archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poslovne racunarske aplikacije | ITS
  odmah primenjive u praksi Pred kraj školovanja aplicirao sam za poziciju SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT POSLOVNE RAČUNARSKE APLIKACIJE Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POSLOVNE RAČUNARSKE APLIKACIJE Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Savladavanje naprednih tehnika osnovnih programa kancelarijskog paketa MS Office a programa za obradu teksta tabelarne proračune i izrada multimedijalnih prezentacija upoznavanje studenta sa osnovnim elementima grafike i obrade slike korišćenjem Photoshop alata kao osnove za poslove dizajna grafičke obrade i projektovanja osposobljavanje za samostalnu izradu veb sajta njegovom postavljanju i održavanju izučavanje teorijskih osnova i pravila dizajna korišćenjem HTML kodiranja JavaScript programiranja i veb alata za vizuelno kreiranje Internet prezentacija po principu WYSIWYG What You See Is What You Get Ishod predmeta Studenti će naučiti odlike rasterske i vektorske grafike RGB i CMYK sistema formate za čuvanje digitalne slike kao i njihove karakteristike i vrste kompresije selekciju i transformaciju rasterske slike i njenih elemenata korekciju tonaliteta digitalnog snimka retuš fotografije crtanje uz pomoć Bezeirove krive Takođe naučiće osnovne gradivne elemente vektorskog crteža spremanje grafike za štampu ili web publikaciju odlike HTML i CSS jezika HTML tag i način njegovog pisanja postavljanje slika linkova tabela i ostalih elemenata web stranica elemente CSS box modela float vrednost i njenu primenu pozicioniranje elemente na HTML stranici pomoću CSS a DIV i SPAN elemente vrste i načine pisanja CSS opisa formatiranje slike kroz CSS uslovno formatiranje podataka osnovne aspekte Excel radnog okruženja Sadržaj predmeta Teorijska nastava Softver kao proizvod i njegove karakteristike Aplikativni softver Poslove aplikacije Veština poslovnih komunikacija Kancelarijski paketi programa Programi za rad sa tekstom Programi za rad

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1309 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Matematika | ITS
  slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC MATEMATIKA Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MATEMATIKA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Matematika je razvoj matematičkog mišljenja stvaranje osnove za viši nivo dedukcije i određenosti pri uvođenju formalnih definicija vizualizacija nastave matematike i sticanje matematičkih znanja potrebnih za primenu u realnim situacijama Kroz primere iz svakodnevnog života će se prikazati potencijal matematičkih modela za rešavanje konkretnih problema Ishod predmeta Kroz predavanja vežbe i samostalan rad na rešavanju zadataka studenti će biti u stanju da definišu i da sastave tablice istinitosti za osnovne logičke operacije funkcije da razlikuju i pravilno primene univerzalni i egzistencijalni kvantifikator opišu logičke funkcije da rešavaju zadatke u kojima povezuje logiku skupove i algebru da definišu uniju presek razliku skupova i da rade zadatke sa istim skupovnim operacijama da mogu naći Dekartov proizvod skupova da definišu funkciju kao preslikavanje da razlikuju preslikavanja 1 1 injekciju NA surjekciju i bijekciju da definišu graničnu vrednost funkcije da definišu asimptote funkcije pomoću graničnih vrednosti da mogu dokazivati identitete primenom matematičke indukcije da rade zadatke primenom binomne formule da mogu predstaviti skupove realnih i imaginarnih brojeva na koordinatnim osama da definišu vektorske veličine da razlikuju vektore i skalare da mogu sabirati oduzimati vektore i množiti ih skalarom da definišu određeni integral i da rešavaju zadatke sa određenim integralom da definišu aritmetički i geometrijski niz da izvode računske operacije sa graničnim vrednostima nizova da definišu Dalamberov Košijev i Lajbnicov kriterijum za konvergenciju reda da definišu diferencijalne

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1307 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Informacione i internet tehnologije | ITS
  SISTEMA RA Č UNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE Status predmeta izborni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera softvera i Interneta kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte Uvideti značaj uticaja informacionih tehnologija IT na društvo prednosti i mane Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u IT Ishod predmeta Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara faktore od kojih zavisi brzina računara osnove binarnog jezika vrste memorije računara Naučiće šta podrazumevaju primarna sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara Biće obrađene vrste i namena portova na računaru tipovi monitora osnovne vrste softvera vrste operativnih sistema vrste aplikativnog softvera mehanizmi nastajanja otkaza softvera osnove OSI modela faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže IPv4 i IPv6 protokoli usluge Interneta načini povezivanja na Internet standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja izvori smetnji u bežičnim mrežama uticaj IT na društvo i pojedinca ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara zaštita računara i podataka u mreži vrste malicioznog softvera Shareware programi koncept autorskih prava faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam informacionih tehnologija Hardver osnovne hardverske komponente računara pouzdanost hardvera Softver vrste softvera sistemski i korisnički softver razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera Pouzdanost softvera Umrežavanje pojam klasifikacija računarskih mreža mrežni uređaji i topologije Internet servisi protokoli tehnologije povezivanja Bežične i mobilne komunikacije istorijski pregled i evolucija principi i modeli bežične komunikacije bežični standardi kompatibilnost bežičnih standarda ostvarive performanse mobilni Internet protokoli Mobile IP protokoli za mobilne stanice WAP Bluetooth Javni ćelijski mobilni sistem Satelitske komunikacije Globalni sistem za pozicionianje Uticaj IT

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1310 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Elektronsko poslovanje | ITS
  malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC ELEKTRONSKO POSLOVANJE Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA RAČUNARSKI DIZAJN Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ELEKTRONSKO POSLOVANJE Status predmeta izborni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta Elektronsko poslovanje je da studentima pruži neophodna znanja u obasti primene savremenih tehnologija u poslovanju Tokom nastave na ovom predmetu objašnjavaju se pojam i značaj elektronske trgovine kao fenomena koji se naglo razvija sa razvojem IKT elektronske uprave elektronskih plaćanja u kontekstu međubankarskih plaćanja na malo i plaćanja na Internetu e Zdravsta e Učenja i drugih savremenih koncepata a u praktičnom delu nastave studenti imaju priliku da kroz demonstraciju nauče o komercijalnim softverskim rešenjima koja se primenjuju u poslovnoj praksi današnjice Ishod predmeta Studenti će naučiti koji su osnovni modeli elektronskog poslovanja karakteristike i način primene modela oglašivača i inforposrednika kao i Ransom modela poslovanja Studenti će steći praktično primenjiva znanja iz oblasti multifunkcionalnih sistema plaćanja funkcionisanja PayPal a QVoucher a opcija za naplatu prodate robe ili usluga preko web sajta Posebno će biti izučavani poslovni modeli uspešnih Internet kompanija osnovne pretpostavke za započinjanje Internet biznisa Content Management Systemi i njihova namena žiro kliring funkcionisanje RTGS a namena ERP sistema vrste platnih kartica charge installment i revolving kreditne kartice strategije i tehnike koje se mogu koristiti u oglašavanju na Internetu funkcionalnosti servisa GoogleDrive mogućnosti za primenu cloud computing aplikacija u poslovanju funkcionisanje Bitcoina način realizacije transakcija karticom na bankomatu i POS terminalu način realizacije transakcije karticom na Internetu osnove eGovernment a pojam procesora i njegove uloge u obradi transakcija faktori koji utiču na izbor kanala distribucije u poslovanju na Internetu tendencije u sistemima obrazovanja na daljinu osnove optimizacije web sajta prema zahtevima pretraživača Sadržaj predmeta Teorijska nastava Oblasti elektronskog poslovanja Internet i servisi Interneta Strategije

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1311 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Menadzment | ITS
  i što prati promene i trendove u oblasti IT ja a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi Pred kraj školovanja aplicirao sam za poziciju SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT MENADŽMENT Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA RAČUNARSKI DIZAJN Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MENADŽMENT Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Predmet je koncipiran sa ciljem da studentima obezbedi sticanje fundamentalnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti menadžmenta Posebna pažnja biće posvećena osposobljavanju studenata za primenu savremenih koncepata u pocesima planiranja organizovanja vođenja i kontrole organizacionih sistema koji obezbeđuju efektivno i efikasno poslovanje Ishod predmeta Studenti će naučiti kakav je odnos savremenog poslovnog sistema sa okruženjem i kakve su savremene tendencije u okruženju kakve promene dominiraju u savremenom okruženju i kako upravljati promenama u savremenom menadžmentu i šta karakteriše proces upravljanja ljudskim resursima u savremenom menadžmentu Studenti će saznati koje elemente obuhvata organizaciona kultura uzroke i posledice konflikata u savremenom menadžmentu način na koji se informacione tehnologije koriste u savremenom menadžmentu koncepte u razvoju menadžmenta benčmarking organizovanje kao fazu menadžmenta vođenje kao fazu u menadžmentu liderstvo i šta razlikuje lidera od menadžera koji činioci određuju profil menadžera poslove menadžera elemente koji čine autoritet i odgovornost menadžera stilove rada menadžera osobine koje treba da poseduje uspešan menadžer najčešće greške menadžera Sadržaj predmeta Teorijska nastava Definisanje i razvoj teorije menadžmenta Menadžer aktivnosti uloge potrebna znanja Menadžment procesi planiranje organizovanje upravljanje ljudskim potencijalima vođenje i kontrola Planiranje priroda i svrha planiranja vrste planova SWOT analiza Porterov model opštih strategija BCG matrica hijerarhija i tipovi strategija proces odlučivanja Organizovanje pojam i sadržaj organizovanja

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1312 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Makroekonomija | ITS
  kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC MAKROEKONOMIJA Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MAKROEKONOMIJA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj izučavanja predmeta je da se studenti upoznaju sa navažnijim makroekonomskim agregatima i modelima i na njima zasnovanim ekonomskim politikama kao i metodima merenja najvažnijih makroekonomskih agregata i njihovim međusobnim odnosima u upotrebi i raspodeli društvenog proizvoda i koncepcijama privredne ravnoteže Posebno se analiziraju makroekonomske škole i njihova koncepcijska razmimoilaženja koja traju već čitav vek Akcenat se stavlja i na komponente ekonomske politike i njihovu međusobnu koordinaciju Obuhvaćeni su bazični teorijski modeli IS LM Filipova kriva AS AD i drugi i na njima formulisani koncepti makroekonomske politike monetarne i fiskalne posebno u uslovima globalne otvorene makroekonomije Ishod predmeta Studenti će se upoznati sa funkcijama novca vrstama monetarnih agregata novčanom masom ulogom Centralne banke novčanim multiplikatorom operacijama na otvorenom tržištu inflacijom monetarnom ravnotežom Naučiće kako se kalkulišu troškovi đonova troškovi menija osnove trgovinskog bilansa elemente bruto domaćeg proizvoda pojavne oblike direktnih stranih investicija portfolio investicija apresijaciju i depresijaciju valute paritet kupovne moći Saznaće da li monetarna politika treba da se vodi putem pravila ili diskrecijom da li Vlada treba da uravnoteži budžet da li treba reformisati poreske zakone kako bi se ohrabrila štednja i na koji način kreatori monetarne i fiskalne politike mogu da stabilizuju privredu Sadržaj predmeta Teorijska nastava Savremene makroekonomske teorije koje su se razvijale nakon perioda klasične ekonomije kejnzijanizam monetarizam nova klasična makroekonomija novi kejnzijanci Kejnzijanski metod utvrđivanja ravnotežnog nivoa dohotka kejnzijanske funkcije potrošnje i štednje Osnovni makroekonomski agregati i način njihovog utvrđivanja uz predstavljanje modela Injekcije Povlačenje IS LM model AS AD model i Filipsova

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1313 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Menadzment ljudskih resursa | ITS
  i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta sastoji se u usvajanju znanja koncepta ljudskih resursa koji se odnosi na uspostavljanje odnosa i relacija prema zaposlenima i načinu pravljanja njihovim radom i razvojem u svim fazama procesa upravljanja sa svrhom primene u budućem profesionalnom radu Ishod predmeta Studenti će naučiti koji je cilj menadžmenta ljudskih resursa koje su njegove dimenzije koji se modeli koriste i koji su uticajni činioci na razvoj menadžmenta ljudskih resursa elemente procesa menadžmenta ljudskih resursa karakteristike planiranja ljudskih resursa oblike i faze zapošljavanja značaj obrazovanja i obuke zaposlenih vrste i nivoe obrazovanja i obuke oblike raskida radnog odnosa elemente ugovora o radu Studenti će naučiti na koji način se radi planiranje ljudskih resursa kako se radi analiza stručnog i obrazovnog profila zaposlenih na koji način se utvrđuju potrebe u ljudskim resursima koje su aktivnosti u procesu zapošljavanja Upoznače se sa oblicima zapošljavanja elementima ugovora o radu fazama u procesu uvođenja novozaposlenih u radni proces ključnim pretpostavkama procesa obuke zaposlenih metodama i tehnikama ocene rezultata rada zaposlenih osnovama zdravstvene brige i bezbednosti na radu zaposlenih oblicima i formama raskida radnog odnosa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom u ovoj oblasti Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnovni pojmovi o organizaciji i menadžmentu ljudskih resursa Koncept ljudskih resursa u menadžmentu Menadžerska vizija strategija i politika Metodi rukovođenja Stilovi menadžerskog odlučivanja Dizajniranje radnih mesta Planiranje ljudskih resursa Pribavljanje i selekcija zaposlenih Uvođenje zaposlenog u organizaciju radnu grupu i posao Motivacija zaposlenih ciljevima i dostignućima Obrazovanje i inoviranje znanja zuaposlenih Sistem vrednovanja dostignuća radnika Razvoj lične karijere i promocija zaposlenih

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1314 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Upravljacki informacioni sistemi | ITS
  da učestvujem u brojnim projektima Nastavni plan ide u korak sa vremenom što je najbitnije za IT oblast Nema suvoparnog učenja teorije već objašnjenja na praktičnim primerima i realnim životnim situacijama ITS je učinio moje studiranje zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Studenti će biti osposobljeni da svoja strukovna inženjerska znanja upotrebe u poslovnim timovima kako pri projektovanju i izradi informacionog sistema tako i pri korišćenju informacionih sistema kao projektanti ili kao neposredni izvršioci Ishod predmeta Studenti će naučiti osnove Infosphere Warehouse način modelovanja procesa poslova u poslovnim i organizacionim sistemima pomoću alata BPwin karakteristike Internet podržanih transakcionih informacionih sistema osnove Business Inteligence karakteristike informacionih sistema koji se koriste za upravljanje dokumentima OLAP Web mining standard IDEFO vrste sistema za podršku grupnom odlučivanju osnove veštačke inteligencije namenu neuronskih mreža i inteligentnih agenata način na koji nastaju ekspertni sistemi karakteristike izvršnih informacionih sistema osnove ERP sistema Tokom realizacije nastave na ovom predmetu studenti će imati priliku da razmene praktična iskustva sa stručnjacima iz ComTrade a u radu na razvoju CRM sistema i da se upoznaju sa funkcionalnostima ERP rešenja kompanije Microsoft Dynamics NAV kao i sa funkcionalnostima CRM rešenja kompanije Oracle Siebel CRM Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uvod u informacione sisteme Menadžment informacionih sistema Odlučivanje i informacioni sistemi Sistemi za podršku odlučivanju Izvršni informacioni sistemi Upravljanje dokumentima Modeliranje menadžerskih zahteva i Funkcionalni model poslova u preduzeću Pogledajte

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1315 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •