archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 078 | ITS
  fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C ZADATAK 078 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Program za izračunavanje srednje vrednosti onih elemena niza celih brojeva koji su deljivi sa tri include stdio h main int a 100 i k n double s while 1 Unesite broj elemenata niza printf Unesite broj elemenata niza scanf d n Ako je uneta vrednost negativan broj ili broj veci od 100 izlazi se iz programa if n 0 n 100 break Unesite elemente niza for i 0 i n i printf a d i scanf d a i Traze se brojevi deljivi sa 3 for s i k 0 i n i if a i 3 0

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-078_997 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 041 | ITS
  Internet programiranje Diplomirala sam u decembru 2008 godine Studijama sam izuzetno zadovoljna jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 041 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za sortiranje niza u neopadajucem redosledu Niz se unosi sa tastature include stdio h void citajNiz int x int n void pisiNiz int x int n main int n x 20 int i j temp ucitavanje broja clanova niza printf Unesite broj clanova niza scanf d n if n 20 printf Broj clanova niza mora biti manji od 20 n return 1 poziv funkcije za ucitavanje niza printf Unesite niz za sortiranje n citajNiz x n sortiranje niza for i 0 i n i prolazak kroz sve elemente niza for j i 1 j n j poredjenje samo sa onim koji su veceg indeksa if x i x j poredjenje svih elemenata niza sa datim temp x i x i x j x j temp printf Redosled u neopadajucem redosledu unetih brojeva n pisiNiz x n return 0 funkcija za ucitavanje niza void citajNiz int x int n int i for i 0 i n i printf x d i scanf d x i funkcija za ispisivanje niza void pisiNiz int x int n int i for i 0 i n i printf x d d i x i printf n Predupisni rok je

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-041_801 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 042 | ITS
  Nastava je usko specijalizovana savremena i u skladu sa svetskim trendovima a pored toga ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 042 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za odredjivanje resenja linearne jednacine Ax B 0 include stdio h main int A B double x poruka korisniku printf Unesite cele brojeve A i B n printf A unos broja sa tastature scanf d A poruka korisniku printf B unos broja sa tastature scanf d B if A 0 B 0 stampanje resenja printf Resenje jednacine dx d 0 je svako x iz skupa realnih brojeva n A B else if A 0 stampanje resenja printf Jednacina dx d 0 nema resenja

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-042_802 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 077 | ITS
  web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C ZADATAK 077 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik Primer Program za tabeliranje funkcije S 1 X X 1 1 X X 2 1 X X n include stdio h main Deklarisanje promenljivih double X Xmin Xmax dx s 0 p 1 k int i n Zaglavlje programa printf t n printf t TABELIRANJE SUME S n printf t S 1 X X 1 1 X X n n printf t n Poruka korisniku o unosu minimalne vrednosti za X printf n t Unesite minimalnu vrednost za X tXmin scanf lf Xmin Poruka korisniku o unosu maximalne vrednosti za X printf n t Unesite maximalnu vrednost za X tXmax scanf lf Xmax Ispitivanje tacnosti unosa za trazene vrednosti Xmin i Xmax if Xmin Xmax poruka korisniku o pogresnom unosu za date vrednosti printf n t t n printf t t UNELI STE POGRESNE VREDNOSTI n printf t t Xmin Xmax n printf t t n return Poruka korisniku o unosu koraka dx printf n t Unesite korak dx t dx scanf lf dx Izracunavanje maximalnog broja koraka izmedju unetih Xmin i Xmax k Xmax Xmin provera o tacnosti unosa koraka if dx k Poruka korisniku o pogresnom unosu koraka dx printf n t t n printf t t UNELI STE POGRESNU VREDNOST n printf t t Pogresna velicina koraka dx Xmax Xmin n printf t t n return Poruka korisniku o unosu stepena funkcije n printf n t Unesite stepen funkcije n t tn scanf d n Zaglavlje tabele za lepsi prikaz printf n t t n printf t t X S n printf t t n Pocetak for petlje koja se

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-077_995 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 043 | ITS
  odlučio sam da napustim Građevinski fakultet koji sam do tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 043 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za ucitavanje srednjih temperatura po mesecima za 12 meseci i izracunavanje srednje temperature za celu godinu include stdio h main double mesec 12 srednjaTemp 0 int i poruka korisniku printf Unesite srednje temperature za 12 meseci n for i 0 i 12 i poruka korisniku printf srednja temperatura za mesec d i 1 upis trazenih temperatura sa tastature scanf lf mesec i srednjaTemp mesec i srednjaTemp 12 izracunavanje srednje temperature za celu godinu poruka korisniku printf Srednja temperatura

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-043_803 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 044 | ITS
  u sam se opredelio za smer Elektronsko poslovanje koji kombinuje web dizajn sa internet marketingom Upravo tada sam i definitivno odlučio da je elektronsko poslovanje nešto čime želim da se bavim Iz školovanja na ITS u imam samo pozitivna iskustva Naročito mi se dopalo to što je program savremen i što prati promene i trendove u oblasti IT ja a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi Pred kraj školovanja aplicirao sam za poziciju SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 044 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za resavanje kvadratne jednacine pomocu funkcije koja ima argumente a b i c include stdio h include math h void jednacina double a double b double c main double a 0 b c poruka korisniku printf Kvadratna jednacina AX 2 BX C 0 n while a 0 poruka korisniku printf Unesite parametar uz X 2 pri cemu taj parametar mora biti razlicit od nule n unos vrednosti sa tastature scanf lf a poruka korisniku printf Unesite parametar uz X n unos sa tastature scanf lf b poruka korisniku printf Unesite slobodan parametar n unos sa tastature scanf lf c poziv funkcije jednacina a b c void jednacina double a double b double c double x1 x2 diskriminanta diskriminanta b b 4 a c if diskriminanta 0 stampanje resenja printf Ova kvadratna jednacina nema resenja u skupu realnih brojeva n else if diskriminanta 0 x1 b sqrt diskriminanta 2 a x2 b sqrt diskriminanta 2 a stampanje resenja printf Resenja ove kvadratne

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-044_804 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 045 | ITS
  bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 045 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje i prikazivanje prosecne vrednosti clanova niza i daje izvestaj koji clanovi niza su manji od izracunatog proseka Niz brojeva se unosi sa tastature include stdio h define N 100 main int i brojClanova niz N double prosek suma 0 poruka korisniku printf Koliko clanova zelite da unesete unos sa tastature scanf d brojClanova while brojClanova N poruka korisniku printf Unesite broj clanova niza unos sa tastature scanf d brojClanova for i 0 i brojClanova i poruka korisniku printf Unesite clan d i 1 unos sa tastature scanf d niz i izracunavanje zbira svih clanova niza suma niz i izracunavanje proseka prosek suma brojClanova stampanje rezultata printf Prosek je lf nManji

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-045_805 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 046 | ITS
  praktično znanje ne postoje suvišni predmeti i jednom rečju gradivo je zaista konkretno U poređenju sa drugim fakultetima na ITS u dobijam mogućnost da praktično primenim ono što naučim Nema suvoparne teorije i učenja napamet Sve što smo učili ja sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim Studentima je školovanje mnogo pristupačnije svi servisi studentska služba profesori su uvek tu nekako mi je sve dostupno Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e maila a odgovori mi stižu već u toku dana Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 046 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za prikazivanje svih parnih brojeva koji su veci od broja A i manji od broja B To radi pomocu funkcije koja ima argumente a i b include stdio h void brojevi int a int b main int a b poruka korisniku printf Unesite pozitivne cele brojeve A i B pri cemu mora da vazi uslov A B n poruka korisniku printf A unos sa tastature scanf d a while a 0 poruka korisniku printf A unos sa tastature scanf d a poruka korisniku printf B unos sa tastature scanf d b while b a poruka korisniku printf B unos sa tastature scanf d b poziv funkcije brojevi a b void brojevi int a int b int i stampanje rezultata printf Izmedju A i B nalaze se sledeci parni brojevi n for i a 1 i b i if i 2 0 stampanje rezultata printf d n i Predupisni

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-046_806 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •