archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • О нама
  сарадње са другим домаћим институцијама и службама као и активним учешћем у међународној и регионалној царинској сарадњи доприноси обезбеђивању сталних јавних прихода ефикасном одвијању међународне трговине као и очувању безбедности сигурности и свеукупне заштите Своје послове и задатке Управа царина обавља преко 15 подручних јединица царинарница у оквиру којих су као уже унутрашње јединице организоване царинске испоставе и царински реферати Царинарнице преко својих организационих јединица спроводе царински поступак у путничком и робном промету мере царинског надзора царињењe робе сузбијањe нелегалног увоза царински управни и царински прекршајни поступак продају царинске робе и принудну наплату царинских дажбина Управа царина обезбеђује правилну и једнообразну примену прописа из свог делокруга рада контролише рад царинарница спроводи другостепени царинско управни поступак врши координацију рада сузбија кријумчарење и спроводи царинске истраге врши информатичке организационо кадровске финансијско материјалне опште и послове набавке Послове из своје надлежности Управа царина обавља преко шест сектора сектора царинског пословања и међународне сарадње тарифског информатичког кадровско организационог финансијско материјалног и контролно безбедносног сектора Део кадровских финансијских и општих послова обављају и царинарнице Царинска служба сваке државе представља важан државни орган чија је примарна функција историјски посматрано била прикупљање дажбина Данас је место и улога царине у великој мери другачија Осим што је важна

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/ONama/Stranice/ONama.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kontakt
  јуну и јулу од 05 до 20 часова Царинске испоставе Пошта 07 до 15 часова Остале организационе јединице царинарница од 09 до 17 часова УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Централа 381 11 201 58 00 за петоцифрене локале 381 11 311 72 72 за четвороцифрене локале 381 11 275 20 66 за локале царинске испоставе Лука Адреса Булевар Зорана Ђинђића 155 а 11070 Нови Београд Србија КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА Директор Милош Томић Телефон 381 11 319 49 17 Факс 381 11 2693 317 kabinet carina rs ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КООРДИНАТОР Помоћник директора Душко Маринковић Телефон 381 11 319 61 17 Факс 381 11 269 62 27 marinkovicd carina rs БИРО ДИРЕКТОРА Шеф Бироа директора Телефон 381 11 319 49 17 Факс 381 11 2693 317 ГРУПА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ Телефон Факс 381 11 2695 880 pr carina rs ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Упит за приступ информацијама од јавног значаја слати на glisicg carina rs ГРУПА ЗА ПРОЈЕКТЕ Телефон 381 11 2015 849 grupazaprojekte carina rs ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЦАРИНСКУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ Начелник Марко Кроња Телефон 381 11 260 93 57 Факс 381 11 269 36 16 kronjam carina rs ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ Начелник Соња Лазаревић Телефон 381 311 55 47 Тел Факс 381 311 73 10 unutrasnja kontrola carina rs Телефон дежурне екипе Унутрашње контроле 066 303 300 Адреса Народних Хероја 63 11070 Нови Београд ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ Координатор по овлашћењу директора Иса Даутовски Телефон 381 11 201 58 30 dautovskii carina rs Адреса Народних Хероја 63 11070 Нови Београд СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСТУПКЕ И ПРОЦЕДУРЕ Помоћник директора Снежана Карановић Телефон 381 11 2690 822 Факс 381 11 269 97 22 karanovics carina rs СЕКТОР ЗА ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ По овлашћењу директора Жељко Поповић Телефон 381 11 2690 822 Факс 381 11 2699 722 popovicz carina rs СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Kontakt/Stranice/Kontakt.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Архива
  тренутног стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Архива Vesti Tenderi i nabavke Информације Корисне информације Конкурси Кодекс понашања царинских службеника Информатор о раду Управе царина Курсна листа Документи и обрасци Међународни споразуми Статистика Акциони планови Преглед реализације КВОТА Тендери и набавке Архива тендери и набавке Закони и прописи

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Stranice/Arhiva.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Обавезујућа обавештења
  потребни за издавање ООС у зависности од робе уколико је то потребно уз захтев се прилажу произвођачки сертификати оригинал и превод техничка документација проспекти фотографије узорци или друге исправе које су на располагању и које садрже податке неопходне за доношење одлуке о сврставању робе по Царинској тарифи Уколико Управа царина утврди да захтев није потпун јер не садржи све податке који су потребни за издавање ООС може од подносиоца захтева затражити да достави податке који недостају Рок за издавање ООС почиње да тече од тренутка када Управа царина располаже свим потребним подацима за издавање ООС Управа царина обавештава подносиоца захтева да је прихватила захтев као уредан и потпун и у обавештењу наводи када почиње да тече рок за за издавање ООС Уколико ООС није било могуће издати у року од три месеца од дана прихватања уредног захтева Управа царина обавештава подносиоца захтева о разлозима кашњења и одређује рок у коме сматра да ће га издати Списак роба за коју су издата ООС можете погледати ОВДЕ ООС важи три године од дана издавања Захтев за издавање обавезујућег обавештења о сврставању робе по Царинској тарифи ООС Контакт ОБАВЕЗУЈУЋА ОБАВЕШТЕЊА О ПОРЕКЛУ РОБЕ У складу са чл 19 Царинског закона Управа царина издаје Обавезујуће обавештење о пореклу робе ООП ООП се издаје на основу писменог захтева заинтересованог лица при чему се исти доставља на обрасцу који је дат у Прилогу 3 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом Уредба може односити само на једну врсту робе и један скуп околности који одређује порекло робе и сматра потпуним и уредним уколико садржи елементе наведене у чл 15 став 4 тачке 1 11 Уредбе и све податке који су потребни за издавање ООП Уколико Управа царина утврди да захтев није потпун јер не садржи све податке који су потребни за издавање ООП може од подносиоца

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/ObavezujucaObavestenja.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Услуге Управе царина на порталу еУправа
  Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Сервиси Услуге Управе царина на порталу еУправа Списак услуга Управе царина реализованих на порталу еУправа Захтев за електронско подношење царинске декларације Захтев за проверу стања банкарских гаранција Информације Корисне информације Конкурси Кодекс понашања царинских службеника Информатор о раду Управе царина Курсна листа Документи и обрасци Међународни споразуми Статистика Акциони планови Преглед реализације

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/eUprava.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • е-Пословање са Управом царина
  Закон о електронском потпису Сл гласник РС број 135 2004 Закон о електронском документу Сл гласник РС број 51 2009 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе Сл гласник РС број 40 2010 Царински закон Сл гласник РС број 18 2010 Уредба о царински дозвољеном поступању с робом Сл гласник РС број 93 2010 Укључујући и све измене и допуне прописа Корисници треба да обрате пажњу на напред наведену законску регулативу посебно ради накнадне контроле и омогућавања безбедног и трајног чувања електронских докумената у изворном облику Корисник који жели да му се омогући електронско пословање са царинским органима претходно треба да испуни услове које одређује директор Управе царина На основу члана 255 тачка 2 Царинског закона Сл гласник РС број 73 2003 61 2005 85 2005 др закон 63 2006 испр 2010 одлука УС и 18 2010 др закон члана 4 став 3 Царинског закона Сл гласник РС број 18 2010 члана 6 и 7 Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом Сл гласник РС број 93 2010 у вези са чланом 1 став 2 Закона о електронском потпису Сл гласник РС број 135 2004 директор Управе царина одређује ОПШТЕ УСЛОВЕ ЗА Е ПОСЛОВАЊЕ СА МИНИСТАРСТВОМ ФИНАНСИЈА УПРАВОМ ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Услови који се захтевају за коришћење е пословања са Министарством финансија Републике Србије Управом царина су 1 КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТ Све поруке које се размењују са Управом царина Републике Србије ради спровођења царински дозвољених поступака морају бити потписане квалификованим електронским потписом За ову сврху могу се користити квалификовани електронски сертификати сертификационих тела за издавање електронских сертификата регистрованих у Републици Србији Регистар Сертификационих тела у Републици Србији води Министарство културе информисања и информационог друштва Републике Србије а објављен је на web страни министарства http www kultura gov rs 2 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ Е ПОСЛОВАЊА За омогућавање е пословања

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/ePoslovanje.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Односи са јавношћу
  КОМУНИКАЦИЈА Група за односе са јавношћу настоји да континуирано пружа инфор мације о резултатима рада новитетима и модернизацији у царинској служби како би најшира јавност била што боље упозната са мисијом и стратешким циљевима службе као и темпом њиховог остваривања Све информације у вези са најзначајнијим активностима Управе царина износе се у разумљивој и илустративној форми путем саопштења вести на веб порталу организацијом конференција за новинаре и на разне друге начине Због растуће потребе за брзим протоком информација како ка јавности тако и унутар институције формирани су сајт и портал царинске службе Србије који се свакодневно ажурирају Редовно се припремају и дистрибуирају саопштења која илуструју постигнуте резултате међународну сарадњу модернизацију као и све сервисне информације које би могле бити корисне за путнике и компаније Током последњих година захваљујући кредиту Светске банке и донацији Канцеларије за царинску и фискалну помоћ CAFAO спроведене су и две значајне медијске кампање Отворена царинска линија и Поглед са искуством Поводом два века царинске службе Србије издата је и монографија Царина и царинска служба у Србији 1804 1914 као својеврсни историјски приказ развоја царинске делатности на овим просторима У холу Управе царина налази се стална изложбена поставка Царинска служба у Србији од 1804 до Другог светског

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/odnosisajavnoscu.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • eIPR апликација
  апликација eIPR апликација је електронска услуга која омогућава подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине путем интернета Подношење Захтева овим путем бива доступно корисницима независно од локације на којој се налазе уз могућност ефикасније размене података између УЦС и корисника Шта eIPR апликација омогућава eIPR апликација омогућава електронско подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине Ко може бити корисник услуге eIPR апликације Корисник може бити било које правно или физичко лице које жели да поднесе електронски Захтев за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине а испуњава опште услове за Е пословање са Министарством Финансија Управом Царина Републике Србије који су доступни на страни портала Управе Царина Републике Србије http www carina rs cyr Servisi Stranice ePoslovanje aspx Основни предуслови за коришћење услуге eIPR апликације Предуслови за коришћење апликације за електронско подношење Захтева за предузимање мера за заштиту права интелектуалне својине су Потписан Уговор са Управом царина Квалификовани електронски сертификат поседовање е картице са читачем Картица се користи за дигитално потписивање Захтева а дигитални потпис је услов за електронско подношење захтева Пријава квалификованог електронског сертификата заступника за регулисање е пословања Минимални технички захтеви за коришћење eIPR апликације су Персонални рачунар Пентиум III радна меморија

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/eIPR.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive