archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Globalizacija (Medjunarodno trgovinsko poslovanje) | ITS
  značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC GLOBALIZACIJA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO POSLOVANJE Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta GLOBALIZACIJA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO POSLOVANJE Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Predmet je koncipiran tako da studenta upozna sa pojmom istorijom i razvojem globalizacije kao procesa koji kombinuje ekonomske tehnološke soicološke kulturne i političke snage kao i da studentima pruži znanja iz oblasti međunarodnog poslovanja neophodna za uspešno donošenje odluka u savremenom globalnom okruženju Ishod predmeta Studenti će naučiti šta podrazumeva pojam globalizacije promene koje uslovljava globalizacija ekonomske argumente koji idu u prilog globalizaciji pozitivne i negativne posledice procesa globalizacije Upoznaće se sa uticajem globalizacije na suverenitet nacionalnih država pritiscima kojima su u procesu globalizacije izložene nerazvijene zemlje osnovama bilateralne i multilateralne pomoći kritikama procesa globalizacije od strane referentnih ekonomskih stručnjaka oblicima međunarodnog kretanja kapitala razlikama između portfolio i direktnih investicija pojmom i suštinom koncesija karakteristikama stranih direktnih investicija SDI indikatorima i modalitetima SDI pojmom merdžera i akvizicija Naučiće koji su subjektivni i ekonomski motivi za ulaganje kapitala elemente koje obuhvata investiciono okruženje indikatore za procenu rizika ulaganja kakav uticaj imaju SDI na platni bilans konkretne nacionalne ekonomije na koji način se mogu ublažiti negativni efekti plasmana stranog kapitala ulogu i delokrug rada Svetske banke Međunarodne finansijske korporacije i Međunarodnog monetarnog fonda osnovne principe GATT ulogu Svetske trgovinske organizacije forme ekonomskih integracija vrste regionalnih integracija u svetu osnove CEFTA sporazuma šta karakteriše globalne potrošače faktore međunarodne trgovine statistike kretanja uvoza i izvoza po regionima načela međunarodne trgovine projekcije svetske ekonomije do 2030 godine Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam i suština globalizacije determinante i komponente globalizacije Merenje globalizacije efekata i uticaja pozitivni i negativni aspekti globalizacije Novi

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1324 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Mikroekonomija | ITS
  Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC MIKROEKONOMIJA Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MIKROEKONOMIJA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa bazičnim pojmovima i ključnim elementima mikroekonomije osnovnim ciljevima i principima funkcionisanja preduzeća ulogom i mestom preduzeća na tržištu kao i zakonitostima i uticajem tržišta i konkurencije na poslovanje ulogom motivacije u donošenju poslovnih odluka posebno u uslovima ekonomske neizvesnosti i rizika ovladavanje osnovnim alatima poslovne analize i merenje rezultata ostvarivanja poslovnih ciljeva Ishod predmeta Studenti će upoznati koncept kružnog toka u privredi učesnike u privrednom ambijentu osnovne principe ekonomije granicu proizvodnih mogućnosti tipove tržišnih struktura mehanizme delovanja zakona ponude i tražnje Naučiće kojim je faktorima uslovljena elastičnost ponude i tražnje koje mere Vlada preduzima sa ciljem regulisanja odnosa ponude i tražnje na tržištu vrste poreza koje država nameće različitim učesnicima u privrednom ambijentu Upoznaće koncept eksternalija i načine za rešavanje problema eksternalija vrste javnih dobara i zajedničkih resursa troškove proizvodnje proizvodne funkcije i marginalnog proizvoda odnos između prosečnog i graničnog troška razloge i alternative koje firme imaju na raspolaganju u kontekstu privremenog gašenja ili napuštanja tržišta dobre i loše aspekte monopola razlozi koji dovode do pojave monopola karakteristike oligopila vrste tržišta faktora proizvodnje ulogu preferencije potrošača prilikom donošenja odluke o potrošnji teorije izbora potrošača Sadržaj predmeta Teorijska nastava Sadržaj predmeta obuhvata uvod u mikroekonomiju i odnos mikro i makroekonomije u ekonomskoj nauci značaj poslovne

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1329 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Marketing i internet marketing | ITS
  koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC MARKETING I INTERNET MARKETING Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA RAČUNARSKI DIZAJN Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MARKETING I INTERNET MARKETING Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Marketing i Internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga marketing menadžmentom marketinškim istraživanjima marketing miksom Marketing Informacionim Sistemom SWOT analizom zakonitostima i strategijama marketinga na Internetu Ishod predmeta Studenti će naučiti elemente marketing miksa načine na koje je moguće organizovati istraživanje u funkciji uspešne prodaje tehnike koje kompanije primenjuju kako bi identifikovale kupce i njihove potrebe pretpostavke uspešnog prodajnog razgovora elemente efektne prodajne prezentacije aktivnosti koje treba preduzeti u post prodajnom periodu način na koji se planira propagandna kampanja politiku cena jedne kompanije i faktore koji je determinišu Studenti će naučiti kako da kreiraju Internet marketing plan razumeće ulogu društvenih medija u oglasnim kampanjama na Internetu koju vrstu aplikacija treba koristiti za profesionalnu upotrebu Twittera da kreiraju Internet marketing strategiju principe efektnog vođenja bloga kako da koriste kontekstualno oglašavanje alate koji se koriste za SEO aktivnosti osnove web analitike razloge zbog kojih se prati statistika posećenosti web sajta tehnike koje treba primeniti kako bi se unapredila prodaja na webu načine na koje se određuje prava tržišna vrednost kompanije faktore koji imaju ključnu ulogu u procesu izgradnje brenda osnove MIS a Sadržaj predmeta Teorijska nastava Teorija marketinga Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija Marketing menadžment Makro i mikro marketing Marketing informacioni sistem Planiranje marketinga Marketing miks Marketing novih proizvoda Marketinška istraživanja Of line i on line marketing SWOT analiza Ponašanje potrošača Direktni marketing Promocija Oglašavanje Public Relations Telemarketing Internet marketing Prodaja Marketing i prodaja na Internetu Proizvodi

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1330 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Odnosi sa javnoscu | ITS
  ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT ODNOSI SA JAVNOŠĆU Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ODNOSI SA JAVNOŠĆU Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Osnovni cilj predmeta Odnosi s javnošću je stručno obrazovanje i osposobljavanje kadrova specijalista za odnose s javnošću uz inoviranje njihovog znanja i praktičnog iskustva u primeni veština i sposobnosti koje doprinose razvoju dobrih odnosa sa svim ciljnim grupama javnosti u IT delatnosti po najvišim svetskim standardima Predmet Odnosi s javnošću pripremljen je kao odgovor na sve učestalije potrebe i zahteve iz prakse informatičkih organizacija za školovanim stručnim kadrovima koji bi se profesionalno bavili izgrađivanjem dobrih odnosa sa korisnicima usluga razvijanjem saradnje sa predstavnicima medija i sa programima izgrađivanja dobrih odnosa s stručnim udruženjima sa drugim uticajnim ciljnim grupama Ishod predmeta Studenti će upoznati razloge koji su doveli do nastanka PR a elemente koji određuju stepen razvijenosti PR a na nivou kompanije taktičke opcije PR a u zavisnosti od tipa ciljnih grupa Naučiće kako da primenjuju tehnike za postavljanje ciljeva u delu uticaja na javno mnjenje i kreiranje korporativnog identiteta kako se formiraju i sprovode pravila u okviru korporativne kulture kako se postavljaju ciljevi istraživanja u PR u koje su funkcije i zadaci PR a osnove integrisanog marketinga odnos hijerarhijske i vremenske kontrole u plasmanu poruka tehnike za prepoznavanje zlonamernih izvora poruka elemente od kojih zavisi psihološka reakcija na poruku značaj i relevantne aspekte konferencija za medije Studenti će kroz primere naučiti koje su najčešće PR greške u praksi zašto u praksi često postoji odsustvo kvalitetnog istraživanja ciljanih javnosti i kako taj problem prevazići koje su posledice odsustva vođenja strateške korporativne komunikacije sa ciljnim grupama i kako se to odražava na imidž kako se utvrđuju ciljevi proaktivne komunikacije

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1331 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prodaja i menadzment prodaje | ITS
  I MENADŽMENT PRODAJE Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PRODAJA I MENADŽMENT PRODAJE Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj rada na predmetu Prodaja i menadžement prodaje je stručno obrazovanje i osposobljavanje kadrova specijalista za prodaju u oblati infromatike uz inoviranje njihovog znanja i praktičnog iskustva u primeni prodajnih veština i sposobnosti koje doprinose razvoju tržišnih odnosa a posebno u oblasti dugoročnih odnosa sa svim ciljnim grupama Konkretni ciljevi se odnose na razjašnjenje prodajne strategije upravljanje ključnim klijentima i sagledavanje perspektive prodaje i upravljanja prodajom kroz nove tehnologija Ishod predmeta Studenti će naučiti koji su elementi od značaja za postavljanje strategije prodaje sagledaće i razumeće razloge koji dovode do pada prodaje kao i korake koje treba preduzeti kao protivmere osnovne elemente u upravljanju prodajom značaj poštovanja određenog redosleda u akcijama značaj obrazovanja zaposlenih u prodaji naučiće da prave operativni plan prodaje na terenu mesto i značaj istraživanja tržišta sa stanovišta percepcije potrošača naučiće da prepoznaju i urade plan istraživanja po visoko stručnim standardima Studenti će biti u stanju da detaljno sistematizuju kompetencije koje treba da ima menadžer prodaje naučiće da samostalno kreiraju obrasce za terensko praćenje aktivnosti prodavaca kao i aktivnosti konkurencije naučiće da prepoznaju stavove i očekivanja potrošača i faktore od kojih zavise navike u potrošnji savladaće tehnike za precizno izračunavanje tržišnog potencijala konkretnog tržišta razumeće i umeti da primene različite prodajne strategije Steći će praktična znanja iz oblasti CRM a ključnih aktivnosti koje se preduzimaju prilikom rešavanja žalbi potrošača naučiće koji su principi obuke prodajnog tima i kako se motivišu na postignuća članovi prodajnog tima upoznaće se sa postavkama i organizacijom prodaje u maloprodaji naučiće tehnike za identifikovanje i zadržavanje ključnih kupaca Sadržaj predmeta Teorijska nastava Osnove prodaje i upravljanja prodajom Pojam prodaje Oblici načini i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1332 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Elektronska trgovina | ITS
  je poslodavcima veoma bitno Savremeni uslovi studiranja i komunicije između studenata i profesora su ono što je studiranje učinilo efikasnijim Takođe bih izdvojio i prostorije koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom i softverima koji su olakšali studiranje Svima bih preporučio da upišu ITS Sada sam zaposlen u kompaniji LINK group kao C programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT ELEKTRONSKA TRGOVINA Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ELEKTRONSKA TRGOVINA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Savladavanje teorijske osnove i upoznavanje sa tehnološkim realizacijama e trgovine Primena IT u projektovanju i upravljanju eksploatacijom sistema e trgovine Razumevanje problematike i značaja sistema plaćanja na internetu kao infrastrukturalne podrške e trgovini Ishod predmeta Studenti će naučiti prednosti elektronske trgovine odnos elektronske i tradicionalne trgovine osnove EDI ja ograničenja elektronske trgovine osnove storefront modela elektronske trgovine način na koji se realizuje aukcijski model elektronske trgovine osnove e Kolaboracije ulogu sistema plaćanja u elektronskoj trgovini forme elektronskog transfera novca Studenti će naučiti da integrišu različite sisteme plaćanja u e prodavnicu osnove Visa 3D Secure modela način na koji se realizuju NFC plaćanja šta podrazumeva željena akcija korisnika osnovne karakteristike web dizajna okrenutog prodaji kako se definiše nastup organizacije na Internetu i koji su prateći dokumenti Razumeće ulogu i značaj testiranja web sajta namenjenog elektronskoj trgovini faktora koji utiču na izbor Content Management Systema faktora koji opredeljuju uspeh u online poslovanju zadatke online strategije Sadržaj predmeta Teorijska nastava Penetracija digitalnih tehnologija i uticaj na društvo i poslovanje Mesto e trgovine u e poslovanju Okruženje e trgovine Tržište na kojem se odvija e trgovina Modeli e trgovine kanali i posrednici Portali Mesto trgovanja Komercijalni aranžmani Aukcije Poslovni modeli e trgovine Modeli prihodovanja na internetu Poslovanje na internetu Modeli e prodajnih mesta Naplata Privatnost Pogledajte kompletnu

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1334 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Praktikum iz upravljanja organizacijom | ITS
  studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PRAKTIKUM IZ UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM Studijski program studijski programi ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PRAKTIKUM IZ UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj predmeta Praktikum iz upravljanja organizacijom je da studenti steknu kompetencije i praktična znanja za projektovanje i menjanje organizacije koja bi bila konkuretna i održiva na duži rok u globalnom dinamičnom okruženju Takođe cilj nastave je da se studenti upoznaju sa uticajem koji IKT informaciono komunikacione tehnologije imaju na projektovanje i upravljanje organizacijom Ishod predmeta Studenti će upoznati istorijski razvoj i savremeni pristup teoriji organizacije i njenih procesnih funkcija organizaciju rada i osnove sistema kvaliteta u organizaciji načine za unapređenje rada u organizaciji razvojem ciljeva i strategije ulogu informacionog sistema u kontekstu ostvarivanja kvaliteta organizacije reinženjering poslovnih procesa različite modele pristupa upravljanju organizacijom različite modele organizovanja za upravljanje organizacijom osnovni koncept upravljanja projektom organizaciju funkcionalni koncept projekt menadžmenta praktičnu primenu metoda u upravljanju projektima Sadržaj predmeta Teorijska nastava Definisanje pojma društvena širina i značaj organizacije Organizovanje strukturiranje organizacije usmeravanje i planiranje poslovnih procesa Dimenzije organizacione strukture Tipski modeli organizacione strukture Savremeni modeli organizacione strukture Projektovanje organizacije i organizacione promene Organizacione promene definicija tipologija pristupi Postupak organizacionih promena organizaciona transformacija Institucionalni oblici organizovanja promena vlasništva i načini upravljanja Pregled osnovnih koncepata i istorijskog razvoja IKT u kontekstu organizacije Uticaj IKT na decentralizaciju Uticaj IKT na departmentalizaciju Uticaj IKT na

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-ORGANIZACIJA-POSLOVNIH-SISTEMA---u-najavi_1335 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Informacione i internet tehnologije | ITS
  POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera softvera i Interneta kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte Uvideti značaj uticaja informacionih tehnologija IT na društvo prednosti i mane Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u IT Ishod predmeta Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara faktore od kojih zavisi brzina računara osnove binarnog jezika vrste memorije računara Naučiće šta podrazumevaju primarna sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara Biće obrađene vrste i namena portova na računaru tipovi monitora osnovne vrste softvera vrste operativnih sistema vrste aplikativnog softvera mehanizmi nastajanja otkaza softvera osnove OSI modela faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže IPv4 i IPv6 protokoli usluge Interneta načini povezivanja na Internet standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja izvori smetnji u bežičnim mrežama uticaj IT na društvo i pojedinca ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara zaštita računara i podataka u mreži vrste malicioznog softvera Shareware programi koncept autorskih prava faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu Sadržaj predmeta Teorijska nastava Pojam informacionih tehnologija Hardver osnovne hardverske komponente računara pouzdanost hardvera Softver vrste softvera sistemski i korisnički softver razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera Pouzdanost softvera Umrežavanje pojam klasifikacija računarskih mreža mrežni uređaji i topologije Internet servisi protokoli tehnologije povezivanja Bežične i mobilne komunikacije istorijski pregled i evolucija principi i modeli bežične komunikacije bežični standardi kompatibilnost bežičnih standarda ostvarive performanse mobilni Internet protokoli Mobile IP protokoli za mobilne stanice WAP Bluetooth Javni ćelijski mobilni sistem Satelitske komunikacije Globalni sistem za pozicionianje Uticaj IT a na društvo

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Studijski-program-_1278 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •