archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Osnove ekonomije, finansija i racunovodstva | ITS
  RAČUNOVODSTVA Status predmeta IZBORNI Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Osnove ekonomije finansija i računovodstva je upoznavanje i usvajanje osnovnih znanja o osnovama ekonomije kao nauke i njenim principima o osnovnim kategorijama makroekonomije i mikroekonomije uključujući javne i monetarne finansije kao i poslovne finansije i poslovno računovodstvo sa praktičnim primerima Ishod predmeta Studenti će naučiti kako treba razumevati osnovne ekonomske kategorije proizvodnju raspodelu razmenu i potrošnju ljudske potrebe osnovne činioce proizvodnje produktivnost intenzivnost društvenu podelu rada društveno bogatstvo društveni proizvod i dohodak robnu proizvodnju amortizaciju i akumulaciju inflaciju i devalvaciju zakon vrednosti kružno kretanje kapitala društvenu reprodukciju oblike i vrste preduzeća osnovna i obrtna sredstva šta čini troškove preduzeća i kako se izrađuje kalkulacija cene koštanja osnovne principe poslovanja preduzeća kako se utvrđuje rezultat poslovanja preduzeća Studenti će se upoznati sa osnovnim principima računovodstva aktivom i pasivom bilansom stanja bilansom uspeha zadacima finansijske funkcije kao poslovne funkcije poslovnim i finansijskim leveridžom ulogom finansijskih institucija ulogom centralnog registra HOV principima funkcionisanja Beogradske berze porezima i njihovim vrstama karakteristikama poreskog sistema u Srbiji novčanom masom depresijacijom i apresijacijom novca Sadržaj predmeta Pojam i predmet ekonoimije pojam predmet definisanje i zadaci ekonomije Nastanak i razvoj ekonomije nastanak ekonomske misli pravci razvoja ekonomske misli Osnovne ekonomske kategorije proizvodnja raspodela razmena potrošnja društvena reprodukcija lične potrebe rad sredstva za rad predmeti rada produktivnost rada akumulacija lična i materijalna potrošnja investicije robna proizvodnja roba vrednost robe novac i novčani opticaj inflacija i devalvacija zakon vrednosti višak vrednosti kapital i kružno kretanje kapitala primarna i sekundarna raspodela oblici prisvajanja najamnina i profit oblici razmene tržište ponuda i tražnja tržišna ravnoteža Mikroekonomija preduzeće složeni oblici preduzeća sredstva preuzeća materijalna nematerijalna i novčana sredstva i osnovna i obrtna sredstva vrednost sredstava troškovi preduzeća pojam i podela troškova kalkulacija cene koštanja principi poslovanja upravljanje zalihama i potraživanjima finansiranje preduzeća

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Osnove-ekonomije,-finansija-i-ra%C3%A8unovodstva_541 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • ENGLESKI JEZIK I | ITS
  u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT ENGLESKI JEZIK I Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK 1 Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Engleski jezik 1 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Simple Tense Present Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Simple Future Tense Present Perfect Tense Comparison of Adjectives Prepositions Reflexive Pronouns Modal verbs Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Passive Voice Reported Speech Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Ishod predmeta Engleski jezik 1 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da sastavi rečenice tako što vrši odabir adekvatnog vokabulara i gramatičkih struktura Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da koristi stečena znanja u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Simple Tense Present Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Simple Future Tense Present Perfect Tense Comparison of Adjectives Prepositions Reflexive Pronouns Modal verbs Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Passive Voice Reported Speech Conditional

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Engleski-jezik-I-_1058 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Racunarske mreze | ITS
  sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT RAČUNARSKE MREŽE Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta RAČUNARSKE MREŽE Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Računarske mreže je sticanje znanja neophodnih za administriranje minimum mreže peer ova podešavanje TCP IP parametara šerovanje mapiranje rad sa osnovnom mrežnom opremom u okruženjuma Windows i Linux Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa razlozima umrežavanja tipovima i topologijom mreža i osnovnim medijumima za realizaciju mreže Detaljno izučavanje OSI modela i njegova primena na Windows i Linux okruženje Osnovi mrežne administracije kod vodećih operativnih sistema današnjice Windows i Linux Ishod predmeta Studenti će se upoznati sa klijent server i peer to peer umrežavanjem faktorima koje treba razmotriti pri izboru pristupa umrežavanju vrstama i topologijom računarskih mreža uticajem topologija računarske mreže hardverom koji se koristi za povezivanje mreže tehnikama prenosa signala Studenti će naučiti šta je TP i koaksijalni kabl koje su metode pristupa podacima šta čini Ethernet arhitektura Upoznaće se sa Token Ringom hijerarhijskom organizacijom protokola strukturom IP adrese određivanjem broja bitova IP adrese koji se odnosi na adresu mreže na osnovu maske podmreže određivanjem broadcast adresa besklasnim adresiranjem CIDR podmrežavanjem i superumrežavanjem kapsuliranjem i dekapsuliranjem strukturom UDP i TCP segmenta strukturom paketa strukturom Ethernet okvira DNS om namenom i sintaksom mrežnih komandi ping tracert pathping netstat ipconfig razlikom između haba skretnice i usmerivača virtuelnim lokalnim mrežama vrstama bežičnih mreža zaštitom bežične mreže vrstama mrežnih barijera praćenjem mrežnih performansi pronalaženjem i otklanjanjem kvarova u mreži Tokom realizacije nastave studenti će biti u prilici da nauče da koriste najnoviju verziju Windows mrežnog operativnog sistema Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovi umrežavanja Tipovi računarskih mreža Topologija računarskih mreža Elementi mreža Kabliranje računarskih mreža OSI model

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Ra%C4%8Dunarske-mre%C5%BEe_527 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Socijalni i pravni kontekst racunarstva | ITS
  Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST RAČUNARSTVA Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST RAČUNARSTVA Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Socijalni i pravni kontekst računarstva je sagledavanje uticaja socijalnih i pravnih aspekata na Informacione i komunikacione tehnologije kao i uticaja same IT tehnologije na oblikovanje društvenih odnosa i na pojavu novih oblika kriminalne aktivnosti koja se dovodi u vezu sa primenom iste Ishod predmeta Studenti će steći znanja iz oblasti uticaja informacionih tehnologija na pojedinca i društvo elemenata koji čine informaciono društvo pretpostavki za razvoj informacionog društva u Srbiji socioloških aspekata informacione tehnologije socijalna izolacija digitalne podele socijalni kapital Studenti će se upoznati sa najnovijim statističkim pokazateljima u pogledu broja korisnika Interneta u svetu potencijalom virtuelnih zajednica specifičnostima virtuelnih zajednica upravljanjem Internetom pojavnim oblicima sajber kriminala phishing email bombing spoofing card skimming vrstama malicioznih softvera DOS i DDOS napadima softverskom piraterijom i njenim razmerama u savremenim uslovima tehnikama zaštite u bankarskim poslovima oblicima hardverske zaštite doongle token pojmom i namenom kriptografije vrstama intelektualne svojine autorskim pravima zaštitom autorskih prava na Internetu značajem e reciklaže u savremenim uslovima Sadržaj predmeta Teorijska nastava Informacija i njen značaj u savremenim uslovima Koncept informacionog društva Razvoj informacionog društva u Srbiji Socijalne implikacije Interneta E Reciklaža Virtuelne zajednice Upravljanje Internetom Sajber kriminal Mere za borbu protiv sajber kriminala Pravo i zakonska regulativa u računarstvu Odgovornost Intelaktualne svojina Autorska

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Socijalni-i-pravni-kontekst-ra%C3%A8unarstva_533 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Engleski jezik 2 | ITS
  da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC ENGLESKI JEZIK 2 Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK 2 Status predmeta Obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj predmeta Engleski jezik 2 je savladavanje širokog spektra gramatičkih jedinica engleskog jezika Uspešno razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti Osposobljavanje za uspešnu komunikaciju kako pisanu tako i govornu sa sagovornikom kome je engleski maternji jezik Ishod predmeta Engleski jezik 2 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da formuliše rečenice čija se kompleksnost karakteriše korišćenjem reči koja su deo stručne upotrebe Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da se izražava pismeno upotrebom složenijih struktura i da stečena znanja koristi u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense Question Formation Question Tags Adjective Placement Adverbs Past Modal Verbs Reported Speech Statements Orders Questions Passive Infinitive Passive Gerund Passive Constructions With Say Believe Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Expressing Wishes and Regrets Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Participle ing Clauses Clauses of Purpose Sadržaj predmeta Teorijska nastava Present Simple Tense Present Continuous Tense Past Simple Tense Present Perfect Simple Tense Present Perfect Continuous Tense Past Perfect Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Future Continuous Tense Future Perfect Tense Countable and Uncountable nouns Adjectives ending in

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-_1061 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Poslovni engleski za IT strucnjake | ITS
  IT oblast Nema suvoparnog učenja teorije već objašnjenja na praktičnim primerima i realnim životnim situacijama ITS je učinio moje studiranje zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUČNJAKE Studijski program studijski programi ELEKTRONSKO POSLOVANJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI ZA IT STRUČNJAKE Status predmeta obavezni Broj ESBP 6 Cilj predmeta Cilj predmeta Poslovni engleski za IT stručnjake je upoznavanje sa terminologijom vezanom za savremeno poslovanje Student se osposobljava za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku Program obuhvata i pismenu poslovnu korespodenciju kao i terminologiju vezanu za informacione tehnologije što će omogućiti studentu korišćenje stručne literature na engleskom jeziku Ishod predmeta Poslovni engleski omogućava studentu da primeni termine vezane za savremeno i IT poslovanje u usmenoj i pisanoj formi Student će moći da strukturira poslovna pisma različite namene kao i da formuliše rečenice na osnovu adekvatnog vokabulara kako bi preneo poslovne zamisli Takođe će biti sposoban da koristi stručnu literaturu na engleskom jeziku Studenti će ovladati sledećim celinama i njihovom praktičnom primenom International English Making Contacts Making Calls Business Travel Selling Your Country E commerce Making Decisions E mail Presenting Technological World Solving Problems Messaging Negotiation The Layout of a Business Letter Memorandum CV Writing Complaints and Replies to Complaints Enquiries and Replies to Enquiries Orders and Replies to Orders Sadržaj predmeta Teorijska nastava International English Making Contacts Making Calls Business Travel Selling Your Country E commerce Making Decisions E mail Presenting Technological World Solving Problems Messaging Negotiation The Layout of a Business Letter Memorandum CV Writing

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Poslovni-engleski-za-IT-stru%C3%A8njake_556 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Racunarski sistemi | ITS
  VANJA ČONIĆ DIPLOMAC RAČUNARSKI SISTEMI Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta RAČUNARSKI SISTEMI Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Računarski sistemi je razumevanje arhitekture računarskih sistema kao preduslova za programiranje na hardverskom nivou programiranja uopšte kao i za poslove administracije i servisiranja računara i razumevanja rada operativnih sistema Savladavanje fundamentalnih elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim savremenim operativnim sistemima na teorijskom i korisničkom nivou objašnjenje pojma operativni sistemi i sa aspekta projektanta programera i korisnika Shvatanje kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija na primerima najzastupljenijih operativnih sistema MSWindows Linux i Unix Ishod predmeta Predmet Računarski sistemi omogućava studentima da se upoznaju sa vrstama magistrala karakteristikama magistrala unutrašnjom i spoljašnjom memorijom računara procesom proizvodnje desktop računara u okviru kompanije ComTrade studenti će raditi na sastavljanju desktop računara i instalaciji Windows operativnog sistema na njima karakteristikama i načinom funkcionisanja U I kanala i specijalnim interfejsom FireWire i InfiniBand om strukturom procesora elementima koji se nalaze u procesoru i njihovim međusobnim funkcionisanjem mikrooperacijama procesora i paralelnim izvršavanjem instrukcija radom upravljačke jedinice i RISC i CISC arhitekture procesora superscalarnim i superprotočnim obradama instrukcija kao i sa punjenjem prevođenjem i izvršavanjem programa u računarskim sistemima algoritmima raspoređivanja procesora procesima načinom upravljanja memorijom u fazi izvršenja procesa kroz kontinualnu i diskontinualnu alokaciju načinom upravljanja UI uređajima s obzirom na njihovu klasifikaciju sistemom FAT i NTFS kod operativnog sistema Windows Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam arhitekture računarskog sistema Blok šema računarskog sistema Blok šema procesora Faze izvršavanja instrukcije Registri Tipovi podataka Format instrukcija Načini adresiranja Skup instrukcija Stek Prekidi Ulaz izlaz Signal takta Stepen integracije Mosfet Performansa računarskog sistema Segmentiranje i straničenje Protočna obrada pipeline Ulazno izlazni adresni prostor Keš

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Ra%C4%8Dunarski-sistemi_522 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Kvantitativne metode | ITS
  poziciju Net Developera programera početnika u firmi Pexim Solutions Polagao sam pet različitih testova da bi me pozvali na poslednji razgovor Dobio sam mnogo bolji posao Build Engineera za koji je jedan od uslova bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT KVANTITATIVNE METODE Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta KVANTITATIVNE METODE Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta je da studenti uspešno ovladaju elementima kombinatorike verovatnoće statistike i finansijske matematike koji se često sreću u modelovanju i softverskom rešavanju problema i kao takvi su potrebni budućim IT menadžerima i programerima Ishod predmeta Studenti će naučiti osnove kombinatorike razlike između kombinacija i varijacija polje i prostor slučajnih događaja razlike između zavisnih i nezavisnih događaja primenu Bajesove formule diskretne i kontinualne promenjive funkciju gustine slučajnih promenjivih Poasonov zakon raspodele hipergeometrijski zakon raspodele Gausov zakon raspodele statističko snimanje i prikupljanje podataka statističke serije statističke tabele površinski dijagrami izračunavanje aritmetičke geometrijske i harmonijske sredine izračunavanje modusa kod intervalnih serija razmak varijacije varijansa i standardna varijacija izračunavanje srednje devijacije koeficijent spljoštenosti kamatni račun procentni račun Sadržaj predmeta Teorijska nastava Kombinatorika Teorija verovatnoće Slučajni događaji Uslovna verovatnoća Slučajne promenljive i vektori Raspodele slučajnih promenljivih Matematička statistika Finansijska matematika procentni račun kamatni račun Praktična nastava Vežbe Drugi oblici nastave Studijski istraživački rad Na vežbama se rešavaju zadaci koji ilustruju primenu tema navedenih u teori jskoj nastavi Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Kvantitativne-metode_525 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •