archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MENADzMENT PROJEKATA I LJUDSKIH RESURSA | ITS
  kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC MENADŽMENT PROJEKATA I LJUDSKIH RESURSA Studijski program ELEKTRONSKO POSLOVANJE Naziv predmeta MENADžMENT PROJEKATA I LJUDSKIH RESURSA Status predmeta Obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj dela predmeta Menadžment projekata je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz teorije upravljanja različitim projektima iz oblasti Informacionih Tehnologija posebno imajući na umu naučno zasnovan i u praksi primenjivan koncept upravljannja projektima Cilj dela predmeta Menadžment ljudskih resursa je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u svim fazama procesa upravljanja Ishod predmeta Studenti će naučiti koji je cilj menadžmenta ljudskih resursa koje su njegove dimenzije koji se modeli koriste i koji su uticajni činioci na razvoj menadžmenta ljudskih resursa elemente procesa menadžmenta ljudskih resursa karakteristike planiranja ljudskih resursa oblike i faze zapošljavanja značaj obrazovanja i obuke zaposlenih vrste i nivoe obrazovanja i obuke oblike raskida radnog odnosa elemente ugovora o radu U delu predmeta na kojem se izučava menadžment projekata studenti će se upoznati sa fazama životnog ciklusa projekta karakteristikama koncepta upravljanja realizacijom projekta pristupima u izboru organizacione strukture u izvršenju projekta ulogom rukovodioca projekta vrstama ugovora upravljanjem rizikom u projektu praćenjem i kontrolom realizacije projekta sistemom izveštavanja u realizaciji projekta metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju realizacijom projekta Sadržaj predmeta Menadžment projekata 1 Pojam i vrste projekata 2 Životni ciklus projekta 3 Koncept upravljanja projektom 4 Organizaciona struktura u upravljanju projektom 5 Ljudski resursi u konceptu upravljanja projektom 6 Ugovaranje realizacije projekta 7 Upravljanje kvaliteom projekta 8 Upravljanje rizikom u projektu 9 Upravljanje komunikacijama u projektu 10 Upravljanje promenama u projektu 11 Planiranje realizacije projekta 12 Praćenje i kontrola realizacije projekta 13

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-MENADzMENT-PROJEKATA-I-LJUDSKIH-RESURSA_1065 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • MARKETING I INTERNET MARKETING | ITS
  u kompaniji LINK group kao C programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT MARKETING I INTERNET MARKETING Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MARKETING I INTERNET MARKETING Status predmeta Obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta Marketing i Internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga marketing menadžmentom marketinškim istraživanjima marketing miksom Marketing Informacionim Sistemom SWOT analizom zakonitostima i strategijama marketinga na Internetu Ishod predmeta Studenti će naučiti elemente marketing miksa načine na koje je moguće organizovati istraživanje u funkciji uspešne prodaje tehnike koje kompanije primenjuju kako bi identifikovale kupce i njihove potrebe pretpostavke uspešnog prodajnog razgovora elemente efektne prodajne prezentacije aktivnosti koje treba preduzeti u post prodajnom periodu način na koji se planira propagandna kampanja politiku cena jedne kompanije i faktore koji je determinišu Studenti će naučiti kako da kreiraju Internet marketing plan razumeće ulogu društvenih medija u oglasnim kampanjama na Internetu koju vrstu aplikacija treba koristiti za profesionalnu upotrebu Twittera da kreiraju Internet marketing strategiju principe efektnog vođenja bloga kako da koriste kontekstualno oglašavanje alate koji se koriste za SEO aktivnosti osnove web analitike razloge zbog kojih se prati statistika posećenosti web sajta tehnike koje treba primeniti kako bi se unapredila prodaja na webu načine na koje se određuje prava tržišna vrednost kompanije faktore koji imaju ključnu ulogu u procesu izgradnje brenda osnove MIS a Sadržaj predmeta Teorijska nastava Teorija marketinga Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija Marketing menadžment Makro i mikro marketing Marketing informacioni sistem Planiranje marketinga Marketing miks Marketing novih proizvoda Marketinška istraživanja Of line i on line marketing SWOT analiza Ponašanje potrošača Direktni marketing Promocija Oglašavanje Public Relations Telemarketing Internet marketing Prodaja Marketing i prodaja na Internetu Proizvodi i usluge pogodni za prodaju na Internetu Principi gradnje WEB site a koji prodaje Strateški Internet

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-MARKETING-I-INTERNET-MARKETING_1064 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUCNJAKE | ITS
  završnih projekata odlučila sam da upišem ITS Specifično za školovanje na ITS u je to što sam nakon programerskih znanja stekla i veštine prezentovanja pa samim tim i poželela da plasiram svoje znanje dalje Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od suvog programiranja ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUČNJAKE Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUČNJAKE Status predmeta obavezni Broj ESBP 5 Cilj predmeta Cilj predmeta Poslovni engleski za IT stručnjake je upoznavanje sa terminologijom vezanom za savremeno poslovanje Student se osposobljava za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku Program obuhvata i pismenu poslovnu korespodenciju kao i terminologiju vezanu za informacione tehnologije što će omogućiti studentu korišćenje stručne literature na engleskom jeziku Ishod predmeta Poslovni engleski omogućava studentu usvajanje termina vezanih za poslovanje u savremenom svetu Student se osposobljava za pismenu poslovnu korespondenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika Sadržaj predmeta Teorijska nastava International English Making Contacts Making Calls Business Travel Selling Your Country E commerce Making Decisions E mail Presenting Technological World Solving Problems Messaging Negotiation The Layout of a Business Letter Memorandum CV Writing Complaints and Replies to Complains Enquiries and Replies to Enquiries Orders and Replies to Orders Praktična nastava Nije

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-POSLOVNI-ENGLESKI-ZA-IT-STRUCNJAKE_1063 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Projektovanje informacionih sistema | ITS
  savremena i u skladu sa svetskim trendovima a pored toga ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta Projektovanje informacionih sistema Status predmeta Izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Ovaj predmet u potpunosti upućuje studenta u celokupan proces projektovanja informacionih iistema od definisanja zahteva od strane korisnika do funkcionalnog modeliranja procesa Takođe u okviru predmeta obrađuju se najznačajniji softverski alati za projektovanje informacionih sistema Ishod predmeta Studenti će naučiti modele životnog ciklusa razvoja informacionog sistema osnovne principe SSA dekompoziciju procesa vezu IDEFIX sa PMOV kardinalnost veza analiziranje korisničkih zahteva osnovne elemente UML a UML dijagrame opšte mehanizme UML a slučajeve upotrebe use case aktere i njihovu identifikaciju određivanje granice sistema relaciju proširivanja specifičnosti dijagrama aktivnosti specifičnosti dijagrama stanja Sadržaj predmeta Teorijska nastava Teorija informacionih sistema Analiza sistema i zahteva korisnika Procesi i metode razvoja sistema Planiranje informacionih sistema System Development Life Cycle SDLC Izrada prototipa Joint Application Development JAD Strukturna sistem analiza SSA Fajlovi podataka rečnik podataka Alati za modelovanje Alati za razvoj sistema CASE tehnologije Unificirani jezik za modelovanje UML Kontrola i sigurnost informacionih sistema Menadžment informacioni sistemi Distribuirani informacioni sistemi Praktična nastava Praktičan rad na računarima obuhvata interaktivan rad sa studentima Studenti na časovima vežbi rade konkretne primere i rešavaju zadatke obuhvaćene sadržajem kursa a to obuhvata crtanje dijagrama tokova podataka

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Projektovanje-informacionih-sistema_1062 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Engleski jezik 2 | ITS
  sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC ENGLESKI JEZIK 2 Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK 2 Status predmeta Obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj predmeta Engleski jezik 2 je savladavanje širokog spektra gramatičkih jedinica engleskog jezika Uspešno razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti Osposobljavanje za uspešnu komunikaciju kako pisanu tako i govornu sa sagovornikom kome je engleski maternji jezik Ishod predmeta Engleski jezik 2 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da formuliše rečenice čija se kompleksnost karakteriše korišćenjem reči koja su deo stručne upotrebe Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da se izražava pismeno upotrebom složenijih struktura i da stečena znanja koristi u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense Question Formation Question Tags Adjective Placement Adverbs Past Modal Verbs Reported Speech Statements Orders Questions Passive Infinitive Passive Gerund Passive Constructions With Say Believe Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Expressing Wishes and Regrets Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Participle ing Clauses Clauses of Purpose Sadržaj predmeta Teorijska nastava Present Simple Tense Present Continuous Tense Past Simple Tense Present Perfect Simple Tense Present Perfect Continuous Tense Past Perfect Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Future Continuous Tense Future Perfect Tense Countable and Uncountable nouns Adjectives ending in ed and

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Engleski-jezik-2_1061 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Osnove menadzmenta | ITS
  da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT OSNOVE MENADŽMENTA Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE Naziv predmeta OSNOVE MENADžMENTA Status predmeta Obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Osnovi menadžmenta je da studenti steknu i usvoje osnovna znanja iz teorije i prakse menadžmenta i upoznaju načine i mogućnosti primene tih znannja u praksi Ishod predmeta Studenti će naučiti kakav je odnos savremenog poslovnog sistema sa okruženjem i kakve su savremene tendencije u okruženju kakve promene dominiraju u savremenom okruženju i kako upravljati promenama u savremenom menadžmentu i šta karakteriše proces upravljanja ljudskim resursima u savremenom menadžmentu Studenti će saznati koje elemente obuhvata organizaciona kultura uzroke i posledice konflikata u savremenom menadžmentu način na koji se informacione tehnologije koriste u savremenom menadžmentu koncepte u razvoju menadžmenta benčmarking organizovanje kao fazu menadžmenta vođenje kao fazu u menadžmentu liderstvo i šta razlikuje lidera od menadžera koji činioci određuju profil menadžera poslove menadžera elemente koji čine autoritet i odgovornost menadžera stilove rada menadžera osobine koje treba da poseduje uspešan menadžer najčešće greške menadžera Sadržaj predmeta 1 Uvod u menadžment različita shvatanja menadžmenta ciljevi suština definisanje vrste zadaci i značaj 2 Koreni i razvoj menadžmenta uslovljenost raniji doprinosi razvoju menadžmenta razvoj menadžmenta u HIH veku razvoj menadžmenta u HH veku pojava različitih pristupa pravci i tendencije daljeg razvoja menadžmenta 3 Savremeni menadžment okruženje upravljanje promenama upravljanje ljudskim resursima organizaciona kultura komunikacije u savremenom menadžmentu upravljanje konfliktima društvena odgovornost menadžera informacioni sistemi i informacione tehnologije u savremenom menadžmentu strategijski menadžment operativni menadžment interdisciplinarnost benčmarking novi koncepti u razvoju menadžmenta 4 Proces

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Osnove-menadzmenta_1060 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programerski alati | ITS
  Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PROGRAMERSKI ALATI Status predmeta Obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Programerski alati je sticanje osnovnih znanja o programskim jezicima alatima koji se koriste u procesu dizajna i programiranja softvera tehnikama odlučivanja o izboru odgovarajućeg programskog jezika i samom procesu programiranja Takođe studenti će savladati korišćenje integrisanih radnih sredina i alata koji u njima postoje sa posebnim akcentom na programski jezik C i Microsoft Visual Studio 2012 Ishod predmeta Studenti će naučiti programski jezik C i sve njegove elemente od tipova podataka i osnovne strukture programa pa do izuzetaka i obrade izuzetaka kolekcija kako standardnih tako i generičkih Rad sa ulazno izlazni tokovima kao i rad sa fajlovima i folderima Tehnike vizuelnog programiranja kroz rad u Windows Form ama Manipulacija kontrolama forme od jednostavnih kao što su Button i TextBox preko kontrola koje omogućavaju rad sa složenim strukturama podataka tipa lista pa sve do rada sa standardnim windows dijalozima Napredne kontrole Validacija korisničkog ulaza Pokretanje drugih procesa preko forme ADO NET arhitekturu Uspostavljanje konekcije sa bazom Rad u konektovanom i diskonektovanom okruženju Manipulacija sa podacima u bazi upis brisanje čitanje ažuriranje Izvršavanje SQL komandi i uskladištenih stored procedura Nakon uspešno položenog ispita studenti će biti osposobljeni da razumeju proces kreiranja programa korišćenjem različitih integrisanih radnih sredina i programerskih alata preformulišu prilagode i izmene neadekvatna softverska rešenja za samostalan rad i izradu složenih desktop aplikacija u objektno orijentisanom okruženju primenom C programskog jezika i Microsoft Visual Studio a koja podrazumeva i manipulaciju sa bazom podataka primenom SQL komandi i stored procedura Sadržaj predmeta Teorijska nastava Različite vrste programskih jezika Leksička i sintaksna specifikacija i analiza jezika Asembleri kompajleri i interpreteri Integrisane radne sredine MS Visual Studio Principi razvoja programa Otkrivanje grešaka Testiranje softvera Struktura programa u jeziku C Izuzeci i obrada izuzetaka Kolekcije Delegati i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programerski-alati_1059 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • ENGLESKI JEZIK I | ITS
  SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT ENGLESKI JEZIK I Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK 1 Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Engleski jezik 1 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Simple Tense Present Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Simple Future Tense Present Perfect Tense Comparison of Adjectives Prepositions Reflexive Pronouns Modal verbs Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Passive Voice Reported Speech Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Ishod predmeta Engleski jezik 1 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Simple Tense Present Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Simple

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-ENGLESKI-JEZIK-I-_1058 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •