archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Specifikacija strucne prakse | ITS
  toku dana Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT SPECIFIKACIJA STRUČNE PRAKSE Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Broj ESPB 3 Cilj stručne prakse Cilj je sticanje konkretnih znanja i veština u oblastima elektronskog poslovanja EP za rešavanje problema u realnim uslovima poslovanja u promenljivom okruženju kao i smanjenje vremena prilagođavanja stečenih teorijskih i praktičnih obrazovnih sadržaja potrebama poslovanja inženjeringa u IT EP i primenjene informatike Idealna situacija je ona u kojoj student obavlja praksu u radnoj organizaciji u kojoj može proći kroz više različitih segmenata EP poput analize korisničkih potreba savetovanja računarskih mreža sistemske administracije poslovanja primenom poslovnih softverskih paketa ili slično Očekivani ishodi Student je upoznat sa određenim proizvodnim procedurama tehnologijama dokumentacijama i može samostalno i kreativno da realizuje projekat u oblasti EP Sadržaj stručne prakse Praktična nastava Sistematsko praćenje radnog procesa podržanog IT u EP Praćenje realizacije na računaru Projektovanje i realizacija jednostavnih zadataka Praćenje izrade zadataka projekta u realnim radnim uslovima Metode izvođenja Za studente koji su zaposleni i rade na poslovima iz domena IT u EP U ovom slučaju student mora biti zaposlen u radnoj organizaciji više od mesec dana Student obezbeđuje potvrdu o zaposlenju u kojoj je navedena pozicija radno mesto na kome radi kraći opis radnog mesta i period u kojem radi Potvrda mora biti potpisana od strane odgovornog lica i overena pečatom organizacije u kojoj radi Potvrda ne sme biti starija od mesec dana Za studente koji nisu zaposleni ili ne rade na poslovima iz domena IT Uspostavljanje kontakta sa radnom organizacijom u kojoj će se obavljati praksa U dogovoru sa radnom organizacijom obezbeđuje potpisano i overeno rešenje o imenovanju mentora za obavljanje prakse koje izdaje radna organizacija u kojoj će se obavljati praksa Student praktikant

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Specifikacija-strucne-prakse--_1024 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 095 | ITS
  sebe i da radim ono što zaista volim Nastava je usko specijalizovana savremena i u skladu sa svetskim trendovima a pored toga ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C ZADATAK 095 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program koji pronalazi najmanju vrednost preko višestrukog pozivanja funkcije Funkcija određuje manju od dve unete celobrojne vrednsti include stdio h funkcija koja odredjuje manji od dva cela broja int ceo br int x int y promenljive za cuvanje manjeg i veceg broja int min int max uslovna petlja za proveru i skladistenje vrednosti dva broja if x y max x min y else max y min x funkcija vraca manji broj return min main definisanje promenljivih int a b v g r1 r2 rezultat Unosenje cetiri celobrojnih vrednosti printf Unesite prvu celobrojnu vrednost scanf d a printf Unesite drugu celobrojnu vrednost scanf d b printf Unesite trecu celobrojnu vrednost scanf d v printf Unesite cetvrtu celobrojnu vrednost scanf d g funkcija ceo br izracunava manji od prva dva broja i smesta rezultat u promenljivu r1 r1 ceo br a b funkcija ceo br izracunava manji od druga dva broja i smesta rezultat u promenljivu r2 r2 ceo br v g funkcija ceo br iyracunava manji broj od r1 i r2 i smesta u promenljivu rezultat rezultat

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-095_1020 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 082 | ITS
  u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C ZADATAK 082 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Funkcija vraca dve vrednosti kolicnik i ostatak dva data broja Ovo se postize tako sto se funkciji predaju vrednosti dva broja x i y koji se dele i adrese dve promenljive na koje ce se smestiti rezultat include stdio h Funkcija div and mod void div and mod int x int y int div int mod printf Kolicnik postavljam na adresu p n div printf Ostatak postavljam na adresu p n mod div x y mod x y main int div mod printf Adresa promenljive div je p n div printf Adresa promenljive mod je p n mod Pozivamo funkciju tako sto joj saljemo dva broja 5 i 2 I adrese promenljivih div

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-082_1002 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 083 | ITS
  načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C ZADATAK 083 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Primer upotrebe pokazivaca Pokazivacka aritmetika Demonstracija upotrebe aritmetičkih operatora nad pokazivačima include stdio h main char s abcde int t 1 2 3 4 5 Inicijalizujmo pokazivace ps i pt na pocetke nizova s i t char ps s int pt t alternativan nacin char ps s 0 int pt t 0 Pokazivace je moguce sabirati i oduzimati sa celim brojevima Ispisivanje vrednosti pokazivaca printf ps p n ps printf ps 1 p n ps 1 printf ps 2 p n ps 2 printf ps 1 p n ps 1 printf ps 2 p n ps 2 printf n Prilikom sabiranja pokazivaca i celih brojeva dodaje se velicina odgovarajuceg tipa printf pt p n pt printf pt 1 p n pt 1 printf pt 2 p n pt 2 printf pt 1 p n pt 1 printf pt 2 p n pt 2 printf n Na pokazivace je moguce primenjivati i operatore i for ps s ps ps putchar ps printf n n Dva pokazivaca istog tipa se mogu oduzimati Prilikom sracunavanja rezultata uzima se u obzir velicina tipa ps s 3 printf s p n s printf ps p n ps printf ps s d n ps s pt t

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-083_1001 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 081 | ITS
  rezultate zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C ZADATAK 081 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za sortiranje u alfabetskom redosledu ucitanog niza stringova Odredjivanje dužine sortiranih stringova include stdio h include string h define DUZINA 80 define MAX 50 define STOP Prototip funkcije void sortiraj char st int d int n main Deklarisanje promenljivih char str MAX DUZINA Niz pokazivaca char pokstr MAX int duz MAX int i 0 j poruka korisniku za unos stringova printf Unesite do d stringova zatim praznu liniju pa ENTER za kraj n MAX while gets str i NULL strcmp str i STOP 0 i MAX pokstr i str i duz i strlen str i i Poziv funkcije sortiraj sortiraj pokstr duz i Poruka korisniku o izgledu sotiranih stringova printf Sortirani stringovi izgledaju n for j 0 j i j printf String d j puts pokstr j Poruka korisniku o duzini sortiranih stringova printf Duzine sortiranih stringova su n for j 0 j i j printf String d j printf d n duz j Funkcija sortiraj void sortiraj char st int d int n char pom int i j m for i 0 i n 1 i for j i 1 j n j if strcmp st i st j 0 Zamena mesta pom st i st i st j st j pom Zamena duzine m d i d i d j d j m NAPOMENA U koliko zelimo da sortiramo niz u rastucem redosledu prebrojavanjem karaktera izmene vrsimo samo unutar postojece funkcije izmena

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-081_1000 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 080 | ITS
  da steknem praktično znanje koje je poslodavcima veoma bitno Savremeni uslovi studiranja i komunicije između studenata i profesora su ono što je studiranje učinilo efikasnijim Takođe bih izdvojio i prostorije koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom i softverima koji su olakšali studiranje Svima bih preporučio da upišu ITS Sada sam zaposlen u kompaniji LINK group kao C programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C ZADATAK 080 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik Primer Demonstracija otvaranja datoteka r read i w write mod Osnovne tehnike rada sa datotekama include stdio h include stdlib h main int i Otvaramo datoteku podaci txt za pisanje FILE f fopen podaci txt w Ukoliko otvaranje nije uspelo fopen vraca NULL prijavljujemo gresku i zavrsavamo program if f NULL printf Greska prilikom otvaranja datoteke podaci txt za pisanje n exit 1 Upisujemo u datoteku prvih 10 prirodnih brojeva svaki u posebnom redu for i 0 i 10 i fprintf f d n i 1 Zatvaramo datoteku fclose f Otvaramo datoteku podaci txt za citanje f fopen podaci txt r Ukoliko otvaranje nije uspelo fopen vraca NULL prijavljujemo gresku i zavrsavamo program if f NULL printf Greska prilikom otvaranja datoteke podaci txt za citanje n exit 1 Citamo brojeve iz datoteke dok ne stignemo do kraja i ispisujemo ih na standardni izlaz while 1 int br Pokusavamo da procitamo broj fscanf f d br Ukoliko smo dosli do kraja datoteke prekidamo if feof f break Ispisujemo procitani broj printf Procitani broj iz podaci txt d n br fclose f NAPOMENA Funkciju feof ne treba pozivati pre pokušaja čitanja Sledeći kod može dovesti do greške while feof f fscanf f d br NAPOMENA Primer definisanja proizvoljne putanje C Documents and Settings student Desktop podaci

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-080_999 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Napredni Web dizajn i internet programerski alati | ITS
  izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Napredni WEB dizajn i Internet programerski alati je osposobljavanje za samostalnu izradu web sajta njegovom postavljanju i održavanju korišćenjem HTML kodiranja JavaScript programiranja i web alata izučavanje teorijskih osnova i pravila dizajna HTML kodiranja kao i programiranje u jeziku JavaScript Takođe i dobro savladavanje programskog jezika Java i njenih razvojnih alata uz isticanje prednosti u odnosu na ostale programske jezike Posebna pažnja se poklanja razdvajanju i izučavanju samog jezika i njegovih karakteristika a posebno alata u kojima će se pisati programi Ishod predmeta Cilj ovog predmeta je da studentima omogući sticanje znanja koja će im omogućiti da razviju web aplikaciju u PHP MySQL okruženju Na nastavi će biti obrađene sledeće nastavne jedinice interfejs phpMyAdmin panela Sistemi za upravljanje bazom podataka MySQL baza podataka Napredne mogućnosti MySQL a PHP i MySQL Web serveri Osnove HTML a Alat za dizajn web strana Dreamweaver Programiranje u PHP skript jeziku deklaracija promnljivih u PHP u imena varijabli globalne promenljive konstante naredbe za ispis podataka tipovi podataka operatori kontrola toka upravljačke strukture petlje naredbe break i continue naredbe include i require stringovi nizovi jednodimenzionalni i dvodimenzionalni funkcije naredba return superglobalne promenljive POST GET FILE SESSION Rad sa grafikom Objektno orijentisani pristup PHP Rad sa fajl sistemom PHP u praksi Klijentsko programiranje JavaScript Razvoj web aplikacije za on line shop korpa za kupovinu naručivanje proizvoda interfejs za prodavca interfejs za kupca sistem za logovanje sistem za registraciju sistem za upravljanje bazom podataka Sadržaj predmeta Teorijski koncepti web dizajna Strukturiranje web sajta DHTML jezik CSS Cascade Style Sheet JavaScript programiranje Integracija JavaScript a i HTML koda Rad sa templeate ima i objektima Testiranje prezentacije Promocija sajta Prijavljivanje sajta na pretraživače Optimizacija sajta Osobine Java programskog jezika Objektno orijentisani elementi Java Java API i paketi Izrazi i operatori Kontrolne strukture

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Napredni-Web-dizajn-i-internet-programerski-alati_977 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Projektovanje u oblasti internet programiranja | ITS
  Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC PROJEKTOVANJE U OBLASTI INTERNET PROGRAMIRANJA Studijski program ELEKTRONSKO POSLOVANJE Naziv predmeta Projektovanje u oblasti internet programiranja Status predmeta Izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Projektovanje u oblasti internet programiranja je dobro savladavanje programskog jezika Java i njenih razvojnih alata upaznavanje principa i metoda projektovanja i osposobljavanje za samostalnu izradu internet programskih paketa kroz realizaciju samostalnih projekata većeg obima Ishod predmeta Studenti će steći funkcionalna znanja iz programskog jezika Java i to znanja o kategorijama promenjivih operatorima naredbama uslovljavanja naredbama ciklusa metodi finalize ugneždenim i unutrašnjim klasama zadavanju argumenata načinima pravljenja višestepene hijerarhije korišćenju apstraktnih klasa definisanju interfejsa primenu interfejsa i promenjivima u interfejsu Studenti će naučiti kako se koristi rezervisana reč TRY i CATCH kako se kreiraju sopstveni izuzeci šta je i kako se primenjuje Javin model programske niti šta je deadlok kako se radi automatsko pakovanje i raspakivanje kako se radi čitanje podataka sa konzole i ispisivanje podataka na konzoli način upotrebe džokerskih argumenata ograničenja generičkih tipova klase String Buffer i String Builder interfejse paketa java lang interfejse za rad sa kolekcijama Javine klase i interfejse za ulazno izlazne operacije elemente paketa Java net arhitekturu i strukturu apleta HTML oznake apleta mehanizme za obradu apleta rad sa prozorima grafičkim objektima i tekstom u Javi AWT kontrolne objekte raspoređivače i menije pakete u API ju za konkurentno programiranje kako se radi daljinsko pozivanje metoda razvoj serveta pomoću Tomcata obradu http zahteva i odgovora Na vežbama koje prate program predmeta studentima je omogućen praktičan rad iz svih oblasti Java tehnologija Sadržaj predmeta Principi izrade softverskih projekata za potrebe internet programskih paketa Metode projektovanja aplikacija za internet

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Projektovanje-u-oblasti-internet-programiranja-_976 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •