaUslugeCarinskihOrgana.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Казнене одредбе
  смислу досадашњи подносиоци захтева записнике о откривеним прекршајима достављају организационој јединици царинарнице која је и до сада водила прекршајни поступак Организациона јединица надлежна за вођење прекшајног поступка дужна је да изврши контролу потпуности захтева допуни исте уколико је потребно уз спровођење претходног испитног поступка као и да формиране захтеве достави месно надлежном суду у складу са одредбама члана 2 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава Досадашња надлежност комисија за прекршаје не поклапа се са надлежношћу судова за прекршаје већ се месна надлежност одређује према месту извршења прекршаја тако да је надлежност појединих комисија царинарница распоређена на више судова за прекршаје и то Царинарница Крагујевац судови у члану 2 тачка 1 11 29 и 38 Царинарница Нови Сад члан 2 тачка 2 4 12 35 Царинарница Београд члан 2 тачка 3 17 20 25 26 Царинарница Ниш члан 2 тачка 6 18 22 31 33 Царинарница Краљево члан 2 тачка 15 16 23 29 34 42 Царинарница Шабац члан 2 тачка 5 19 40 45 Царинарница Вршац члан 2 тачка 7 Царинарница Суботица члан 2 тачка 36 41 Царинарница Сомбор члан 2 тачка 39 Царинарница Кладово члан 2 тачка 21 Царинарница Ужице члан 2 тачка 43 44 Царинарница Димитровград члан 2 тачка 28 Обавеза досадашњих организационих јединица за вођење прекршајног поступка је и заступање захтева за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом евентуална измена захтева на претресу подношење редовних и ванредних правних лекова против првостепених пресуда На основу правоснажних пресуда нужно је формирати казнену евиденцију учесника у царинском поступку Сукоб надлежности између прекршајних судова и царинарница У Службеном гласнику Републике Србије бр 56 од 10 08 2010 године објављене су одлуке Уставног суда Србије поводом сукоба надлежности за вођење царинско прекршајног поступка након којих је Уставни суд Србије на свом сајту објавио мишљење заузето на 32 редовној седници од 26 07 2010 године по коме су Комисије за прекршаје царинарница стварно надлежне за вођење прекршајног поступка за прекршаје за које није прописана пре свега заштитна мера одузимања предмета прекршаја чл 294 и 295 ЦЗ Ове одлуке Уставни суд темељи на чињеницама да је Законом о прекршајима РС који се примењује од 01 01 2010 године установљена редовна надлежност судова за прекршаје и допунска изузетна надлежност органа управе да решавају у прекршајним стварима по члану 285 став 1 истог Закона када је то прописано Законом с тим што је чланом 285 став 2 искључена надлежност органа управе у тачно одређеним ситуацијама заштитне мере поступак према малолетницинма према дипломатско конзуларном особљу и др Из наведеног произилази да су Комисије за прекршаје царинарница стварно надлежне за вођење прекршајног поступка за прекршаје за које није прописана заштитна мера па ће Царинске испоставе као и други овлашћени подносиоци захтева достављати Комисији за прекршаје за прекршаје из чл 294 и 295 Царинског закона захтеве за покретање прекршајног поступка сагласно члану156 и 157 Закона о прекршајном поступку док ће за прекршаје из члана 292 и 293 Царинског закона као и до сада достављати Записник о откривеном царинском прекршају на основу кога ће се формирати захтев

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/KazneneOdredbe.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Прелазни режим и мере
  АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ спроводи се несметани поступак транзита уколико се у документацији неопходној за одобравање поступка транзита наводи статусно неутралан назив покрајине Статусно неутрално означавање царинске територије АПКМ сматра се навођење статистичке ознаке ХК као и скраћеница АПКМ КИМ и КОСОВО Посебно скрећемо пажњу на обавезу царинског органа да приликом контроле спровођења транзитног поступка имају у виду само документа односно исправе које су неопходне за одобравање поступка транзита што значи да друга документација потребна за спровођење царинског поступка у земљи територији допреме робе није неопходна у самом спровођењу поступка транзита Такође вас обавештавамо да у складу са наведеним договором по питању царинских печата у прилогу овог акта достављају вам се отисци царинских печата који се могу користити и за оверу уверења о кретању робе ЕУР 1 а који су достављени од стране УНМИК а у складу са Споразумом о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи ЦЕФТА 2006 Према постигнутом договору предметна уверења о кретању робе као и сва пратећа документација за робу које се допрема са територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ биће статусно неутрална У том смислу сви подаци из документације и приложених исправа биће означени у складу са договореном статусном неутралношћу царинске територије АПКМ као што је напред наведено Наиме при допреми робе са територије АПКМ на териротију Републике Србије ван АПКМ коју прати уверење о кретању робе ЕУР 1 оверено достављеним облицима царинских печата надлежан царински орган ће извршити проверу статусне неутралности података из документације и приложених исправа Приложени сертификат о пореклу обавезно ће се фотокопирати у два примерка након чега ће се на маргини оригиналног обрасца унети забележба ОБРАЗАЦ ЈЕ САЧИЊЕН И ОВЕРЕН У СКЛАДУ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ УНМИК а од 06 04 2009 која ће се оверити царинским печатом Овакве пошиљке биће упућене до надлежне царинарнице где ће се одредити царински дозвољено поступање Међутим пошиљке које не испуњавају услове статусно неутралног означавања покрајине или неке друге услове за улазак у царинско подручје Србије ван АПКМ биће враћене уз обавезно фотокопирање целокупне пратеће документације и евидентирње таквих случајева у посебну књигу Акт Управе царина број 148 I 483 01 250 2 2011 од 21 9 2011 године Уредба о посебним условима за вршење промета робе са АПКМ У Службеном гласнику РС број 86 од 17 11 2010 године објављена је Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија којом се уређују посебни услови за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија у периоду важења Резолуције Савета безбедности број 1244 a ступа на снагу 1 јануара 2011 године Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија Сл гласник РС бр 139 04 8 05 15 05 и 91 06 Одредбе које се односе на упућивање допрему и транзит робе страног порекла са територије АПКМ остале су исте као и у претходној уредби Скрећемо пажњу да је претохдном уредбом чланом 6 став 2 било прописано да

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/PrelazniRezimIMere.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive