archive-rs.com » RS » C » CARINA.RS

Total: 327

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Апликација за приступ НЦТС-у
  да сви корисници имају истоветне услове царинског пословања Управа царина Републике Србије је 10 11 2014 године објавила бесплатну веб апликацију за приступ Новом компјутеризованом транзитном систему Апликација се налази на адреси https eccgw carina rs ncts Упутство можете преузети овде За додатне информације можете се обратити Сектору за информационе и комуникационе технологије Одсеку за хелп деск електронском поштом на HelpDesk carina rs или путем телефона 011 2015 948 од

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/AplikacijaZaPristupNCTS.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Чланство у међународним организацијама
  1994 у време економских санкција а априла 2001 године постала је нови члан као Савезна Република Државна заједница Србија и Црна Гора је као правни следбеник СР Југославије аутоматски регистрована у чланству Србија је сагласно Уставној повељи државне заједнице постала следбеник државне заједнице и као таква је 2006 године преузела чланство у СЦО Потписница је девет од поменутих 12 конвенција Сарадња са овом организацијом је од изузетног значаја због чињенице да се директно учествује у стварању ефикасног царинског окружења и врши стална размена искустава и ажурирање општеприхваћених стандарда RILOs Regional Intelligence Liaison Offices представља мрежу Регионалних обавештајних канцеларија за везу које раде под покровитељством Светске царинске организације и чији је главни задатак да допринесу ефикасној борби против царинских прекршаја кроз појачану сарадњу чешће контакте и размену информација Како и само име каже RILOs су организовани на регионалном принципу има их укупно 11 Западна Европа Источна и Централна Европа Средњи Исток Азија и Пацифик Северна Африка Западна Африка Источна и Јужна Африка Јужна Америка Кариби Централна Африка и Заједница независних држава Русија и 9 бивших република СССР а Србија припада региону Источне и Централне Европе Седиште овог региона је у Варшави Учлањење у систем RILOs даје право приsтупа CEN Customs Enforcement Network Царинска мрежа података за сузбијање кријумчарења који користи базу података и комуникацију путем e mail a са циљем да убрза и олакша сарадњу у области сузбијања кријумчарења и размене информација и обавештајних података У базу података се уносе сви релевантни подаци у вези са запленама које је остварила царинска служба неке земље као и фотографије којима се илуструју начини скривања робе SELEC Центар SECI или SECI Регионални центар за борбу против прекограничног криминала Southeast European Center for Combating Trans border Crime како je гласиo његов званични назив основан је у оквиру Иницијативе за сарадњу у југоисточној Европи потписивањем Споразума

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/medjunarodnasaradnja/Stranice/ClanstvoUMedjunarodnimOrganizacijama.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Међународни пројекти
  из предприступних фондова ИПА 2011 од стране Европске уније Циљ финансирања овог Пројекта је јачање административних и оперативних капацитета Царинске администрације Србије и привредних субјеката укључених у царинске поступке са циљем да се на адекватан начин припреме за испуњење захтева потребних за увођење Новокомпјутеризованог транзитног система стицање статуса овлашћених привредних субјеката усаглашених са праксом стандардима и процедурама ЕУ Свеобухватни циљ пројекта Техничкa помоћ Царинској администрацији Србије као подршка модернизација царисног система је подршка модернизацији државној управи у заштити фискалних и финансијских интереса Републике Србије олакшавању законите трговине и заштити друштва Такође главни циљ представља подршка Царинској администрацији Србије у имплементацији ЕУ стандарда и процедура РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА Резултат 1 Ускладити српски царински транзитни систем и процедуре са прописима Конвенције о заједничком транзитном поступку и са прописима NCTS путем имплементације NCTS компатибилне националне апликације за национални транзит и систем управљања обезбеђењем Резултат 2 Ускладити поступке контроле српске царине са системима ЕУ за управљање ризиком путем имплементације ИТ система за управљање ризиком као и техникама и технологијом управљања ризиком Резултат 3 Увести систем овлашћеног привредног субјекта АЕО и спровести обуку царинских службеника који обављају оперативне послове ради упознавања са процедурама које треба усвојити и поступака које треба предузети за АЕО Резултат 4 Спровести

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/medjunarodnasaradnja/Stranice/MedjunarodniProjekti.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Српска царина и европске интеграције
  учествује у регионалним иницијативама као што су Процес сарадње у југоисточној Европи Савет за регионалну сарадњу и Централноевропски споразум о слободној трговини 4 7 Поглавље 7 Право интелектуалне својине Када је у питању спровођење прописа број захтева за заштиту права интелектуалне својине које је примила Управа царина порастао је са 205 у 2012 години на 244 у 2013 Одузела је 127 000 фалсификованих и пиратских производа у 2013 години у односу на 138 000 у 2013 Треба обезбедити даље усаглашавање законодавства са Директивом о спровођењу права интелектуалне својине Механизам формалне координације за ефикасно спровођење права интелектуалне својине још увек недостаје И даље постоје кашњења у спровођењу националне стратегије интелектуалне својине и акционог плана за период 2011 2015 Закључак У области права интелектуалне својине остварен је незнатан напредак Формална координација између различитих заинтересованих страна тек треба да се успостави у циљу делотворнијег спровођења Уопштено посматрано усаглашавање у области интелектуалне својине је напредовало 4 14 Поглавље 14 Транспортна политика У погледу железничког транспорта потписани су протоколи о сарадњи између свих релевантних граничних служби и железничких привредних друштава Србије и Црне Горе За Речне информационе сервисе за реке Дунав и Саву потребна је надоградња са даљинским управљањем пловидбе eng АТОН и системима за праћење и реаговање Закључак Известан напредак је остварен у области транспортне политике посебно у друмском и железничком транспорту транспорту унутрашњим пловним путевима и ваздушном транспорту Потребно је даље јачање административних капацитета нарочито за спровођење прописа и инспекције Уопштено посматрано Србија је умерено напредовала у усаглашавању са правним тековинама ЕУ у области транспортне политике 4 16 Поглавље 16 Опорезивање У области индиректног опорезивања умањена стопа пореза на додату вредност ПДВ повећана је у децембру 2013 године са 8 на 10 док су неке ставке нпр ИТ опрема прешле са смањене стопе на стандардну стопу од 20 Када је реч о акцизама законодавство о износу акциза кретању и контроли акцизним складиштима и складиштењу и о концепту пореског обвезника тек треба усагласити са правним тековинама ЕУ Коначно увозна жестока алкохолна пића и даље се опорезују по вишој стопи од одговарајућих алкохолних пића која се често производе у Србији Закључак Србија треба да настави усклађивање својих правила са правним тековима ЕУ у вези са акцизним производима укључујући и правила о увозним жестоким алкохолним пићима Уопштено говорећи припреме у области опорезивања умерено су напредовале 4 23 Поглавље 23 Правосуђе и основна права Политика борбе против корупције Спровођење стратегије и акционог плана за период 2013 2018 године тек треба да одрази снажан политички подстицај за борбу против корупције Неколико мера је одложено Потребно је обезбедити ефикасан механизам за праћење спровођења стратегије и акционог плана за борбу против корупције Треба доделити адекватне материјалне и људске ресурсе за спровођење Стратегије и акционог плана Повећана је транспарентност поступка јавних набавки уз коришћење унапређеног портала јавних набавки И даље је потребно потпуно спровођење нових захтева које су поставили Закон о јавним набавкама и Национална стратегија и Акциони план за борбу против корупције Потребна је свеобухватна анализа ризика у областима осетљивим на корупцију као што су здравство грађевинарствo приватизација и образовање правосуђе и спровеђење закона Одељењима унутрашње контроле недостају опрема средства и људски ресурси Потребно је да органи за спровођење закона и тужилаштво буду проактивнији Недостатак унутрашњих капацитета и стручности у финансијским истрагама и одузимању имовине уз недостатак техничке опреме за посебне истражне мере угрожавају делотворност истраге Међуинституционална сарадња између служби за спровођење закона је побољшана до одређене мере али је потребно да се и даље развија Потребно је ојачати независност свих истражних и правосудних органа који предузимају истражне радње у области корупције Потребно је да се без одлагања изврши свеобухватна ревизија Кривичног законика како би се обезбедило да корупција и привредни криминал будупрецизно дефинисани као и да се они могу делотворно истражити и процесуирати У том погледу потребне су даље измене и допуне Кривичног законика Кад је реч о приступу информацијама и заштити података о личности Правни оквир треба у потпуности усагласити са стандардима ЕУ Видео надзор биометријски подаци безбедност података на интернету као и обрада и заштита осетљивих податакапосебно у раду неких нових професија као што су судски извршитељи и јавни бележници морају се довести у склад са законодавством ЕУ о заштити података Овлашћења за добијање података из електронске комуникације у кривичним предметима тек треба довести у склад са правилима заштите података У усвајању акционог плана за заштиту података о личности није учињен никакав напредак Закључак У области правосуђа и основних права остварен је ограничен напредак Упркос снажном политичком подстицају за борбу против корупције корупција и даље преовлађује у многим областима и наставља да буде озбиљан узрок забринутости Спровођење Стратегије за борбу против корупције још није дало конкретне резултате Недавно јачање институционалне координације и руковођења укључујући успостављање механизма за надзор тек треба да дају делотворне резултате Правни оквир о заштити података треба додатно усагласити са правним тековинама ЕУ 4 24 Поглавље 24 Правда слобода и безбедност Државни органи Републике Србије наставили су са проактивним приступом сузбијању ирегуларних миграција Неопходна је боља координација рада свих институција укључених у рад на ирегуларним миграцијама нарочито на локалном нивоу У погледу спољних граница и Шенгена Још увек није успостављен систем за анализу ризика како би се унапредила контрола граница Неопходно је унапредити међуинституционалну сарадњу између органа који раде на границама пошто постоји недостатак координације између граничне полиције царине и фитосанитарних служби Потребно је појачати активности координационог тела за спровођење Интегрисаног управљања границама Неометан прекогранични саобраћај кроз неовлашћене алтернативне прелазе нарочито са Босном и Херцеговином остаје питање које је потребно хитно решити Неопходно је повезивање свих граничних прелаза са базом података Интерпола уз модернизацију мањих прелаза Као део дијалога о спровођењу ИБМ протокола свих шест привремених ИБМ граничних прелаза између Србије и Косова оперативни су и постигнути су технички споразуми о тачним положајима и нацрту распореда трајних ИБМ прелаза Добра међународна и регионална сарадња у области дрога Међутим неопходно је појачати оперативне капацитете полиције и царине Још увек преостаје успостављање солидне евиденције резултата заплене дроге Када је реч о царинској сарадњи видети и поглавље 29 Царинска унија Управа царина Републике Србије наставила је сарадњу са службама из суседних земаља као и учешће у међународним активностима у погледу борбе против незаконите трговине и кријумчарења наркотика нафте и цигарета Потребно је проширити истражна овлашћења царинских службеника и обухват размене података са другим службама на граници Закључак Уопштено посматрано Република Србија је остварила ограничен напредак у области правде слободе и безбедности Управљање миграцијама и политике азила потребно је у значајној мери и хитно појачати Потребно је успоставити систем за анализу ризика како би се унапредила контрола граница Потребни су додатни напори ради повећања међуинституционалне сарадње међу пограничним службама У свим областима неопходни су напори за усаглашавање са правним тековинама ЕУ повећање ефикасности подстицање специјализације и осигурање боље оперативне сарадње између правосуђа извршних и неизвршних органа 4 27 Поглавље 27 Животна средина и климатске промене Што се тиче заштите природе законодавство којим се спроводи Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре CITES ажурирано је како би укључило спискове заштићених врста Извршене су важне заплене угрожених врста којима се незаконито трговало Потребно је повећати капацитете јединице за CITES и служби за спровођење закона како би могли да одговоре на изазове у области незаконите трговине дивљим животињама Што се тиче климатских промена У децембру је усвојен закон у области смањења потрошње супстанци које оштећују озонски омотач успостављајући систем за лиценцирање и извештавање као и схему за повраћај и рециклажу у складу са Монтреалским протоколом и релевантним законодавством ЕУ Законодавство у области управљања флорованим гасовима са ефектима стаклене баште и условима за издавање лиценци за увоз и извоз тих гасова ступило је на снагу у јануару Закључак Текућа залагања на јачању инспекције и спровођење прописа треба да пропрати уклањање неусаглашености и недостатака у законодавству који спречавају делотворно спровођење 4 28 Поглавље 28 Заштита потрошача и здравља У области контроле дувана донете су измене и допуне Закона о дувану усредсређене на мере против недозвољене трговине дуваном и обележавање дуванских производа као и на повећање релевантних новчаних казни Није учињен никакав напредак у припреми нове Стратегије и Акционог плана о контроли дувана Закључак Остварен је одређени напредак у области заштите потрошача и здравља Уопштено посматрано остварен је умерен напредак у у овим областима 4 29 Поглавље 29 Царинска унија У погледу царинског законодавства номенклатура царинске тарифе је усаглашена са Комбинованом номенклатуром ЕУ из 2014 године и са планом за либерализацију у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању спроведеним у новембру 2013 Међутим Закон о царинској служби тек треба да се донесе У оквиру ЦЕФТА од априла 2014 године Србија Албанија Црна Гора и бивша Југословенска Република Македонија почеле су да примењују Регионалну конвенцију о пан евро медитеранским преференцијалним правилима о пореклу робе Законодавство о контролама готовине културним добрима и ослобођењу од плаћања дажбина на увоз нове производне опреме треба да се усагласи са правним тековинама ЕУ Прописи о иницијативама које се односе на безбедност царине и овлашћеним привредним субјектима тек треба да се спроведу У погледу административних и оперативних капацитета Управа царина је наставила са јачањем свог административног капацитета у циљу делотворног спровођења царинских прописа Поступци који се односе на интегритет царинских службеника су примењени покретањем 25 дисциплинских поступака против 30 царинских службеника за озбиљну повреду службене дужности и окончавањем још 22 друга дисциплинска поступка Повећан је број привредних друштава која користе поједностављене царинске поступке и поступке који се односе на овлашћене извознике Започето је са радом на успостављању функционалног међусобно повезаног ИТ система Обавештајне поруке се размењују са другим државним телима и међународним организацијама У 2013 години око 65 носилаца права је користило царинску веб апликацију за подошење захтева за заштиту права интелектуалне својине Нови централизовани систем за управљање банкарским гаранцијама је успостављен а току је реорганизација главног ИТ система од децентрализованог ка централизованом систему чиме се омогућава спровођење Новог компјутеризованог транзитног система НКТС по приступању Конвенцији о заједничком транзиту које је планирано за 1 јун 2015 Потребно је унапредити систем обраде царинских декларација и додатно опремити царинске лабораторије Управа је унапредила комуникацију са јавношћу У јуну 2014 године Србија и Молдавија потписале су Споразум о сарадњи и узајамној помоћи У 2013 години током техничког дијалога између Србије и Косова стране су се договориле да аутоматски размењују електронске податке пре пристизања који се односе на царинске декларације за пошиљке које треба да пређу административну границу граничну линију Наплата царинских дажбина је започета на заједничким тачкама прелаза између Србије и Косова у децембру 2013 године Као део дијалога о спровођењу протокола о ИБМ свих шест привремених ИБМ граничних прелаза између Србије и Косова су оперативни и постигнути су договори о тачним локацијама и обрасцима нацрта за сталне ИБМ тачке прелаза Међутим административна граница гранична линија између Косова и Србије остаје подложна незаконитим активностима Закључак Остварен је одређени напредак у области царинске уније Међутим потребно је уложити додатне напоре у циљу потпуног усаглашавања у неколико кључних области Управа царина постојано јача своје административне капацитете али је потребно уложити додатне напоре Потребно је унапредити систем обраде царинских декларација Уопштено посматрано припреме у области царинске уније напредују 4 30 Поглавље 30 Спољни односи Законом о трговини робом двоструке намене донетим у новембру 2013 године процедуре и контроле су даље усаглашене са правним тековинама ЕУ Након тога у фебруару усвојена су два правилника Њима се обезбедила додатна усаглашеност са правним тековинама ЕУ у погледу трговине робом двоструке намене Било би корисно за Србију да се придружи неким од међународних тела задужених за надгледање националних система контроле извоза Мултилатерални режими контроле извоза У области билатералних споразума са трећим земљама Србија преговара о споразуму о слободној трговини ФТА са Украјином Закључак Остварен је ограничен напредак у области спољних односа Припреме за приступање СТО су доста одмакле али у завршној фази споро напредују Уопштено посматрано припреме у области спољних односа умерено су напредовале 4 31 Поглавље 31 Спољна безбедносна и одбрамбена политика Што се тиче неширења Србија је у октобру 2013 године донела нови закон о роби двоструке намене чиме је делимично испунила предуслове за приступање Васенарском споразуму о контроли извоза конвенционалног наоружања и робе и технологија двоструке намене Пријава Србије из 2008 године за приступање Васенарском споразуму сада зависи од доношења новог закона о трговини наоружањем и војном опремом Још увек се чека на ратификацију Додатног протокола уз Споразум о неширењу нуклеарног наоружања Србија је потписала Споразум УН о трговини наоружањем у августу 2013 године Закључак Законодавство о механизмима за праћење спровођења рестриктивних мера ЕУ тек треба да се донесе Уопштено посматрано припреме у овој области напредују 4 33 Поглавље 33 Финансијске и буџетске одредбе У областима традиционалних сопствених средстава средстава ПДВ и средстава БНД није дошло до помака О напретку у релевантним областима политике видети Поглавља 16 Опорезивање 18 Статистика 29 Царинска унија и 32 Финансијска контрола Што се тиче административне инфраструктуре потребно је додатно ојачати и развити административни капацитет институција које су задужене за области политике које утичу на корекцију примене правила о сопственим средствима Још увек није успостављено координационо тело које би осигурало исправно обрачунавање рачуноводство предвиђање прикупљање плаћање и контролу сопствених средстава Такође је потребно додатно развити и ојачати инструменте за борбу против избегавања пореза и превара и за смањење њиховог обима као и за смањење обима сиве економије Закључак Није постигнут напредак у области финансијских и буџетских одредби Тек треба успоставити координационо тело неопходно у оквиру програма који се односи на сопствена средства Уопштено посматрано припреме у овој области су у врло раној фази Целокупан Извештај објављен је на web страни Канцеларије за европске интеграције http www seio gov rs upload documents eu dokumenta godisnji izvestaji ek o napretku izvestaj o napretku 14 pdf ИЗ ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2013 ЕВРОПСКА КОМИСИЈА Брисел 16 10 2013 SEC 2013 412 РАДНИ ДОКУМЕНТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМИСИЈИ СРБИЈА 2013 ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ уз документ САОПШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ УПУЋЕНО ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ И САВЕТУ Стратегија проширења и кључни изазови 2013 2014 COM 2013 700 1 4 Нормализација односа између Србије и Косова страна 5 у енглеској верзији У вези са ИБМ отворени су заједнички привремени гранични прелази на свих шест прелаза који су постављени и функционишу Децембарски споразум о заштити верског и културног наслеђа се примењује Са имплементацијом Споразума о транзитним аранжманима почело се у јуну Две стране су се такође усагласиле да се почне са наплатом царина и да се оснује фонд за развој северног Косова Непосредни контакти на високом нивоу и редовни контакти на оперативном нивоу настављају да олакшавају сарадњу нпр у борби против организованог криминала 2 3 Регионална питања и међународне обавезе стране 11 13 у енглеској верзији Заједнички Контакт центар за сарадњу полиције и царине отворен је у децембру 4 7 Поглавље 7 Право интелектуалне својине страна 25 у енглеској верзији Управа царина је увела веб апликацију за електронску размену података са носиоцима права Количина заплењене кривотворене робе смањена је током периода извештавања Још увек недостаје механизам формалне сарадње између институција задужених за заштиту права интелектуалне својине Касни се са имплементацијом националне стратегије у области права интелектуалне својине и акционим планом за период 2011 2015 Учешће привредних субјеката и потрошача у спречавању кривотворења и пиратерије и даље је ограничено Закључак Постигнут је ограничен напредак у области права интелектуалне својине Примена је побољшана иако формална координација између учесника као и ефикасно спровођење националне стратегије интелектуалне својине и даље остаје да се обезбеди Измене и допуне Закона о ауторским правима које се односе на наплату такси и олакшице представљају корак уназад у погледу усаглашавања са правним тековинама ЕУ У целини посматрано усаглашавање у области права интелектуалне својине је унапређено 4 24 Поглавље 24 Правда слобода и безбедност стране 49 50 52 у енглеској верзији У области спољних граница и Шенгена Стратегија Интегрисаног управљања границом ИБМ је ревидирана у новембру како би се ојачали капацитети Координационог тела за њено спровођење Србија је наставила да побољшава инфраструктуру и опрему на граничним прелазима завршетком инсталирања система за управљање миграцијама и предметима и повећањем опреме која се користи на терену специјалне камере скенери уређаји за откривање и хватање отисака прстију Оперативну координацију између граничне полиције царине и фитосанитарне службе потребно је побољшати Повезаност база података са биометријским уређајима треба да се побољша како би се подржао рад граничне полиције Аналитички комуникациони процедурални технички капацитети и праксе треба да се ојачају како би се ефикасно супротставило нелегалним миграцијама Капацитети Људских ресурса за анализу ризика морају се побољшати Укупно говорећи Србија и даље умерено напредује по питању управљања границом У погледу сарадње на пољу дрога нова стратегија за период 2013 2020 још увек није завршена Земља се налази на главним путевима трговине дрогом на Балкану а за откривање и заплену дрога на граничним прелазима потребни су трајни напори свих релевантних агенција укључујући и Управу царина Укупно гледано напредак Србије у погледу сарадње на пољу дрога је умерен Што се тиче царинске сарадње видети и Поглавље 29 Царинска унија Управа царина Србије је ангажована у заједничким случајевима са свим агенцијама суседних земаља и наставља да активно учествује у међународним активностима у вези са борбом против нелегалне трговине робом наркотика нафте и цигарета као и у контроли прекограничног кретања Међутим потребно је да Србија усклади свој правни оквир са законодавством ЕУ о коришћењу технологије у царинске сврхе Укупно гледано Србија је остварила умерен напредак на пољу царинске сарадње 4 29 Поглавље 29 Царинска унија страна 57 у енглеској верзији Што се тиче царинског законодавства у новембру су извршене измене и допуне Царинског закона и он је додатно усклађен са правним тековинама ЕУ и са националним законодавством нарочито у погледу неких одредби Закона о буџетском систему Влада Републике Србије је у новембру извршила измене и допуне Уредбе о усклађивању номенклатуре царинске тарифе у циљу њеног усклађивања са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2013 годину и распоредом либерализације Прелазног споразума Даље усклађивање је потребно у области царинских прописа Закон о царинској служби тек треба да буде усвојен Још није утврђен одговарајући законодавни оквир за културна добра Одредбе о контроли готовог новца тек треба да се ускладе са правним тековинама ЕУ Исто важи и за дажбинске олакшице на увоз нове опреме за производњу Примена прописа о мерама царинске безбедности као и о овлашћеним привредним субјектима тек предстоји Скупштина је ратификовала Конвенцију о пан евро медитеранским правилима о пореклу Што се тиче административних и оперативних капацитета Управа царина је наставила да унапређује своје административне капацитете у циљу ефикасне примене царинских прописа Наставило се са

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/medjunarodnasaradnja/Stranice/EvropskeIntegracije.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Пројекти Европске уније
  гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Међународна сарадња Пројекти Европске уније ПРОЈЕКТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ NCTS NEW COMPUTERIZED TRANSIT SYSTEM НОВИ КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ ТРАНЗИТНИ СИСТЕМ Пројекат Изградња административних капацитета царинске службе за пуну имплементацију заједничког транзита Европске уније Овај пројекат је финансиран од стране Европске уније Локални транзит и транзит у заједници Више информација о локалном и транзиту у заједници биће постављено на сајт чим буде доступно Банкарске гаранције Подношење банкарске гаранције као облика обезбеђења за наплату царинског дуга Презентације за чланове Привредне коморе одржане у Београду Новом Саду Краљеву и Нишу Транзит у трговини Конвенција о заједничком транзиту Веб странице Европске комисије Шта је царински транзит Конвенција о процедури локалног транзита Презентације са семинара организованог у оквиру твининг пројекта Управа царина Србије и Француске подржаног од стране Делегације Европске уније Царина и предузећа Овлашћени привредни субјекат Систем контроле увоза ICS и систем контроле извоза ECS Информације Корисне информације Конкурси Кодекс понашања царинских службеника Информатор о раду Управе царина Курсна листа Документи и обрасци Међународни споразуми Статистика Акциони планови Преглед реализације КВОТА Тендери и набавке Архива тендери и набавке Закони и

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/medjunarodnasaradnja/Stranice/projektiEU.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Билатерални споразуми и протоколи
  царинским питањима Сл лист СРЈ међународни уговори бр 4 01 Ступио на снагу 29 јула 2001 године 8 Уговор између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о царинској сарадњи и узајамној помоћи Сл лист СРЈ Међународни уговори бр 4 02 Ступио на снагу 25 августа 2004 године 9 Споразум о узајамној административној помоћи у спречавању истраживању и сузбијању царинских прекршаја између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Турске Сл лист СРЈ Међународни уговори бр 4 03 Ступио на снагу 1 маја 2003 године 10 Споразум између Владе Републике Србије и владе Републике Хрватске о узајамној помоћи у царинским питањима Сл гласник РС бр 34 06 Ступио на снагу 1 октобра 2006 године 11 Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у царинским питањима Сл гласник РС Међународни уговори бр 102 2007 Ступио је на снагу 1 јула 2008 године 12 Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Сл гласник РС Међународни уговори бр 102 2007 Ступио је на снагу 1 фебруара 2010 године 13 Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Француске о узајамној административној помоћи у спречавању откривању и сузбијању царинских прекршаја Сл лист СФРЈ Међународни уговори бр 17 72 Ступио на снагу 22 новембра 1971 године 14 Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Аустрије о административној сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима у циљу сузбијања повреда царинских прописа Сл лист СФРЈ Међународни уговори бр 14 79 Ступио на снагу 1 августа 1979 године 15 Споразум између Савезног извршног већа скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Републике Грчке о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Сл лист СФРЈ Међународни уговори бр 9 86 Ступио на снагу 1 фебруара 1986 године 16 Споразум између Савезног извршног већа скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Народне Републике Кине о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Потписан у Београду дана 23 јануара 1989 године Ступио на снагу 1 септембра 1989 године 17 Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о узајамној административној помоћи у спречавању откривању и сузбијању повреда царинских прекршаја Сл лист СФРЈ Међународни уговори бр 4 76 Ступио на снагу 1 септембра 1975 године 18 Споразум о узајамној административној помоћи у откривању и сузбијању царинских прекршаја између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Италије Сл лист СФРЈ Међународни уговори бр 15 67 Ступио на снагу 1 фебруара 1968 године 19 Споразум између Савезног извршног већа скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Сједињених Америчких Држава о узајамној помоћи између њихових царинских управа Потписан у Београду дана 11 априла 1990 године Ступио на снагу 19 новембра 1990 године 20 Споразум између Управе царина Србије и Управе царина Црне Горе о узајамној помоћи у царинским питањима Сл гласник РС Међународни уговори бр 1 2011 Ступио на снагу 1 септембра 2011 године 21 Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Сл гласник РС

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/medjunarodnasaradnja/Stranice/Bilateralnisporazumi.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Царина 2013
  подршку пре свега за унапређење разумевања царинских прописа и процедура ЕУ подстицање размене искустава и регионалне сарадње између царинских администрација модернизације царинских формалности и унапређење информационих система у домену размене информација и борбе против превара Тренутно у програму учествују 33 царинске администрације 28 земаља ЕУ као и Албанија Македонија Србија Турска и Црна Гора као земље кандидати за чланство у ЕУ Програмске активности обухватају постављање и одржавање информатичких система комуникације и система размене података бенчмаркинг семинаре и радионице пројектне и надзорне групе обуке радне посете и мониторинг акције У оквиру програма осим догађаја за које Европска комисија упућује позив свакој од земаља учесница састанци радне групе обуке радионице семинари радне посете су инструмент који се често користи имајући у виду његову флексибилност и једноставност За реализацију радних посета није потребно претходно одобрење Европске комисије већ земље међусобно предлажу и договарају посете а на крају сваке буџетске године о реализованом информишу Европску комисију путем годишњег извештаја Радна посета подразумева посету царинских службеника националне администрације страној администрацији ради реализације унапред дефинисаног циља а он мора бити повезан са циљевима и приоритетима дефинисаним у Годишњем програму рада Царине 2013 У радној посети може учествовати било који царински службеник без обзира на звање и делокруг рада с тим што мора да поседује искуство и знање везано за рад службе у целини и или специфично знање у својој области рада и да добро говори језик који буде договорен као језик радне посете Сврха радних посета је побољшање ефикасности и ефективности рада националних администрација путем размене знања и искустава са колегама других царинских администрација Због свега наведеног у Управи царина је одлучено да се акценат стави на радне посете и на тај начин обезбеди циљано учешће што већег броја колега у програму на теме које су сами изабрали и предложили Република Србија је 27 фебруара 2009

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/medjunarodnasaradnja/Stranice/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B02013.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Пријавите корупцију
  стања гаранција Међународна сарадња Чланство у међународним организацијама Међународни пројекти Српска царина и европске интеграције Пројекти Европске уније Билатерални споразуми и протоколи Царина 2013 Међународне конвенције Управа Царина Пријавите корупцију ПРИЈАВИТЕ КОРУПЦИЈУ Управа царина на плану борбе против корупције тежи да се приближи европским стандардима и већ неколико година уназад подсећа грађане да и сами морају да се укључе и дају свој допринос тако што ће пријављивати све неправилности које уоче у раду царинских службеника Уколико уочите било какву неправилност у раду цариника или сте пак сведок корупције то анонимно можете да пријавите путем Отворене царинске линије 064 732 или на дежурни телефон Одељења за унутрашњу контролу Управе царина 066 303 300 а који је доступан 24 часа дневно 365 дана у години Достављање притужби или представки на рад царинских службеника као и указивање на друге незаконите радње у царинском поступку могуће је и путем интернета тако што ћете послати пријаву на емаил адресу unutrasnja kontrola carina rs или попунити доступни образац Отворене царинске линије Информације Корисне информације Конкурси Кодекс понашања царинских службеника Информатор о раду Управе царина Курсна листа Документи и обрасци Међународни споразуми Статистика Акциони планови Преглед реализације КВОТА Тендери и набавке Архива тендери и набавке Закони и

  Original URL path: http://www.carina.rs/cyr/Stranice/PrijaviteKorupciju.aspx (2016-01-04)
  Open archived version from archive