archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poštanski saobraćaj
  saobraćaj Servisi Obavezujuća obaveštenja Usluge Uprave carina na portalu eUprava e Poslovanje sa Upravom carina Odnosi sa javnošću eIPR aplikacija Aplikacija za pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina Poslovna zajednica Carinski postupci Poštanski saobraćaj CARINSKI POSTUPAK U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU Objašnjenje kojim se bliže propisuje carinski postupak u vezi sa poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom saobraćaju koje se stavljaju u slobodan promet ili se deklarišu za neki drugi carinski postupak ili upotrebu u carinskom području Republike Srbije možete preuzeti ovde Postupak izvoza ekspresnih pošiljki manjeg ekonomskog značaja Ovde možete naći uputstvo za Izvoz ekspresnih pošiljaka manjeg ekonomskog značaja na zahtev pravnog lica čija je delatnost ekspresni prenos i uručenje poštanskih pošiljki poštanski operater Usmeno deklarisanje izvoza robe koja se otprema u poštanskom saobraćaju U cilju ubrzanja i racionalizacije postupanja sa određenim poštanskim pošiljkama kao i smanjenja troškova poslovanja preduzetnika i privrednih društava koji izvoze robu u poštanskom saobraćaju aktom Uprave carina broj 148 03 030 04 6 7 2011 od 07 11 2011 godine objašnjen

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/CarinskiPostupci/Stranice/Po%c5%a1tanskiSaobra%c4%87aj.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Osnovna
  garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina O nama Orgаnizаcijа službe UPRAVA CARINA UPRAVA CARINA Miloš Tomić direktor i Duško Marinković pomo ć nik direktora koordinator RUKOVODIOCI U UPRAVI CARINA sektorom rukovodi pomoćnik direktora odeljenjem odnosno centrom i carinskom laboratorijom načelnik

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/ONama/organizacija/Stranice/Osnovna.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Istorijat
  veći broj sporednih carinarnica imao samo po jednog zaposlenog Zakonom je bilo propisano da za upravnika carinarnice nije mogao biti postavljen niko ko nije bar pet godina proveo kao ukazni carinski činovnik Opšta histerija smene činovničkog kadra koju je postavila stara vlada ili dinastija nakon promene vladajuće partije ili dinastije nije mimoišla ni carinsku službu Carinski činovnici nisu imali potrebnu dozu sigurnosti neophodnu u vršenju službe i nisu bili zaštićeni od političkih i dinastičkih progona krajem XIX i početkom XX veka Carinska služba između dva svetska rata Posle Prvog svetskog rata prvo u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca a posle i u Kraljevini Јugoslaviji zbog unutrašnjih protivurečnosti kriza i zaoštravanja međunarodnih odnosa carinska služba bila je u podređenom položaju U sastav carinske vlasti ulazili su Ministarstvo finansija s Odeljenjem carina finansijske direkcije s odsecima za carine carinarnice sa carinsko hemijskim labaratorijama i Carinskim biroom centrale carinske blagajne i finansijske kontrole Specijalna institucija carinske vlasti bio je Carinski savet koji je obrazovao načelnik Odeljenja carina i koji su sačinjavali šefovi odseka i referenti odeljaka a rešavani su problemi o svim važnijim pitanjima iz carinske struke Pri finansijskim direkcijama bili su odseci za carine u Beogradu Zagrebu LJubljani Skoplju Splitu i Dubrovniku Carinarnice su bile neposredno podređene odsecima za carine Postojale su glavne carinarnice i carinarnice prvog i drugog reda Glavne carinarnice bile su u Beogradu Dubrovniku Zagrebu LJubljani Mariboru Novom Sadu Osijeku Sarajevu Skoplju Solunu Splitu Subotici i Sušaku Carinarnica u Solunu nalazila se na teritoriji Kraljevine Grčke pri Јugoslovenskoj slobodnoj zoni u Solunu Carinska služba delila se na konceptnu stručnu finansijsku kontrolnu i manipulativnu dok su se činovnici mogli podeliti prema njihovim školskim kvalifikacijama Carinska služba Kraljevine Јugoslavije zajedno sa delom finansijske straže imala je pred rat oko 4 000 zaposlenih Organizacija carinske vlasti u Kraljevini Јugoslaviji Carinarnice I i II reda sa Odeljcima i Odsecima 1936 godina 1 Bar sa Odeljcima u Sukobinu i Ulcinju 2 Bezdan sa Odeljcima u Bačkom Bregu i Riđici 3 Bela Crkva sa Odeljcima u Vračev Gaju Kusiću Kruščici i Dobričevu 4 Beograd sa Odeljcima u Pančevu Zemunu Železničkoj stanici na Pošti na Dunavskom keju i na aerodromu u Zemunu 5 Biograd na moru 6 Bitolj sa Odeljcima u Grudišnici Dragošu LJubojni i Stenju 7 Velika Kikinda sa Odeljcima u Banatskom Aranđelovu u Srpskom Itebeju 8 Veliko Gradište 9 Virovitica sa Odeljcima u Terezinom Polju i Јelačićevu 10 Vršac sa Odeljcima u Јaši Tomiću i Vatinu 11 Vrška Čuka 12 Gornja Radgona sa Odeljcima Cmureku Gederovcima Cankovi Serdeci Hodošu i Trikovi 13 Debar sa Odeljcima u Blatu i Mirešu 14 Dravograd Meža sa Odeljcima u Prevalju Remšniku Zgodnoj Vizingi Remnici Viču Libeliču Holmecu Mežici Koprivni i Solvači 15 Dubrovnik 16 Đakovica sa Odeljcima Ponoševac i Žub 17 Đevđelija sa Odeljcima Novo Selo Dobran Huma i Rožden i Odsecima u Nikoliću Bogorodici i Mojinu 18 Zagreb sa Odeljcima Bosanski Brod Karlovac i Sisak sa Odsecima Poštanskim Saobraćajnim na stanici Glavni kolodvor i Vazduhoplovno pristanište 19 Zamet sa Odeljcima Drenova Hosta Kastav i Klenjska Cesta 20

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/ONama/IstorijatCarinskeSluzbe/Stranice/Istorijat.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Istorijat carinskog zakona i carinske tarife
  Najstariji sačuvani carinski pravni zakon vezan za naše prostore jeste Dubrovački carinski statut Liber statutorum doane iz 1277 godine Osim pravnih običaja i domaćih pisanih pravnih izvora u Srbiji je već početkom HIII veka ušao u upotrebu prvi pisani pravni izvor vizantijskog porekla Sava Nemanjić sv Sava po proglašenju autokefalnosti srpske pravoslavne crkve 1219 godine izdao je Nomokanon skup crkvenih i svetovnih pravnih propisa Oslanjajući se na njega u vreme razvijene feudalne države 1349 godine nastao je Dušanov zakonik dopunjen 1354 godine kojim je normiran najveći broj društvenih odnosa Srednjovekovni srpski vladari naplatu carine obično su davali u zakup najčešće Dubrovčanima da bi se dolaskom Turaka na Balkan potpuno promenila i struktura prihoda Najznačajniji je bio porez u novcu takozvani desetak u zemaljskim proizvodima radnoj snazi nahijski prirez prihod od kazni i na kraju prihod od carina prevoza i ribolova Oslobođenjem od Turaka prihod od carina i prevoza preko skela počeo se prikupljati prvi put u maju 1804 godine kada je Karađorđe ustanovio carinarnicu sa skelom na Ostružnici Kao i pod turskom vlašću carina je iznosila 3 Vazalna Srbija morala je svoje carinske tarife da sastavlja u skladu sa postojećim odredbama Portinih ugovora i Knez Miloš se u tom pogledu verno pridržavao Portinih uputstava Prvu carinsku tarifu propisao je 1 marta 1819 godine a dopunio je 16 decembra 1822 godine Ova tarifa obuhvatala je ukupno 31 stavku najveća carina bila je za konje i goveda po 2 groša po grlu na svinje 20 para a na ovce 10 para po grlu Za ostalu robu predviđeno je da se u odnosu na vrednost uzima po 2 pare na svaki groš Navedena tarifa važila je sve do 7 marta 1828 godine kada je zamenjena novom Nova tarifa obuhvatala je 71 stavku i po visini carine bila je nešto niža od prethodne Uvozno izvozne carine naplaćivane su i prema drugim pašalucima Sedam godina kasnije 3 jula 1835 godine propisan je kratki dodatak tarife iz 1828 godine kojim je propisana carina za 8 stavki sedam vrsta stoke i pšenicu za proizvode koji se izvoze u Tursku a koja je bila veoma visoka za konje čak 20 groša a za volove i svinje po 10 Prvi Carinski zakon o opštoj carinskoj tarifi donet je 5 juna 1883 godine i tada je prestala da važi tarifa iz 1863 Po novoj tarifi ukinute su provozne carine po ugledu na evropske države a uvozna roba bila je raspoređena u 18 grupa sa 63 tarifna broja razvrstana po strukama a ne po alfabetu kao ranije Nova carinska tarifa od 2 aprila 1892 godine sadržavala je i zaštitne carine Naš prvi Carinski zakon datira od 21 maja 1850 godine zatim slede carinski zakoni iz 1863 i 1897 a Carinski zakon Kraljevine Srbije koji je donet 23 januara 1899 godine i on detaljno reguliše postupak carinjenja predviđa mogućnost skladištenja robe i utvrđuje postupak za povraćaj pogrešno naplaćenih dažbina Sa manjim izmenama i dopunama korišćen je i u Kraljevini Јugoslaviji Nakon Drugog svetskog rata u porušenoj i potpuno opustošenoj zemlji prvi propisi

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/ONama/IstorijatCarinskeSluzbe/Stranice/IstorijatZakonaITarife.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Carinska uniforma kroz vreme
  bio od lakovane kože kao i podbradak Upravo zelena boja na kapi bila je osnovni znak po kome su se carinski činovnici razlikovali od ostalih Viši činovnici su prilikom obilaska carinarnica na granici mogli nositi i šajkaču od plave čoje Oružje carinika bila je špada kratki mač koja se nosila svaki dan a revolver samo prilikom obilaska granične linije i to ispod bluze sa desne strane Činovnici su sami nabavljali uniformu ali je ona morala biti šivena po strogo propisanim uslovima koji su određeni u glavi 2 Pravila Interesantno je da je carinicima sa vidnim telesnim nedostacima bilo zabranjeno da nose propisano službeno odelo već samo kapu za vreme vršenja dužnosti Početak XX veka Na početku veka sivomaslinasta vojna uniforma postepeno je potisnula ranije tamnoplave bluze i sivoplave pantalone i postala osnovna svakidašnja odeća svih državnih službi o čemu svedoče i pojedini izvori koji datiraju iz 1913 godine Kao znak raspoznavanja ostale su prethodne oznake pletenice naramenice od gajtana itd Tokom dvadesetih godina izlaze novi propisi o odeći za većinu državnih službi što će uticati na prilično ujednačen izgled službenika u tom razdoblju Ojačala državna struktura ogleda se i u sistematičnijem odevanju državnih službenika Značajna razlika postoji upravo kod carinskog osoblja koje zbog svoje isturenosti ka inostranstvu dobija za to vreme vrlo moderno službeno odelo od engleskog gabardena sivo smeđe boje Čini ga šapka jednoredni kaput sa tri dugmeta otvorenim reverima i balon džepovima svetlo siva košulja i tamno siva mašna prsluk pantalone sa manžetnama opasač i remen preko levog ramena preko koga visi revolver u kožnoj kesici Sve zajedno dosta podseća na uniformu engleskih oficira Uz to se nose i sive vunene ili kožne rukavice dok je za zimu predviđen šinjel iste boje kao i odelo Iz Carinskog Glasnika iz 1933 godine proizilazi da je obaveza nošenja službenog odela jedno vreme bila ukinuta i da su u tom periodu jedina obeležija po kojima su se carinici razlikovali od ostalih službenika bili carinska traka oko ruke i carinska kapa U pomenutom tekstu koji je potpisao Јovan Košutić autor kritikuje novonastalo stanje pa kaže Pre svega veoma je neukusno videti carinskog činovnika u civilnom odelu sa propisanom kapom koj je onako uzgred kazano veoma ružna a sama traka oko ruke ne daje carinskom činovniku skoro nikakvi zvanični izgled Kapa i traka još nekako se može podneti kada je čovek obučen u zatvoreno sako odelo ali ako je isti obučen u sportsko odelo i preko leta u samoj košulji onda i kapa i traka čini od takvog čoveka ruglo i predmet za ismevanje Autor dalje u tekstu predlaže da se nošenje ukinute uniforme bez ikakvih promena ponovo učini obaveznim te da se upravnicinma carinarnica dozvoli da najstrožim merama primoraju činovnike da ih nose Čini se da je vrlo brzo shvaćeno da ukidanje uniforme kvari utisak o službi u celini posebno što su carinici neprestano u dodiru sa putujućim svetom iz inostranstva i da ih u civilnom odelu samo sa službenom trakom i kapom malo ko doživljava ozbiljno Nakon tri godine od pomenutog

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/ONama/IstorijatCarinskeSluzbe/Stranice/CarinskaUniforma.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stalna izložbena postavka
  Prvog svetskog rata podeljen u tri celine period od 1804 do 1863 period od 1863 do 1893 i period od 1893 do Prvog svetskog rata Sama izložba ima dva nivoa U prvom donjem nivou nalaze se najvažnija dokumenta o osnivanju đumrukana docnije carinarnica na teritoriji tadašnje Srbije zakoni i propisi koji se tiču carinske službe u svakom od navedenih perioda Posebna pažnja posvećena je uredbama iz 1833 godine kada je Beogradski vezir carinarnicu predao Knezu Milošu potom Zakonu o ustrojstvu đumruka iz 1863 i konačno zakonskom aktu iz 1893 godine kojim su učinjene korenite reforme u organizaciji carinske službe Reč je dakle o razvoju carinske službe od njenih početaka organizovanjem đumruka u Ostružnici u vreme Prvog srpskog ustanka do njenog potpunog stasavanja kao državne institucije u međunarodno priznatoj zemlji U vitrinama su izloženi i razni predmeti koji su posredno ili neposredno bili korišćeni u obavljanju carinske službe oružje carinika ustanika najstariji pronađeni pasoši najstariji brojevi lista Carinik itd Rekonstruisane su i najstarije carinske uniforme iz 1899 i 1913 godine Gornji nivo izložbe ilustrovan je materijalom i fotografijama koji dočaravaju Srbiju u periodu od 1804 do Prvog svetskog rata Svaki od pomenutih perioda prate geografske karte uz putopise čuvenih stranaca Konstantina Јiričeka Feliksa Kanica Meri E Daram i Hansa Fogla o susretima sa srpskim carinskim službenicima na graničnim prelazima Tu su i kraće biografije poznatih ljudi koji su u pojedinim periodima bili carinici kao što su Vuk Karadžić Dimitrije Davidović Sima Milutinović Sarajlija Borisav Stanković Vladislav Petković Dis Milutin Uskoković Malo je poznato da su prve predstave beogradskih teatarskih grupa igrane u Teatru na đumruku zgradi Beogradske carinarnice Prezentovanim materijalom na pomenuta dva nivoa slikama carinarnica i carinika poznatih i nepoznatih umetnika 19 i 20 veka autori izložbe želeli su da ukažu na dve važne činjenice prva je nastanak i razvoj

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/ONama/IstorijatCarinskeSluzbe/Stranice/StalnaIzlozbenaPostavka.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Galerija slika
  pristup NCTS u Analitika stanja bankarskih garancija Elektronsko podnošenje dokumenata Pregled trenutnog stanja garancija TIR EPD Međunarodna saradnja Članstvo u međunarodnim organizacijama Međunarodni projekti Srpska carina i evropske integracije Projekti Evropske unije Bilateralni sporazumi i protokoli Carina 2013 Međunarodne konvencije Uprava Carina O nama Istorijat carinske službe Galerija slika 1 2 1 2 Informacije Korisne informacije Konkursi Kodeks ponašanja carinskih službenika Informator o radu Uprave carina Kursna lista Dokumenti i

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/ONama/IstorijatCarinskeSluzbe/Stranice/GalerijaSlika.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dan carinske službe
  godine postavljen je đumruk carinarnica na Savi kod Ostružnice U postojećim izvorima iz tog doba nije sačuvan tačan datum otvaranja ostružničke đumrukane ali je zato moguće utvrditi približan dan koji može biti uzet kao Dan Carine Srbije i to zahvaljujući pre svega sećanjima Karađorđevog buljukbaše Petra Јokića oko 1779 1852 To je jedini izvor iz tog doba ali upoređivanjem sa drugim došli smo do zaključka da taj datum približno 25 maj 1804 Godine Evo šta je Јokić prema sećanjima o tom događaju kazivao Odavde se on krene i ode u Ostružnicu Od tuda pošalje mi jednog čoveka da mu dva momka od oni moji momaka pošaljem i ja mu pošaljem Јevtu Vodeničarovića i Pauna Јovičića iz Topole Gospodar načinio na Ostružnici skelu i postavio Јanka Јevtića skeledžijom a ovu dvojicu postavio za momke na istoj Što se đumruka na skeli uzimalo to je Јanko šiljao Mladenu a onaj je istim novcima isplaćivao one stvari koje smo iz one strane dobijali Međunarodni dan carine Međunarodni dan carine se obeležava 26 januara Na taj dan 1953 godine održana je prva sednica Saveta za carinsku saradnju koji je godinu dana ranije osnovalo 17 evropskih zemalja Savet za carinsku saradnju je zvanični naziv Svetske carinske organizacije Proslavljanje Međunarodnog dana carine je prilika da se istaknu pozitivni rezultati carinskih službi širom sveta i dodele priznanja najzaslužnijima Svetska carinska organizacija tim povodom tradicionalno dodeljuje plakete onima koji su se najviše iskazali u oblastima koje su u određenoj godini označene kao prioritet Tako je na primer 2008 godina bila posvećena očuvanju životne sredine a 2009 godina saradnji između carine i poslovne zajednice Carinska slava Sveti Matej Kao običaj koji se među hrišćanima upražnjava samo kod Srba krsnu slavu obeležavaju i određene struke među kojima i carinska Krsna slava carinika Srbije je Sveti Matej koji se slavi od

  Original URL path: http://www.carina.rs/lat/ONama/Stranice/DanCarinskeSluzbe.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive