archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programski jezik C - Primer 057 | ITS
  sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim Studentima je školovanje mnogo pristupačnije svi servisi studentska služba profesori su uvek tu nekako mi je sve dostupno Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e maila a odgovori mi stižu već u toku dana Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 057 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje zbira elemenata ispod sporedne dijagonale kvadratne matrice include stdio h include stdlib h main int matrica int n i j k temp suma 0 x 0 x je pomocna promenljiva za racunanje zbira poruka korisniku printf Unesite broj vrsta i kolona kvadratne matrice n unos sa tastature scanf d n if n 0 poruka korisniku printf Potrebno je da unesete pozitivan ceo broj n return 1 izlaz iz programa alokacija memorije matrica malloc n sizeof int if matrica NULL u slucaju neuspele alokacije printf Doslo je do greske u alokaciji memorije n return 1 izlaz iz programa for i 0 i n i alokacija memorije matrica i malloc n sizeof int if matrica i NULL u slucaju neuspele alokacije printf Doslo je do greske u alokaciji memorije n for k 0 k i k oslobadjanje memorije free matrica k free matrica return 1 for i 0 i n i for j 0 j n j poruka korisniku printf x d d i j unos elemenata matrice sa tastature scanf d temp matrica i j temp for i n 1 i 0 i x for j n

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-057_817 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 034 | ITS
  do tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 034 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje zbira kvadrata prvih n prirodnih brojeva uz upotrebu posebne funkcije Unos broja n vrsi se sa tastature include stdio h void zbirKvadrata int n main int x printf Unesite broj do kojeg zelite zbir kvadrata n scanf d x zbirKvadrata x funkcija koja vrsi izracunavanje zbira kvadrata prvih n brojeva void zbirKvadrata int n int i zbir 0 provera da li je unet broj manji od 1 if n 1 printf Morate uneti broj veci od 1 n return for i 1 i n

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-034_786 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 035 | ITS
  u je to što sam nakon programerskih znanja stekla i veštine prezentovanja pa samim tim i poželela da plasiram svoje znanje dalje Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od suvog programiranja ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 035 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program koji broji pojavljivanja pojedinacnih cifara blankova malih i velikih slova i ostalih znakova na ulazu unos se prekida prelaskom u novi red include stdio h main int znak br brojac malih i velikih slova blankova i ostalih znakova na ulazu int blank 0 others 0 malo 0 veliko 0 za cuvanje broja pojavljivanja cifara od 0 do 9 int digits 10 inicijalizacija for br 0 br 10 br digits br 0 poruka korisniku printf Unesite proizvoljan niz znakova n prebrojavanje ulaznih znakova while znak getchar n if znak 0 znak 9 da li je cifra digits znak 0 else if znak znak t da li je blanko blank else if znak a znak z da li je malo slovo malo else if znak A znak Z da li je veliko slovo veliko else ili je neki drugi znak others prikaz broja cifara for br 0 br 10 br printf Cifra d se pojavljuje d puta n br digits br broj slova i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-035_787 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 036 | ITS
  započnem svoj posao i da radim Pre ITS a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 036 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za konverziju dekadnog broja u binarni unos dekadnog broja vrsi se sa tastature include stdio h void decBin int dec main int number printf Unesite broj za konverziju scanf d number decBin number funkcija koja vrsi konverziju void decBin int dec promenjiva za pamcenje ostataka pri deljenju int offset 0 niz za smestanje binarnog broja int binaryValue 40 while dec 0 binaryValue offset dec 2 dec 2 offset offset ispis rezultata for offset 0 offset printf 1d binaryValue offset printf n

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-036_788 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 037 | ITS
  svoj posao i da radim Pre ITS a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 037 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje broja pojavljivanja datog znaka u datom nizu Konkretno u pitanju je broj pojavljivanja znaka a u nizu Ja sam student ITS a Petar Petrovic include stdio h include string h main char niz1 Ja sam student ITS a Petar Petrovic int i duzina int broj 0 odredjivanje duzine niza duzina strlen niz1 odredjivanje broja pojavljivanja znaka for i 0 i duzina i if niz1 i a broj ispis rezultata printf Broj pojavljivanja znaka a u datom nizu je d n

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-037_789 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 038 | ITS
  nastavak 1 progPonovo 0 char binNiz 80 char oktNiz 80 char hexNiz 80 konverzacija sa korisnikom radi prikupljanja podatka printf n n Unesite pozitivan ceo broj od koga zelite da prikazete brojne sisteme scanf ld min if min 0 printf Potrebno je da broj bude pozitivan n return 1 printf n Unesite pozitivan ceo broj do koga zelite da prikazete brojne sisteme scanf ld max if max 0 printf Potrebno je da broj bude pozitivan n return 1 provera i eventualna zamena ukoliko je OD vece od DO while max min printf n Uneli ste vrednost manju od pocetne vrednosti ce biti zamenjene zamena max max min min zamena provera da li je prirastaj pozitivan i veci od nule while dx 0 printf n Unesite pozitivan ceo decimalni broj za prirastaj brojnih sistema scanf d dx inverznaBoja inverzna boja za ispis tabele prvo zaglavlje tabele printf n c dec c bin c okt c hex c ver ver ver ver ver zaglavlje zaglavlje2 krst hor pozivanje linije for i min i max i i dx brojac koraka dec i pauza pauzu koristimo za ispis jednog po jednog ekrana dec2bin dec binNiz pozivanje izracunavanja binarnog broja dec2okt dec oktNiz pozivanje izracunavanja oktalnog broja dec2hex dec hexNiz pozivanje izracunavanja heksadecimalnog broja printf c 12ld c 32s c 13s c 10s c ver dec ver binNiz ver oktNiz ver hexNiz ver ispis reda if pauza 22 ekran 1 u slucaju prvog prolaska ENTER ostaje stisnuto pa trebaju dva getchar getchar getchar pauza 0 ekran printf n c dec c bin c okt c hex c ver ver ver ver ver zaglavlje zaglavlje2 krst hor if pauza 22 ekran 1 u slucaju da nije prvi prolaz getchar pauza 0 ekran printf n c dec c bin c okt c hex c ver ver ver ver ver zaglavlje zaglavlje2 krst hor Boja promena boje system PAUSE poruka press any key return 0 prihvata dekadni broj i vraca binarni niz char dec2bin long dec char binNiz int k 0 n 0 int ostatak int stariDec test char temp 80 do stariDec dec test ostatak dec 2 deljenje sa dva dec dec 2 smesta 0 ili 1 u niz temp k ostatak 0 while dec 0 okrece niz while k 0 binNiz n temp k binNiz n 1 0 kraj sa NULL return binNiz prihvata dekadni broj i vraca oktalni niz char dec2okt long dec char oktNiz int k 0 n 0 int ostatak int stariDec test char temp 80 do stariDec dec test ostatak dec 8 deljenje sa osam dec dec 8 smesta ostatak u niz temp k ostatak 0 while dec 0 okrece niz while k 0 oktNiz n temp k oktNiz n 1 0 kraj sa NULL return oktNiz prihvata dekadni broj i vraca heksadecimalni niz char dec2hex long dec char hexNiz int k 0 n 0 int ostatak int stariDec test char temp 80 do stariDec dec test ostatak dec 16 deljenje sa 16 dec dec 16 dodeljivanje vrednosti clanu u zavisnosti od

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-038_800 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 039 | ITS
  u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 039 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za prikazivanje fibonacijevog niza od n elemenata Broj n se unosi sa tastature F n F n 1 F n 2 F 0 0 F 1 1 include stdio h void Fib int n main int x printf Unesite broj do kojeg zelite Fibonacijev niz scanf d x Fib x funkcija koja vrsi izracunavanje i prikaz fib niza void Fib int n int i int score int last 1 int nextToLast 0 if n 0 printf Morate uneti broj veci od 0 n return printf F 0 je 0 n printf F 1 je 1 n for i 2

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-039_790 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 040 | ITS
  iskustva na istoj poziciji tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 040 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje sume kvadrata neparnih brojeva u opsegu brojeva od n do m uz upotrebu posebne funkcije Brojevi n i m se unose sa tastature n m include stdio h void kvadrati int k int r main int n m ucitavanje broja n printf Unesite broj n scanf d n ucitavanje broja m printf Unesite broj m scanf d m poziv funkcije kvadrati n m funkcija koja radi izracunavanje void kvadrati int k int r int i int suma 0 provera da li je n m if k r printf Morate uneti broj m koji je veci od n n return i k while i r ukljucujemo i broj m u sumu if i 2 1

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-040_791 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •