archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ITS postao clan Microsoft IT Academy Programa | ITS
  tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC ITS POSTAO ČLAN MICROSOFT IT ACADEMY PROGRAMA ITS konstantno radi na unapređenju plana i programa sklapanju novih ugovora i partnerstava sa organizacijama i institucijama kako bi svojim studentima pružila mogućnost sticanja novih i savremenih znanja U skladu sa tim naša škola je postala član Microsoft IT Academy Programa Studenti ITS a imaju veću šansu za zaposlenje uz najsavremenije kurseve iz IT oblasti koji ce ih pripremiti za uspešnu IT karijeru nakon diplomiranja Nastavnici i ostali zaposleni ITS a imaju priliku za dodatnim usavršavanjem i profesionalnim razvojem korsiteći resurse i online kurseve softverska rešenja i pogodnosti za sertifikaciju Studenti i zaposleni će u svakom trenutku imati pristup resursima koji će im uštedeti vreme i novac Microsoft IT Academy Program ima dva nivoa članstva osnovni i napredni ITS je član naprednog nivoa sa sledećim pogodnostima neograničen pristup e learning materijalima zasnovanim na MS tehnologijama Windows Server Windows Client SQL Server Visual Studio i dr mogućnost upravljanja i prilagođavanja sadržaja online kurseva studentima ITS a akademske cene za zvanične Microsoft akademske kurseve akademske cene za Microsoft sertifikaciju do 100 laboratorijskih licenci za Windows Vista Windows 7 Microsoft Visual Studio 2008 Microsoft Exchange Server 2007 x64 Microsoft Office Professional 2007 ili Microsoft Office Professional Academic 2010 besplatna godišnja članarina za e biblioteku koja obuhvata kolekciju tekstova Microsoft

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-ITS-postao-clan-Microsoft-IT-Academy-Programa_1212 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Problem nezaposlenosti u Srbiji | ITS
  Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Pošto sam se uverio u savremenost i naprednost programa i dobre uslove koji postoje na ITS u pre svega u smislu tehničke opremeljenosti odlučio sam da napustim Građevinski fakultet koji sam do tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC PROBLEM NEZAPOSLENOSTI U SRBIJI Izvor TV PINK Objavljeno 31 07 2011 U poslednjih godinu dana najtraženija su specijalizovana zanimanja Tako najlakše do posla dolaze farmaceuti i stručnjaci za informacione tehnologije Na ovu temu za televiziju PINK govori direktor ITS a prof dr Valentin Kuleto Pogledajte prilog Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Problem-nezaposlenosti-u-Srbiji_1207 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Sigurnost i zastita informacionih sistema | ITS
  je školovanje mnogo pristupačnije svi servisi studentska služba profesori su uvek tu nekako mi je sve dostupno Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e maila a odgovori mi stižu već u toku dana Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT SIGURNOST I ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta SIGURNOST I ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA Status predmeta obavezni Broj ESPB 4 Cilj predmeta Cilj predmeta je priprema studenata za suočavanje sa izazvima nesigurnog okruženja u kom se projektuju informacioni sistemi i u kome takvi sistemi operišu Studenti će se upoznati sa teorijskom osnovom zaštite politikama zaštite tehnikama i metodama zaštite sistema i specifičnsotima zaštite e poslovanja Ishod predmeta Studenti će se upoznati sa pravnim i etičkim aspektima zaštite oblicima krađe identiteta načinima realizacije zaštite intelektualne svojine vrstama zloupotreba u IT biometrijskim merama zaštite perimetrijskom zaštitom zaštitom od elektromagnetskog zračenja karakteristikama zaštite korišćenjem lozinki ulogom kriptografije u procesu zaštite IS načinom korišćenja Cryptool Studenti će naučiti koje su karakeristike Software Reverse Engineering a šta su hibridni kriptosistemi koje su vrste i metode antivirusne zaštite ulogu biometrijskog čipa u identifikacionim dokumentima pretpostavke bezbednosti Android OS pretpostavke sistema za detekciju upada IDS IPS sisteme osnove digitalne forenzike metode bezbednog uklanjanja podataka digitalno mesto zločina i vezu sa fizičkim mestom zločina tehnike i alate digitalne forenzike Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi i definicije Resurs podatak informacija Principi zaštite računarskih sistema Politike zaštite Slojevita zaštita Pretnje rizici reakcije Pripreme za havariju i posthavarijski period Princip kontinuiteta poslovanja Osnovi kriptografije Pojam šifre Klasična kriptografija metod supstitucije Asmetrični kriptografski metodi

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Sigurnost-i-zastita-informacionih-sistema_1206 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Upravljacki informacioni sistemi | ITS
  nastaju ekspertni sistemi karakteristike izvršnih informacionih sistema osnove ERP sistema Tokom realizacije nastave na ovom predmetu studenti će imati priliku da razmene praktična iskustva sa stručnjacima iz ComTrade a u radu na razvoju CRM sistema i da se upoznaju sa funkcionalnostima ERP rešenja kompanije Microsoft Dynamics NAV kao i sa funkcionalnostima CRM rešenja kompanije Oracle Siebel CRM Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi Podatak informacija i znanje platforma IT Arhitektura i infrastruktura IT Infrastruktura savremenog poslovnog okruženja Pritisci koji se javljaju u poslovanju i uloga IT u podršci i rešenjima Tipovi IS klasifikacija po nivoima menadžmenta Komponente informacionih sistema Tipovi IS prema nivou podrške organizaciji Strategijski IS Porterov model sila konkurencije Strategije sticanja konkurentske prednosti Načini upravljanja informacionim resursima IS i organizacija IS funkcionalnih celina sistemi za planiranje resursa sistemi za CRM i SCM Sistemi za obradu transakcija Upravljački informacioni sistemi i podrška koju pružaju funkcionalnim celinama organizacije Sistemi za planiranje resursa preduzeća Sistemi za upravljanje odnosa sa kupcima Sistemi za upravljanje lancem snabdevanja Ekstranet i razmena standardizovanih podataka Upravljanje podacima i znanjem Životni ciklus podataka Izvori podataka načini prikupljanja podataka Pojam baze podataka Skladišta podataka i uloga u podršci odlučivanju Procedure upravljanja podacima u organizaciji Pojam znanja i vrste znanja Upravljanje znanjem E učenje i rad na daljinu telemedicina i prisustvo na daljinu Primena mreža u poslovanju Pojam veb 2 0 E učenje i učenje na daljinu Rad na daljinu iz aspekta poslodavca i zaposlenog Osnovni pojmovi e poslovanja E trgovina osobine prednosti i ograničenja Klasifikacija e poslovanja E plaćanja E novac Servisi za podršku e trgovini plaćanju i logistici Etička pitanja e poslovanja Mobilno računarstvo i m trgovina Bežični uređaji i mediji prenosa Bežične mreže prema dometu Mobilno računarstvo i mobilna trgovina Primene m trgovine Sveprisutno računarstvo i tehnologije koje su u njegovoj osnovi Pretnje bežičnim mrežama Analiza

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Upravljacki-informacioni-sistemi_1205 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Pouzdanost informacionih sistema | ITS
  MIKULEC DIPLOMAC POUZDANOST INFORMACIONIH SISTEMA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POUZDANOST INFORMACIONIH SISTEMA Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Sticanje osnovnih znanja iz teorije pouzdanosti raspoloživosti i efektivnosti informaciono komunikacionih sistema i njihovih elemenata hardvera računara računarskih mreža softvera i čoveka Upoznavanje sa osnovnim faktorima koji utiču na pouzdanost u fazama životnog ciklusa sistema Naučiti osnovne pokazatelje pouzdanosti elemenata i sistema i njihov proračun Naučiti metode proračuna pouzdanosti sistema sa nezavisnim otkazima i upoznati se sa metodama obezbeđenja pouzdanosti u pojedinim fazama životnog ciklusa sistema kao i osnovnim pojmovima u vezi održavanja na osnovu pouzdanosti i povezanosti troškova pouzdanosti i održavanja Ishod predmeta Studenti će biti u stanju da objasne i proračunaju vreme u radu i vreme u otkazu koeficijent uticaja uslova eksploatacije srednje vreme rada do otkaza MTTF srednje vreme rada između otkaza MTBF srednje vreme opravke MTTR pokazatelje raspoloživosti sistema Studenti će naučiti razlike pouzdanosti hardvera softvera i čoveka faktore koji utiču na pouzdanost uzroke grešaka u softveru faktore od kojih zavisi broj grešaka u softveru AGREE metodu proračun pouzdanosti razliku u proračunu pouzdanosti neopravljivih i opravljivih sistema proračun pouzdanost redne paralelne i kombinovane konfiguracije elemenata proračun pouzdanost modela r od n modela u pripravnosti specifičnih konfiguracija elemenata vrste redundovanja pretpostavke računarstva otpornog na otkaze protokole visoke dostupnosti određivanje pouzdanosti na osnovu formule uslovne verovatnoće mere za povećanje pouzdanosti u fazi projektovanja proizvodnje i eksploatacije vezu pouzdanosti i cene proizvoda funkciju pogodnosti održavanja vrste ispitivanja pouzdanosti vezu pouzdanosti i kvaliteta Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi pouzdanosti efektivnosti i raspoloživosti klasifikacija otkaza sistema i elemenata i osnovni pokazateljiefektivnosti Faktori koji utiču na pouzdanost sistema pri projektovanju proizvodnji i eksploataciji Osnovne raspodele u teoriji pouzdanosti Pokazatelji pouzdanosti opravljivih i neopravljivih elemenata i sistema Pouzdanost softvera Pouzdanost čoveka

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Pouzdanost-informacionih-sistema_1204 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Napredne baze podataka 2 | ITS
  obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT NAPREDNE BAZE PODATAKA 2 Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PRAKTIKUM PRIMENJENOG PROGRAMIRANJA Status predmeta obavezni Broj ESPB 5 Cilj predmeta Cilj predmeta Praktikum primenjenog programiranja je osposobljavanje studenata za samostalan rad u realnom okruženju odnosno sa konkretnim zahtevima od strane klijenta Produbljivanje znanja iz programiranja sa posebnim osvrtom na povezivanje aplikacije sa bazom podataka Savladavanje osnovnih i naprednih tehnika programiranja windows i web aplikacija Ishod predmeta Predmet Praktikum primenjenog programiranja studentu omogućava da Formuliše korisničke i programerske zahteve na osnovu zadatih zahteva od strane klijenta Predloži i projektuje kompletno softversko rešenje i dokumentaciju primenom Larmanove metode razvoja softvera Struktuira i izgradi odgovarajuću bazu podataka primenom SQL Server Management Studio na osnovu identifikovanih zahteva Manipuliše sa bazom podataka primenom SQL Structured Query Language i LINQ Language Integrated Query upitnih jezika Poveže pročita ažurira i izbriše podatke iz baze podataka primenom SQLDataSource LINQDataSource XMLDataSorce ObjectDataSource EntityDataSource alata Izgradi kompletne WFA Windows Forms Application WPF Windows Presentation Foundation i ASP NET aplikacije u MS Visual Studio razvojnom okruženju primenom NET Framework i Visual C tehnologija Implementira WPF i ASP NET aplikaciju na osnovu dobijene softverske dokumentacije Preformuliše prilagodi i izmeni neadekvatna softverska rešenja Definiše i napiše kompletno korisničko upustvo za primenu odgovarajućeg softverskog rešenja Uspešno sintetizuje stečena znanja i permanentno ih nadograđuje sa novim softverskim tehnologijama koje će se javljati u budućnosti Sadržaj predmeta Izrada softverske dokumentacije definisanje korisničkog i programerskog zahteva Prikaz odabranog rešenja specifikacija sistemskih zahteva Pisanje upustva za upotrebu aplikacije koje ilustruje sve tipične slučajeve korišćenja mogućnosti programa preduslove za korišćenje Kratak osvrt na osnovne koncepte objektno orjentisanog programiranja i sintaksu programskog

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Napredne-baze-podataka-2_1203 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • EdIT 2011 u Beogradu | ITS
  i baze podataka pre nego što sam došao na ITS Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog servisa za kačenje predavanja Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC EDIT 2011 U BEOGRADU ComTrade tradicionalno organizuje međunarodnu letnju školu programiranja pod nazivom EdIT Education for Inovative Thinkers Ove godine EdIT se održava po peti put Cilj letnje škole je da se mladim softverskim inženjerima omogući da spoje teorijsko znanje sa praksom koju dobijaju radeći na projektnim zadacima i time obezbede sebi uspešnu karijeru Od 150 prijavljenih odabrano je 12 najboljih kandidata među kojima su i studenti ITS a EdIT 2011 održava se na više lokacija U Kragujevcu je završen prošle nedelje dok je u Beogradu počeo 18 07 2011 i traje do 29 07 2011 Pogledajte video prilog koji smo za vas pripremili Pitali smo učesnike šta očekuju od EdIT letnje škole Pogledajte šta su

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-EdIT-2011-u-Beogradu_1202 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Generacija 2009 | ITS
  opremljenost Šta kažu naši studenti Kako do ITS a Dokumentacija za upis Cene studija ITS zapošljava svoje studente Koordinacioni odbor ITS a BUDITE OBAVEŠTENI Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Za ITS sam se odlučio zbog plana i programa koji nudi Prilično sam bio upućen u programiranje i baze podataka pre nego što sam došao na ITS Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog servisa za kačenje predavanja Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC GENERACIJA 2009 Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni tim ITS nastavnički kanal Predstavljanje predmeta ITS kanal o predmetima PITAMO VAS Koji uređaj najviše koristite u toku dana laptop PC tablet mobilni telefon UPIS PROGRAMI ŠTA DOBIJATE e

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Generacija-2009_1160 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •