archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Centar za razvoj karijere | ITS
  radionica treninga i rad na različitim projektima za studente ITS a Stalne aktivnosti Centra jesu upravo radionice iz ciklusa Kako tražim posao Pisanje CV ja i propratnog pisma i Priprema za intervju Važan deo aktivnosti centra jesu i besplatni seminari sa mnoštvom interesantnih tema Osnovna delatnost i aktivnosti Centra se ogledaju u realizaciji seminara treninga i radionica online i offline savetovališta za studente profesionalnog pisanja radnih biografija i snimanja video biografija istraživanja tržišta rada i predstavljanje otvorenih radnih pozicija programa praksi i volontiranja specijalnih događaja informisanja o najnovijim dešavanjima na tržištu rada putem newsletter a korišćenje usluga biblioteke koja poseduje kako elektronska tako i papirna izdanja knjiga časopisa skripti iz sveta poslovanja i informacionih tehnologija pripreme testova znanja i profesionalne orijentacije vođenja individualnih knjiga profesionalnih veština Sve ostale informacije o radu možete pogledati na sajtu Centra za razvoj karijere Partnerska saradnja sa brojnim najuspešnijim kompanijama omogućava studentima kontakte praksu i zaposlenje kako u toku tako i po završetku studija Pogledajte ko su sve partneri Centra za razvoj karijere i ITS a Studenti ITS a imaju jedinstvenu mogućnost da koriste usluge Centra za razvoj karijere Ovakvu vrstu usluge mnoge kompanije plaćaju u okviru programa treninga i obuka na koje šalju samo određeni broj svojih zaposlenih Kotizacija za učešće na seminarima nije mala a prisustvo je ograničeno brojem mesta Studenti ITSa prisustvuju seminarima potpuno besplatno stiči nova znanja i veštine dopunjuju svoj CV i ističu sopstvene kompetencije i konkurentnost na tržištu Uloga Centra za razvoj karijere u podizanju nivoa kompetentnosti studenata ITS a Centar za razvoj karijere je uslužni servis koji učenicima i studentima pomaže pri planiranju karijere putem informisanja o zanimanjima mogućnostima zapošljavanja i uključivanja u programe dodatnog obrazovanja i obuke kao i savetovanja za izbor i promenu zanimanja U Centru za razvoj karijere i poslodavcima se pruža mogućnost informisanja o

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Centar-za-razvoj-karijere_11_145_1082 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Personal Development Program | ITS
  pristupa u rešavanju problema naučićete kako da kod sebe razvijete inicijativu i da se motivišete za obavljanje svakog posla Cilj programa Savladavanje osnovnih znanja prepoznavanje veština i poznavanje načina kako se veštine inicijative i motivacije uvežbavaju da bi se došlo do željenog napretka u ovim personalnim veštinama Trening U sklopu edukativnog dela programa obavlja se trening na kojem se prikazuju tehnike i metode samo motivacije tehnika 5 motivisanje drugih osoba Radionica Poslovne simulacije reaktivnog aktivnog i proaktivnog pristupa rešavanju problema rad na predrasudama 3 3 Interpersonalne veštine Opis programa Razvoj intrerpersonalnih veština od suštinskog je značaja za našu adekvatnu adaptaciju u poslovnom okruženju Tokom rada mi najčešće nismo u prilici da biramo saradnike već ih zatičemo i stičemo tokom rada Zbog toga je važno da razumemo druge ljude oko sebe i da prepoznamo njihove želje motive i potrebe Kroz realne poslovne simulacije imaćete priliku da naučite tehnike i modele i da prepoznate i prihvatite ljude oko sebe uzimajući od njih samo ono što oni mogu realno da vam daju Cilj programa Usvajanje različitih tehnika i načina za razumevanje i prihvatanje drugih i obrnuto o tome kako da oni razumeju i prihvate vas Trening Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje visokog nivoa interpersonalnih veština Radionica Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se postiže viši nivo interpersonalnih veština razumevanja i prihvatanja sveta oko sebe ali i samopozicioniranje u društvu koje nas okružuje 3 4 Veštine adaptacije Opis programa U realnim poslovnim okolnostima retko imamo priliku da period adaptacije produžimo onoliko koliko nam je potrebno kako bismo u celosti usvojili ne samo radno okruženje u smislu tima u kome radimo već i nove metode i modele rada Zbog toga je važno da se brzo i lako adaptiramo na novo okruženje i uslove rada Kroz realne poslovne simulacije imaćete priliku da naučite tehnike i modele lake i brze adaptacije na novonastale okolnosti okruženje metode i modele rada Cilj programa Usvajanje različitih tehnika i načina za lako adaptiranje na novu sredinu ljude i načine rada Trening Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje visokog nivoa brze adaptacije Radionica Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se traži i dostiže zadovoljavajuće brz nivo adaptacije na nove radne uslove ali i tehnike kojima ćete izbeći zamke koje usporavaju ovaj proces 3 5 Logičko kreativno kritičko mišljenje Opis programa Jedna od najčešćih osobina koja se traži od zaposlenih je mogućnost rešavanja neočekivanih problema u poslovnom okruženju načini snalaženja u poslovnim situacijama kod pogrešnog odlučivanja i nerazumljivih zahteva klijenata Na ovoj radionici ćete usvojiti jednu od najčešćih osobina koje se traže od zaposlenih a to je mogućnost rešavanja neočekivanih problema u poslovnom okruženju kao i načine snalaženja sa nejasnim zahtevima klijenata Cilj programa Savladavanje osnovnih znanja i upotreba veština logičkog kreativnog i kritičkog mišljenja za potrebe rešavanja spornih situacija na poslu i povećanje samopouzdanja u obavljanju poslovnih zadataka Trening U sklopu edukativnog dela programa obavlja se trening na kojem se uvežbavaju načini snalaženja u poslovnom okruženju sa nedovoljno informacija i velikom količinom nedovoljnih ili netačnih informacija Radionica Na radionici će se odvijati poslovne simulacije procenjivanja potreba zahtevnih klijenata i komunikacija sa nadređenima u slučajevima nametanja drugačijih mišljenja 3 6 Prosuđivanje i analitičko istraživačke veštine Opis programa Od načina na koji prosuđujemo da li je nešto ispravno ili ne i od toga koliko se pažljivo i analitički bavimo poslom koji obavljamo u mnogome zavisi da li će rezultat biti ispravan upotrebljiv i prihvatljiv U moru podataka koji su nam dostupni često ne možemo da odvojimo važno od nevažnog a to po pravilu rezultira nepovoljnim ishodom našeg rada U okviru ovog dela programa imaćete priliku da usvojite tehnike dobrog i objektivnog prosuđivanja do koga ćete doći pravilnim analitičko istraživačkim radom Cilj programa Savladavanje osnovnih znanja i upotreba veština u vezi sa prosuđivanjem analitičkim načinom posmatranja podataka i događaja oko sebe i stvaranje adekvatne istraživačke baze koja će sve te podatke selektovati u informacije upotrebljive za dalji neometani rad Trening U sklopu edukativnog dela programa obavlja se trening na kojem se praktično primenjuju tehnike koje će dovesti do usvajanja veština neophodnih za analitičko istraživački pristup u radu i pravilno prosuđivanje Radionica Na radionici će se odvijati poslovne simulacije koje će u realnim okolnostima polaznike dovoditi u situacije koje će zahtevati primenu tehnika za pravilno prosuđivanje i primenu analitičko istraživačkih veština 3 7 Veštine savetovanja koučinga i treninga Opis programa Veštine savetovanja i usmeravanja rada saradnika predstavljaju veoma značajne veštine uspešnih ljudi Savetovanje podrazumeva objektivnost kompetenciju ali i niz veština koje je potrebno usvojiti kako bi se dao i primio pravi savet Sa druge strane trening i koučing su veštine prenosa znanja i veština na druge osobe koje prave snažan uticaj na njihov lični i profesionalni razvoj U okviru ovog dela programa imaćete priliku da naučite kako da dostignete veštine savetnika i trenera i kako da svoje znanje adekvatno i na pravi način prenesete drugima Cilj programa Usvajanje neophodnih veština dobrog savetnika konsultanta trenera i kouča kroz praktične primere i simulacije Trening Na ovom treningu se kroz praktične primere i korake u sprovođenju usvajaju veštine dobrog savetnika konsultanta trenera i kouča Radionica Na radionici će se odvijati poslovne simulacije koje će za cilj imati primenu stečenih veština u praksi Imaćete priliku da se oprobate kao neko ko će biti u ulozi konsultanta ali i u ulozi onih koji će trenirati i usmeravati rad drugih 3 8 Definisanje karijernog cilja i individualni akcijski plan Opis programa Stvaranje sopstvenog plana razvoja karijere veliki je izazov ali ostvarenje tog plana je nešto što nas čini potpunim i zadovoljnim najpre sobom a onda i svetom oko sebe Uzeti svoj profesionalni život u svoje ruke velika je odluka ali i jedina ispravna odluka u ovom domenu života U okviru ovog dela programa zajednički ćemo raditi na tom planu čineći da stvari koje su nam se činile da su u rukama drugih ljudi ili su pitanje okolnosti na koje ne možemo da utičemo postanu nešto što mi kontrolišemo Cilj programa Formiranje ličnog karijernog plana sa preciznim akcijskim planom o tome kako da to postignemo Trening Na ovom treningu kroz praktične primere i korake polaznici će dobiti alate za uspešno formiranje karijernog i akcijskog plana Radionica Na radionici će polaznici formirati jasan plan za postizanje karijere koja će ih profesionalno ispuniti 3 9 Timski rad Opis programa Timski rad snalaženje u timu i formiranje svoje pozicije u njemu predstavlja važnu veštinu u našem profesionalnom razvoju Timove ne formiramo bar je najčešće tako već ih zatičemo i u njih se uklapamo ili ne pozicioniramo ili ne u okviru njih smo uspešni ili ne Razlog našeg nezadovoljstva poslom može biti okruženje odnosno tim u kome radimo pa je zbog toga veoma važno da razvijemo veštinu koja će nam omogućiti da se uklopimo i uspešno radimo u okviru različitih timova Kroz praktičnu demonstraciju rada u timu imaćete prilike da primenite različite tehnike i alate koji ste stekli ne samo kroz svoje formalno obrazovanje već i kroz sticanje veština koje su predmet ovog programa Cilj programa Usvajanje različitih tehnika i načina kako da dostignete zadovoljavajuću adptaciju u okviru tima formiranje pozicije unutar njega i stvaranja timske atmosfere koja će doprineti da se zajednički dostignu odlični rezultati Trening Realne situacije u kojima se primenjuju veštine timskog rada kroz praktične primere kako da postignete sopstveni i timski profesionalni cilj Radionica Rešavanje problemskih zadataka koje podižu i učvršćuju timski duh i stvaraju dodatnu vrednost za tim i vas lično 3 LIČNE VEŠTINE 10 Planiranje karijere Life and Career Planning Opis programa Ovaj kurs će vam približiti pojam karijere kao i razliku između posla i karijere Definisaćemo elemente radne biografije propratnog pisma i pisma preporuke Predstavićemo vam i niz korisnih saveta za pripremu i odlazak na intervju za posao Cilj programa Cilj kursa je da probudi svest o važnosti karijere i elementima u tom procesu koji će vam pomoći prilikom kreiranja uspšne poslovne karijere Bilo da ste tek na početku karijere želite da je unapredite ili preokrenete ovaj kurs će vam pomoći da steknete sve potrebne resurse za to 3 11 Stil i personalni marketing Style and Personal Marketing Opis programa Kroz kurs Stil i personalni marketing obrazloženi su problematika pojma i razvoja strategije persoanlanog marketinga zatim lični stil i uloga ličnosti u profesionalnom nastupu i razvoju psihološke predispozicije ličnog stila Takođe pažnja je posvećena i predstavljanju kroz biografiju i intervju kao i neverbalnoj komunikaciji i kreiranje ličnog stila Cilj programa Cilj kursa Stil i personalni marketing je da polaznika upozna sa svim relevantnim elementima kreiranja personalnog marketinga razvoja spostvene strategije kao i predstavljanju ličnosti u različitim situacijama 3 12 Poslovni bonton Business bon ton Opis programa U poslovnom svetu najvažniji je utisak koji ostavljate a kako vas ne bi pratila loša reputacija morate voditi računa o poslovnom bontonu Novija istraživanja pokazuju da greške na poslu prave i oni s dugogodišnjim radim iskustvom a među najčešćima su kašnjenje pogrešno predstavljanje zaposlenih nepoznavanje kulture i običaje drugih zemalja U ovom kursu su obrađena osnovna pravila poslovnog bontona a posebno se obraća pažnja na poslovne protokole i na najčešće greške koje se čine i to kako da ih izbegnete Objašnjeni su i aspekti i pravila verbalne i neverbalne komunikacije prilikom svakodnevnog poslovanja pravila oblačenja kao i pravila prilikom poslovanja sa saradnicima iz različitih zemalja Cilj programa Cilj kursa ja da vas upozna sa osnovnim pravilima poslovnog bontona kako biste u svim situacijama ostavili utisak profesionalnosti i visoke poslovne kulture ophođenja Naučićete osnovna i aktuelna pravila poslovne komunikacije i protokola u našem i međunarodnom poslovnom okruženju 3 13 Zdravlje i upravljanje stresom Health and Stress Management Opis programa Danas je poznato da stres ima veliki uticaj na fizičko zdravlje i na opšte stanje zadovoljstva U životu smo okruženi brojnim događajima koji utiču na naš učinak konstantno nagrizaju naše zdravlje i usmeravaju raspoloženje Te različite okolnosti nazivamo stresorima a njihovo delovanje na nas stres Kurs Zdravlje i upravljanje stresom upravo opisuje pojam zdravlja i načine za očuvanje zdravlja koje nam je između ostalog neophodno i za funkcionisanje u organizacionim sistemima Kurs opisuje pojam faze razvoja vrste i simptome stresa kao i izvore stresa koji nastaju tokom života i rada ljudi Akcenat je stavljen na prevazilaženje stresa u organizaciji i na načine na koje se uspešno može upravljati stresom Cilj programa Dokazana je veza između mnogih bolesti i stresa pa je zato postalo još važnije poznavati metode nošenja sa stresom kvalitetno brinuti o sebi i sprečiti nepotreban oblik stresa Osnovni cilj kursa je da vas upozna sa ozbiljnošću posledica koje stres može imati po čoveka i sa uspešnom borbom protiv stresa u toku radnog veka kako biste što kvalitetnije održavali dobro zdravstveno stanje potrebno za ostvarenje ličnih životnih ciljeva Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu znanja i veštine u prepoznavanju pojave stresa kod sebe i svojih kolega To će im pomoći da u stresnim situacijama u okviru organizacije uspešno pomognu sebi i drugima u očuvanju zdravlja koje je danas neprocenjivo i nezamenljivo 3 14 Lični razvoj menadžera Personal Development of Managers Opis programa U ovom kursu upoznaćete se sa načinima pripremanja i vođenja plana samorazvoja veštinama znanjima i sposobnostima kojima je neophodno da ovlada jedan menadžer kako bi uspešno mogao da odgovori na sve zahteve koji se od njega očekuju Takođe u kursu je ukazano na značaj neprestanog usavršavanja i razvoja menadžera na bilo kojoj hijerarhijskoj lestvici da se on nalazi Cilj programa Cilj ovog kursa jeste predstavljanje mogućih načina razvoja menadžera kao i ukazivanje na osobine koje su od značaja za svakog efikasnog menadžera Polaznici će se upoznati sa mogućnostima koje mogu koristiti u cilju ličnog usavršavanja 6 15 Inteligencija Intelligence Opis programa Danas znamo da nije isto da li posedujemo poslovnu emocionalnu ili socijalnu inteligenciju Sve ove vrste inteligencije imaju uticaja na različite aspekte čovekovog života i razvijaju se na različite načne U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom inteligencije uopšte ali i sa različitim vrstama inteligencije kao što su ljudska i poslovna inteligencija pojmovima koji se sve više koriste u modernoj teoriji organizacije Cilj programa Na ovom kursu polaznici će savladati osnovna znanja koja su im neophodna da razumeju značaj ljudske i poslovne inteligencije u savremenom društvu Po završetku kursa biće opremljeni tehnikama i metodama kojima mogu da prepoznaju i razviju ove vrste inteligencija kod sebe i drugih 3 16 Kreativnost i inovativnost Creativity and Innovation Opis programa Današnje vreme je vreme brzih i čestih promena Ukoliko organizacija ali i svi zaposleni u njoj nisu toga svesni ne samo da se organizacija neće dalje razvijati nego je osuđena na gubitak i svoje trenutne tržišne pozicije Otpori inovativnosti su mnogobrojni od onih ličnih preko socioloških kulturnih do ekonomskih U okviru ovog kursa upoznaćete se sa novim načinima prevazilaženja ovih problema kao i načinima i tehnikama da stimulišete svoje kreativne potencijale i potencijale svog tima Kurs će vas podstaći na kreativno razmišljanje i timski rad i naučiti da identifikujete prilike za unapređenje i pretvaranje postojećih problema u mogućnosti za dalji razvoj Cilj programa Kreativno razmišljanje je osnova svakog biznisa Osnovni cilj kursa je da vas upozna sa praktičnim alatima i tehnikama koje mogu da podstaknu kreativno razmišljanje i inovacije Cilj kursa je da naučite kako da rešavanjem problema i procenom trenutne situacije dođete do ideja za unapređenje 3 17 Principi bogaćenja i investiranja Opis programa Kurs je posvećen tome da polaznici steknu osnovna znanja o upravljanju ličnim finansijama i principima koje mogu koristiti da se obogate napreduju i investiraju u budućnost Detaljnije je objašnjeno pravljenje mesečnog budžeta imovine i obaveza koje će polaznici moći da koriste za lično planiranje Između ostalog objašnjeni su pojam štednje i načini na koje se može štedeti uspešno Takođe objašnjeni su i pojmovi investiranja investicionih fondova i ostali oblici investiranja Deo kursa posvećen je proaktivnosti kao jednoj od navika koju svaki uspešan čovek mora da poseduje Cilj programa Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa principima vođenja ličnih finansija da budu svesni svojih prihoda i rashoda kao i mesta na kojima mogu da uštede Proaktivnost je jedna od navika koju treba razvijati kod sebe i upravo u ovom kursu cilj je da polaznici uvide značaj ove navike i da krenu na razvijanju i učenju iste Pored finansijske uspešnosti i bogatsva cilj je da se polaznici upoznaju sa svim ostalim aspektima bogatstva odnosno da znaju da najpre moraju raditi na sebi a tek onda očekivati uspešne rezultate u drugim sferama života 3 EFEKTIVNOST I EFIKASNOST 18 Upravljanje vremenom Time Management Opis programa Na kursu izučavate više ključnih oblasti vezanih za organizaciju vremena učite pojam vremena i upravljanja vremenom preuzimanje kontrole nad svojim životom delegiranje postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta strategije i tehnike upravljanja vremenom Naučićete da postavite granice prema drugima u pogledu njihovih zahteva za vašim vremenom bolje da organizujete aktivnosti i obavite više bitnih stvari tokom dana i da razlikujete bitno od hitnog Naučićete kako da prenesete svoje aktivnosti drugima koji ih mogu takođe obaviti Cilj programa Cilj kursa je da steknete osnovna znanja o ličnoj organizaciji i procesu izvršavanja obaveza u savremenom poslovnom okruženju da saznate kako uspešan menadžer koristi i upravlja svojim i tuđim vremenom u cilju povećanja poslovne efektivnosti efikasnosti i konkurentske sposobnosti organizacije Cilj kursa je da budete u mogućnosti da procenite kako sami koristite vreme prepoznate gde ono curi i da naučite kako da uspešno određujete prioritete i obavljate poslove Takođe cilj je da naučite i kako da odbacujete nebitne poslove kako biste postali uspešniji u svom privatnom i profesionalnom životu i kako biste živeli sa što manje stresa brže i lakše 3 19 Veštine jasne i uverljive prezentacije Skills of Clear and Convincing Presentation Opis programa Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije govori kao što i sam naziv kaže o veštinama koje je neophodno posedovati kako bi prezentacija bila što uverljivija i jasnija U kursu je reč o načinu pripreme prezentacije o faktorima koji pozitivno utiču i faktorima koji negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije o strahu od javnog nastupa i savladavanju treme Takođe kurs opisuje i održavanje same prezentacije kao i to kakvu ulogu ima govor tela prilikom održavanja prezentacije Sve to sa ciljem kako bi prezentacija bila jasna i uverljiva Cilj programa Cilj kursa Veštine jasne i uverljive prezentacije je da polaznika nauči da primenjuje osnovne veštine prilikom izlaganja a sve u clju da prezentacija bude jasna i uverljiva Takođe cilj ovog kursa je da polazniku otkrije načine dobrog prezentovanja tajne izrade dobre PowerPoint prezentacije kao i značaja govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja 3 20 Efektivna poslovna komunikacija Effective Business Communication Opis programa Kurs Efektivna poslovna komunikacija obrađuje pojam i vrste komunikacije i komunikacionih mreža u organizaciji kao i metode i kanale komunikacije Polaznici će se upoznati sa načinima verbalne i neverbalne komunikacije u poslovanju kao i sa pojmom i primenom asertivnosti u poslovnoj komunikaciji Takođe polaznici će saznati koje su razlike u komunikaciji između polova i kako da ih prevaziđu radi postizanja efektivnosti Kurs detaljno obrađuje temu kako postati efektivan komunikator i koje prepreke efektivnoj komunikaciji se susreću u poslovnom okruženju Polaznici će se upoznati sa načinima savremene poslovne komunikacije putem Interneta i kako ih primeniti u poslovanju Cilj programa Cilj kursa jeste da polaznici nauče efektivno da komuniciraju i ostvaruju uspešnu komunikaciju posebno u poslovnom ambijentu Takođe polaznici treba da nauče da prepoznaju koje vrste metode i kanale komunikacije i komunikacionih mreža treba da koriste u poslovnom okruženju radi postizanja efektivnosti u komunikaciji Polaznici će savladati tehnike uspešne pisane i usmene komunikacije vođenja intervjua i pisanja CV ja kao i kvalitetnu primenu neverbalne komunikacije u organizaciji Naučiće šta je to asertivnost i kako da daju i prime asertivnu kritiku Polaznici će saznati na koji način da postanu efektivni komunikatori i na koji način da uspešno primene mogućnosti informacionih tehnologija u poslovne svrhe 9 21 Upravljanje informacijama Information Mangement Opis programa Na kursu se obrađuju pojam informacije i njen značaj u savremenom svetu kao i problematika obilja informacija u savremenim uslovima Obrađuje se upravljanje informacijama i daju odgovori na pitanja zašto je potrebno upravljati informacijama na koji način i ko upravlja informacijama Značajna pažnja posvećena je pitanjima vezanim za proces upravljanja informacijama na nivou pojedinca i na nivou organizacije Sigurnost informacija naročito onih poverljivih koje predstavljaju ključni resurs današnjice je detaljno obrađena Cilj

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Personal-Development-Program_11_157_1561 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • LINK Apprentice Program - steknite svoje prvo radno iskustvo | ITS
  i osiguralo im uspešnu karijeru Vi to možete da dobijete za samo 3 meseca Jedini uslov je da ste mladi a odgovorni motivisani spremni da radite na svom usavršavanju i učite komunikativni i sa inicijativom nemate radno iskustvo ali imate šta da pokažete i naravno da ste završili ITS Vaše prvo radno iskustvo Pružamo vam priliku da steknete svoje prvo radno iskustvo u kompaniji čije ste edukativne programe završili Sigurni u znanje koje smo vam preneli u vaš kvalitet i talenat želimo da upotpunimo vaš proces edukacije kroz rad u kompaniji LINK group osnivaču ITS a Ova multinacionalna kompanija već 15 godina se bavi edukacijom i sertifikacijom u oblasti IT ja i savremenog poslovanja uspešno ostvarujući misiju podizanja nivoa kvaliteta u oblasti profesionalnog visokog i srednjoškolskog obrazovanja Kako da se prijavite Ukoliko ste završili ITS i želite da steknete radno iskustvo u kompaniji LINK group koje će vas izdvojiti od drugih kandidata za vaš posao iz snova možete se prijaviti u 2 jednostavna koraka 1 Pošaljite CV i motivaciono pismo na hr link co rs u subjectu mejla navesti LAP naziv pozicije 2 Popunite upitnik na ovom linku Anketa LAP Ukoliko imamo otvorenu poziciju za LAP praktikanta koju biste vi želeli obavestiće vas HR menadžer kompanije LINK group Termini LAP programa Prvi LINK Apprentice Internship Program počeo je 1 novembra 2013 i trajao je 3 meseca Nakon toga primamo nove studente u LAP tako da ako vas ne odaberemo u jednom krugu i dalje imate šanse u sledećem U nastavku možete pogledati datume početka LAP programa Od 1 novembra 2013 do 31 januara 2014 ZAVRŠENO Od 1 februara do 30 aprila 2014 ZAVRŠENO Od 1 maja do 31 jula 2014 ZAVRŠENO Od 1 avgusta do 31 oktobra 2014 ZAVRŠENO Od 1 septembra do 30 novembra 2014 ZAVRŠENO Od 12 januara do 11 marta 2015 ZAVRŠENO Od 15 aprila do 15 jula 2015 U TOKU Ne propustite priliku da povećate svoje šanse za zaposlenje steknete nova praktična znanja i dodatno se usavršite Spremni smo da ulažemo u vas Uspeh nije stvar sreće Treba prepoznati priliku i iskoristiti je LINK Apprentice Internship Program je jedinstvena šansa da u praksi upotrebite ono za šta ste se školovali usavršite se učeći od stručnjaka i steknete radno iskustvo koje će poslodavci primetiti i vrednovati na pravi način Za samo tri meseca prakse možete da naučite mnogo korisnih stvari i prokrčite sebi put ka zaposlenju i daljem usavršavanju jer imate priliku da radite u timu koji se profesionalno bavi poslom za koji ste zainteresovani Ukoliko ispunite naša očekivanja pokažete želju za radom i uklopite se u dinamičan tim koji stalno napreduje i usavršava se čeka vas i mogućnost zaposlenja u kompaniji LINK group Oni su prošli LAP program Pre tri meseca vaše kolege dobile su priliku da budu deo našeg tima Boris je završio smer Elektronsko poslovanje ali je poželeo da svoja znanja upotpuni tajnama Internet marketinga Tijana je odmah nakon završetka školovanja želela da znanja primeni u praksi Mladen je preuzeo tajne iskusnih programera Ovo

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-LINK-Apprentice-Program_11_158_1567 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • LINK Business Incubator - podrska za razvoj vase biznis ideje | ITS
  znate kako da je realizujete Nemate potreban kapital i ostala sredstva Niste sigurni da će Vaša ideja zaživeti na tržištu LINK Business Incubator će vam pomoći da vaša ideja postane uspešna stvarnost Milioni izuzetnih ideja vrlo često samo to i ostanu ideje Ako nemamo dovoljno iskustva ili mudre savete iskusnih kao podršku neophodno okruženje da tu ideju ostvarimo i povrh svega resurse da je sprovedemo u delo naša ideja koliko god genijalna bila neće ugledati svetlost dana Čak i najboljoj ideji potrebna je kompletna podrška da bi postala najbolje ostvarenje Ukoliko se pronalazite u prvih nekoliko redova nema potrebe da brinete jer sve što vam je potrebno jeste prava podrška koja će vam omogućiti da samostalno i sigurno krenete dalje Da bi vaše ideje postale stvarnost osmislili smo jedinstveni program podrške mladim preduzetnicima u realizaciji inovativnih biznis ideja Reč je o LINK Business Incubator u LINK BI pod nazivom Business Leadership for Digital Economy Šta vam LINK BI pruža Pouzdanog i iskusnog partnera koji će vam omogućiti sve što je potrebno da vaša ideja preraste u uspešan biznis Vaše je samo da imate originalnu ideju a LINK BI će vam omogućiti da ona zaživi u narednih godinu dana Kako Pružiće vam sve uslove potrebne za uspešnu realizaciju vaše poslovne zamisli od kapitala preko tehničke infrastrukture do korisnih saveta vrhunskih stručnjaka i uspešnih preduzetnika iz različitih oblasti poslovanja Prostor za rad i infrastruktura LINK BI vam stavlja na raspolaganje kancelarijski prostor sa svim sredstvima potrebnim za rad od softvera računara brzog pristupa internetu i svega onoga što danas podrazumeva najsavremeniju tehnologiju u poslovnom svetu preko moderno i kvalitetno opremljenog enterijera do osećaja da svoju ideju realizujete u najprijatnijim mogućim uslovima Niz usluga kao podrška budućem poslovanju Kada postanete deo Business Leadership for Digital Economy projekta dostupno vam je i ono za šta ste pretpostavili da ćete morati sami da se pobrinete Dobićete čak i administrativne usluge pomoć u vođenju knjiga pravno savetovanje usluge konsaltinga i mentoringa podršku dizajnerskog i programerskog tima kao i pomoć pri zaštiti intelektualne svojine Tržište nije nepoznato Znamo koliko je svaki početak težak koliko je teško naći klijente i šta predstavlja borba za pre svega preživljavanje a onda i uspeh Zato ćemo vam ustupiti svoje kontakte i resurse Omogućavamo vam pristup potencijalnim klijentima povezivanje sa aktuelnim projektima u okviru kompanije LINK group osnivača ITS a i povezivanje sa strateškim partnerima Stručni saveti u službi vaše poslovne ideje Kako biste što lakše i brže prevazišli prepreke koje se javljaju na početku svakog biznisa i kako bismo bili sigurni u vaš napredak organizovaćemo za vas niz obuka gde će vam svoja znanja i iskustva prenositi uspešni preduzetnici i stručnjaci iz svih oblasti poslovanja marketinga menadžmenta prodaje Imaćete i svog ličnog mentora ukoliko to želite Šansa za pokretanje sopstvenog biznisa LINK BI Business Leadership for Digital Economy je jedinstvena šansa da odmah po završetku školovanja primenite stečena znanja i veštine i to u sopstvenom biznisu koji je siguran i unosan Više o pogodnostima koje vam stoje na raspolaganju u ovom

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-LINK-Business-Incubator_11_159_1565 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Saradnja ITS-a i ICT Huba | ITS
  sam postigao veoma dobre rezultate zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC SARADNJA ITS A I ICT HUBA Imate dobru IT ideju ITS i ICT Hub će vam pomoći da je pretvorite u uspešan biznis Realizujte svoj IT projekat i pokrenite uspešan biznis uz profesionalnu pomoć Okružite se ljudima koji će vas inspirisati da napredujete Studenti Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije ITS zahvaljujući saradnji sa ICT Hub biznis inkubatorom imaju jedinstvenu mogućnost da iskoriste podršku i resurse koje ICT Hub pruža pokrenu svoj projekat i razviju sopstveni IT biznis uz našu pomoć Ukoliko ste razvili dobru ideju za IT projekat i razmišljate o pokretanju sopstvenog biznisa ICT Hub je pravo mesto za vas mesto gde ćete dobiti konkretnu podršku za osnivanje i razvoj sopstvene IT kompanije Šta je ICT Hub ICT Hub je biznis inkubator za informacione i komunikacione tehnologije koji je stvoren sa misijom da olakša razvoj tehnološkog preduzetništva u našoj zajednici i podstakne one koji su na početku da brže i lakše realizuju svoje ideje U ICT Hubu imate kompletnu logističku i tehničku podršku za rad i još mnogo toga više mentorsku pomoć i edukaciju biznis treninge i predavanja iskusnih stručnjaka kako iz domena startapa tako i tradicionalnog biznisa koji će sa vama podeliti svoja iskustva i znanja ali i pomoći u realizaciji vaših projekata Saznajte više o ICT Hub biznis inkubatoru Najsavremeniji prostor za rad Hi tech prostor ICT Huba se nalazi u Naučno tehnološkom parku Zvezdara u Beogradu i sastoji se od 40 mesta za rad dva conference rooma relax sobe sa golf terenom i prostora za razmenu i zajednički rad Sve

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Besplatna-mesta-u-ICT-Hubu_11_166_1660 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Veštine za 21. vek
  omogućilo da steknem praktično znanje koje je poslodavcima veoma bitno Savremeni uslovi studiranja i komunicije između studenata i profesora su ono što je studiranje učinilo efikasnijim Takođe bih izdvojio i prostorije koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom i softverima koji su olakšali studiranje Svima bih preporučio da upišu ITS Sada sam zaposlen u kompaniji LINK group kao C programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT VEŠTINE ZA 21 VEK Kako se menja društvo tako se i veštine potrebne građanima da dobiju kompleksne stvari takođe menjaju U ranim godinama 20 veka osoba koja je znala da piše čita i računa smatrala se pismenom Tek je u skorašnjim godinama obrazovni sistem od učenika zahtevao da kritički čitaju ubedljivo pišu logički razmišljaju i rešavaju kompleksne probleme iz matematike i nauke Učenici moraju da savladaju informatičku i medijsku pismenost To podrazumeva analiziranje pristup upravljanje integrisanje evaluaciju i kreiranje informacija u različitim medijima Da bi napredovali u digitalnoj privredi učenicima i studentima će trebati znanja digitalnog doba Važno je da obrazovni sistem izvrši paralelne promene da bi se sprovela ova misija to jest priprema učenika za svet van učionice Stoga obrazovni sistem mora da razume i prihvati veštine 21 veka u okviru konteksta akademskih standarda

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Vestine-za-21.-vek_11_149_1211 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Online biblioteka ebrary
  vam ebrary profiltrirana ponuda značajne literature Biznis i ekonomija Sve najnovije trendove iz poslovanja pronaći ćete u više od 17 000 knjiga ebrary fundus pokriva veliki broj oblasti kao što su biznis ekonomija računovodstvo menadžment upravljanje ljudskim resursima korporativna kultura finansije ekonomska politika preduzetništvo marketing i kapitalne investicije Lak interfejs za brzu i preciznu pretragu Biblioteci ebrary pristupate preko platforme za softverski podržano učenje ili studentskog portala Napredni pretraživač omogućava vam brz odabir knjiga na osnovu unetih parametara kao što su naslov knjige ime autora ili godina izdavanja Odabranu literaturu možete organizovati po ličnim virtuelnim policama dostupnim u bilo kom trenutku Vaše knjige možete označavati hajlajterom na stranicama možete pisati beleške a deo teksta može se i kopirati Knjige se mogu i pozajmiti na 14 dana tako što se mogu daunlodovati na PC ili tablet i čitati u Adobe Digital Editionu Knjige možete čitati online gde god da se nalazite a možete preuzimati i delove knjiga u pdf formatu i čitati ih offline Ukoliko želite možete kreirati i sopstveni ebrary nalog i preuzeti pdf cele knjige Na taj način knjige možete pozajmiti na 14 dana tako što ćete ih downloadovati na PC ili tablet i čitati u Adobe Digital Editionu Nalog se kreira kao i na većini drugih platformi ostavljanjem svog imena imejl adrese i određivanjem lozinke kojom ćete se ubuduće logovati na svoj ebrary nalog Postoje tri jednostavna koraka prilikom pozajmljivanja knjige najpre će vam tražiti da odredite uređaj na koji preuzimate knjigu zatim da downloadujete program Adobe Digital Edition kako biste mogli da otvorite pdf ukoliko to već nemate na računaru i na kraju da preuzmete knjigu i počnete sa čitanjem Najzanimljiviji naslovi iz različitih oblasti Izdvajamo samo neke od naslova koji će vam kao studentima ITS a biti interesantni i koji ce vas zaintrigirati da ih potražite na ebrary Principles of Object Oriented JavaScript Nicholas C Zakas Ova knjiga kao svojevrsni vodič namenjena je onima koji su već upoznati sa objektno orijentisanim programiranjem OOP ali žele tačno da znaju kako ovaj koncept funkcioniše u JavaScriptu Ona vam posebno može biti od koristi ukoliko poznajete programske jezike Java i C jer OOP koncept na drugačiji način funkcioniše u njima i možete se potpuno zbuniti kada sa ovih jezika pređete na JavaScript Naime kod njih je sve zasnovano na principu klaca dok sa JavaScriptom to nije slučaj Zato je ovaj priručnik pravo malo blago i pomoći će vam da razrešite sve nedoumice i zaobiđete sve slepe ulice u ovoj oblasti CSS3 for dummies John Paul Mueller Ovaj interesantni priručnik polazi od toga da ste vi prezaposleni developer koji treba da napravi aplikaciju koja fantastično izgleda i to za juče jer vam šef diše za vratom Takođe polazi od pretpostavke da ne treba da budete umetnik da biste pravili sajtove koji izgledaju spektakularno već vam je potrebna mala pomoć da pronađete prave prečice jer je najveći deo posla već urađen Polazeći od toga koliko je vaše vreme dragoceno ova knjiga će vam pomoći da brzo shvatite kako da koristite alate

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Online-bibilioteka-ebrary_11_162_1618 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • LINKeduTV - da vam školovanje bude zanimljivije
  mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC LINKEDUTV DA VAM ŠKOLOVANJE BUDE ZANIMLJIVIJE U želji da školovanje na ITS u učinimo što bogatijim interesantnijim i praktičnijim svojim studentima smo omogućili potpuno besplatan pristup prvoj online televiziji na ovim prostorima LINKeduTV Reč je o edukativnoj televiziji koju je pokrenula kompanija LINK group jedan od osnivača ITS a LINKeduTV ima za cilj da studentima na vrlo interesantan način pomogne da usavrše svoja znanja i veštine i pripreme se za uspešnu karijeru Najpopularnije teme na jednom mestu Zahvaljujući LINKeduTV studenti na jednom mestu mogu da pronađu najzanimljivija predavanja iz različitih oblasti izabrane edukativne video materijale intervjue sa stručnjacima iz najrazličitijih sfera ali i tutorijale vezane za najpopularnije teme i interaktivne sadržaje koji će im pomoći da dodatno unaprede znanja stečena tokom školovanja na ITS u Ova jedinstvena internet televizija ima 12 različitih kanala putem kojih možete sazanati sve što vas zanima iz najznačajnijih oblasti savremenog poslovanja i unapređenja ličnih veština kao što su Marketing IT Ekonomija Menadžment Programiranje Dizajn Animacija Škola CAD Fotografija Video Biznis Ovi edukativni kanali brišu granice između formalnog i neformalnog obrazovanja prilagođavajući se potrebama novih generacija i zahtevima savremenih ljudi koji žele u svakom trenutku da nauče više i znanjem promene svoju budućnost Besplatno za studente ITS a Pretplata na LINKeduTV tokom celog školovanja Samo za studente ITS a omogućili smo POTPUNO BESPLATNO neograničen pristup edukativnim sadržajima na LINKeduTV tokom celog školovanja Pretplatom na LINKeduTV koju dobijate na ITS u besplatno možete da pratite program naše edukativne televizije i pristupite svim materijalima što čini paket u vrednosti od 525 evra Čim postanete naš polaznik i dobijete pristupne podatke za logovanje na našu platformu za učenje na daljinu biće vam omogućen i pristup svim sadržajima na LINKeduTV Vrlo je jednostavno sve

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/its-Pristup-LINKeduTV_11_163_1617 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •