archive-rs.com » RS » E » EURAXESS.RS

Total: 253

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Serbian EURAXESS portal
  sedištima u četiri velika grada Autonomne pokrajine Vojvodine Novom Sadu Subotici Zrenjaninu i Somboru pa se može smatrati i regionalnim univerzitetom Baziran je na dugogodišnjoj tradiciji obrazovnih aktivnosi i značajnom kulturnom nasleđu Ovaj univerzitet pokriva sve značajnije studijske oblasti poljoprivredu umetnost ekonomiju tehničke nauke jezike i socijalne nauke pravo medicinu prirodne nauke tehnologiju sport i pedagogiju Sa skoro 40000 studenata 2700 profesora i asistenata i 1200 nenastavnog osoblja Univerzitet u Novom Sadu je drugi najveći među šest državnih univerziteta u Srbiji Ulaganje velikog truda za poboljšanje internacionalne saradnje i učešće u procesu reforme univeziteta u Evropi Univerzitetu u Novom Sadu je donelo reputaciju reformistički orjentisanog univerziteta kako u regionu tako i u Evropi Načinjeni su koraci od vitalnog značaja za promociju Evropskih vrednosti među studentima i akademicima kao i za postizanje evropskog nivoa obrazovanja i učenja U skladu sa Evropskim i svetskim tendencijama sproveden je razvoj interdisciplinarnog pristupa savremenim studijama kroz jačanje univerzitetskih centara za poslediplomske studije koji čine Asocijaciju centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i razvojna istraživanja Univerziteta u Novom Sadu Last modified 23 10 2008 Join us at the Horizon 2020 info days at the Serbian universities to find out more about Charter and Code EURAXESS Roadshow

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?lang=SR&id=250 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  oko 39800 studenata diplomiralo na fakultetima Univerziteta 1921 student poslediplomskih studija je odbranio magistarsku tezu i 1087 kandidata je odbranilo doktorsku disertaciju Nakon potpisivanja Bolonjske deklaracije i naročito nakon donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju u Srbiji Univerzitet u Nišu zajedno sa ostalim univerzitetima u Srbiji je preduzeo korake usmeravanja akademskih procedura u skladu sa predočenom evropskom praksom da bi postao deo oblasti evropskog visokog obrazovanja i prilagodio svoje planove i programe ovom cilju Deo aktivnosti povezanih sa ovim strateškim ciljem je počeo sa TEMPUS projektima University Management Reform UM JEP 16129 01 i Rebuilding Of University International Offices UM JEP 16051 01 Univerzitet u Nišu je takođe kasnije učestvovao u više TEMPUS projekata kao što su Towards an Integrated University Via Internal Agreement UM JEP 18077 03 kao i u CARDS SCM projektima Re Forming Architectural Education In The Cards Countries C019A04 Establishment Of National Team Of Bologna Promoters For Serbia C016Z04 Implementation Of ECTS At Universities In Serbia C009B04 Pilot Implementation Of The European Credit Transfer System C015A05 i University Strategy For The Implementation Of The Bologna Process In Serbia C029A05 u kome je bio koordinator projekta Last modified 23 10 2008 Join us at the Horizon 2020

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?lang=SR&id=247 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  savremene tehničke koncepte i obezbeđuje studentima kvalitetnu praksu u oblastima kao što su informacione tehnologije operacioni menadžment marketing i grafički dizajn Prostorije fakulteta su opremljene naprednom ICT infrastrukturom FIT je prvi fakultet u Srbiji koji je licenciran za program učenja na daljinu od strane Ministarstva obrazovanja Profesionalan sistem učenja na daljinu razvijen i implementiran na platformi baziranoj na ORACLE aplikacionom serveru podržava programe sticanja diplome putem učenja na daljinu i fleksibilno planiranje za studente koji su zapošljeni Mnogi od studenata su iz inostranstva Meksiko Dubai Grčka Španija FIT je jedini fakultet u Srbiji koji nudi potpuno jednako obrazovanje i na klasičnim studijama i na studijama na daljinu i to kroz svih pet akademskih programa i za sve nivoe studiranja U pogledu metodologije FIT daje široko priznat model nastave sa rešavanjem problema iz stvarnog sveta kombinovano sa iskustvom kooperativnog rada Pored timskog rada i profesionalnih veština FIT razvija kreativnost i nezavisnost u radu pruža izazov studentima za inovativne ideje nove pristupe i istraživanje Snažno partnertstvo sa kompanijama kao što su IBM ORACLE Microsoft i SYBASE obezbeđuje studentima najnovije tehnologije koje nude ove kompanije Last modified 23 10 2008 Join us at the Horizon 2020 info days at the Serbian universities to

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?lang=SR&id=249 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  i tehnološki razvoj ili skraćeno FP7 sa budžetom od oko 50 milijardi evra do 2013 e godine Za projekte iz ovog programa mogu da konkurišu univerziteti ili istraživački instituti preduzeća asocijacije i udruženja državne institucije nevladine organizacije ali i individualni istraživači Finansiranje projekata se vrši u okviru 4 glavna segmenta Saradnja Ideje Kapaciteti i Ljudi Segment Ljudi obezbeđuje podršku za razvoj karijere i mobilnost istraživača On se implementira kroz niz tzv Marie Curie meri kiri akcija koje obezbeđuju stipendije za različite pravce kretanja istraživača kroz Evropu i van nje kao i njihovo usavršavanje Meri Kiri akcije su usmerene ka regrutaciji i stvaranju generacija istraživača koji su najvažniji resurs Evropske Unije u ostvarivanju Lisabonskih ciljeva One su struktuirane tako da omoguće finansiranje različitih aspekata razvoja karijere i mobilnosti inicijalnu obuku sve vidove mobilnosti između ostalog i onu između industrije i univerziteta i reintegraciju istraživača iz Evrope koji trenutno rade van nje Nauka i istraživanje u Srbiji i EURAXESS Tamo gde smo već deo Evropske Unije Kroz razne projekte Ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Srbije danas finansira rad više od 11000 istraživača Ukupne investicije u istraživanje i razvoj iz budžeta u 2010 oj godini dostižu oko 90 miliona eura Strategija o naučnom i tehnološkom razvoju do 2015 e godine predviđa povećanje finansiranja u obimu koji će omogućiti dostizanje cilja od 1 procenta bruto nacionalnog proizvoda U istom dokumentu kao posebni ciljevi se identifikuju i stvaranje nacionalnog inovacionog sistema poboljšanje naučno istraživačke infrastrukture razvoj sedam prioritetnih naučnih oblasti ali i razvoj i podrška mladih talentovanih istraživača U Srbiji danas radi samo 3 5 istraživača na 1000 zaposlenih a infrastruktura je u veoma lošem stanju Čak i u ovim okolnostima naši istraživači ostvaruju izuzetne rezultate Konkurentnost srpske nauke Prema stepenu porasta citiranosti naučnih radova Srbija se iz godine u godinu proglašava zemljom najvećeg potencijala naročito u hemiji fizici i matematici Srpski istraživači su samo u 2008 oj godini objavili više od 2500 radova što predstavlja porast od više od 150 u odnosu na 2000 u godinu ili 25 u odnosu na prethodnu Ovako Srbija je premašila rezultate svih zemalja iz susedstva Veoma je interesantno napomenuti da ukoliko se uzme u obzir poređenje broja radova u odnosu na investicije u istraživanje i razvoj Srpski istraživači se nalaze među vodećim u svetu Ovi rezultati su potvrđeni i u programima međunarodne saradnje Naši istraživači aktivno učestvuju u projektima bilateralne saradnje sa velikim brojem zemalja Najuspešniji smo u regionu kada se radi o učešću u COST akcijama Evropske saradnje u naučnom i tehničkom istraživanju a značajan rezultat je postignut i u okviru EUREKA programa Ipak najrelevantnijim rezultatom se smatra učešće u Sedmom okvirnom programu Nakon završetka Šestog u kojem su naše organizacije ostvarile 83 registrovana partnerstva i ostvarile ukupan budžet od 13 5 miliona evra Srbija je postala ravnopravni član Evropske Unije u nauci i istraživanju pristupanjem Sedmom okvirnom programu Više od 70 srpskih organizacija u oko 140 partnerstava koristi sredstva iz Sedmog okvirnog programa za istraživanje razvoj kapaciteta i resursa mobilnost i druge akcije Prema podacima

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/article.php?lang=SR&id=884 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  to ensure that the nature of the relationship between researchers and employers or funders is conducive to successful performance in generating transferring sharing and disseminating knowledge and technological development and to the career development of researchers The Charter also recognizes the value of all forms of mobility as a means for enhancing the professional development of researchers Serbian translation File format Adobe Acrobat Document In order to view this file

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/article.php?id=539 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  njihovo uzimanje u obzir u skladu sa dogovorenim i odobrenim planovima Supervizija i menadžerske obaveze Stariji istraživači moraju posvetiti posebnu pažnju svojoj višestrukoj ulozi kao supervizori mentori savetnici za karijeru lideri koordinatori projekata menadžeri ili promoteri nauke Oni moraju obavljati ove aktivnosti u skladu sa najvišim profesionaonim standardima U odnosu na njihovu ulogu mentora istraživača stariji istraživači moraju izgraditi konstruktivnu i pozitivnu vezu sa mlađim istraživačima sa ciljem da ostvare uslove za efikasan transfer znanja i dalji uspešan razvoj karijera istraživača Kontinuirani profesionalni razvoj Istraživači u svim fazama razvoja karijere moraju kontinuirano raditi na svom unapređenju tako što će stalno poboljšavati svoje veštine i kompetencije Ovo se može ostvariti na više načina uključujući i formalnu edukaciju prisustvo na radionicama konferencijama i učešće u aktivnostima učen na daljinu Opšti principi i zahtevi primenjivi na poslodavce i finansijere Priznanje profesije Svi istraživači angažovani u razvoju karijere se moraju priznati kao profesionalci i prema njima se mora tako i ophoditi i to od početka njihovih karijera u toku poslediplomske edukacije i na svim nivoima bez obzira na njihovu klasifikaciju na nacionalnim nivoima npr zapošljeni student na postdiplomskim studijama kandidat na doktorskim studijama itd Ne diskriminacija Poslodavci i ili finansijeri istraživača ih neće diskriminisati na osnovu pola starosti etničkog nacionalnog ili socijalnog porekla religije ili vere seksualne orijentacije jezika invaliditeta političkog stava socijalnih ili ekonomskih uslova Istraživačko okruženje Poslodavci i ili finansijeri moraju da obezbede stimulišuće istraživačko ili edukativno okruženje koje obuhvata odgovarajuću opremu postrojenja i mogućnosti uključujući i kolaboraciju na daljinu sa istraživačkim mrežama i koje je u skladu sa nacionalnim ili sektorskim regulativama vezanim za zdravstvenu zaštitu na radnom mestu i njegovu bezbednost Finansijeri treba da obezbede da su omogućeni adekvatni resursi u skladu sa dogovorenim radnim programom Radni uslovi Poslodavci i ili finansijeri treba da obezbede da su radni uslovi istraživača uključujući i one sa invaliditetom dovoljno fleksibilni da omoguće uspešne performanse istraživanja i u skladu sa postojećim nacionalnim zakonodavstvom kao i sa nacionalnim i sektorskim kolektivnim ugovorima Oni bi morali da teže ostvarenju radnih uslova koji omogućavaju istraživačima oba pola da kombinuju profesionalne i porodične aktivnosti i aktivnosti razvoja karijere Posebna pažnja se mora obratiti na fleksibilno radno vreme parcijalno radno vreme i rad na daljinu kao i na neophodne finansijske i administrativne aranžmane kojima se uređuje gore navedeno Stabilnost i postojanost zapošljenja Poslodavci i ili finansijeri treba da obezbede da na učinak istraživača ne utiču eventualne nestabilnosti koje proističu iz ugovora o radu i da se posvete što više poboljšanju stabilnosti uslova zapošljenja istraživača u skladu sa odgovarajućim Evropskim direktivama Finansiranje i plate Poslodavci i ili finansijeri treba da obezbede da istraživači uživaju poštene i atraktivne uslove finansiranja sa obezbeđenjem adekvatne i pravične socijalne sigurnosti uključujući i beneficije proistekle iz porodiljskog i bolničkog odsustva prava na penziju i beneficije koje pripadaju nezaposlenima u skladu sa postojećim nacionalnim zakonodavstvom i nacionalnim ili sektorskim kolektivnim ugovorima Ovo mora da se odnosi na istraživače u svim fazama razvoja karijere srazmerno njihovom pravnom statusu učinku i nivou kvalifikacija i ili odgovornosti Ravnopravnost polova

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/article.php?id=544&cmd=switchLang&newLang=SR (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  researchers consists of a set of general principles and requirements that should be followed by employers and or funders when appointing or recruiting researchers Serbian translation File format Adobe Acrobat Document In order to view this file content you must have Adobe Acrobat Viewer installed File size 276 67 KB DOWNLOAD Last modified 3 5 2011 Join us at the Horizon 2020 info days at the Serbian universities to find

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/article.php?id=540 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  god je to moguće treba da se koristi široki opseg evaluacionih postupaka kao što su procena od strane nezavisnog eksternog eksperta i direktni intervjui Članovi izbornih komisija moraju biti adekvatno obučeni za ove postupke Transparentnost Kandidati moraju biti informisani pre izbora o procesu konkurisanja i izbornim kriterijumima broju dostupnih radnih mesta i prilikama za razvoj karijere Takođe nakon završetka procesa kandidati moraju biti obavešteni o rezultatima procene Kriterijumi za ocenu Proces izbora treba da uzme u obzir veliki opseg vrsta iskustava kandidata Iako primarnu ulogu ima njihov ukupni potencijal da se bave istraživanjem kreativnost i nezavisnost kandidata se takođe trebaju proceniti Ovo znači da kriterijumi treba da se vrednuju na kvalitativan i kvantitativan način sa fokusom na vrhunske rezultate unutar diverzifikovane karijere i ne samo na broj publikacija Zato značaj bibliografskih indeksa mora da se uskladi sa većim brojem kriterijuma za procenu kao što su nastavne aktivnosti supervizija timski rad transfer znanja upravljanje istraživanjem i inovacionim procesima i javni angažmani Kod kandidata iz industrije posebnu pažnju je potrebno obratiti na njihove doprinose patentima i inovacijama Varijacije u hronološkom redu biografija Pauze ili varijacije u hronološkom redosledu biografije ne bi trebalo kažnjavati već ih treba posmatrati kao deo evolucije karijere odnosno kao potencijalno vredan doprinos profesionalnom razvoju istraživača ka višedimenzionalnoj karijeri Kandidatima treba dozvoliti da dostavljaju biografije koje su zasnovane na dokazima relevantnim za radno mesto za koje konkurišu Priznavanje iskustva proisteklog iz mobilnosti Bilo koje iskustvo vezano za mobilnost istraživača kao što je boravak u drugoj zemlji regionu ili drugačijem okruženju javnom ili privatnom ili rad u različitim disciplinama ili sektorima kao deo incijalnog treninga ili u kasnijoj fazi karijere ili iskustvo proisteklo iz virtuelne mobilnosti mora se smatrati važnim doprinosom profesionalnom razvoju istraživača Priznanje kvalifikacija Poslodavci i ili finansijeri treba da obezbede odgovarajuću procenu i evaluaciju akademskih i profesionalnih

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/article.php?id=545&cmd=switchLang&newLang=SR (2016-02-09)
  Open archived version from archive •