archive-rs.com » RS » I » INEA.RS

Total: 265

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Inea d.o.o.: O preduzeću
  podstiče prenošenje i korišćenje naučnih dostignuća Instituta na području upravljanja internim energetskim sistemima i industrijskim procesima U preduzeću su zaposleni saradnici Instituta koji su u novu organizaciju prešli zajedno sa razvijenim programima Jezgro starijih saradnika je još u poznim sedamdesetim godinama činilo na Institutu u okviru Odseka za reaktorsku tehniku grupu koja je bila od samog početka odgovorna za početak i rani tržišni razvoj programa Tako grupa saradnika ima reference i tržišna iskustva još od 1979 god INEA je bila osnovana s namenom da bi radila kao partner Instituta sa sledećim specifikacijama Inženjering na području upravljanja industrijskim procesima trajna saradnja sa Institutom Jožef Stefan Od juna 1991 god preduzeće je u privatnom vlasništvu Sadašnji program delovanja preduzeća suštinski prelazi prvobitne specifikacije Obim poslovanja se brzo povećao i danas je INEA vodeće preduzeće u Sloveniji na području industrijske automatizacije kompjuterskog upravljanja procesima i proizvodne informatike Takođe ima vodeću poziciju na području industrijske energetike Pošlji povpraševanje NOVOSTI Pozivnica za Dane automatizacije 2015 Poštovani poslovni partneri i prijatelji I ove godine preduzeće INEA SR d o o u saradnji sa INEIN DAN 25 GODINA Poštovani u sredu 28 Novembar 2012 je bio veoma poseban dan INEIN DAN Dozvolite da iskoristim Kogeneracija postrojenja SPTE

  Original URL path: http://www.inea.rs/o-preduzecu/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inea d.o.o.: Automatizacija mašina i uređaja
  mašina opreme ili ukupne proizvodne linije Automatizacija znači veći kvalitetni nivo proizvoda povećanje proizvodnih kapaciteta proizvodivosti i veće mogućnosti za otkrivanje grešaka na proizvodima Sa naručiocima sarađujemo kako u početnoj fazi kod projektovanja automatizacije novog ili modernizacije postojeće mašine kao i pri samoj implementaciji i uvođenju sistema Pri tom je naše stremljenje da iskoristimo sve prednosti tehnološkog znanja kojim raspolaže naručilac i to znanje sistematičnim radom povežemo sa vlastitim znanjem i iskustvom Na taj nači INEA zajedno sa partnerima nudi čitav niz usluga iz mašinogradnje što omogućava nabavku cele mašine postrojenja ili proizvodne linije i uključuje mašinsku opremu sa mehaničkim delovima hidrauliku pneumatiku električnu opremu uključujući senzore i aktuatore opremu za kompjutersko upravljanje Cilj svakog projekta automatizacije mašina ili postrojenja je izrada jednostavnih i lahkih rešenja za korisnike pri čemu smo dosledni ciljevima povećanja proizvodivosti zbog unapređenja upravljanja materijalima i proizvodima povećanja ponovljivosti i poboljšanja kvaliteta proizvoda smanjenje uticaja ljudskog faktora na kvalitet proizvoda olakšanje rada operatora i povećanje kontrole iz kontrolnih centara osiguranja bezbednijeg radnog okruženja za zaposlene i bržeg upravljanja materijalom i proizvodima Pošlji povpraševanje NOVOSTI Pozivnica za Dane automatizacije 2015 Poštovani poslovni partneri i prijatelji I ove godine preduzeće INEA SR d o o u saradnji sa

  Original URL path: http://www.inea.rs/usluge/automatizacija-masina-i-uredaja/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inea d.o.o.: Procesno upravljanje
  zaustvljanja procesa Napredne koordinacije između procesa Procesi kod kojih smo primjenili upravljanje Čišćenje dimnih gasova Dekantersko pranje Mlevenje sirovine Hlađenje krečnjaka Lepila za topljenje Vulkanizacijski kotlovi Filtracija rastopine Ceđenje i predsušenje gela Hlađenje titanovog dioksida Autoadaptivna regulacija temperature i hidraulična regulacija Neutralizacija Sušenje opeke Proizvodnja PUA lepila Priprema i dodavanje reaktanta Mlevenje predmešanje rasklop i priprema titanovih sedimenta Proizvodnja i separacija sirove nafte Šaržno hemijska obrada Pranje i sušenje priprema NaAl i Al2SO4 i proces mikronizacije u proizvodnji TiO2 Peptizacija u procesu TiO2 Pigmentacija u procesu TiO2 za upravljanje šaržno hemijskom obradom u procesu TiO2 Kristalizacija u procesu TiO2 Staklarske peći Kuvanje celuloze Aeracijsko i anaerobno čišćenje otpadnih voda Naša rešenja sistema procesnog upravljanja usmerena su sledećim ciljevima Povečanju kvaliteta i ponovljivosti proizvoda Smanjenju proizvodnih kolebanja Skraćenju proizvodnog ciklusa i posledično povećanja količine proizvoda Otkrivanje uskih grla u proizvodnji Implementacija rešenja za brzo arhiviranje podataka za namene kompleksnih analiza procesa Štednja energije Olakšanje rada operatera i povećanje kontrola iz kontrolanih centara Naše programske aplikacije zasnovane su na automatskom brzom zahvatanju i efikasnom čuvanju procesnih podataka Modularni ustroj sistema omogućava da korisnik izabere konfiguraciju u skladu sa vlastitim potrebama i da je nekada nadogradi novim modulima Za potrebe šaržnoga upravljanja razvili smo proizvod PLCbatch koji omogućava recepturno upravljanje na platformi PLC kontrolera uz visok stepen pouzdanosti Sistemi upravljanja su zasnovani na primeni vlastitih rešenja i visoko kvalitetnoj opremi priznatih proizvođača Siemens PCS7 Mitsubishi Electric U slučaju potrebe za opsežnim i brzim arhiviranjem podataka odnosno kompleksne analize procesa i podataka upotrebljavamo programsku opremu OSIsoft Reference proizvodnja TiO2 kristalizacija redukcija šaržna hemijska obrada peptizacija hidroliza pranje sušenje mikronizacija gumarska industrija vulkanizacija gumenih proizvoda industrija lepila lepila za taljenje PUA lepila industrija opeke sušenje i pečenje opeke kožna industrija štavljenje kože farbanje kože drvna industrija kuvanje trupaca za izradu furnira staklarska industrija topljenje stakla

  Original URL path: http://www.inea.rs/usluge/procesno-upravljanje/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inea d.o.o.: Proizvodna informatika
  pristup relevantnim i pouzdanim podacima u realnom vremenu olakšavajući na taj nači korisnicima donošenje ključnih poslovnih odluka Proizvodni informacijski sistemi Preduzeća često savladaju poslovne informacijske sisteme i sisteme za neposredno upravljanje industrijskim procesima ali među njima ostaje praznina operativnog upravljanja proizvodnjom Tu prazninu uspešno popunjavaju Proizvodni informacijski sistemi čije glavne funkcije su kontrola i praćenje proizvodnih resursa kontrola i praćenje proizvodnog procesa obezbeđivanje sledljivosti proizvoda i informatizacija procesa planiranja Sistem korisnicima omogućava dobijanje informacija o svim ključnim karakteristikama proizvodnje u relanom vremenu i na mestima na kojima su im potrebne Planiranje proizvodnje Brze promene na tržištu široka paleta proizvoda zahtevano kratko vrieme odgovora i nepredviđeni događaji uzrokuju stalne promene u proizvodnim planovima Odgovor na te izazove je informacijski podržan povratni fleksibilan i efikasan proces planiranja kao deo jedinstvenog Proizvodnog informacijskog sistema Zbog toga informacijskoj podršci planiranja u preduzeću INEA posvećuje se posebna pažnja kako na nivou uravnoteženja prognoze proizvodnje i prodaje tako i potrebama za proizvodima i materijalima Informatizacija proizvodnog nivoa sa implementacijom Proizvodnog informacijskog sistema između ostalog omogućava smanjenje protoka vremena u proizvodnji smanjenje zaliha i obima rada u toku bolje korišćenje proizvodnih resursa smanjivanje otpada uštedu vremena kod razvrstavanja proizvodnih operacija i na taj nači pomaže ovećanju fleksibilnosti

  Original URL path: http://www.inea.rs/usluge/proizvodna-informatika/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inea d.o.o.: Energetika i ekologija
  sa tehnološkim sistemima i poslovno informacijskim sistemom čime postižemo najveći mogući stepen efikasnosti i pouzdanosti Instalacija sistema za snabdevanje i potrošnju energenata znači smanjivanje troškova pri proizvodnji distribuciji i potrošnji toplotne energije Posredni efekti su veća pouzdanost u snabdevanju veća raspoloživost postrojenja manji troškovi održavanja brže reakcije na poremećaje manja opterećenja okoline proizvodivniju radnu okolinu bolje preventivno održavanje planiranje potrošnje odnosno planiranje troškova interna raspodela troškova za energiju itd U okviru upravljanja elektroenergetskim sistemom u proizvodnom preduzeću rešavamo sisteme za izračunavanje električnih vrhova opterećenja SIK i sisteme za merenje i kontrolu potrošnje ostalih energenata kao npr zraka vode i toplote plina lož ulja raznih tehničkih plinova komprimiranog zraka Sistemi omogućavaju pregled i kontrolu energenata na jednom mestu Sastavljaju ih kontroleri za upravljanje energetskim postrojenjima merna i regulacijska oprema i odgovarajuće komponente kontrolnog sistema Naše znanje i iskustva kod rešavanja energetskih sistema udružujemo na području implementacije postrojenja savremene proizvodnje toplotne i električne energije SPTE i postrojenja koji snabdevaju korisnike toplotnom energijom i drugim energetskimi izvorima parni toplovodni kotlovi toplotne stanice postrojenja za pripremu i razvođenje tehnološke i vode za hlađenje obrada otpadnih voda proizvodnja i razvođenje komprimiranog zraka i proizvodnja i razvođenje tehničkih gasova U tom okviru za naše naručioce izrađujemo studiju opravdanosti projektujemo kompletno postrojenje za kogeneracijska postrojenja isporučujemo i izvodimo instalaciju postrojenja na osnovi plinskog motora održavamo postrojenja Rešenja zajedno sa partnerima apliciramo takođe i za sisteme inteligentnih zgrada Komunalna i industrijska postrojenja za prečišćavanje voda i industrijske spalionice su kompleksni sistemi sa velikim brojem energetskih i tehnoloških postrojenja Procese u tim postrojenjima rešavamo na lokalnom nivou pomoću kontrolera PLC i operaterskih pultova na kontrolnom nivou aplikacijama daljinskog upravljanja i na proizvodnom nivou pomoću PI sistema U zavisnosti od zahtevnosti procesa i želja naručioca za izradu upotrebljavamo različitu visoko kvalitetnu opremu Mitsubishi Electric Siemens S7 PCS7 JohnsonControls U slučaju

  Original URL path: http://www.inea.rs/usluge/energetika-i-ekologija/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inea d.o.o.: Automobilska
  Upravljanje klimatizacijskim postrojenjima Upravljanje kompresorskim stanicama Upravljanje spalionicama Upravljanje postojenjima za čišćenje PROIZVODI CGC I4PROS Koprocesorski modul SPAC OSIsoft RTPM Preactor Skladišta ARS 2000 SIK TEM PLCbatch USLUGE Savetovanje Projektovanje Projektno upravljanje Inžinjering Izvođenje Održavanje PARTNERIMA Preactor Mitsubishi Electric Siemens Allen Bradley Schneider Group ABB Tecnomatix Techmark Microsoft REFERENCE Revoz Danfoss Adria Mobil Podgorje Šentjernej Pošlji povpraševanje NOVOSTI Pozivnica za Dane automatizacije 2015 Poštovani poslovni partneri i prijatelji I ove

  Original URL path: http://www.inea.rs/resenja/automobilska/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inea d.o.o.: Postrojenja za prečišćavanje, spalionice
  proizvodnom nivou pomoću PI sistema REŠENJA Kogeneracije Upravljanje spalionicama Upravljanje postojenjima za čišćenje PROIZVODI Mitsubishi Electric Johnson controls I4PROS OSIsoft RTPM Preactor Koprocesorski modul SPAC SIK CGC TEM PLCbatch USLUGE Savetovanje Projektovanje Projektno upravljanje Inženjering Izvođenje Održavanje PARTNERIMA Mitsubishi Electric Siemens Johnson Controls REFERENCE Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik Komunala Kranj JP Snaga Pošlji povpraševanje NOVOSTI Pozivnica za Dane automatizacije 2015 Poštovani poslovni partneri i prijatelji I ove godine preduzeće

  Original URL path: http://www.inea.rs/resenja/postrojenja-za-preciscavanje-spalionice/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Inea d.o.o.: Elektronsko, optička oprema
  postaj Vodenje klimatskih naprav Vodenje kompresorske postaje Vodenje sežigalnic Vodenje čistilnih naprav PROIZVODI I4PROS OSIsoft RTPM Preactor Skladišta ARS 2000 SIK CGC TEM USLUGE Savetovanje Projektovanje Projektno vodenje Inženjering Izvođenje Održavanje PARTNERIMA OSIsoft Preactor Mitsubishi Electric Siemens Allen Bradley Schneider Group ABB Tecnomatix Techmark Microsoft REFERENCE IskraEMECO Iskra Stikala Pošlji povpraševanje NOVOSTI Pozivnica za Dane automatizacije 2015 Poštovani poslovni partneri i prijatelji I ove godine preduzeće INEA SR d o

  Original URL path: http://www.inea.rs/resenja/elektronsko-opticka-oprema/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive •