archive-rs.com » RS » G » GLOBOS.RS

Total: 42

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Информације
  имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Информације 49 КБ Образац приговора корисника услуге осигурања 2 5 MБ Годишњи документ о објављеним информацијама у току 2014 године 227 КБ Годишњи документ о објављеним информацијама у

  Original URL path: http://www.globos.rs/informacije.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Пословни профил
  о Београд су снимање ризика и закључивање уговора о осигурању снимање и процена штета и исплата по одштетним захтевима превентивно спровођење мера за спречавање и смањење ризика преузетих у осигурање финансијске трансакције депоновање улагање и пласман слободних средстава осигурања у складу са законом Код закључивања уговора о осигурању претежна делатност ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а д о Београд је осигурање имовине лица финансијских пласмана и ауто каско моторних возила По наплаћеној премији

  Original URL path: http://www.globos.rs/pprofil.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Предуговорне информације
  добровољног здравственог осигурања ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ Информација за предуговорно информисање осигурања РАЧУНАРА Информација за предуговорно информисање осигурања објеката у изградњи Информација за предуговорно информисање осигурања машина од лома Информација за предуговорно информисање осигурања објеката у монтажи Информација за предуговорно информисање осигурања од провалне крађе и разбојништва Информација за предуговорно информисање осигурања од пожара Информација за предуговорно информисање осигурања стакла од лома Информација за предуговорно информисање осигурања ствари домаћинства ОСИГУРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ Информација

  Original URL path: http://www.globos.rs/puinfo.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Врсте осигурања
  књига Информације Пословни профил Предуговорне информације Врсте осигурања Осигурање лица Осигурање имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење

  Original URL path: http://www.globos.rs/vrsteosiguranja.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Осигурање лица
  од незгоде Током 24 сата штитимо од евентуалних последица трајног инвалидитета смрти услед несрећног случаја смрти услед болести нарушавања здравља које захтева лекарску помоћ трошкови лечења пролазне неспособности за рад а тиме се постиже сигурност осигураника и њихових породица и економска заштита осигураника од неповољних последица незгоде По правилу могу се осигурати лица од 14 до 75 година Ви бирате суме на које желите да се осигурате и које уједно представљају максималну висину накнаде која се исплаћује за случај несрећног догађаја Овај пакет садржи заокружен систем осигурања запослених било да су засновали радни однос на неодређ ено или одређ ено време Осигурање траје 24 сата на послу и ван посла код куће на путовању и рекреацији 365 дана у години Премију осигурања може плаћати послодавац а може се плаћати и лично месечно или годишње уз предвиђени попуст Степен инвалидитета одређује се након завршетка лечења када се последице устале односно када се према мишљењу лекара цензора више не може очекивати погоршање или побољшање Када се очекује дужи период опоравка осигуранику исплаћујемо одговарајући износ неспорног аконтативног дела премије Тај износ одговара постотку инвалидитета у односу на уговорену осигурану суму уколико је према медицинској документацији неспорно да је повреда изазвала трајни инвалидитет Глобос

  Original URL path: http://www.globos.rs/osiguranjelica.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Осигурање имовине
  Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Осигурање имовине Општи услови осигурања имовине осигурање од пожара и неких других опасности осигурање машина од лома и неких других опасности осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва осигурање објеката у

  Original URL path: http://www.globos.rs/osiguranjeimovine.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Осигурање имовине
  Предуговорне информације Врсте осигурања Осигурање лица Осигурање имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји

  Original URL path: http://www.globos.rs/osiguranjepoljoprivrede.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Kаско осигурање моторних возила
  Зашто закључити каско осигурање Због економске заштите имовине возила аутомобила аутобуса камиона радних машина наплате штете у врло кратком року наплате материјалне штете причињене од непознатог или нерегистрованог возила Каско осигурање моторних возила обухвата основни каско осигурање допунско осигурање делимично каско осигурање осигурање возила од лома Битне напомене у вези каско осигурања моторних возила Каско осигурано возило заштићено је од саобраћајне незгоде пожара олује града поплаве бујице и високе воде Сума осигурања за основно каско осигурање и допунско осигурање ризика од крађе је уговорена сума осигурања Ризиком крађе обухваћене су штете ако је осигурано возило однето уништено или оштећено приликом извршења кривичног дела крађе разбојничке крађе разбојништва односно приликом покушаја тих дела Осигурање важи док се возило налази на територији Републике Србије и територији Европе Које ризике осигураник жели да закључии под којим условима осигураник сам одређује уз стручну помоћ осигуравача Уз квалитетну заштиту возила за напред наведене ризике осигуранику се дају и одређени бонуси и попусти на обрачунату премију Уколико у претходној години континуираног осигурања осигураник није имао штету припада му одговарајући бонус од 15 до 50 Ако је осигураник остварио бонус од 50 у трајању две и више година узастопно код прве штете не губи стечени бонус Инвалиди

  Original URL path: http://www.globos.rs/kaskoosiguranje.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive •