archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Strukture podataka i algoritamsko modelovanje | ITS
  na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC STRUKTURE PODATAKA I ALGORITAMSKO MODELOVANJE Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta STRUKTURE PODATAKA I ALGORITAMSKO MODELOVANJE Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta Strukture podataka i algoritamsko modelovanje je savladavanje algoritama kao fundamenata softverskog inženjeringa i kompjuterske nauke uopšte Dobar algoritamski dizajn je od suštinske važnosti za performanse svakog softverskog sistema Savladavanje osnovnih struktura podataka kao bitnih preduslova za programiranje i modelovanje Ishod predmeta Studenti će naučiti kako se radi predstavljanje algoritama vrste algoritamskih šema dizajn algoritma promenjive ciklične i složene šeme dinamička alokacija polja nizovi operacije sa jednostruko i dvostruko ulančanim listama suštinu rekurzije pojam i svrhu redova dodavanje i brisanje čvorova u stablima parsiranje kako se radi sa heap om sortiranje umetanjem i selekcijom Shell sort Bubble sort Quick sort sekvencijalno sortiranje binarno pretraživanje interpolaciono i Fibonacci jevo pretraživanje stabla binarnog pretraživanja Sadržaj predmeta Teorijska nastava Skupovi Stek Nizovi Rad sa stringovima Višedimenzionalni nizovi Grafovi kao struktura podataka Redovi Liste Stabla Topologije Binarna stabla Obilazak stabla Tabele Hash tabele Datoteke Pojam i svrha upotrebe algoritama Pravilan izbor odgovarajućeg algoritamskog rešenja Uticaj hardverske arhitekture i tehnološkog rešenja pri modelovanju problema Vremenska i prostorna kompleksnost algoritama Algoritamske strategije Vrste algoritamskih šema Algoritmi sortiranja Algoritmi pretraživanja Algoritmi zamene Analiza složenosti Izbor odgovarajuće tehnologije i programskog jezika Praktična nastava Vežbe Drugi oblici nastave Studijski istraživački

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Strukture-podataka-i-algoritamsko-modelovanje_521 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Osnovi programiranja | ITS
  visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC OSNOVI PROGRAMIRANJA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta OSNOVE PROGRAMIRANJA Status predmeta obavezni Broj ESPB 9 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Osnovi programiranja je savladavanje fundamentalnih principa programiranja koja su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje Predmet predstavlja ulaz u svet programiranja upoznavajući studenta sa osnovnim elementima programskih jezika njihovom sintaksom tipovima podataka i kontrolnim strukturama Osamostavljivanje za rad u jeziku C upoznavanje sa njegovom sintaksom i mogućnostima Učenje veštine pisanja efikasnih i čitljivih programa kao i analiziranja već napisanih programa Razumevanje osnovnih programskih tehnika i koncepata Ishod predmeta Predmet Osnove programiranja pruža mogućnost studentima da se upoznaju sa tipovima podataka u programskom jeziku C ulazno izlaznom konverzijom u jeziku C preprocesorom i preprocesorskom direktivom operatorima u jeziku C znakovima i znakovnim konstantama Studenti će naučiti kako se radi konfiguracija i izvršavanje programa u jeziku C koje su osnovne kontrolne strukture šta je sekvenca selekcija i ciklus na koji naćin se koriste nizovi Upoznaće se sa pokazivačima adresnom aritmetikom dinamičkom alokacijom i njenom primenom sortiranjem nizova korišćenjem pokazivača višedimenzionalnim nizovima deklaracijom i definicijom funkcije pozivanjem funkcija i prenošenjem argumenata bočnim efektima funkcije strukturama i njihovom primenom radom sa fajlovima u jeziku C unijama korišćenjem bibliotečke funkcije Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uvod i principi programskih jezika Tipovi podataka Izrazi i iskazi ASCII tabela Sintaksa programskih jezika Ključne i rezervisane reči Osnovne kontrolne strukture Sekvenca Selekcija Ciklusi Skokovi Potprogrami Argumenti potprograma Prenos parametara pri pozivu potprograma Funkcije Procedure Rekurzija Podela programskih jezika Primeri u programskom jeziku Osnovne tehnike programiranja C kao programski jezik Deklaracija i implementacija koda Struktura programa u jeziku C Deklaracija standardnih C funkcija Lib fajlovi Implementacija standardnih C funkcija Prevođenje linkovanje i pokretanje programa Sintaksa

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Osnovi-programiranja_520 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Racunarska Matematika | ITS
  programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT RAČUNARSKA MATEMATIKA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta RAČUNARSKA MATEMATIKA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Računarska matematika je savladavanje algebre matematičke analize osnova diferencijalnog i integralnog računa i diskretnih struktura što je od fundamentalne važnosti za kompjuterske nauke Ovi sadržaji će omogućiti budućim IT stručnjacima i IT menadžerima osmišljavanje matematičkih modela u programskim projektima i primenu u informacionim tehnologijama Usko vezane za algoritme i strukture podataka diskretne strukture obuhvataju neophodnu matematičku osnovu za buduće IT stručnjake Ishod predmeta Kroz predavanja vežbe i samostalan rad na rešavanju zadataka studenti će biti u stanju da definišu i da sastave tablice istinitosti za osnovne logičke operacije funkcije da razlikuju i pravilno primene univerzalni i egzistencijalni kvantifikator opišu logičke funkcije da rešavaju zadatke u kojima povezuje logiku skupove i algebru da definišu uniju presek razliku skupova i da rade zadatke sa istim skupovnim operacijama da mogu naći Dekartov proizvod skupova da definišu funkciju kao preslikavanje da razlikuju preslikavanja 1 1 injekciju NA surjekciju i bijekciju da definišu graničnu vrednost funkcije da definišu asimptote funkcije pomoću graničnih vrednosti da mogu dokazivati identitete primenom matematičke indukcije da rade zadatke primenom binomne formule da mogu predstaviti skupove realnih i imaginarnih brojeva na koordinatnim osama da definišu vektorske veličine da razlikuju vektore i skalare da mogu sabirati oduzimati vektore i množiti ih skalarom da definišu određeni integral i da rešavaju zadatke sa određenim integralom da definišu aritmetički i geometrijski niz da izvode računske operacije sa graničnim vrednostima nizova da definišu Dalamberov Košijev i Lajbnicov kriterijum za konvergenciju reda da definišu diferencijalne jednačine da prepoznaju tip diferencijalne jednačine da reše diferencijalne jednačine Sadržaj predmeta Teorijska nastava Funkcije Preslikavanje Osnovi matematičke logike Relacije

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Racunarska-Matematika_519 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Poslovne, graficke i multimedijalne aplikacije sa web dizajnom | ITS
  studije Naziv predmeta Poslovne grafičke i multimedijalne aplikacije sa veb dizajnom Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Savladavanje naprednih tehnika osnovnih programa kancelarijskog paketa MS Office programa za obradu teksta tabelarne proračune i izradu multimedijalnih prezentacija upoznavanje studenata sa osnovnim elementima računarske grafike i najsavremenijim Adobe alatima za obradu slika stvaranje multimedijalnih sadržaja i veb prezentacija kao osnove savremenih komunikacijskih sredstava uvod u dizajn grafičku obradu i projektovanje osposobljavanje za samostalnu izradu veb sajta njegovo postavljanje online i održavanje izučavanje teorijskih osnova i pravila dizajna uz korišćenje HTML kodiranja JavaScript programiranja i veb alata za vizuelno kreiranje internet prezentacija po principu WYSIWYG What You See Is What You Get Ishod predmeta Studenti će naučiti odlike rasterske i vektorske grafike RGB i CMYK sistema formate za čuvanje digitalne slike kao i njihove karakteristike i vrste kompresije selekciju i transformaciju rasterske slike i njenih elemenata korekciju tonaliteta digitalnog snimka retuš fotografije osnovne gradivne elemente vektorskog crteža crtanje uz pomoć Bezierove krive kao i spremanje grafike za štampu ili veb publikaciju Upoznaće odlike HTML i CSS jezika HTML tag i način njegovog pisanja postavljanje slika linkova tabela i ostalih elemenata veb stranica elemente CSS box modela float vrednost i njenu primenu pozicioniranje elemenata na HTML stranici pomoću CSS a DIV i SPAN elemente vrste i načine pisanja CSS opisa formatiranje slike kroz CSS uslovno formatiranje podataka osnovne aspekte Excel radnog okruženja Sadržaj predmeta Teorijska nastava Softver kao proizvod i njegove karakteristike Aplikativni softver Poslove aplikacije Veština poslovnih komunikacija Kancelarijski paketi programa Programi za rad sa tekstom Programi za rad sa tabelama Programi za izradu multimedijalnih prezentacija Stono izdavaštvo Multimedijalni standardi Zvuk Vizualizacija i značaj vizuelne predstave Predstava boje RGB HSV CMYK Kompjuterska grafika Rasterska i vektorska grafika Obrada slike Programi za obradu slike Programi za vektorsku grafiku Photoshop Teorija veb dizajna

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Poslovne%2C-graficke-i-multimedijalne-aplikacije-sa-web-dizajnom_518 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Informacione i internet tehnologije | ITS
  Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta Informacione i Internet tehnologije je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera softvera i Internet a kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje Informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte Uvideti značaj uticaja IT a na društvo njegove prednosti i mane Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u Informacionim tehnologijama Ishod predmeta Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara faktore od kojih zavisi brzina računara osnove binarnog jezika vrste memorije računara Naučiće šta podrazumevaju primarna sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara Biće obrađene vrste i namena portova na računaru tipovi monitora osnovne vrste softvera vrste operativnih sistema vrste aplikativnog softvera mehanizmi nastajanja otkaza softvera osnove OSI modela faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže IPv4 i IPv6 protokoli usluge interneta načini povezivanja na Internet standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja izvori smetnji u bežičnim mrežama uticaj IT na društvo i pojedinca ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara zaštita računara i podataka u mreži vrste malicioznog softvera Shareware programi koncept autorskih prava faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam informacionih tehnologija Hardver osnovne hardverske komponente računara pouzdanost hardvera Softver vrste softvera sistemski i korisnički softver razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera Pouzdanost softvera Umrežavanje pojam klasifikacija računarskih mreža mrežni uređaji i topologije Internet servisi protokoli tehnologije povezivanja Bežične i mobilne komunikacije istorijski pregled i evolucija principi i modeli bežične komunikacije bežični standardi kompatibilnost bežičnih standarda ostvarive performanse mobilni Internet protokoli Mobile IP protokoli za mobilne stanice WAP Bluetooth Javni ćelijski mobilni sistem Satelitske komunikacije Globalni sistem za pozicionianje Uticaj IT a na društvo njegove prednosti i mane Svrha i uloga IT a

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Informacione-i-internet-tehnologije_517 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • I godina | ITS
  radim Pre ITS a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC I GODINA I SEMESTAR RB PREDMET IS IP AP ITM FOND 1 Informacione i Internet tehnologije 3 0 1 1 2 Poslovne grafičke i multimedijalne aplikacije 2 0 4 1 3 Matematika I 2 2 0 1 4 Osnovi programiranja I 2 1 3 1 5 Strukture podataka i algoritamsko modelovanje 2 2 0 1 6 Arhitektura računarskih sistema 2 0 1 1 II SEMESTAR RB PREDMET IS IP AP ITM FOND 7 Operativni sistemi 2 0 2 1 8 Osnovi programiranja II 2 1 3 1 9 Matematika II 2 2 0 1 10 Web dizajn 2 0 2 1 11 Računarske mreže 2 0 1 1 12 Engleski jezik I

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-I-godina_514 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Testirajte svoje znanje | ITS
  SVOJE ZNANJE Na ovoj stranici se nalaze testovi koji Vam omogućavaju da lako i efikasno proverite svoje znanje iz sledećih oblasti Poznavanje računara Office aplikacije Programiranje Engleski jezik Menadžment Elektronsko poslovanje i marketing Da biste pokrenuli test kliknite na link Počni test POZNAVANJE RAČUNARA Šifra Naziv testa Br pitanja Vreme za rad Pokretanje WIN7KTM01 Wondows 7 za korisnike 10 20 minuta Počni test ECDLITTM01 Informacione tehnologije 20 30 minuta Počni test IOPCTM01 Izgradnja i održavanje PC računara 10 20 minuta Počni test ECDLTM01 Internet 17 34 minuta Počni test OFFICE APLIKACIJE Šifra Naziv testa Br pitanja Vreme za rad Pokretanje ECDLWRTM1 ECDL Word 14 21 minuta Počni test ECDLETM1 ECDL Excel 12 24 minuta Počni test ECDLPM1 ECDL PowerPoint 15 15 minuta Počni test ECDLATM1 ECDL Acess 25 20 minuta Počni test PR10TM01 Project 2010 20 30 minuta Počni test PROGRAMIRANJE Šifra Naziv testa Br pitanja Vreme za rad Pokretanje CJPTM01 Core Java Programming 20 30 minuta Počni test CWFTTM01 Core Windows form technologie 24 48 minuta Počni test CJSTM01 Core JavaScript Programming 20 40 minuta Počni test CPHPTM01 Core PHP Programming 18 38 minuta Počni test APHPTM01 Advanced PHP Programming 20 40 minuta Počni test JWSXTM01 Java Web servisi i XML 20 40 minuta Počni test SQLPATM01 SQL programiranje i administracija 10 20 minuta Počni test MYSQLTM01 MySQL programiranje i administracija 20 40 minuta Počni test ENGLESKI JEZIK Šifra Naziv testa Br pitanja Vreme za rad Pokretanje EST0101G Starter 16 10 minuta Počni test EEL1434G Elementary 20 10 minuta Počni test EIN1536G Intermediate 20 20 minuta Počni test EUI0203G Upper intermediate 17 30 minuta Počni test EPI0410G Pre intermediate 16 20 minuta Počni test EBE0709 Business English Making Contract 17 15 minuta Počni test MENADŽMENT Šifra Naziv testa Br pitanja Vreme za rad Pokretanje OMTM1 Osnovi menadžmenta 22 30

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Testirajte-svoje-znanje_505 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Sta dobijate na ITS-u | ITS
  tereni bazen restoran IT klub Sve imate u okviru našeg ITS kampusa Pogledajte kako izgleda naš prostor i opremljenost Najsavremeniji studijski programi Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS je privatna akreditovana visoka škola strukovnih studija koja obrazuje inženjere informacionih tehnologija Postoje četiri najtraženija studijska programa Informacione tehnologije studenti će se pripremiti za rad na celokupnom procesu projektovanja izrade i implementacije softvera od početne analize planiranja i dizajna preko kodiranja i testiranja do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja Elektronsko poslovanje studenti će steći znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja elektronske uprave elektronske trgovine sistema plaćanja u elektronskom poslovanju tehnika Internet marketinga poslovnih informacionih sistema menadžmenta i informacionih tehnologija Računarska multimedija program obuhvata oblasti grafičkog dizajna vizuelnih komunikacija multimedija interaktivnosti produkcije i dinamičkih vizuelnih principa crtanja kao i oblasti teorije i istorije umetnosti i dizajna Organizacija poslovnih sistema stiču se znanja i veštine iz oblasti organizacije IT poslovnih sistema upravljanja IT projektima poslovnih računarskih aplikacija elektronskog poslovanja ali i menadžmenta makroekonomije i menadžmenta ljudskih resursa Paketi studija bez konkurencije Po anketama samih studenata usluge i kvalitet obrazovanja ne može da se poredi ni sa jednom drugom školom Besplatne knjige laptop računar Microsoft softver međunarodna sertifikacija beneficirana ishrana IT klub sa najpovoljnijim cenama u gradu i dr Paketi Standard Premium i Exclusive Pogledajte sadržaj paketa studija i uverite se sami Softverski podržano studiranje Na ITS u se koriste sledeća softverska rešenja Informacioni sistem ITS a IS ITS Software za učenje i testiranje Testing and Learning Software TLS Content Management Server CMS Distance Learning System DLS Studentski web portal Biblioteka software Mail server i mailing list aplikacija Prva smo institucija kod nas koja je razvila Distance Learning platformu sistem za kreiranje on line kurseva i distribuciju znanja putem Interneta koja primenjuje Computer Based Education kompjuterski podržano učenje i Web Based Training obuka putem Interneta odnosno e learning izvodjenje učenja elektronskim putem zasnovano na korišćenju savremene računarske i komunikacione tehnologije Celokupni program nastave prebacili smo u elektronsku formu obogatili multimedijom implementirali interaktivnost i u potpunosti primenili sve koncepte e learninga čime je studentima ITS a omogućena podrška učenju na najefikasniji način Studentski portal i sistem automatskog obaveštavanja Putem Studentskog portala preuzimate održana predavanja i vežbe i potrebne nastavne materijale koji su u vezi sa održanim časovima Preko ovog portala takođe pratite svoje razultate na kolokvijima testovima provere znanja kao i konačne rezultate ispita sa poenima stečenim u pojedinim predispitnim aktivnostima i ukupnim rezultatima pojedinih predmeta Svaku važnu informaciju vezanu za Vaše studije na ITS u dobićete na studentski mejl Sistem automatskog obaveštavanja generiše automatski iz informacionog sistema obaveštenje na Vaš mejl datum otključavanja online materijala početak ispitnog roka datume prijave ispita datum polaganja ispita itd Sve dobijate istog trenutka na mejl Treninzi i seminari Centra za razvoj karijere Centar za razvoj karijere je organizaciona jedinica kompanije LINK group čiji je cilj da studente ITS a pripremi za izlazak na tržište rada i profesionalno napredovanje da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Sta-dobijate-na-ITS-u_504 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •