archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programski jezik C - Primer 013 | ITS
  fakultet koji sam do tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 013 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje povrsine i zapremine valjka ako su zadati poluprecnik osnovice i visina realni brojevi P 2rPI r h V r2PIh include stdio h simbolicka konstanta define PI 3 14 main double p r h v Poruka korisniku printf Unesite visinu valjka Unos visine valjka scanf lf h Poruka korisniku printf Unesite poluprecnik valjka Unos poluprecnika valjka scanf lf r Izracunavanje povrsine valjka p 2 r PI r h Izracunavanje zapremine valjka v r r PI h Ispis povrsine valjka printf Povrsina valjka

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-013_762 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 014 | ITS
  što zaista volim Nastava je usko specijalizovana savremena i u skladu sa svetskim trendovima a pored toga ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 014 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Izracunati rastojanje izmedu dve tacke u prostoru ako su zadate koordinate krajnjih tacaka include stdio h include math h main koordinate tacaka i trazeno rastojanje double x1 x2 y1 y2 z1 z2 d poruka korisniku printf Unesite koordinate prve tacke x1 y1 z1 n unos prve tacke scanf lf lf lf x1 y1 z1 poruka korisniku printf Unesite koordinate druge tacke x2 y2 z2 n unos druge tacke scanf lf lf lf x2 y2 z2 izracunavanje trazenog rastojanja d sqrt pow

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-014_763 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 015 | ITS
  da je školovanje na ITS u upravo ono što mi nedostaje da bih se u potpunosti usavršio i radio posao koji volim To je bio delić slagalice koji mi je sve vreme nedostajao Ovde sam postigao veoma dobre rezultate zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 015 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Odredjivanje broja stepeni minuta i sekundi u uglu koji je zadat u radijanima include stdio h define PI 3 141592 main ugao u radijanima double x stepeni minuta i sekundi u zadatom uglu int stepen minut sekund poruka korisniku printf Unesite ugao u radijanima unos ugla u radijanima scanf lf x konverzija u stepene x 180 PI zaokruzivanje broja stepeni stepen int x izracunavanje koliko delova stepena je preostalo x stepen izracunavanje broja minuta x 60 zaokruzivanje broja minuta minut int x koliko delova minuta je ostalo x minut izracunavanje broja sekundi x 60 zaokruzivanje broja sekundi

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-015_764 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 016 | ITS
  izuzetno zadovoljna jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 016 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Odredjivanje uglova trougla ako su zadate koordinate njegovih temena include stdio h include math h define PI 3 141592 main double xa ya xb yb xc yc a b c alfa beta gama int izraz 0 printf Unesite koordinate tacke A x y scanf lf lf xa ya printf Unesite koordinate tacke B x y scanf lf lf xb yb printf Unesite koordinate tacke C x y scanf lf lf xc yc izracunavanje stranica a sqrt pow xb xc 2 pow yb yc 2 b sqrt pow xa xc 2 pow ya yc 2 c sqrt pow xa xb 2 pow ya yb 2 printf Stranica a je f n a printf Stranica b je f n b printf Stranica c je f n c vrednost 0 se tumaci kao FALSE a bilo koja nenulta vrednost kao TRUE izraz a b c b a c c a b if izraz 0 alfa acos b b c c a a 2 b c beta acos c c a a b b 2 c a gama acos a a b b c c 2 a b alfa 180 PI beta 180 PI gama 180 PI printf Alfa 2f nBeta 2f nGama 2f n alfa beta gama else

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-016_765 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 017 | ITS
  zbog prilike da učestvujem u brojnim projektima Nastavni plan ide u korak sa vremenom što je najbitnije za IT oblast Nema suvoparnog učenja teorije već objašnjenja na praktičnim primerima i realnim životnim situacijama ITS je učinio moje studiranje zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 017 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje uslovnog izraza prema datom obrascu y 5 za x 0 y x 2 za 0 x 1 y 3x 1 za 1 x 5 y 2x za x 5 vrednost x se unosi sa tastature include stdio h main double x y poruka korisniku printf Unesite broj x unos broja x scanf lf x provera uslova izraza if x 0 y 5 else if x 1 y x 2 else if x 5 y 3 x 1 else y 2 x Stampanje vrednosti y printf Y

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-017_766 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 018 | ITS
  servisa za kačenje predavanja Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 018 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Izracunavanje vrednosti izraza z min x y 0 5 1 max x y 2 na dva nacina prvi nacin include stdio h main double x y z min max printf Unesite vrednosti za x scanf lf x printf Unesite vrednosti za y scanf lf y if x y max x min y else max y min x printf Maksimum je f n max printf Minimum je f n min z min 0 5 1 max max printf z 2f n z drugi nacin include stdio h main double x y z min max printf Unesite vrednosti za x scanf lf x printf Unesite vrednosti za y scanf lf y min x

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-018_767 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 019 | ITS
  svega u smislu tehničke opremeljenosti odlučio sam da napustim Građevinski fakultet koji sam do tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 019 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Izracunavanje n tog stepena celog broja a Oba broja se unose sa tastature include stdio h main int a n i 1 stepen 1 poruka korisniku printf Unesite broj a unos broja a scanf d a poruka korisniku printf Unesite broj n unos broja n scanf d n izracunavanje n tog stepena broja a while i n stepen a i ispis n tog stepena printf Broj d na d ti stepen je d n

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-019_768 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 020 | ITS
  imala sam utisak kao da sam deo tima kako zbog okruženja tako i zbog prilike da učestvujem u brojnim projektima Nastavni plan ide u korak sa vremenom što je najbitnije za IT oblast Nema suvoparnog učenja teorije već objašnjenja na praktičnim primerima i realnim životnim situacijama ITS je učinio moje studiranje zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 020 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje sume prirodnih brojeva od 1 do n Broj n se unosi sa tastature include stdio h main int suma 0 n i 1 unos broja n printf Unesite ceo broj n do koga zelite sumu scanf d n izracunavanje sume while i n suma i i ispis sume prirodnih brojeva printf Suma prirodnih brojeva od 1 do d je d n n suma Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-020_769 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •