archive-rs.com » RS » G » GLOBOS.RS

Total: 42

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Осигурање транспорта
  Осигурање лица Осигурање имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д

  Original URL path: http://www.globos.rs/osiguranjetransporta.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Пријава штете
  и обиму оштећења ПРИЈАВА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА НЕЗГОДЕ У случају настанка несрећног случаја незгоде Осигураник је у обавези да се према могућностима одмах пријави лекару ради прегледа и да без оклевања предуз ме све потребне мере ради лечења као и да се придржава лекарских савета и упутстава у погледу начина лечења о несрећном случају обавести Осигуравача у писаној форми чим му то здравствено стање дозволи општа пријава о несрећном случају попуњава се код настанка осигураног случаја код колективног осигурања радника чланова домаћинства и спортиста уз попуњену пријаву штете сви подаци у пријави се морају читко попунити достави сву документациј у наведену на полеђини Опште пријаве о несрећном случају Обрасци за пријаву штета Општа пријава несрећног случаја Пријава несрећног случаја ДЕЦА Пријава о несрећном случају УЧЕНИЦИ Пријава несрећног случаја ПЕНЗИОНЕРИ ПРИЈАВА ШТЕТЕ УСЛЕД НАСТУПАЊА ТЕЖЕ БОЛЕСТИ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У случају наступања теже болести односно након извршене хируршке интервенције Осигураник је у обавези да када му то здравствено стање дозволи поднесе захтев за накнаду из осигурања уз попуњен образац пријаве штете приложи комплетну медицинску документацију од првог јављања лекару до завршетка лечења и другу документацију на захтев Осигуравача Образац за пријаву штете Пријава осигураног случаја теже болести Пријава осигураног случаја хируршке интервенције ПРИЈАВА ШТЕТА на имовини У случају настанка штете на имовини поред општих напомена датих у поступку пријаве штета Осигураник треба да поступи на следећи начин да предузме све потребне радње да се ограниче штетне последице насталог осигураног случаја да одмах а најкасније у року од 3 три дана од сазнања за случај обавестити О сигуравача и поступи по добијеним инструкцијама да уколико је Осигуравач обавештен усмено у наредна три дана обавезно поднесе писмену пријаву попуњава се прописани образац да до доласка представника Осигуравача не промени стање на месту штете осим ако је промена потребна у јавном интересу или ради смањења односно спречавања повећања штете У том случају мора обезбедити меродавне доказе о узроку и обиму оштећења За случај пожара настал и штетни догађај одмах пријавити надлежној служби МУП а обавестити Осигуравача и поступити по добијеним инструкцијама За случај провалне крађе или разбојништва настали штетни догађај одмах пријав ити надлежној служби МУП а ради изласка на место штете и вршења увиђаја обавестити Осигуравача и поступити по добијеним инструкцијама формирати комисију и извршити попис уз присуство представника Осигуравача након пописа надлежној служби МУП а поднети писмени одштетни захтев са списком украдених ствари Један примерак овог захтева оверен од стране МУП a доставити Осигуравачу заједно са осталом документацијом уколико се ради о разбојништву потребно је доставит изјаве сведока уз пријаву штете доставити пописне листе евиденције предаје пазара улазне фактуре пресек фискалне касе књиговодствене картице и др За случај лома машина предузети све потребне радње да се ограниче штетне последице насталог осигураног случаја обавестити Осигуравача и поступити по добијеним инструкцијама уколико процес производње захтева хитно отклањање штете Осигураник је дужан обезбедити меродавне доказе о узроку и обиму штете фотографисати предмет штете сачувати замењене делове и сл уз попуњену пријаву штете доставља се и записник о извршеној дефектажи предмета штете сачињен од стране овлашћеног сервиса или

  Original URL path: http://www.globos.rs/prijavastete.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Проспект
  информације Врсте осигурања Осигурање лица Осигурање имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о

  Original URL path: http://www.globos.rs/prospekt.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Биланс стања и успеха
  Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Биланс стања и успеха 262 КБ Биланс стања и успеха на дан 31 12 2012 годинe 264 КБ Биланс стања и успеха на дан 31 12 2011 годинe 1 4 МБ Биланс стања и успеха за 2010 годину На основу Одлуке Управног одбора од 26 02 2010 годину објављујемо податке за период

  Original URL path: http://www.globos.rs/bilans.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Годишњи извештај о пословању
  Д О Информатор о издаваоцу Контакт Годишњи извештај о пословању У складу са чланом 63 и 67 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената Службени гласник РС број 47 2006 издавалац ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ адо Београд објављује 84 КБ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 2010 годину У складу са чланом 63 и 67 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената Службени гласник РС

  Original URL path: http://www.globos.rs/godisnjeposlovanje.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Извод из финансијског извештаја
  акционара 30 10 2015 године Информације Пословни профил Предуговорне информације Врсте осигурања Осигурање лица Осигурање имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Извод из финансијског извештаја 135 КБ ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009 ГОДИНУ

  Original URL path: http://www.globos.rs/izvod.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Мишљење ревизије и мишљење актуара
  30 10 2015 године Информације Пословни профил Предуговорне информације Врсте осигурања Осигурање лица Осигурање имовине Осигурање пољопривреде Каско осигурање моторних возила Осигурање транспорта Пријава штете Финансијски профил Проспект Финансијски извештаји Биланс стања и успеха Годишњи извештај о пословању Извод из финансијског извештаја Мишљење ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Мишљење ревизије и мишљење актуара 160 КБ Извештај независног ревизора 83 КБ Мишљење овлашћених

  Original URL path: http://www.globos.rs/misljenje_r.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Годишњи извештаји о пословању А.Д.О.
  ревизије и актуара Извештаји о пословању А Д О Информатор о издаваоцу Контакт Годишњи извештаји о пословању А Д О 13 9 МБ Полугодишњи извештај о пословању А Д О у 2015 години 9 4 МБ Годишњи извештај о пословању А Д О у 2014 години 3 9 МБ Полугодишњи извештај о пословању А Д О у 2014 години 8 6 МБ Годишњи извештај о пословању А Д О у

  Original URL path: http://www.globos.rs/goi.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive •