archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Analiza podataka | ITS
  struku nisam posedovao neka posebna znanja iz ove oblasti sve dok nisam upisao ITS i počeo da se usavršavam Na ITS u sam se opredelio za smer Elektronsko poslovanje koji kombinuje web dizajn sa internet marketingom Upravo tada sam i definitivno odlučio da je elektronsko poslovanje nešto čime želim da se bavim Iz školovanja na ITS u imam samo pozitivna iskustva Naročito mi se dopalo to što je program savremen i što prati promene i trendove u oblasti IT ja a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi Pred kraj školovanja aplicirao sam za poziciju SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT ANALIZA PODATAKA Studijski program ELEKTRONSKO POSLOVANJE Naziv predmeta ANALIZA PODATAKA Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj ovog predmeta je priprema studenata za samostalnu primenu matematičkih i statističkih metoda u istraživanju tržišta ponašanja potrošača pripremama i analizi marketinških kampanja na intenetu Ishod predmeta Studenti će posedovati razumevanje teorijskih osnova potrebnih metoda deskriptivne statistike statistike zaključivanja kao i naprednih tehnika analize velike količine podataka Studenti će biti praktično osposobljeni za upotrebu aplikativnih programa koji se koriste u primeni teorijskih znanja kao i propremljeni za interpretaciju rezultata u domenu elektrosnkog poslovanja Sadržaj predmeta Teorijska nastava Prikupljanje podataka Grafička rezentacija podataka Mere centralne tendencije mere disperzije Statističke distribucije osnovi verovatnoće Uzorak i ocenjivnje parametara Testiranje hipoteza Regresiona analiza i korelaciona analiza Analiza varijanse Analiza vremenskih serija Pojam otkrivanja znanja u velikim skupovima podataka Višestruka regresija Metod glavnih kompnenata Metod klastera Primena u marketinškim istraživanjima Praktična nastava Program SPSS kao statistički alat Program Excel kao statistički alat Analiza ponašanja korisnika interneta Analiza dnevničkih datoteka log files Pogledajte kompletnu

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Analiza-podataka_967 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Pouzdanost Informacionih Sistema | ITS
  studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POUZDANOST INFORMACIONIH SISTEMA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Sticanje osnovnih znanja iz teorije pouzdanosti raspoloživosti i efektivnosti informaciono komunikacionih sistema i njihovih elemenata hardvera računara računarskih mreža softvera i čoveka Upoznavanje sa osnovnim faktorima koji utiču na pouzdanost u fazama životnog ciklusa sistema Naučiti osnovne pokazatelje pouzdanosti elemenata i sistema i njihov proračun Naučiti metode proračuna pouzdanosti sistema sa nezavisnim otkazima i upoznati se sa metodama obezbeđenja pouzdanosti u pojedinim fazama životnog ciklusa sistema kao i osnovnim pojmovima u vezi održavanja na osnovu pouzdanosti i povezanosti troškova pouzdanosti i održavanja Ishod predmeta Studenti će biti u stanju da objasne i proračunaju vreme u radu i vreme u otkazu koeficijent uticaja uslova eksploatacije srednje vreme rada do otkaza MTTF srednje vreme rada između otkaza MTBF srednje vreme popravke MTTR pokazatelje raspoloživosti sistema Naučiće razlike pouzdanosti hardvera softvera i čoveka faktore koji utiču na pouzdanost uzroke grešaka u softveru faktore od kojih zavisi broj grešaka u softveru AGREE metodu proračun pouzdanosti razliku u proračunu pouzdanosti neopravljivih i opravljivih sistema proračun pouzdanost redne paralelne i kombinovane konfiguracije elemenata proračun pouzdanost modela r od n modela u pripravnosti specifičnih konfiguracija elemenata vrste redundovanja pretpostavke računarstva otpornog na otkaze protokole visoke dostupnosti određivanje pouzdanosti na osnovu formule uslovne verovatnoće mere za povećanje pouzdanosti u fazi projektovanja proizvodnje i eksploatacije vezu pouzdanosti i cene proizvoda funkciju pogodnosti održavanja vrste ispitivanja pouzdanosti vezu pouzdanosti i kvaliteta Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi pouzdanosti efektivnosti i raspoloživosti klasifikacija otkaza sistema i elemenata i osnovni pokazatelji efektivnosti Faktori koji utiču na pouzdanost sistema pri projektovanju proizvodnji i eksploataciji Osnovne raspodele u teoriji pouzdanosti Pokazatelji pouzdanosti opravljivih i neopravljivih elemenata i sistema Pouzdanost softvera Pouzdanost čoveka Određivanje pokazatelja pouzdanosti na osnovu podataka dobijenih praćenjem

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Pouzdanost-Informacionih-Sistema_966 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Proba sidebara | ITS
  ITS zapošljava svoje studente Koordinacioni odbor ITS a BUDITE OBAVEŠTENI Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Na ITS u sam upisao internet programiranje na smeru Informacione tehnologije zato što sam želeo da za što kraći vremenski period promenim profesiju ITS mi je pomogao da pronađem sebe i da radim ono što zaista volim Nastava je usko specijalizovana savremena i u skladu sa svetskim trendovima a pored toga ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC PROBA SIDEBARA Proba sidebara Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni tim ITS nastavnički kanal Predstavljanje predmeta ITS kanal o predmetima PITAMO VAS Koji uređaj

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Proba-sidebara_963 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Petar Gnjidic, diplomac | ITS
  znanje da odmah započnem svoj posao i da radim Pre ITS a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC Za ITS sam se odlučio zbog plana i programa koji nudi Prilično sam bio upućen u programiranje i baze podataka pre nego što sam došao na ITS Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog servisa za kačenje predavanja Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata Predupisni rok je

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Petar-Gnjidic%2C-diplomac_957 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Kristina Naumovic, diplomac | ITS
  postoje na ITS u pre svega u smislu tehničke opremeljenosti odlučio sam da napustim Građevinski fakultet koji sam do tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC Završila sam Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije ITS profil za Internet programiranje Diplomirala sam u decembru 2008 godine Studijama sam izuzetno zadovoljna jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata Predupisni rok

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Kristina-Naumovic%2C-diplomac_956 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Diplomci
  centralizovani udaljeni nadzor i održavanje razlicitih telekomunikacionih sistema Ova mreža predstavlja infrastrukturu koju koriste razli či ti telekomunikacioni sistemi za povezivanje svojih lokacija u jedinstvenu mrežu Iz rada se može zaklju č iti kolika je tržišna potreba bila za relizacijom DCN mreže zbog unapre đ enja procesa rada u kompaniji Telekom Srbija Težnja kompanije je bila da odgovori na zahteve tržišta i da se u najkra ć em vremenskom roku dostigne potpuna digitalizacija mreže U radu se predstavlja celokupan proces od javljanja potrebe za DCN mrežom do njene implementacije P Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu O 10 P Koliki ste imali prosek na studijama O 8 85 P Koliko dugo ste studirali O 3 godine P Da li ste zaposleni O Da radim u Telekomu Srbija Munir Sarkar Husein P Kako ste se odlucili da upišete ITS O Išao sam na sajam obrazovanja i uzeo brošuru Tako je sve krenulo P Koliki ste imali prosek na studijama O 8 31 P Koliko dugo ste studirali O 3 godine P Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete O Informacioni sistema protivgradne odbrane izveštaj i analiza Po zahtevu Hidrometeorološkog zavoda razvijen je novi infromacioni sistem odbrane od grada Ispunjeni su zahtevi zaposlenih u Radarskom centru kako bi informacioni sistem u potpunosti zadovoljavao njihove potrebe Analiza je izvršena radi samog ocenjenjivanja rada Radarskog centra i protivgradnih stanica Završni rad preuzimanje P Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu O 10 P Da li ste zaposleni O Da radim kao web programer Blagoje Bukvić P Kako ste saznali za ITS O Preko i nterneta P Kako danas gledate na tu svoju odluku O Svakome bih preporu č io ITS P Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete Upravljanje komunikacijama u projektu Glavna tema rada je komunikacija me đ uljudska i organizaciona kao i upravljanje komunikacijama u toku izvršavanja odre đ enog projekta Tako đ e posebna pažnja je posve ć ena informaciji i podatku jer su podaci nosioci informacija a informacije su osnovni alat komuniciranja Kvalitetan prenos i razumevanje informacije je polazni osnov za uspešnu komunikaciju Da bi se postiglo uspešno upravljanje komunikacijama u projektu potrebno je potpuno savladati materiju vezanu za komunikacije kao i za informacije jer se na njima zasniva komunikacija Upoznati se sa vrstama komunikacije na č inima komuniciranja kao i sa metodama kojima se vrši komuniciranje unutar organizacija P Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu O 9 P Koliki ste imali prosek na studijama O 7 14 P Koliko dugo ste studirali O 3 godine P Da li ste zaposleni O Da Nevesinje putevi a d Petar Gnjidi ć P Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete O Modelovanje i implementacija Studentskog servisa Radom su obuhva ć ena projektovanje i realizacija studentskog servisa kao web aplikacije sa implementiranim sistemima administracije profesora predmeta i studenata Završni rad preuzimanje P Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu O 10 P Koliki ste imali prosek na studijama O 7 71 P Koliko dugo ste studirali O 3 godine P Da li ste zaposleni O Da radim kao web programer u Hrvatskoj Planiram da otvorim i svoju firmu Predrag Samardži ć P Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete O Korišcenje i nformacionih tehnologija u upravljanju projektima U radu je na jednostavan na č in dokazana višestruka korist korišcenja informacionih tehnologija pri upravljanju projektima i dokazan kvalitet ovakvog na č ina upravljanja Isto tako opisano je iskustvo razvijenog sveta u primeni istih Rad je dao stvarnu sliku korišcenja informacionih tehnologija u svetu i kod nas Ozbiljnim shvatanjem savremenih informacionih tehnologija kompanije se mogu podsta ć i da ih primenjuju u svim segmentima privre đ ivanja pa i upravljanja projektima č ime bi se stekli uslovi savremenog na č ina izrade istih i na vreme izbegle neželjene posledice P Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu O 10 P Koliki ste imali prosek na studijama O 7 75 P Koliko dugo ste studirali O 3 godine P Da li ste zaposleni O Da radim u NIS naftagas Tijana Š ć epanovi ć P Koju temu ste imali za završni rad O Razvoj sajta za kompjutersku igru SIMS 2 P Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu O 10 P Koliki ste imali prosek na studijama O 7 48 P Koliko dugo ste studirali O 3 godine Marko Maksimovi ć P Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete O Implementacija i administracija informacionog sistema Rent a car agenciije Suština rada je u tome da sistem omogu ć i radniku da ima uvid u spisak automobila koji se nalaze u bazi podataka omogu ć i klijentima evidenciju najma i vra ć anja automobila Svaki zaposleni u zavisnosti od svog radnog položaja u agenciji ima razli č iti nivo pristupa sistemu Sistem odre đ uje dozvoljene opcije u zavisnosti od statusa Sistem pamti svaki pristup sistemu i odjavu sa sistema Upisuje za svakog radnika korisni č ko ime i lozinku datum i vreme pristupa kao i odjave sa sistema Svi podaci se smeštaju u bazu podataka Sam sistem sadrži sve potrebne opcije da se tim podacima manipuliše Dozvoljene su slede ć e manipulacije brisanje unos i ažuriranje podataka Svaki automobil u sistemu ima realne slike tako da zaposleni i klijenti imaju slikovni prikaz za svako vozilo Zaposleni na najvišim nivoima direktori šefovi sektora imaju najviši nivo pristupa i njima je omogu ć eno da koriste sve opcije sistema tj da unose nove statuse i zapošljavaju nove radnike P Koju ocenu ste dobili na završnom ispitu O 10 P Koliki ste imali prosek na studijama O 7 45 P Koliko dugo ste studirali O 3 godine P Da li ste zaposleni O Da u Azotari Pančevo u s truci Igor Petrovi ć P Koju temu ste imali za završni rad i možete li da je opišete Projektovanje i implementacija informacionog sistema Stomatološka ordinacija Tema rada je

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-_954 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Marija Aleksic, student | ITS
  korak sa vremenom što je najbitnije za IT oblast Nema suvoparnog učenja teorije već objašnjenja na praktičnim primerima i realnim životnim situacijama ITS je učinio moje studiranje zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC MARIJA ALEKSIĆ STUDENT Na ITS u mi se sviđa to što su sve tri godine koncentrisane na praktično znanje ne postoje suvišni predmeti i jednom rečju gradivo je zaista konkretno U poređenju sa drugim fakultetima na ITS u dobijam mogućnost da praktično primenim ono što naučim Nema suvoparne teorije i učenja napamet Sve što smo učili ja sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim Studentima je školovanje mnogo pristupačnije svi servisi studentska služba profesori su uvek tu nekako mi je sve dostupno Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e maila a odgovori mi stižu već u toku dana Planiram samostalno da se bavim

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Marija-Aleksic%2C-student_949 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Milos Djakovic, diplomac | ITS
  započnem svoj posao i da radim Pre ITS a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC Želeo sam da upišem školu čijim ću završetkom steći iskustvo i znanje da odmah započnem svoj posao i da radim Pre ITS a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Milos-Djakovic%2C-diplomac_947 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •