archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Активно оплемењивање
  активног оплемењивања Прилог 4 а Табеларни преглад почетка и завршетка поступка активног оплемењивања Прилог 5 Захтев за повраћај или отпуст увозних дажбина у поступку активног оплемењивања у систему повраћаја Начин попуњавања ЈЦИ за поступак активног оплемењивања можете преузети овде Допуну објашњења за поступак активног оплемењивања можете преузети овде Појашњење наплате компензаторне камате можете преузети овде Месечно и квартално обједињавање рокова код поступка активног оплемењивања Актом Управе царина 148 03 030 01 114 2012 од 21 05 2012 године све царинарнице су обавештене о начину спровођења царинског поступка активног оплемењивања Под тачком 2 8 Обједињавање рокова је наведено да ради поједностављења поступка по захтеву носиоца одобрења царински орган може одредити да се рок за завршетак поступка који почиње у току календарског месеца или квартала завршава последњег дана наредног календарског месеца или квартала Имајући у виду да се у конкретном случају ради о новом облику поједностављења у спровођењу поступка активног оплемењивања пример у ком је објашњен начин спровођења поступка активног оплемењивања у случају месечног и кварталног обједињавања рокова можете преузети овде Aкт Управе царина 148 03 030 01 114 3 2012 од 31 05 2012 године Попуњавање рубрике Б детаљи обрачуна у извозној ЈЦИ по окончању поступка активног оплемењивања у којем је учествовало више лица У примени објашњења УЦ а 01 1 1 број Д 2658 1 од 10 02 2006 године у пракси уочени технички проблеми код попуњавања Рубрике Б Детаљи обрачуна у извозној ЈЦИ у смислу да због величине рубрике у исту не могу да се унесу подаци о свим учесницима у извозном послу који су закључили уговор са страним лицем о пружању услуга радова на покретним добрима стављеним у царински поступак активног оплемењивања или који су наведени у уговору који је страно лице закључило са једним обвезником ПДВ на којег као примаоца робе гласи ЈЦИ за активно оплемњивање С

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/AktivnoOplemenjivanje.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Прерада под царинском контролом
  Казнене одредбе Прелазни режим и мере Банкарске гаранције Поједностављене процедуре Слободне зоне ТАРИС интегрисана тарифа Царински поступци Стављање робе у слободан промет Транзит Царинско складиштење Активно оплемењивање Прерада под царинском контролом Привремени увоз Пасивно оплемењивање Извоз робе Привремени извоз Поштански саобраћај Сервиси Обавезујућа обавештења Услуге Управе царина на порталу еУправа е Пословање са Управом царина Односи са јавношћу eIPR апликација Апликација за приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Прерада под царинском контролом ПРЕРАДА ПОД ЦАРИНСКОМ КОНТРОЛОМ Прерада под царинском контролом представља царински дозвољени поступак у оквиру кога се увози страна роба прерађује обрађује и дорађује и након тога ставља у слободан промет уз плаћање царине по стопама предвиђеним за добијене производе Објашњење одобрење начин попуњавања и спецификацију можете преузети овде Информације Корисне информације Конкурси Кодекс понашања царинских службеника Информатор о раду Управе царина Курсна листа Документи и обрасци Међународни споразуми Статистика Акциони планови Преглед реализације КВОТА Тендери и набавке Архива тендери и набавке Закони и прописи Појмовник царинских термина Заштита

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PreradaPodCarinskomKontrolom.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Привремени увоз
  гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Привремени увоз ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ Привремени увоз као царински дозвољени поступак се потпуно одвојено регулише од активног оплемењивања и треба га разликовати тако што се ради о царински одобреном поступку у оквиру кога се страна роба користи у земљи уз обавезу поновног извоза у неизмењеном стању осим због уобичајеног смањења вредности због њене употребе На робу која се привремено увози не плаћа се царина или се плаћа по сниженој стопи и на њу се не примењују мере комерцијалне политике спољнотрговинска ограничења осим ако посебним прописима није другачије регулисано Као и код осталих посебних поступака привремени увоз се може обавити само на основу поднетог захтева и добијеног одобрења од стране царинског органа с тим што се привремени увоз може одобрити само ако је могуће утврдити истоветност увезене робе Ближе објашњење поступка привременог увоза са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина можете преузети овде Начин попуњавања ЈЦИ за поступак привременог увоза можете преузети овде Ближе објашњење поступка привременог увоза са потпуним особођењем од плаћања увозних дажбина можете преузети овде Образац за привремени увоз извоз робе као прилог усменој декларацији можете преузети овде Завршетак ПУР ПИР поступка додатне могућности у попуњавању ЈЦИ праћењу реализације можете преузети овде УСМЕНО ДЕКЛАРИСАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ ИЗВОЗ АМБАЛАЖЕ Усмено декларисање за привремени увоз извоз амбалаже је ближе објашњено актом Управе царина број 148 03 030 02 4 3 2011 допуну истог акта можете преузети овде Образац за привремени увоз извоз амбалаже такође можете преузети овде НАПЛАТА КОМПЕНЗАТОРНЕ КАМАТЕ Одредбама члана 285 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом Сл гласник РС бр 93 2011 и 63 2013 прописан је начин

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PrivremeniUvoz.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Пасивно оплемењивање
  Прерада под царинском контролом Привремени увоз Пасивно оплемењивање Извоз робе Привремени извоз Поштански саобраћај Сервиси Обавезујућа обавештења Услуге Управе царина на порталу еУправа е Пословање са Управом царина Односи са јавношћу eIPR апликација Апликација за приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Пасивно оплемењивање ПАСИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ Царински поступак пасивног оплемењивања је поступак са економским дејством који омогућава привремени извоз домаће робе из царинског подручја Републике Србије у сврху подвргавања процесима обраде и након тога поновни увоз у царинско подручје Републике Србије добијених производа насталих у тим процесима уз потпуно или делимично ослобађање од плаћања увозних дажбина Објашњење и начин спровођења царинског поступка пасивног оплемењивања можете преузети овде Прилог 1 Образац захтева и одобрења за царински поступак пасивног оплемењивања Прилог 2 Исправа која се прилаже уз ЈЦИ као захтев за одобравање царинског поступка пасивног оплемењивања Прилог 3 Обрачун увозних дажбина Прилог 4 Обрачун увозних дажбина код система стандардне замене Информације Корисне информације Конкурси Кодекс понашања царинских службеника Информатор о раду Управе царина

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PasivnoOplemenjivanje.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Извоз робе
  2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Извоз робе Поступак извоза експресних пошиљки мањег економског значаја Овде можете наћи упутство за Извоз експресних пошиљака мањег економског значаја на захтев правног лица чија је делатност експресни пренос и уручење поштанских пошиљки поштански оператер Усмено декларисање извоза робе која се отпрема у поштанском саобраћају У циљу убрзања и рационализације поступања са одређеним поштанским пошиљкама као и смањења трошкова пословања предузетника и привредних друштава који извозе робу у поштанском саобраћају актом Управе царина број 148 03 030 04 6 7 2011 од 07 11 2011 године објашњен је поступак извоза робе мањег економског значаја која се извози у поштанском саобраћају ПОСТУПАК ИЗВОЗА Упутство за спровођење царинског поступка извоза робе можете преузети овде Коришћење сета обрасца ЈЦИ за извоз робе Актом Управе царина број 148 03 030 01 101 2012 од 14 05 2012 године објашњен је царински поступак извоза робе У практичној примени наведеног упутства појавили су се проблеми приликом коришћења сета обрасца ЈЦИ за поступак извоза робе С тим у вези а у циљу правилног и једнообразног поступања царинског органа приликом пријављивања робе за поступак извоза подноси се ЈЦИ који у себи има два додатна листа са бројем 3 односно укупно три примерка листа са бројем 3 који су намењени Први примерак листа са бројем 3 за извозника Други примерак листа са бојем 3 за возара однодно прати робу до излазног царинског органа Трећи примерак листа са бројем 3 за излазни царински орган Први примерак листа са бројем 3 ЈЦИ за поступак извоза робе извозник ће користити ради остваривања права код пореских органа односно на истом ће извозни отпремни царински орган вршити оверу иступа робе по извозној декларацији на основу захтева извозника Акт Управе царина број 148 03 030 01 101 2 2012 од 12 06 2012 године Уредба о

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/Izvoz.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Привремени извоз
  са Управом царина Односи са јавношћу eIPR апликација Апликација за приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Привремени извоз ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ Када се роба привремено извози са намером да се поновно увезе у непромењеном стању сходно се примењују одредбе чланова 164 172 Царинског закона којима је уређен поступак привременог увоза Начин попуњавања ЈЦИ за поступак привременог извоза можете преузети овде Прилог 1 Захтев за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством Прилог 3 Одобрење за коришћење царинског поступка са економским дејством КАРНЕТ АТА Овим Објашњењем ближе се прописује поступање царинских органа у спровођењу царинског поступка привременог увоза привременог извоза и транзита на основу карнета АТА начин и рокови за раздуживање тих поступака поступање у случају нераздуживања карнета АТА и настанка царинског дуга и друга питања у вези поступка по карнету АТА Прилози уз објашњење карнета АТА Прилог 1 Образац ургенције о нераздуженом карнету АТА Прилог 2 Образац I Обавештење о нераздуженом карнету АТА ПКС Прилог 3 Образац обрачуна царинског

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/PrivremeniIzvoz.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Поштански саобраћај
  на порталу еУправа е Пословање са Управом царина Односи са јавношћу eIPR апликација Апликација за приступ НЦТС у TIR ЕПД Аналитика стања банкарских гаранција Електронско подношење докумената Преглед тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пословна заједница Царински поступци Поштански саобраћај ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ Oбјашњењем којим се ближе прописује царински поступак у вези са поштанским пошиљкама у међународном поштанском саобраћају које се стављају у слободан промет или се декларишу за неки други царински поступак или употребу у царинском подручју Републике Србије можете преузети овде Поступак извоза експресних пошиљки мањег економског значаја Овде можете наћи упутство за Извоз експресних пошиљака мањег економског значаја на захтев правног лица чија је делатност експресни пренос и уручење поштанских пошиљки поштански оператер Усмено декларисање извоза робе која се отпрема у поштанском саобраћају У циљу убрзања и рационализације поступања са одређеним поштанским пошиљкама као и смањења трошкова пословања предузетника и привредних друштава који извозе робу у поштанском саобраћају актом Управе царина број 148 03 030 04 6 7 2011 од 07 11 2011 године објашњен је поступак извоза робе мањег економског значаја

  Original URL path: http://www.carina.rs/CYR/POSLOVNAZAJEDNICA/CARINSKIPOSTUPCI/Stranice/Po%c5%a1tanskiSaobra%c4%87aj.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • бисте послали страну маилом обавезно унесите ваше име вашу е маил адресу и адресу примаоца Име и презиме И мејл адреса Е маил адреса примаоца Наслов е маила Пошаљите ми

  Original URL path: http://www.carina.rs/_layouts/SerbianCustomsPortalForms/SendPageForm.aspx?page=http:/www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/PoslovnaZajednica.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive