archive-rs.com » RS » E » EURAXESS.RS

Total: 253

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Serbian EURAXESS portal
  inicijativa je jedna od ključnih u kontekstu napora koje Evropska Unija ulaže u uklanjanje barijera slobodnom kretanju znanja unutar Evrope jačanje prekogranične mobilnosti istraživača studenata naučnika i predavača i iskorišćenje postojećih prilika za ostvarivanje ambicioznih karijera EURAXESS inicijativa se sastoji 4 osnovna segmenta kojima se potpomaže mobilnost istraživača u Evropi EURAXESS Jobs segment predstavlja prirodni nastavak posla započetog još 2003 godine u okviru razvoja Evropskog portala za mobilnost istraživača On pruža informacije o otvorenim radnim mestima u istraživačkim institucijama i mogućnostima za finansiranje boravka Takođe omogućava istraživačima da registruju svoje biografije i stave ih na raspolaganje institucijama u potrazi za naučnim talentima Pored toga karakterišu ga i alati koje koriste institucije za objavljivanje konkursa Do danas oko 3000 organizacija se registrovalo sa ciljem da objave konkurse ili pretražuju biografije U bazi podataka se nalaze biografije više od 11 000 istraživača koje se redovno ažuriraju EURAXESS Services segment predstavlja novo lice ERA MORE mreže razvijene 2004 godine On predstavlja mrežu više od 200 uslužnih centara formiranih u 35 evropskih zemalja Osnovna uloga ovih centara je pružanje pomoći istraživačima i njihovim porodicama u preseljenju u drugu zemlju i to domenu viza radnih dozvola smeštaja pravnih pitanja i problema socijalnog osiguranja zdravstvene zaštite i poreza itd EURAXESS uslužne centre koordinišu nacionalne Bridgehead organizacije ovlašćene od strane Ministarstava za nauku i istraživanje u svakoj zemlji EURAXESS Rights segment dostavlja sve relevantne informacije u vezi Evropske povelje za istraživače European Charter for Researchers i Kodeksa za zapošljavanje istraživača Code of Conduct for the Recruitment of Researchers objavljene 2005 godine Povelja definiše prava i obaveze istraživača odnosno istraživačkih institucija Kodeks ima za cilj da promoviše jednaki tretman svih istraživača u Evropi i povećanje transparentnosti procesa regrutacije i zapošljavanja Do danas više od 800 institucija iz 23 Evropske zemlje je potpisalo Povelju i Kodeks EURAXESS Links segment

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=235 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  naučno istraživačkih rezultata u širem geografskom kontekstu dovodi do širenja interesa za korišćenjem specijalizovanih infrastruktura i kolaboracijom sa izuzetnim ljudskim resursima S obzirom na to da svim potrebama istraživača u nacionalnom prostoru nije moguće izaći u susret neminovno je stvoriti mehanizme da se one ostvare u nad nacionalnom kontekstu odnosno kroz kretanje istraživača od jedne do druge institucije Uopšte potreba za mobilnošću istraživača se javlja zbog Nedostatka istraživača u nekoj instituciji nekom regionu ili nekom sektoru Potrebe da se na jednom mestu tokom nekog perioda vremena okupi kritična masa istraživača radi povećanja izvesnosti uspeha u radu na naučno istraživačkom projektu Neravnomerno raspoređen istraživački kapacitet nedostatka potrebnih uslova za istraživanje u jednoj a postojanje uslova u drugoj instituciji Potrebe istraživača da radeći u različitim istraživačkim timovima prošire svoja znanja i steknu nova iskustva Kada se govori o geografskoj mobilnosti istraživača na nivou jedne zemlje ili šire treba razlikovati dolazeću i odlazeću mobilnost Dolazeća mobilnost se odnosi na uslove pod kojima strani istraživači mogu da dođu borave i rade u jednoj zemlji i da se vrate u svoju ili odu u neku treću zemlju kako bi nastavili karijeru Odlazeća mobilnost se bavi problemima odlaska istraživača i njegovog povratka u istu ili neku

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=242 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  Uspostavljanje i razvoj okruženja koje pospešuje mobilnost istraživača odnosno Unapređenje zakonodavstva pre svega u vezi prijema istraživača pristupa informacijama o zapošljavanju socijalnoj sigurnosti i oporezivanju Stvaranje mogućnosti za bolje informisanje mobilnih istraživača odnosno vođenje precizne statistike o mobilnosti Pružanje praktične pomoći mobilnim istraživačima odnosno stvaranje mreže centara mobilnosti i nacionalnih ombudsmana Kvalitativna unapređenja kroz organizaciju ministarskih sastanaka sa temom mobilnosti razmena dobrih praksi i u daljoj perspektivi razvoj povelje kvaliteta prijema stranih istraživača u Evropi Finansijska podrška stvaranju kritične mase mobilnih istraživača u ERA na lokalnom regionalnom nacionalnom i EU nivou Strategija je jednim delom razvijena i na osnovu rezultata rada ekspertske grupe sastavljene od strane visokih predstavnika zemalja članica koja je predstavila komisiji analizu osnovnih prepreka mobilnosti istraživača aprila 2001 U rezoluciji EC donetoj decembra 2001 odlučuje se o stvaranju posvećenog internet portala i mreže centara mobilnosti i identifikuju konkretni prioriteti za implementaciju strategije mobilnosti unapređenje administrativnog pravnog i regulatornog okruženja mobilnosti unapređenje pružanja informacija i usluga mobilnim istraživačima i istraživanje problema vezanih za identifikovanje budućih akcija Takođe rezolucija snažno naglašava potrebu da i zemlje kandidati učestvuju u implementaciji strategije kroz snažno koordinisani pristup Koordinaciju implementacije strategije vrši ekspertska grupa za implementaciju strategije mobilnosti Steering Group for the Implementation of the Mobility Strategy Od januara 2003 pored predstavnika zemalja članica i kandidata u radu ekspertske grupe učestvuju i predstavnici zemalja pridruženih FP6 okviru associated countries u tom trenutku Norveške Lihtenštajna Islanda Švajcarske i Izraela Od 2004 godine okvir rada ekspertske grupe je proširen na nove političke inicijative vezane za razvoj ljudskih resursa Zato grupa menja naziv u Ekspertska grupa za ljudske resurse i mobilnost u ERA Steering Group for Human Resources and Mobility in the ERA U 2007 godini ova grupa ima već 36 predstavnika nakon uključivanja Srbije i Makedonije u FP7 Jedna od najvećih prepreka za mobilnost istraživača predstavljaju uslovi prijema istraživača iz tzv trećih zemalja U 2002 godini 9 zemalja članica i 2 zemlje kandidata su pružale poseban tretman istraživačima u odnosu na ostale mobilne radnike nasuprot 5 članica i 9 kandidata koje to nisu Prijem istraživača iz trećih zemalja je usvojen i kao fokus jednog dela radnog programa Komisije za 2003 vezanog za zakonodavstvo U 2003 godini politika pospešivanja mobilnost istraživača je dodatno ojačana usvajanjem saopštenja o karijeri istraživača u ERA Communication of the careers of researchers in the ERA i akcionog plana o 3 investicija u nauku i straživanje 3 Investment Action Plan Na osnovu akcionog plana u saopštenju od juna 2004 EC je promovisala plan povećanja udela istraživača u ukupnoj radnoj snazi od 6 na 8 od 1000 radnih mesta 2003 godine počinje i razmatranje uticaja elektronskih infrastruktura kao što su Geant ili Grids koje mogu da obezbede tzv virtuelnu mobilnost namenjenu npr istraživačima koji se ne mogu uklopiti u postojeće šeme mobilnosti 2007 godine objavljen je dokument Green Paper koji treba da stimuliše diskusiju i debatu o novim perspektivama evropske istraživačke oblasti Kao jedan od rezultata diskusije koja je usledila 2008 godine je objavljeno i saopštenje o partnerstvu za istraživače Better careers and

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=310 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  Research in Serbia Incoming Researchers Outgoing Researchers News Announcements Contact Događaji Last modified 28 3 2011 Join us at the Horizon 2020 info days at the Serbian universities to find out more about Charter and Code EURAXESS Roadshow comes to Serbia Institute Mihajlo Pupin joined the European community of C C supporters University of Niš will be the first Serbian R D organization to get HR Excellence in Research award

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=260 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  mreže mobilnosti uslužni centri su zaduženi za izgradnju mreže kontakt tačaka na fakultetima i drugim istraživačkim institucijama na teritoriji nadležnosti a neki imaju i specifične uloge Univerzitet u Beogradu Sektor za međunarodnu i među univerzitetsku saradnju Specifična uloga Uslužnog centra je stvaranje jedinstvene recepcije za prvi kontakt sa dolazećim istraživačima pružanje prvih saveta dostavljanje opštih informacija i pomoć Kontakt osoba Jasmina Milenković tel 381 11 3302 499 email jmilenkovic mas bg ac rs Univerzitet u Kragujevcu Sektor za međunarodnu i među univerzitetsku saradnju Kontakt osoba Olivera Mijatović tel 381 34 304 985 381 63 612322 email olja kg ac rs Univerzitet u Novom Sadu Kancelarija za međunarodnu saradnju Specifična uloga Uslužnog centra je prikupljanje i objavljivanje podataka o prilikama za povećanje odlazeće mobilnosti Kontakt osoba Miloš Milutinović tel 381 21 485 2032 email milosmil uns ac rs Univerzitet u Nišu Sektor za međunarodnu saradnju Specifična uloga Uslužnog centra je prikupljanje i objavljivanje podataka o prilikama za povećanje intersektorske mobilnosti Kontakt osoba Željko Džunić tel 381 18 257 093 381 63 111 5376 email z dzunic ni ac rs Fakultet Informacionih Tehnologija kao jedina privatna institucija u Nacionalnoj mreži mobilnosti ima poseban zadatak istraživanje uslova za povećanje dolazne i odlazne mobilnosti

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=237 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  budemo osposobljeni da pružamo vrhunske usluge odlazećim istraživačima i budemo nezaboravni domaćini dolazećim Lista naših partnera koji nam pomažu u ovome počinje sa Centrom za istraživanje i tehnologiju Hellas iz Soluna koji nam pruža neprocenjivu podršku u pozicioniranju naših aktivnosti i rezultata u Evropskom okviru a nastavlja se sa Direktoratom za istraživanje Evropske Komisije čiji su predstavnici u oblasti mobilnosti istraživača podržali finansiranje projekta u okviru kojeg se izgrađuje Nacionalna

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=240 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  Research in Serbia Incoming Researchers Outgoing Researchers News Announcements Contact Aktuelni FP7 pozivi Last modified 17 7 2009 Join us at the Horizon 2020 info days at the Serbian universities to find out more about Charter and Code EURAXESS Roadshow comes to Serbia Institute Mihajlo Pupin joined the European community of C C supporters University of Niš will be the first Serbian R D organization to get HR Excellence in

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=333 (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Serbian EURAXESS portal
  Uslužnih centara Trening i Izveštavanje Strategija razvoja mreže mobilnosti obuhvata dugoročno planiranje razvoja mreže delegiranje i koordinaciju radnih i savetodavnih tela za usmeravanje rada mreže analizu njihovog rada i reviziju dugoročnih planova Spoljni odnosi obuhvataju komunikaciju sa relevantnim institucijama Evropske komisije i zastupanje nacionalnih interesa u Evropskoj komisiji u oblasti mobilnosti istraživača planiranje uspostavljanje i održavanje odnosa sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti inostranim ambasadama industrijom i ostalim institucijama relevantnim ili zainteresovanim za uspešan rad mreže Razvoj EURAXESS portala obuhvata planiranje razvoj i implementaciju web sajta centra i nacionalnog EURAXESS portala kao i njegovo integrisanje sa evropskim EURAXESS portalom Promocija obuhvata planiranje i realizaciju aktivnosti usmerenih ka ostvarivanju što veće vidljivosti aktivnosti i rezultata Centra u okvirima institucija i grupa relevantnih ili zainteresovanih za uspeh rada Centra Razvoj mreže Uslužnih centara obuhvata uspostavljanje Uslužnih centara i koordinaciju rada njihovih aktivnosti kao i prikupljanje i analizu rezultata Trening obuhvata planiranje pripremu realizaciju i evaluaciju aktivnosti na obuci osoblja Uslužnih centara i kontakata za rad u okviru Nacionalne mreže mobilnosti istraživača Izveštavanje obuhvata prikupljanje i analizu podataka o finansijskom bilansu projekta progresu realizacije i blagovremenu izradu i dostavljanje izveštaja namenjenih Evropskoj komisiji Last modified 24 10 2008 Join us at the Horizon

  Original URL path: http://www.euraxess.rs/sitegenius/topic.php?id=231 (2016-02-09)
  Open archived version from archive •