archive-rs.com » RS » D » DMI.RS

Total: 421

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aleksandar Popović (1973 - 1999)
  kraja 1997 godine Tokom svog obrazovanja Aleksandar je bio najbolji učenik a potom i najbolji student svoje generacije Tokom kratke akademske karijere godina i po Aleksandar je bio koautor 5 naučnih radova uglavnom u inostranstvu i 3 udžbenika P o ginuo je 1 juna 1999 godine Stručna biografija CV Nagrada Novinski članci Fotografije Računarska laboratorija Aleksandar Sa š a Popovi Home English Katedra za RN Stručna biografija Nagrada Novinski članci

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/popovic_s/index.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Undergraduate
  sa vezbi Veštačka inteligencija I Artificial Intelligence I Operativni sistemi Operating Systems Neautorizovana skripta Z Geller pdf html Osnove Unix a komande Modula 2 pod UNIX om sistemski pozivi A Popovic Reseni ispitni zadaci D Pesovic Oberon0 izvorni kod text Oberon system format pdf Nagradni i seminarski radovi Konstrukcija kompajlera I Compiler Construction I Neautorizovana skripta za 1 deo kursa konstrukcija kompajlera proceduralnih jezika Neautorizovana skripta za 2 deo kursa

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/undergraduate.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Student projects
  using this template and a short explanation Please send the resume to Miloš Popov with clear indication on the purpose of the resume either practice or employment Please direct other questions regarding practice or employment in Levi9 to Miloš Popov Datenknecht Datenknecht Gmbh Frankfurt Main Germany offers for the student practice or for other practical work within the curriculum incl diploma theses the following assignment creation and administration of a

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/student_practice.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Prakticni ispiti
  koji postoje na perunu P repravka svih postoje ih servisa Dokumentacija Opšti sistem za anketiranje Za dalje informacije i ideje kontaktirajte Sašu Toši a Unapredjenje dinamičkog dela sajta za alumni konferenciju Sortiranje prijavljenih u č esnika po različitim kriterijumima filter realizacije raličitih listi slanje e mail a Izrada Web maila Izrada mailing liste Generalni tekst i neki specifični zahtevi Kompajleri i programski jezici Prikazi analiza SmallTalk a primeri Algoritmi nad gramatikama Delphi Reealizacija sintaksnog analizatora Delphi Realizacija Pascal i njegovih prosirenja pomocu kompajler generatora Ispitivanje mogu nosti programskog alata jezika XBase i njegovo poredjenja sa drugim sličnim alatima jezicima Delphi JDeveloper Ispitivanje kompatibilnosti sa Clipper om Naročito za smer profesor informatike Izrada Power point prezentacija za pojedine kurseve Uvod u programiranje Operativni sistemi Konstrukcija kompajlera na osnovu raspoloživih tekstova i knjiga u elektronskom formatu Gile je jednostavni robot koji razume oko 5 operacija kreni okreni volan za n stepeni stani upali lampicu Potrebno ja npraviti programski jednostavni programski jezik koji upravlja Giletom Takodje realizacija prog jezika Logo koji umesto kornjače pokre e Gileta Obrazovni softver udaljeno obrazovanje i metodika nastave informatike Upotreba alata Squeak u multimediji i obrazovnom softveru Obrazovni softver iz matematike za I II III razred osnovne skole Vizuelizacija interakcija test na osnovu udzbenika i zbiorke zadataka Flash Naročito za smer profesor informatike Izrada Power point prezentacija za pojedine kurseve Uvod u programiranje Operativni sistemi Konstrukcija kompajlera na osnovu raspoloživih tekstova i knjiga u elektronskom formatu Vi š e zadataka Razvoj pogodne strukture za definiciju prezentacije nalik na Power point XML HTML Prezentacija na osnovu takve strukture direktna ili kombinacijom postoje ih alata Izrada servisnih programa na osnovu strukture npr zameni svuda naslovni slajd Reprezentacija više jezika za isti slajd Servisni program z ameni jedan jezik drugim Operativni sistemi distribuirano programiranje Sistem za rad sa mobilnim agentima Mole koji je implementiran u Javi 1 1 6 treba proci uzduz i popreko i koristeci postojeci source Mole implementirati u Javi 1 4 Zadatak podeliti na vise studenata najbolje istovremeno Preraditi FTP klijent a da moze da radi uz Java 1 4 Problem je u tome sto FTPClient klasa nasledjuje Mole ovu klasu koja implementira stacionarnog klijenta a Mole je implementiran u Javi 1 1 6 Pre migriranja Mole a problem se moze i tako resiti sto ce se preraditi sam FTP klijent tj umesto da koristi za Javu 1 1 6 nepostojece klase implementirati ih u samoj klasi FTPClient Realizacija i analiza razlicitih algoritama za upravljanje virtuelnom memorijom Pocxetnu realizaciju mozete pogledati ovde Mobilni agenti Realizacija docking station a za agente koji su stigli sa dial in servera Dve verzije 1 agenti cxkaju u prihvatilisxtu dok im ne stigne drugi agent sa upuutsvom 2 Agenti periodicno proveravaju listu sa adresama u pokusxaju da vide da li se neka adresa aktuelizovala Pogledajte i nagradne temate Mobilni agent za usaglasavanje zapisnika sa sastanaka nosi tekst sa predlogom od osobe do sobe kupi primedbe proverava da li ima primedbi i akda su gotove i na kraju sxalje zavrsxnu verziju svim ucxesnicima u

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/practice.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Software
  9905 2 Linux 570 kb Coco 2 for Modula 2 DOS 150 kb PC Scheme ver 2 00 DOS 380 kb Mole ver 3 0 Mobile agent system in Java 630 kb Send mail to zjb im ns ac yu

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/software.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Novi C
  izvorni kod Kandidati koji treba dodatno da diskutuju svoja resenja ucinice to po posebnom pozivu Kandidati koji zele da poloze ovaj isopit u nekom ispitnom roku treba svoja resenja da posalju bar nedelju dana pre termina za ispit Ispit se organizuje iskljucivo u odgovarajucem ispitnom roku osim ako se se za pojedine ispitne rokove ne odredi i neki termin unapred Operativni sistemi I Ispit se polaze prakticno i usmeno Prakticni deo ispita polaze se tokom godine izradom prakticnih zadataka Svaki prakticni zadatak nosi odredjeni broj bodova i razlicit je za svakog studenta Prakticni zadaci se predaju do zadatih termina elektronskom postom ili na disketi i sadrze izvrsnu verziju programa izvorni kod i propratni tekst koji objasnjava resenje i opisuje delove iz teorije koji su iskorisceni za izradu zadatka Za brzinu predaje zadataka i ili originalno resenje mogu se dodeliti dodatni bodovi Po potrebi se resenje zadatka i usmeno obralaze Student je zadovoljio prakticni deo ispita ukoliko osvoji bar polovinu od svih mogucih bodova Usmeni deo ispita polaze se iz gradiva do fajl sistema ukljucno Oni studenti koji se nisu na vreme prebacili na novi plan i program i zbog toga nisu mogli da polazu prakticni deo ispita kako je gore opisano tokom semestra prakticni deo ispita mogu da poloze na jedan od sledeca dva nacina tako sto im se racuna broj i kvalitet izradjenih zadataka tokom one godine kada su odslusali predmet predlog ocene pogledati kod asistenta Dragoslava Pesovica tako sto ce uraditi nagradni seminarski zadatak ciji se pocetni spisak nalazi takodje na ovom sajtu Pre no sto pocenete da radite zadatak morate se o tome dogovoriti sa predmetnim nastavnikom Oni koji se odluce da prakticni deo ispita poloze izradom nagradnog seminarskog rada svoja resenja treba da posalju iskljucivo elektronskom postom uz potrebna uputstva obrazlozenja i izvorni kod Ispit se organizuje iskljucivo u odgovarajucem ispitnom roku osim ako se se za pojedine ispitne rokove ne odredi i neki termin unapred Operativni sistemi II Analogno predmetu Operativni sistemi I Teme za ispit zaglavljivanje sigurnost i zastita optimizacija pokreta glave za citanje i pisanje Oberon system Softversko in ž enjerstvo Ovaj predmet mo ž e se polo ž iti generalno na tri na č ina Izborom odgovaraju ih poglavlja iz neke klasi č ne knjige o softverskom in ž enjerstvu sve su na engleskom u ukupnoj du ž ini od oko 200 stranica osim poglavlja o OOP OOA i OOD i usmenim polaganjem ispita na osnovu materije iz tih poglavlja Za knjigu se obratiti Zoranu Putniku Usmenim polaganjem ispita na osnovu preglednog teksta srpski 4 5 Mb o osnovnim principima i aktivnostima softverskog in ž enjerstva Izradom prakti č nog rada po dogovoru pre nego što se odlučite za neku od narednih mogu nosti obavezno se prethodno konsultujte sa predmetnim nastavnikom izmedju ostalog i zato što nisu sve mogu nosti raspoložive u svakom trenutku Trenutne mogu nosti su Uporediti dve verzije dokumenta specifikacija zahteva i precizno navesti npr u nekom od dokumenata drug o m bojom u čemu se sastoje razlike Posle

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/newC/index.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Student projects
  Generisanje koda za programski jezik Tiger mentor Mirjana Ivanovic Interpretacija koda za programski jezik Tiger mentor Mirjana Ivanovic Specijalizovani servisni agent za rad u workflow sistemima mentor Zoran Budimac Upravljacki mobilni agent za workflow sisteme mentor Zoran Budimac Send mail

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/temati.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Participants (1844)
  27 016 3 002 30 018 Zoran Putnik Istrazivac pripravnik 0 0 0 0 Mihal Badjonski Asistent 0 0 0 0 2002 Ime Prezime Zvanje NIO Broj meseci Bruto plata Rezija Ukupnotva Zoran Budimac Vanredni profesor PMF NS 8 129 024 14 336 143 360 Vladimir Kurbalija Asistent pripravnik PMF NS 8 101 704 11 304 113 008 Dragoslav Pe ovi Asistent pripravnik PMF NS 8 101 704 11 304

  Original URL path: http://perun.dmi.rs/old/part-1844.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive •