archive-rs.com » RS » D » DZRAKOVICA.RS

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA
  здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане Прегледи се заказују телефоном 356 44 46 np com ua GMO 評判 www real fx log com портфель инвестора Медикал 2 Медицал 2 пакет Контрола општег здравственог стања Комплетна лабораторијска анализа крви ЕКГ Спирометрија капацитет плуца Орто контрола вида Ултра звук абдомена или штитне жлезде Остеодензиометрија рано откривање остеопорозе Преглед специјалисте медицине рада Цена ПОЗОВИТЕ Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане Прегледи се заказују телефоном 356 44 46 www np com ua GMO 評判 www xn eck8amwu4a7a3c1r9ce0476mfsyc jp доверительное управление это Медикал 3 Медицал 3 пакет прегледа Контрола општег здравственог стања Комплетна лабораторијска анализа крви ЕКГ Спирометрија капацитет плуца Преглед специјалисте пулмологије Орто контрола вида Преглед специјалисте офтамологије Ултра звук по жељи простата абдомен или штитне жлезде Остеодензиометрија рано откривање остеопорозе Преглед специјалисте медицине рада Цена ПОЗОВИТЕ Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане Прегледи се заказују телефоном 356 44 46 np com ua GMO 評判 www berau borneo org финансовые пирамиды в россии Менаџерски пакет Менаџерски пакет обухвата Комплетну лабораторијску анализу крви ЕКГ електрокардиограм Спирометрију Ортометрију контролу вида Преглед специјалисте медицине рада ЦЕНА ПОЗОВИТЕ Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане www np com ua GMO 評判 s wimax com учет финансовых вложений Основно и специјалистички прегледи Основни преглед Сваки пацијент почиње свој преглед код лекара специјалисте медицине рада Он обухвата детаљан преглед по системима и снимање ЕКГ а У складу са мишљењем лекара или жељама пацијента могуће је урадити и додатне прегледе Специјалистички прегледи У зависности од потреба на располагању су вам лекари разних специјалности и медицински сарадници Психијатар Психолог Офтамолог очни лекар Оториноларинголог ухо грло нос Пулмолог плућни лекар Интерниста И дијагностика Ултразвук абдомена Ултразвук меких ткива врата Спирометрија Електрокардиографија ЕКГ Аудиометрија и тимпанометрија Орторетар фокометар Голдман Лабораторија Остеодензиометрија мерење минералне густине кости Специјалистички прегледи су лоцирани у истој згради доступни су у току читавог радног времена А прегледи се обављају детаљно и ефикасно alpari limited 新成トラスト oshiete goo ne jp findessay org Остеодензиометрија Служба медицине рада у оквиру својих стандардних услуга има и Остеодензиметрија рано откривање остеопорозе ПОЗОВИТЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА С обзиром на то да је остеопороза један од главних узрока озбиљног инвалидитета и умањења квалитета живота знате колико је важна превенција Остеодензитометрија је поуздан начин да откријете квалитет коштане густине и реагујете на време Реч је

  Original URL path: http://dzrakovica.rs/index.php/2014-02-20-09-27-46/dogadaji/38-svetski-dan-bez-duvanskog-dima/event_details (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Dom zdravlja Rakovica - Корисни линкови
  Srbije KBC Bežanijska Kosa KBC Dr Dragiša Mišović Dedinje KBC Zvezdara KBC Zemun Vojnomedicinska Akademija Institut za transfuziju krvi Srbije Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Institut za neuropsihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje Institut za mentalno zdravlje Institut za neonatologiju Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Ginekološko akušerska klinika Narodni front Gradski zavod za javno zdravlje Beograd Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd

  Original URL path: http://dzrakovica.rs/index.php/2014-02-20-09-27-46/korisni-linkovi?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Dom zdravlja Rakovica - Контакт
  Београд 11090 Србија е маил Ова адреса ел поште је заштићена од спамботова Омогућите JavaScript да бисте је видели ПИБ 100166428 Матични број 07009801 Шифра делатности 85120 Жиро рачун 840 620661 60 r n tKraljice Jelene 22 Beograd r n mainIcon yellow dot width auto height 300 style default mapTypeId roadmap zoom 17 mapCtrl 1 typeCtrl 0 directions 0 unitSystem 0 clusterMarker 0 styler invert lightness 0 zoomWhl 1 draggable

  Original URL path: http://dzrakovica.rs/index.php/kontakt?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Dom zdravlja Rakovica - "Свeтски дaн диjaбeтeсa 14. нoвeмбaр 2015."
  здрaвству зa 11 Здрaвa исхрaнa je изузeтнo знaчajнa кoмпoнeнтa прeвeнциje типa 2 диjaбeтeсa и eфикaснoг вoђeњa свих типoвa диjaбeтeсa Хрaнa кoja мoжe смaњити ризик зa нaстaнaк типa 2 диjaбeтeсa и њeгoвих кoмпликaциja oбухвaтa лиснaтo пoврћe свeжe вoћe oрaшaстe плoдoвe интeгрaлнe житaрицe нeзaслaђeнe нeмaснe joгуртe и пoснa мeсa Дoступнoст здрaвe хрaнe и рaзвиjaњe здрaвих нaвикa у исхрaни дeцe je oд суштинскoг знaчaja зa смaњeњe глoбaлнoг oптeрeћeњa диjaбeтeсoм и oбeзбeђeњe oдрживoг рaзвoja Дo 2035 гoдинe усвajaњeм здрaвих стилoвa живoтa мoгao би сe спрeчити или oдлoжити нaстaнaк типa 2 диjaбeтeсa у 70 случajeвa или кoд 150 милиoнa oсoбa Oбoлeвaњe oд типa 1 диjaбeтeсa у свeту рaстe Иaкo сe нaстaнaк oвoг типa диjaбeтeсa нe мoжe спрeчити здрaвим стилoм живoтa мoжeмo дa утичeмo нa спрeчaвaњe нaстaнкa кoмпликaциja Oчeкуje сe дa ћe дo 2035 гoдинe приближнo 600 милиoнa људи у свeту имaти тип 2 диjaбeтeсa Кaснo oткривaњe бoлeсти je глaвни кривaц штo вeлики брoj људи сa типoм 2 диjaбeтeсa у трeнутку пoстaвљaњa диjaгнoзe имa нajмaњe jeдну кoмпликaциjу диjaбeтeсa Збoг тoгa су нeoпхoдни прeвeнтивни прeглeди и прoцeнa ризикa зa рaзвoj oвe бoлeсти oд стрaнe изaбрaнoг лeкaрa и тимa зa диjaбeтeс Лoгo Свeтскoг дaнa диjaбeтeсa je плaви круг глoбaлни симбoл диjaбeтeсa нaстao 2007 гoдинe нaкoн усвajaњa Рeзoлуциje УН o диjaбeтeсу кao дeo кaмпaњe Уjeдињeни зa диjaбeтeс Круг симбoлизуje живoт и здрaвљe a плaвa бoja симбoлизуje нeбo кoje oбjeдињуje свe нaрoдe и бojу зaстaвe Уjeдињeних нaциja Плaви круг oзнaчaвa jeдинствo глoбaлнe диjaбeтeс зajeдницe кao oдгoвoр нa пaндeмиjу диjaбeтeсa Диjaбeтeс je jeднo oд нajчeшћих хрoничних нeзaрaзних oбoљeњa у Србиjи присутнo кoд 8 2 пoпулaциje при чeму oбoлeли oд диjaбeтeсa тип 2 чинe 95 свих oбoлeлих oд oвe бoлeсти Студиja oптeрeћeњa бoлeстимa и пoврeдaмa у Србиjи пoкaзaлa je дa je диjaбeтeс нa пeтoм мeсту нa листи oд 18 oбoљeњa рeлeвaнтних зa здрaвствeну ситуaциjу у Србиjи Нa oснoву рeзултaтa Истрaживaњa здрaвљa у

  Original URL path: http://dzrakovica.rs/index.php/294-%D1%81%D0%B2e%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4a%D0%BD-%D0%B4%D0%B8ja%D0%B1e%D1%82e%D1%81a-14-%D0%BDo%D0%B2e%D0%BC%D0%B1a%D1%80-2015-%E2%80%9E%D0%BDe%D0%BAa-%D0%B7%D0%B4%D1%80a%D0%B2a-%D0%B8%D1%81%D1%85%D1%80a%D0%BDa-%D0%BFo%D1%81%D1%82a%D0%BDe-%D0%BF%D1%80a%D0%B2o,-a-%D0%BDe-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BBe%D0%B3%D0%B8ja%E2%80%9D?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Dom zdravlja Rakovica - Почетна

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php/8-icetheme (2016-02-09)


 • Dom zdravlja Rakovica - health
  Орторетар фокометар Голдман Лабораторија Остеодензиометрија мерење минералне густине кости Специјалистички прегледи су лоцирани у истој згради доступни су у току читавог радног времена А прегледи се обављају детаљно и ефикасно alpari limited 新成トラスト oshiete goo ne jp findessay org Остеодензиометрија Служба медицине рада у оквиру својих стандардних услуга има и Остеодензиметрија рано откривање остеопорозе ПОЗОВИТЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА С обзиром на то да је остеопороза један од главних узрока озбиљног инвалидитета и умањења квалитета живота знате колико је важна превенција Остеодензитометрија је поуздан начин да откријете квалитет коштане густине и реагујете на време Реч је о обољењу које не даје никакве знаке док не дође до прелома костију који се тада дешава и при најуобичајенијим активностим Најчешћи преломи које узрокује ово обољење су преломи врата бутне кости костију подлактице и пршљенских тела кичменог стуба Оно што карактерише овај преглед је Потребна за сваку жену након 65 године и мушкарца преко 70 година Открива евентуално постојање веома озбиљног обољења остеопорозе Веома кратак безболан и апсолутно безбедан преглед Поуздани разултати Истраживања показују да свака друга жена преко 50 година има ово обољење С обзиром на то да преглед траје веома кратко више немате изговор да не проверите своје здравље Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане Прегледи се заказују телефоном 356 44 46 新成トラスト kinki zennichi or jp 新成トラスト jpnumber com buy essays online findessay org Офтамолошки преглед Офтамолошки преглед Офтамолог ортометрија контрола вида периметрија видно поље ЦЕНА ПОЗОВИТЕ Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане 新成トラスト mansiontoushijoho com 新成トラスト xn zck3ab4k743xcte net buy powerpoint presentation online www findessay org Претходни и периодични лекарски прегледи Регулисани су Правилником о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком а обављају се на захтев послодавца Лице за безбедност и здравље на раду упућује запосленог са попуњеним ОБРАСЦЕМ 1 за претходни преглед или ОБРАСЦЕМ 2 за периодични преглед у Службу медицине рада Прегледи се обављају у једном дану а извештај о претходном лекарском прегледу запосленог Образац 3 односно извештај о периодичном лекарском прегледу запосленог Образац 4 попуњава медицина рада у три примерка од којих послодавцу и запосленом доставља по један примерак најкасније у року од 15 дана од дана прегледа На преглед је потребно доћи без доручка и понети са собом здравствену документацију и личну карту За групе веће од 5 особа пожељно је контактирати нашу службу телефоном 011 356 44 64 ради договора о динамици прегледа Цене прегледа за нека радна места са повећаним ризиком су по важећем Ценовнику за претходне и периодичне прегледе за радна места са повећаним ризиком а најчешће се обављају прегледи Возачи професионалци и руковаоци грађевинским машинама Чувари са оружјем и ватрогасци Рад у

  Original URL path: http://dzrakovica.rs/index.php/component/tags/tag/15-health (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Dom zdravlja Rakovica - cervix
  А прегледи се обављају детаљно и ефикасно alpari limited 新成トラスト oshiete goo ne jp findessay org Остеодензиометрија Служба медицине рада у оквиру својих стандардних услуга има и Остеодензиметрија рано откривање остеопорозе ПОЗОВИТЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА С обзиром на то да је остеопороза један од главних узрока озбиљног инвалидитета и умањења квалитета живота знате колико је важна превенција Остеодензитометрија је поуздан начин да откријете квалитет коштане густине и реагујете на време Реч је о обољењу које не даје никакве знаке док не дође до прелома костију који се тада дешава и при најуобичајенијим активностим Најчешћи преломи које узрокује ово обољење су преломи врата бутне кости костију подлактице и пршљенских тела кичменог стуба Оно што карактерише овај преглед је Потребна за сваку жену након 65 године и мушкарца преко 70 година Открива евентуално постојање веома озбиљног обољења остеопорозе Веома кратак безболан и апсолутно безбедан преглед Поуздани разултати Истраживања показују да свака друга жена преко 50 година има ово обољење С обзиром на то да преглед траје веома кратко више немате изговор да не проверите своје здравље Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане Прегледи се заказују телефоном 356 44 46 新成トラスト kinki zennichi or jp 新成トラスト jpnumber com buy essays online findessay org Офтамолошки преглед Офтамолошки преглед Офтамолог ортометрија контрола вида периметрија видно поље ЦЕНА ПОЗОВИТЕ Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане 新成トラスト mansiontoushijoho com 新成トラスト xn zck3ab4k743xcte net buy powerpoint presentation online www findessay org Претходни и периодични лекарски прегледи Регулисани су Правилником о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком а обављају се на захтев послодавца Лице за безбедност и здравље на раду упућује запосленог са попуњеним ОБРАСЦЕМ 1 за претходни преглед или ОБРАСЦЕМ 2 за периодични преглед у Службу медицине рада Прегледи се обављају у једном дану а извештај о претходном лекарском прегледу запосленог Образац 3 односно извештај о периодичном лекарском прегледу запосленог Образац 4 попуњава медицина рада у три примерка од којих послодавцу и запосленом доставља по један примерак најкасније у року од 15 дана од дана прегледа На преглед је потребно доћи без доручка и понети са собом здравствену документацију и личну карту За групе веће од 5 особа пожељно је контактирати нашу службу телефоном 011 356 44 64 ради договора о динамици прегледа Цене прегледа за нека радна места са повећаним ризиком су по важећем Ценовнику за претходне и периодичне прегледе за радна места са повећаним ризиком а најчешће се обављају прегледи Возачи професионалци и руковаоци грађевинским машинама Чувари са оружјем и ватрогасци Рад у буци Рад на висини под земљом Тежак физички рад Рад у неповољним микроклиматским условима висока и ниска температура Потписивањем УГОВОРА са нама остварујете

  Original URL path: http://dzrakovica.rs/index.php/component/tags/tag/16-cervix (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Dom zdravlja Rakovica - cancer
  Орторетар фокометар Голдман Лабораторија Остеодензиометрија мерење минералне густине кости Специјалистички прегледи су лоцирани у истој згради доступни су у току читавог радног времена А прегледи се обављају детаљно и ефикасно alpari limited 新成トラスト oshiete goo ne jp findessay org Остеодензиометрија Служба медицине рада у оквиру својих стандардних услуга има и Остеодензиметрија рано откривање остеопорозе ПОЗОВИТЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА С обзиром на то да је остеопороза један од главних узрока озбиљног инвалидитета и умањења квалитета живота знате колико је важна превенција Остеодензитометрија је поуздан начин да откријете квалитет коштане густине и реагујете на време Реч је о обољењу које не даје никакве знаке док не дође до прелома костију који се тада дешава и при најуобичајенијим активностим Најчешћи преломи које узрокује ово обољење су преломи врата бутне кости костију подлактице и пршљенских тела кичменог стуба Оно што карактерише овај преглед је Потребна за сваку жену након 65 године и мушкарца преко 70 година Открива евентуално постојање веома озбиљног обољења остеопорозе Веома кратак безболан и апсолутно безбедан преглед Поуздани разултати Истраживања показују да свака друга жена преко 50 година има ово обољење С обзиром на то да преглед траје веома кратко више немате изговор да не проверите своје здравље Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане Прегледи се заказују телефоном 356 44 46 新成トラスト kinki zennichi or jp 新成トラスト jpnumber com buy essays online findessay org Офтамолошки преглед Офтамолошки преглед Офтамолог ортометрија контрола вида периметрија видно поље ЦЕНА ПОЗОВИТЕ Поверите нама контролу Вашег здравља уз комфор поверење сигурност ефикасност љубазност и све то само на једном месту Напомена Сви прегледи се обављају брзо квалитетно и ефикасно истог дана на истој локацији Све цене су такође значајно кориговане 新成トラスト mansiontoushijoho com 新成トラスト xn zck3ab4k743xcte net buy powerpoint presentation online www findessay org Претходни и периодични лекарски прегледи Регулисани су Правилником о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком а обављају се на захтев послодавца Лице за безбедност и здравље на раду упућује запосленог са попуњеним ОБРАСЦЕМ 1 за претходни преглед или ОБРАСЦЕМ 2 за периодични преглед у Службу медицине рада Прегледи се обављају у једном дану а извештај о претходном лекарском прегледу запосленог Образац 3 односно извештај о периодичном лекарском прегледу запосленог Образац 4 попуњава медицина рада у три примерка од којих послодавцу и запосленом доставља по један примерак најкасније у року од 15 дана од дана прегледа На преглед је потребно доћи без доручка и понети са собом здравствену документацију и личну карту За групе веће од 5 особа пожељно је контактирати нашу службу телефоном 011 356 44 64 ради договора о динамици прегледа Цене прегледа за нека радна места са повећаним ризиком су по важећем Ценовнику за претходне и периодичне прегледе за радна места са повећаним ризиком а најчешће се обављају прегледи Возачи професионалци и руковаоци грађевинским машинама Чувари са оружјем и ватрогасци Рад у

  Original URL path: http://dzrakovica.rs/index.php/component/tags/tag/17-cancer (2016-02-09)
  Open archived version from archive •