archive-rs.com » RS » D » DIL.RS

Total: 108

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Printing Korisni linkovi
  rs Ministarstvo finansija www mfin sr gov yu Narodna banka Srbije www nbs rs Centralni registar HOV www crhov co yu Beogradska berza www belex rs Komisija za hartije od vrednosti www sec gov rs Savez računovođa i revizora Srbije www srrs rs Republički zavod za statistiku www stat gov rs Agencija za razvoj MSP www sme gov rs Uprava za zajedničke poslove republičkih organa baza pravnih poslova http bpp

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=Printing,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy5kaWwucnMvaW5kZXgucGhwP21hY3Q9TmV3cyxtZmNkMmUsZGVmYXVsdCwxJm1mY2QyZWNhdGVnb3J5PW5ld3MtcnNfUlMmbWZjZDJlbnVtYmVyPTMmbWZjZDJlZGV0YWlscGFnZT1ha3R1ZWxubyZtZmNkMmVsYW5nPXJzX1JTJm1mY2QyZXBhZ2VudW1iZXI9MiZtZmNkMmVyZXR1cm5pZD01NyZwYWdlPTU3JmhsPXJzJnNob3d0ZW1wbGF0ZT1mYWxzZQ%3D%3D&cntnt01pageid=57&cntnt01script=1&cntnt01returnid=57&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Zaposlenje | DIL Group
  građevinskog zemljišta u pravo svojine privrednih društava Feb 2 2010 Usluge revizije teorijsko praktični pristup Pošaljite email prijatelju Odštampajte ovu stranu Zaposlenje Zaposleni u DIL group neprestano rade na svom stručnom usavršavanju posećujući informativne skupove profesionalne kurseve i seminare kako bi kroz kontinuiranu edukaciju stekli nova znanja i veštine koje će im pomoći u rešavanju specifičnih pitanja i problema sa kojima se susreću u poslovnom svetu Ako ste stručni ambiciozni

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=News,mfcd2e,default,1&mfcd2ecategory=news-rs_RS&mfcd2enumber=3&mfcd2edetailpage=aktuelno&mfcd2elang=rs_RS&mfcd2epagenumber=1&mfcd2ereturnid=56&mfcd2ereturnid=56&page=56&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Printing Zaposlenje
  kurseve i seminare kako bi kroz kontinuiranu edukaciju stekli nova znanja i veštine koje će im pomoći u rešavanju specifičnih pitanja i problema sa kojima se susreću u poslovnom svetu Ako ste stručni ambiciozni i spremni za timski rad pošaljite vašu radnu biografiju CV koja će ući u našu bazu podataka Sve prijave biće razmotrene u najvećoj diskreciji a mi ćemo vas kontaktirati u skladu sa potrebama DIL grupe sva

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=Printing,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy5kaWwucnMvaW5kZXgucGhwP21hY3Q9TmV3cyxtZmNkMmUsZGVmYXVsdCwxJm1mY2QyZWNhdGVnb3J5PW5ld3MtcnNfUlMmbWZjZDJlbnVtYmVyPTMmbWZjZDJlZGV0YWlscGFnZT1ha3R1ZWxubyZtZmNkMmVsYW5nPXJzX1JTJm1mY2QyZXBhZ2VudW1iZXI9MiZtZmNkMmVyZXR1cm5pZD01NiZwYWdlPTU2JmhsPXJzJnNob3d0ZW1wbGF0ZT1mYWxzZQ%3D%3D&cntnt01pageid=56&cntnt01script=1&cntnt01returnid=56&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Aktuelno | DIL Group
  2 Jul 16 2012 Informacija o obavljanju poslova konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine Sep 20 2010 Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine privrednih društava Feb 2 2010 Usluge revizije teorijsko praktični pristup Pošaljite email prijatelju Odštampajte ovu stranu Aktuelno Jul 16 2012 Informacija o obavljanju poslova konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine Sep 20 2010 Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=News,mfcd2e,default,1&mfcd2ecategory=news-rs_RS&mfcd2enumber=3&mfcd2edetailpage=aktuelno&mfcd2elang=rs_RS&mfcd2epagenumber=1&mfcd2ereturnid=58&mfcd2ereturnid=58&page=58&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Printing Aktuelno
  konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine Sep 20 2010 Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine privrednih društava Feb 2 2010 Usluge revizije teorijsko praktični pristup Jan 5 2010 Uvođenje i primena interne revizije i kontrolinga u

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=Printing,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy5kaWwucnMvaW5kZXgucGhwP21hY3Q9TmV3cyxtZmNkMmUsZGVmYXVsdCwxJm1mY2QyZWNhdGVnb3J5PW5ld3MtcnNfUlMmbWZjZDJlbnVtYmVyPTMmbWZjZDJlZGV0YWlscGFnZT1ha3R1ZWxubyZtZmNkMmVsYW5nPXJzX1JTJm1mY2QyZXBhZ2VudW1iZXI9MiZtZmNkMmVyZXR1cm5pZD01OCZwYWdlPTU4JmhsPXJzJnNob3d0ZW1wbGF0ZT1mYWxzZQ%3D%3D&cntnt01pageid=58&cntnt01script=1&cntnt01returnid=58&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Printing Aktuelno
  donosi jedinica lokalne samouprave opština grad Finansiranje uređivanja građevinskog zemljišta obezbeđuje se iz sredstava ostvarenih od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta zakupnine za građevinsko zemljište otuđenja građevinskog zemljišta konverzije prava korišćenja odnosno prava zakupa u skladu sa Zakonom drugih izvora u skladu sa Zakonom Prema do sada važećem Zakonu o planiranju i izgradnji visina naknade za uređivanje građevinskog zemljišta koju je plaćao investitor utvrđivala se ugovorom na osnovu kriterijuma i merila koji je utvrđivala opština odnosno grad Novi Zakon propisuje kriterijume i to na osnovu stepena komunalne opremljenosti godišnjih programa za uređivanje građevinskog zemljišta urbanističke zone namene i površine objekta Jedinice lokalne samouprave sada samo propisuje merila za obračun visine naknade na osnovu Zakonom propisanih kriterijuma Zakon uvodi novinu predviđajući mogućnost da se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije opremljeno a nalazi se u obuhvatu plana genralne odnosno detaljne regulacije opremi sredstvima fizičkih i pravnih lica uz uslov da je lice vlasnika zemljišta ako ono prihvati propisane uslove za uređivanje i ugovorom preuzme obavezu da o svom trošku izvrši komunalno opremanje zemljišta Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaćaće se i dalje u skladu sa starim Zakonom o planiranju i izgradnji dok se navedena naknada ne integriše u porez na imovinu čl 220 Zakona 7 Obezbeđivanje uslova za uređivanje upotrebu unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta Slično odredbi ranijeg Zakona novi Zakon propisuje da radi obezbeđivanja uslova za uređivanje upotrebu unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta Republika Srbija autonomna pokrajina opština grad odnosno grad Beograd može da osnuje privredno društvo javno preduzeće odnosno drugu organizaciju ili da vršenje ovih poslova obezbedi na drugi način u skladu sa Zakonom odnosno statutom Obezbeđivanje navedenih uslova obuhvata pripremu srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta staranje o zaštiti racionalnom i održivom korišćenju građevinskog zemljišta kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom i drugim propisima IV GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KAO USLOV ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA Novi Zakon propisuje uslove i postupka legalizacije objekata odnosno delova objekata bespravno izgrađenih do njegovog stupanja na snagu tj do 11 septembra 2009 godine Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole podnosi se pored ostalog i dokaz o pravu svojine odnosno zakupa na građevinskom zemljištu čl 192 Kao dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima na građevinskom zemljištu smatra se i za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu u svojini drugih lica pravosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu koju vlasnik pribavi u skladu sa propisima o svojinskim odnosima za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu ugovor o prenosu prava korišćenja odnosno kupovini zemljišta koji je zaključen do 11 septembra 2009 godine između korisnika zemljišta i podnosioca zahteva i koji je overen kod nadležnog suda ugovor o kupovini objekta ili objekta u izgradnji između vlasnika odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva koji je overen kod nadležnog suda ugovor o suivenstiranju izgradnje objekta zaključen između vlasnika zemljišta odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva koji je overen kod nadležnog suda pravosnažno rešenje o nasleđivanju pravosnažno rešenje o statusnoj promeni privrednog društava iz koga se na nesporan način može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva član 193 V REFORMA METODOLOGIJA I PLANIRANJE U SEKTORU ZEMLJIŠNE POLITIKE Donošenje novog Zakona i njegova implementacija nameće izradu pojedinih studija za opštine gradove i grad Beograd kao što su Reforma instrumenata zemljišne politike vezano za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta koja treba da se integriše u porez na imovinu Privatizacija građevinskog zemljišta i uvođenje tržišta gradskog građevinskog zemljišta podrazumeva i redefinisanje i umanjenje uloge države u korišćenju gradskog zemljišta reformu instrumenata zemljišne politike sa mogućom transformacijom i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta U tom smislu lokalna samouprava bi morala da se odredi da li bi studijom trebalo obuhvatiti obe naknade ili samo naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta odnosno treba definisati obuhvat projekta Treba imati u vidu da je naknada za korišćenje građevinskog zemljišta osnovni izvor za finansiranje komunalnih usluga i troškova održavanja komunalnih i saobraćajnih sistema i da je finansiranje ovih usluga obaveza lokalne samouprave Osnovna svrha studije bi trebalo da bude da istraži moguće strategije u rešavanju problema sa kojim će se lokalna samouprava suočiti ukidanjem naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Cilj strategije bi mogao biti na koji način da se izvrši transformacija naknade za korišćenje građevinskog zemljišta zasnovano na iskustvima razvijenih zemalja ali tako da se smanji mogućnost da ukidanje ove naknade utiče na ukupne prihode grada Ukidanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i njeno utapanje u porez na imovinu će biti bez sumnje i tehnički i politički izazov Za očekivati je da će ova reforma trajati više godina Metodologija za izradu merila za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta Jedno od osnovnih pitanja planiranja grada je kontrola korišćenja građevinskog zemljišta sa postavljenim zadatkom racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta u gradu Osnov za to je planiranje lokacija i zoniranje grada Zoning plan sa katalogom lokacija u okviru kojih su sagledane planirane namene i površinama zemljišta i objekata su osnovni parametar za ekonomsko vrednovanje odgovarajućih lokaliteta odnosno zona i za izradu smernica za izračunavanje rentnih potencijala prema položaju nameni i sl smernice vezano za način korišćenja zemljišta prodaja ili dugoročni zakup smernice za izradu srednjoročnog i godišnjeg programa izgradnje saobraćajne i komunalne infrastrukture i načina finansiranja iste prema rangu magistralna primarna sekundarna Jedno od ključnih pitanja je određivanje rentnih potencijala celog područja a posebno pojedinih zona do konkretnih lokacija Za to postoji više metoda napr tržišni metod koji bazira na podacima sa tržišta lokacija metod bodovanja prema pogodnosti lokacija po položaju mikro mezo i makro i ofređenim namenama metod direktne procene Srednjoročni i godišnji programi izgradnje saobraćajne i komunalne infrastrukture od smernica i metodologije za izradu do izrade konkretnih programa za opštine i gradove VI INTERNA KONTROLA I REVIZIJA U PRAVNIM LICIMA KOJA SE BAVE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM 1 Pravna regulativa Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Sl glasnik RS br 85 od 3 oktobra 2006 godine propisana članom 66a obaveza direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Javnih preduzeća osnovanih od strane Republike odnosno lokalne vlasti pravnih lica nad kojima Republika odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=Printing,cntnt01,output,0&cntnt01url=aHR0cDovL3d3dy5kaWwucnMvcnMvbmV3cy80LzU4L1V2b2RlbmplLWktcHJpbWVuYS1pbnRlcm5lLXJldml6aWplLWkta29udHJvbGluZ2EtdS1qYXZub20tc2VrdG9ydS11LWZ1bmtjaWppLXJhY2lvbmFsbm9nLWtvcmlzY2VuamEtb2dyYW5pY2VuaWgtamF2bmloLXNyZWRzdGF2YS5odG1sP3Nob3d0ZW1wbGF0ZT1mYWxzZQ%3D%3D&cntnt01pageid=58&cntnt01script=1&cntnt01returnid=58&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Uvođenje i primena interne revizije i kontrolinga u javnom sektoru u funkciji racionalnog korišćenja ograničenih javnih sredstava
  godišnjim programima uređivanja koje donosi jedinica lokalne samouprave opština grad Finansiranje uređivanja građevinskog zemljišta obezbeđuje se iz sredstava ostvarenih od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta zakupnine za građevinsko zemljište otuđenja građevinskog zemljišta konverzije prava korišćenja odnosno prava zakupa u skladu sa Zakonom drugih izvora u skladu sa Zakonom Prema do sada važećem Zakonu o planiranju i izgradnji visina naknade za uređivanje građevinskog zemljišta koju je plaćao investitor utvrđivala se ugovorom na osnovu kriterijuma i merila koji je utvrđivala opština odnosno grad Novi Zakon propisuje kriterijume i to na osnovu stepena komunalne opremljenosti godišnjih programa za uređivanje građevinskog zemljišta urbanističke zone namene i površine objekta Jedinice lokalne samouprave sada samo propisuje merila za obračun visine naknade na osnovu Zakonom propisanih kriterijuma Zakon uvodi novinu predviđajući mogućnost da se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije opremljeno a nalazi se u obuhvatu plana genralne odnosno detaljne regulacije opremi sredstvima fizičkih i pravnih lica uz uslov da je lice vlasnika zemljišta ako ono prihvati propisane uslove za uređivanje i ugovorom preuzme obavezu da o svom trošku izvrši komunalno opremanje zemljišta Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaćaće se i dalje u skladu sa starim Zakonom o planiranju i izgradnji dok se navedena naknada ne integriše u porez na imovinu čl 220 Zakona 7 Obezbeđivanje uslova za uređivanje upotrebu unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta Slično odredbi ranijeg Zakona novi Zakon propisuje da radi obezbeđivanja uslova za uređivanje upotrebu unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta Republika Srbija autonomna pokrajina opština grad odnosno grad Beograd može da osnuje privredno društvo javno preduzeće odnosno drugu organizaciju ili da vršenje ovih poslova obezbedi na drugi način u skladu sa Zakonom odnosno statutom Obezbeđivanje navedenih uslova obuhvata pripremu srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta staranje o zaštiti racionalnom i održivom korišćenju građevinskog zemljišta kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom i drugim propisima IV GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KAO USLOV ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA Novi Zakon propisuje uslove i postupka legalizacije objekata odnosno delova objekata bespravno izgrađenih do njegovog stupanja na snagu tj do 11 septembra 2009 godine Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole podnosi se pored ostalog i dokaz o pravu svojine odnosno zakupa na građevinskom zemljištu čl 192 Kao dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima na građevinskom zemljištu smatra se i za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu u svojini drugih lica pravosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu koju vlasnik pribavi u skladu sa propisima o svojinskim odnosima za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu ugovor o prenosu prava korišćenja odnosno kupovini zemljišta koji je zaključen do 11 septembra 2009 godine između korisnika zemljišta i podnosioca zahteva i koji je overen kod nadležnog suda ugovor o kupovini objekta ili objekta u izgradnji između vlasnika odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva koji je overen kod nadležnog suda ugovor o suivenstiranju izgradnje objekta zaključen između vlasnika zemljišta odnosno korisnika zemljišta i podnosioca zahteva koji je overen kod nadležnog suda pravosnažno rešenje o nasleđivanju pravosnažno rešenje o statusnoj promeni privrednog društava iz koga se na nesporan način može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva član 193 V REFORMA METODOLOGIJA I PLANIRANJE U SEKTORU ZEMLJIŠNE POLITIKE Donošenje novog Zakona i njegova implementacija nameće izradu pojedinih studija za opštine gradove i grad Beograd kao što su Reforma instrumenata zemljišne politike vezano za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta koja treba da se integriše u porez na imovinu Privatizacija građevinskog zemljišta i uvođenje tržišta gradskog građevinskog zemljišta podrazumeva i redefinisanje i umanjenje uloge države u korišćenju gradskog zemljišta reformu instrumenata zemljišne politike sa mogućom transformacijom i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta U tom smislu lokalna samouprava bi morala da se odredi da li bi studijom trebalo obuhvatiti obe naknade ili samo naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta odnosno treba definisati obuhvat projekta Treba imati u vidu da je naknada za korišćenje građevinskog zemljišta osnovni izvor za finansiranje komunalnih usluga i troškova održavanja komunalnih i saobraćajnih sistema i da je finansiranje ovih usluga obaveza lokalne samouprave Osnovna svrha studije bi trebalo da bude da istraži moguće strategije u rešavanju problema sa kojim će se lokalna samouprava suočiti ukidanjem naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Cilj strategije bi mogao biti na koji način da se izvrši transformacija naknade za korišćenje građevinskog zemljišta zasnovano na iskustvima razvijenih zemalja ali tako da se smanji mogućnost da ukidanje ove naknade utiče na ukupne prihode grada Ukidanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i njeno utapanje u porez na imovinu će biti bez sumnje i tehnički i politički izazov Za očekivati je da će ova reforma trajati više godina Metodologija za izradu merila za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta Jedno od osnovnih pitanja planiranja grada je kontrola korišćenja građevinskog zemljišta sa postavljenim zadatkom racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta u gradu Osnov za to je planiranje lokacija i zoniranje grada Zoning plan sa katalogom lokacija u okviru kojih su sagledane planirane namene i površinama zemljišta i objekata su osnovni parametar za ekonomsko vrednovanje odgovarajućih lokaliteta odnosno zona i za izradu smernica za izračunavanje rentnih potencijala prema položaju nameni i sl smernice vezano za način korišćenja zemljišta prodaja ili dugoročni zakup smernice za izradu srednjoročnog i godišnjeg programa izgradnje saobraćajne i komunalne infrastrukture i načina finansiranja iste prema rangu magistralna primarna sekundarna Jedno od ključnih pitanja je određivanje rentnih potencijala celog područja a posebno pojedinih zona do konkretnih lokacija Za to postoji više metoda napr tržišni metod koji bazira na podacima sa tržišta lokacija metod bodovanja prema pogodnosti lokacija po položaju mikro mezo i makro i ofređenim namenama metod direktne procene Srednjoročni i godišnji programi izgradnje saobraćajne i komunalne infrastrukture od smernica i metodologije za izradu do izrade konkretnih programa za opštine i gradove VI INTERNA KONTROLA I REVIZIJA U PRAVNIM LICIMA KOJA SE BAVE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM 1 Pravna regulativa Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Sl glasnik RS br 85 od 3 oktobra 2006 godine propisana članom 66a obaveza direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Javnih preduzeća osnovanih od strane Republike odnosno lokalne vlasti pravnih lica nad kojima Republika odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=4&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=58&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Kontakt | DIL Group
  2010 Usluge revizije teorijsko praktični pristup Pošaljite email prijatelju Odštampajte ovu stranu Kontakt DIL Group dr Boško Višnjić dipl ecc predsednik E mail bosko visnjic dil rs Miroslav Višnjić dipl ing kopredsednik E mail miroslav visnjic dil rs Adresa ul Miročka 1 11000 Beograd Srbija Tel Fax 381 11 3223 014 381 11 3242 672 381 11 3231 541 381 11 3231 534 381 11 3235 771 E mail office

  Original URL path: http://www.dil.rs/index.php?mact=News,mfcd2e,default,1&mfcd2ecategory=news-rs_RS&mfcd2enumber=3&mfcd2edetailpage=aktuelno&mfcd2elang=rs_RS&mfcd2epagenumber=1&mfcd2ereturnid=61&mfcd2ereturnid=61&page=61&hl=rs (2016-02-03)
  Open archived version from archive •