archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Povezite se sa ITS-om | ITS
  ITS a Dokumentacija za upis Cene studija ITS zapošljava svoje studente Koordinacioni odbor ITS a BUDITE OBAVEŠTENI Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Radio sam dosta različitih poslova na kojima nisam bio zadovoljan i nisam mogao da pronađem pravi poziv za sebe sve dok nisam počeo da se interesujem za programiranje i web dizajn Ubrzo sam uvideo da je školovanje na ITS u upravo ono što mi nedostaje da bih se u potpunosti usavršio i radio posao koji volim To je bio delić slagalice koji mi je sve vreme nedostajao Ovde sam postigao veoma dobre rezultate zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC POVEŽITE SE SA ITS OM Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni tim ITS nastavnički kanal Predstavljanje predmeta ITS kanal o predmetima PITAMO VAS Koji uređaj najviše koristite u toku dana laptop PC tablet

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Povezite-se-sa-ITS-om_682 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Strategija kvliteta - Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
  principi ITS je privatna visokoškolska ustanova koja realizuje usvojene i akreditovane studijske programe u oblasti tehničko tehnoloških odnodno multidisciplinarnih nauka ITS je strateški opredeljen da permanentno uspostavlja neophodnu i korisnu vezuobrazovnedelatnosti prenošenje znanja naučnoistraživačke delatnosti stvaranje proizvodnja znanja i stručne delatnosti primenaznanja ITS ocenjuje da u dosadašnjem radu prihvaćeni tradicionalni principi i metodi obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa naučnoistraživačkog stručnog rada i rada studenata u sticanju znanja i veština mogu biti unapređivani Mogu biti efikasnijiitransparentniji da bi omogućili potpuniju internu i eksternu kontrolu komparaciju i ocenu kvaliteta rada u svimsegmentimadelatnosti i u odnosu na sve subjekte i da u većoj meri doprinose razvoju kulture kvaliteta i svesti o važnosti kvaliteta kaoi potrebineprekidnog ličnog doprinosa kvalitetu zalaganjem i odgovornošću u radu Podaci o indikatorima kvaliteta se mogu kontinuiranije prikupljati i sistematizovati analiza podataka koji se prikupljaju obavljati bolje a na osnovu ustanovljenih nedostataka adekvatnije preduzimati korektivne mere akademske i administrativne kako bi seuočeninedostaci i problemi bolje otklonili Procena kvaliteta studijskih programa planova i programa nastavnih disciplina svih nastavnih aktivnosti nastavnika i saradnikamože biti još sistematičnija Kvalitet svršenih studenata se može kompletnije analizirati Povratne informacija od poslodavaca najrazličitijih vrsta odnosnourazličitim delatnostima se mogu sistematičnije prikupljati i koristiti za unapređenje studijskih programa Rad ITS predispitnih i ispitnih obaveza studenata i drugo može još biti unapređeno Sve nabrojane oblasti kao i neprekidne promene u okruženju uslovljavaju opredeljenje za unapređenje postojećeg a po potrebi i uvođenje novog celovitog i jedinstvenog sistema upravljanja kvalitetom jasno definisanih standarda primene lakomerljivihindikatora kvaliteta koji su unapred određeni i prihvaćeni i formulisanja standardnih procedura koje se primenjuju radisprečavanjanekvaliteta u svim delatnostima ITS i unapređenja kvaliteta rada svih zaposlenih i studenata Interni korisnici sistema upravljanja kvalitetom su svi studenti nastavnici saradnici administrativno i tehničko osoblje i uprava ITS Eksterni korisnici su svi poslodavci državni i privatni lokalna samouprava vladin i nevladin sektor i zajednica u celini Planirani sistem upravljanja kvalitetom mora da integriše organizacionu strukturu odgovornosti standarde i procedure kao isveraspoložive resurse kako bi se obezbedio kvalitet institucije i svih oblika delatnosti koje vrši odnosno usluga koje realizuje Činiganiz međusobno povezanih i uzajamno zavisnih podsistema koji se odnose na nastavne planove i programe metod organizovanjaiizvođenja svih nastavnih aktivnost naučnih istraživanja i stručnog rada izbor nastavnika i saradnika naučne kompetencijeipedagošku obučenost odnosno veštine nastavnika i saradnika udžbeničku literaturu bibliotečke resurse računarsku opremuiprograme upravljanje ustanovom nenastavnu podršku odnosno osoblje upisnu politiku i sve ostale elemente od kojihzavisiukupan kvalitet u ITS Mere i aktivnosti koje se definišu Standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta obezbediće visok kvalitet nesamonastavnih planova i programa nastavnih disciplina svakog akreditovanog studijskog programa koji se zasniva naoptimalnombalansu stečenih teorijskih znanja praktičnih veština i profesionalnih sposobnosti već će razvijati sposobnost studenataza kritičkomišljenje istraživački rad i permanentno učenje a time i kvalitetno uključivanje u profesionalni rad društveni život i njegovrazvoj uskladu sa visokim demokratskim principima Savremeni metodi edukacije zasnovani na interaktivnom i kontinuiranomradustudenata usloviće viši nivo odgovornosti samih studenata za obrazovanje i napredovanje u karijeri I u drugim pomenutim oblastima obezbeđenja i unapređenja kvaliteta prihvatanje i primena standarda i proceduraomogućićepodizanje kvaliteta na najviši nivo moguć prema trenutnim kadrovskim prostornim tehničkim i svim drugimmogućnostima škole Važan zadatak ITS u procesu implementacije novog sistema upravljanja kvalitetom biće i podrška tehnička stručna finansijska idruga studentima i zaposlenima u nameri da unaprede kvalitet svog rada edukacijom kao i sprovođenjemneophodnih preventivnihi korektivnih mera kada je to potrebno Sve najnovije mere i iskustva principi i modeli upravljanja kvalitetom biće neprestano predmet pažnje subjekataunapređenjakvaliteta posebno specifičnih tela u ITS kojima je jedina kompetencija obezbeđenje i unapređenje kvaliteta kako bi sepermanentnougrađivali u sistem unapređenja kvaliteta kada i ukoliko se pokažu korisnim kroz iskustva referentnih domaćih iinostranih škole Kao posebni principi prepoznaju se Usvajanje primena i dalji kontinuiran razvoj sistema upravljanja kvalitetom zasnovati na proaktivnom metodu odnosno uključivanju svih zaposlenih i uz participaciju studenata Unapređivanje standardizacije svih segmenata delatnosti škole što omogućava efikasan i svrsishodan celishodan rad kao i stimulativne mere za povećanu odgovornost i kreativan pristup obavljanju delatnosti zaposlenih Deklaracijom kvaliteta misijom i vizijom teži se unapređenju kvaliteta svih delatnosti škole vodeći računa o specifičnostimapojedinih segmenata objektivnim ograničenjima u odnosu na prostor odnos broja nastavnika saradnika studenata i drugo Sistem upravljanja kvalitetom mora biti toliko fleksibilan da omogući inoviranje prihvatanjem i primenom novih i boljih standarda i procedura Primena svih pozitivnih propisa domaćih i međunarodnih je neophodna kako bi se pre svega obezbedio zakonit rad ITS a obavezno je i periodično upoređenje njegovih akata sa ovim propisima radi prilagođavanja izmene odnosno dopune ili donošenja novih Najveća briga ITS je da kompetencije svršenih studenata budu u skladu sa potrebama poslodavaca O poslodavcima se permanentno prikupljaju informacije od referentnih ustanova Permanentno povećanje nivoa kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja mora biti zadatak ITS ali i svih pojedinaca kako bi se postigao sklad sa zahtevima stalnog tehnološkog progresa i razvoja društva kao celine Zaposlenima i studentima se mora obezbediti zadovoljavajući nivo uslova rada Etičnost u radu i ponašanju svih zaposlenih međusobno a posebno u odnosu sa studentima i u odnosima izvan ITS Uspostavljanje i razvoj dobrih međuljudskih odnosa je stalan proces II OBLASTI UPRAVLjANjA KVALITETOM Prihvatajući standarde koje je utvrdio Nacionalni savet za visoko obrazovanje ITS svojim internim sistemom upravljanjakvalitetomobuhvata sledeće oblasti kvaliteta 1 Kvalitet studijskih programa 2 Kvalitet nastavnog procesa 3 Kvalitet naučnoistraživačkog i stručnog rada nastavnika i saradnika 4 Kvalitet nastavnika i saradnika 5 Kvalitet studenata 6 Kvalitet udžbenika i literature 7 Kvalitet bibliotečkih i informatičkih resursa 8 Kvalitet upravljanja ITS om i kvalitet nenastavne podrške 9 Kvalitet prostora i opreme 10 Kvalitet finansiranja 11 Uloga i doprinos studenata u procesu samovrednovanja provere i obezbeđenja kvaliteta 12 Unapređenje sistema upravljanja kvalitetom sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta III MERE ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA Pravni okvir Sistem upravljanja kvalitetom biće funkcionalan samo ukoliko se neprekidno usklađuju menjaju ili dopunjuju postojećaopštapravna akta ITS odnosno po potrebi donose nova opša pravna akta Opšta pravna akta su 1 Statut ITS 2 Pravilnik o kvalitetu i samovrednovanju 3 Plan učešća na naučnim i stručnim skupovima 4 Pravilnik o bibliotečkom poslovanju 5 Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta 6 Poslovnik o radu Komisije za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta 7 Poslovnik o radu

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Strategija-kvaliteta_674 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Obrazovanje jednako za sve | ITS
  poželela da plasiram svoje znanje dalje Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od suvog programiranja ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC OBRAZOVANJE JEDNAKO ZA SVE Prema socijalnom modelu osoba sa hendikepom se definiše kao neko ko nema mogućnost funkcionisanja u svakodnevnom životu ravnopravno sa ostalima zbog fizičkih ili socijalnih barijera Hendikep se definiše kao gubitak ili ograničenje mogućnosti da osoba ravnopravno učestvuje u svakodnevnom životu Primena socijalnog modela vodi ka izjednačenim mogućnostima inkluzivnom obrazovanju punoj i adekvatnoj iskorišćenosti intelektualnih kapaciteta ljudi sa hendikepom zapošljavanju zasnivanju porodice i ostvarivanju ostalih ljudskih prava osoba sa hendikepom Okruženje je odgovorno za svoje postupke prema svim svojim građanima i građankama pa tako i prema onima koji imaju hendikep Društvo treba da prihvata sve osobe bez obzira na različitosti da stvara podjednake šanse za odrastanje školovanje obrazovanje zaposlenje i sve druge aspekte života osobe bez obzira na to da li neko ima hendikep ili ne Prihvatanjem socijalnog modela osoba sa hendikepom je odgovorna za svoj život i svoje postupke samom činjenicom da je uključena u društvo ravnopravna sa drugima koji nemaju hendikep Prihvatanjem odgovornosti osobi sa hendikepom se otvaraju mogućnosti za ostvarivanje svojih ljudskih prava da vodi život kakav sama odabere jer ima šansu da se organizuje ali i prihvati asistenciju koja je usmerena ka njenim potrebama Kako bi se hendikepiranim osobama omogućilo uključivanje u sve aspekte života pre svega

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Obrazovanje-jednako-za-sve_639 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Zasto je ITS bolji od drugih | ITS
  podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Na ITS u sam upisao internet programiranje na smeru Informacione tehnologije zato što sam želeo da za što kraći vremenski period promenim profesiju ITS mi je pomogao da pronađem sebe i da radim ono što zaista volim Nastava je usko specijalizovana savremena i u skladu sa svetskim trendovima a pored toga ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC ZAŠTO JE ITS BOLJI OD DRUGIH Zašto da upišete ITS Siguran posao Savremena opremljenost 1 5 razloga da upišete ITS Softverski podržano studiranje Rad na projektima Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni tim ITS nastavnički

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Zasto-je-ITS-bolji-od-drugih_638 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Download centar | ITS
  za upis Cene studija ITS zapošljava svoje studente Koordinacioni odbor ITS a BUDITE OBAVEŠTENI Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Za ITS sam se odlučio zbog plana i programa koji nudi Prilično sam bio upućen u programiranje i baze podataka pre nego što sam došao na ITS Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog servisa za kačenje predavanja Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC DOWNLOAD CENTAR Download centar Probajte demo prijemni Programski jezik C Programski jezik C Jezik za modelovanje UML Testovi Seminarski radovi i projekti Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni tim ITS nastavnički kanal Predstavljanje predmeta ITS kanal o predmetima PITAMO VAS Koji uređaj najviše koristite u toku dana

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Download-centar_637 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Korisni programi | ITS
  ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC KORISNI PROGRAMI program opis preuzimanje TOTAL COMANDER 6 55 Veoma popularna zamena za Windows Explorer Licenca Shareware kliknite ovde Veličina fajla 1590 KB FLASH PLAYER 9 0 16 0 Pogledajte Macromedia Flash prezentacije koriste i Internet Explorer Licenca Freeware kliknite ovde Veličina fajla 1290 KB HJ SPLIT 2 1 Izvanredan besplatan alat za podelu fajlova na manje delove i njihovo spajanje u jednu celinu Licenca Freeware kliknite ovde Veličina fajla 169 KB PUZZLE 48ER 1 0 5 mozgalica Licenca Freeware kliknite ovde Veličina fajla 1 1 MB CLONE SPY 2 3 Čiš enje duplikata Licenca Freeware kliknite ovde Veličina fajla 658 KB PICO STICK 0 1 0 Beleške na radnoj površini Licenca Freeware kliknite ovde Veličina fajla 60 KB LOCATE 32 3 0RC3

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Korisni-programi_635 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Saradnja sa Comtrade Group | ITS
  od uslova bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT SARADNJA SA COMTRADE GROUP Kompanija Link group osniva č ITS a i kompanija Comtrade Group kao dve uspešne IT kompanije na srpskom tržištu su odlučile da unaprede dosadašnju odličnu saradnju i podignu je na viši nivo kroz sledeće aspekte Preuzimanje najkvalitetnijih svršenih studenata ITS a IT profesionalaca kada za to bude bilo potrebe koji su uspešno završili studije na ITS u na jednom od slede ćih poslova Computer Programmer Web Programer IT Manager Information System Architect Pozivanje na svečanosti konferencije seminare i druga dešavanje u organizaciji Comtrade Group a i Link group a sa IT tematikom bliskom programima ITS a a u cilju informisanja studenata ITS a i zaposlenih Comtrade a Organizovanje praktičnog dela nastave za studente ITS a u prostorijama Comtrade Group a u skladu sa mogućnostima i potrebama istog a sa ciljem upoznavanja studenata

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Saradnja-sa-Comtrade-Group_608 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Medjunarodna sertifikacija | ITS
  studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC MEĐUNARODNA SERTIFIKACIJA Svojim članstvom i partnerstvima u međunarodnim organizacijama i sa najvećim svetskim kompanijama i centrima Link group osnivač ITS a pruža mogućnost neprekidnog praćenja i usvajanje novih standarda i aktuelnih edukativnih programa kao i ponudu našim klijentima prestižnih svetskih diploma i sertifikata Studenti ITS a ukoliko to žele mogu polagati i za međunarodno priznate sertifikate i diplome DIPLOME ZA IT PROFESIONALCE Osnivač ITS a kompanija LINK group je Cambridge Internacionalni Centar čime je studentima ITS a obezbeđena mogućnost polaganja za Cambridge International Diplome i to Cambridge International A AS Level Computer Science i Cambridge International A AS Level Business Sva polaganja za Cambridge International sertifikate organizovana su u Link group u kao ovašćenom Cambridge Internacionalnom Centru Oblasti potrebne za polaganje ispita za pomenute diplome u potpunosti su pokrivene predmetima na ITS u SERTIFIKATI ZA IT PROFESIONALCE LINK group je Microsoft Gold Certified Partner i za Microsoft sertifikate student ITS a može polagati nakon položenih svih ispita predvidjenih određenim Microsoft programom Program studija na ITS u pokriva Microsoft zvanja Microsoft Certified Technology Specialist MCTS Microsoft Certified Professional Developer MCPD Svaki student sa položenim jednim Microsoft ispitom dobija zvanje MCP Microsoft Certified Professional Oblasti potrebne za polaganje ispita za pomenute diplome su pokrivene predmetima na ITS u SERTIFIKATI ZA ENGLESKI JEZIK S obzirom da je engleski jezik postao univerzalni jezik sporazumevanja ITS je omogućio da njegovi studenti polažu TOEIC test i dobiju prestižnu TOEIC The Test of English for International Communication diplomu TOEIC test je postao vodeći test u svetu za poslovni engleski jezik Više od 4000 korporacija širom sveta koristi ovaj test i više od 1 5 milion ljudi polaže ovaj test svake godine SERTIFIKATI

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Medjunarodna-sertifikacija_607 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •