archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programski jezik C - Primer 047 | ITS
  njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 047 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje i prikazivanje zbira clanova niza sa parnim indeksom i zbira clanova niza sa neparnim indeksom Niz brojeva se unosi sa tastature include stdio h define N 50 void zbir int n main int n poruka korisniku printf Koliko clanova niza zelite da unesete n unos sa tastature scanf d n if n N poruka korisniku printf Potrebno je da unesete broj manji od d n N return 1 poziv funkcije zbir n return 0 void zbir int n int niz N parni 0 neparni 0 i for i 0 i n i poruka korisniku printf clan d i unos sa tastature scanf d niz i if i 2 0 parni niz i izracunavanje zbira clanova sa

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-047_807 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 048 | ITS
  škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 048 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje zbira cifara bilo kog broja veceg od 1 i manjeg od 1000 Dati broj se unosi sa tastature include stdio h main int n zbir 0 poruka korisniku printf Unesite ceo broj koji je veci od 1 i manji od 1000 n unos sa tastature scanf d n if n 1 n 1000 poruka korisniku printf Potrebno je da unesete broj veci od 1 i manji od 1000 n return 1 zbir n 100 zbiru se dodaje cifra koja oznacava stotine zbir n 10 10 zbiru se dodaje cifra koja oznacava desetice

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-048_808 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 049 | ITS
  programiranje i baze podataka pre nego što sam došao na ITS Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog servisa za kačenje predavanja Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita pa ono postoji preko zadataka ili u TLS ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste To znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 049 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje povrsine i zapremine lopte ako je dat poluprecnik uz upotrebu posebne funkcije include stdio h define PI 3 14 definisanje konstante void Lopta double r deklarisanje funkcije main double r poruka korisniku printf Unesite poluprecnik lopte unos sa tastature scanf lf r poziv funkcije Lopta r void Lopta double r double p v p 4 r r PI izracunavanje povrsine lopte v 4 3 r r r PI izracunavanje zapremine lopte stampanje rezultata printf nLopta poluprecnika 2f metara nima povrsinu 2f ni zapreminu 2f n n r

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-049_809 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • PROGRAMSKI JEZIK C - ZADATAK 072 | ITS
  main double a H B h M P V int unos int izraz 0 pozdravna poruka printf n printf Program za izracunavanje povrsine i zapremine piramide n printf n printf 1 Cetvorostrana pravilna piramida n printf 2 Trostrana pravilna piramida n printf nIzaberite vrstu piramide 1 2 scanf d unos switch unos cetvorostrana pravilna piramida sa bazom kvadrata case 1 pozdravna poruka printf n printf Cetvorostrana pravilna piramida n printf n unos vrednosti a printf Unesite duzinu osnovne ivice a scanf lf a unos vrednosti H printf Unesite duzinu visine piramide H scanf lf H proveravamo unete vrednosti jer ne smeju biti manje ili jednake 0 izraz a 0 H 0 if izraz 0 racunanje povrsine baze cetvorostrane piramide B a a racunanje duzine visine bocne strane h sqrt pow H 2 pow a 2 2 racunanje povrsine omotaca cetvorostrane piramide M 2 a h racunanje povrsine cetvorostrane piramide P B M racunanje zapremine cetvorostrane piramide V B H 3 ispis rezultata printf nDuzina visine bocne strane h je 2f cm n h printf Povrsina omotaca M je 2f cm2 n M printf Povrsina baze B je 2f cm2 n B printf nPovrsina piramde P je 2f cm2 n P printf Zapremina piramde V je 2f cm3 n V else ispis ukoliko je korisnik uneo nepravilne vrednosti printf Greska nDuzina osnovne ivice ili visine ne moze biti manja ili jednaka nuli n break trostrana pravilna piramida case 2 pozdravna poruka printf n printf Trostrana pravilna piramida n printf n unos vrednosti a printf Unesite duzinu osnovne ivice a scanf lf a unos vrednosti H printf Unesite duzinu visine piramide H scanf lf H proveravamo unete vrednosti jer ne smeju biti manje ili jednake 0 izraz a 0 H 0 if izraz 0 racunanje povrsine baze trostrane pravilne piramide B a

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-PROGRAMSKI-JEZIK-C---ZADATAK-072_990 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 050 | ITS
  učili ja sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim Studentima je školovanje mnogo pristupačnije svi servisi studentska služba profesori su uvek tu nekako mi je sve dostupno Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e maila a odgovori mi stižu već u toku dana Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 050 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje povrsine trougla ako su unete sve tri stranice uz upotrebu funkcija include stdio h include math h double Povrsina double a double b double c void Ispis double p main double a b c p poruka korisniku printf Unesite stranice trougla a b c n unos sa tastature scanf lf lf lf a b c povratna vrednost funkcije Povrsina dodeljuje se promenljivoj p p Povrsina a b c Ispis p poziv funkcije za stampanje rezultata double Povrsina double a double b double c double

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-050_810 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 051 | ITS
  u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 051 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje sume kvadrata svih brojeva samo parnih i samo neparnih za unete granice intervala i tabelarni prikaz svih pojedinacnih kvadrata datih brojeva include stdio h int ZbirKvadrata int a int b int ZbirKvadrataParnihBrojeva int a int b int ZbirKvadrataNeparnihBrojeva int a int b main int a b poruka korisniku printf Unesite pocetnu vrednost intervala unos sa tastature scanf d a poruka korisniku printf Unesite krajnju vrednost intervala unos sa tastature scanf d b formiranje vizuelnog prikaza tabele printf n t t t n printf t t t tSUME KVADRATA BROJEVA t t n printf n printf tInterval t tSvih t tParnih t Neparnih t n printf n upisivanje povratnih vrednosti pozvanih funkcija u tabelu printf t d d t t d t t d t t d t n a b ZbirKvadrata a b ZbirKvadrataParnihBrojeva a b ZbirKvadrataNeparnihBrojeva a b printf printf n n int ZbirKvadrata int a int b int i suma 0 izracunavanje zbira kvadrata svih brojeva u datom intervalu for i a i b i suma i i return suma int ZbirKvadrataParnihBrojeva int a int b int i suma 0 izracunavanje zbira kvadrata svih parnih brojeva u datom intervalu for i a i b i if i 2 0 suma i i return suma int ZbirKvadrataNeparnihBrojeva int a

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-051_811 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 052 | ITS
  zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C PRIMER 052 ITS Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije http www its edu rs Predmet Osnovi Programiranja Programski jezik C Primer Program za izracunavanje obima i povrsine trougla za zadate koordinate tri tacke uz ispitivanje uslova kolinearnosti tih tacaka include stdio h include math h main double x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 a b c o s p Poruka korisniku printf Unesite koordinate prve tacke x1 y1 z1 n Upis koordinata prve tacke scanf lf lf lf x1 y1 z1 Poruka korisniku printf nUnesite koordinate druge tacke x2 y2 z2 n Upis koordinata druge tacke scanf lf lf lf x2 y2 z2 Poruka korisniku printf nUnesite koordinate trece tacke x3 y3 z3 n Upis koordinata trece tacke scanf lf lf lf x3 y3 z3 Izracunavanje stranice a a sqrt pow x1 x2 2 pow y1 y2 2 pow z1 z2 2 Izracunavanje stranice b b sqrt pow x1 x3 2 pow y1 y3 2 pow z1 z3 2 Izracunavanje stranice c c sqrt pow x2 x3 2 pow y2 y3 2 pow z2 z3 2 Ispis rastojanja izmedju tacaka printf nRastojanja izmedju tacaka su na 2f b 2f i c 2f n n a b c Uslov za kolinearnost tacaka if a b c a c b b c a Poruka korisniku ukoliko je uslov ispunjen printf Unete tacke su kolinearne i ne mogu da formiraju trougao n n Blok koji se izvrsava ukoliko uslov nije ispunjen else Izracunavanje obima trougla o a b

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-052_812 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C - Primer 053 | ITS
  tangensa i kotangensa uglova od 0 do 90 stepeni za zadati korak Tabelarni prikaz rezultata include stdio h standardni header include math h matematicki header include windows h WinApi header za promenu boje define PI 3 141592 definise vrednost za PI int plavaBoja definisanje funkcije za promenu boje karaktera u plavo int crvenaBoja definisanje funkcije za promenu boje karaktera u crveno main definisanje promenljivih double x 0 korak int znak 219 horLin prvaLin plavaBoja poziv funkcije za promenu boje Poruka korisniku printf Unestite prirastaj u stepenima Ucitavanje vrednosti za korak scanf lf korak printf n n Pretvaranje stepena u radijane korak korak 180 PI crvenaBoja poziv funkcije za promenu boje u crvenu for prvaLin 1 prvaLin 80 prvaLin printf c 176 ispis prozirne linije plavaBoja poziv funkcije za promenu boje u plavo Ispis zaglavlja tabele printf t for horLin 1 horLin 64 horLin printf c znak printf n t c x c sin x c cos x c tan x c ctg x c n znak znak znak znak znak znak printf t for horLin 1 horLin 64 horLin printf c znak printf n Izracunavanje trigonometrijskih funkcija i ispis u while petlji while x 180 PI 90 0000001 koriscen je uslov 90 0000001 a ne 90 zbog racunanja sa double vrednostima a ne sa int vrednostima Ispis svih potrebnih funkcija za jednu vrednost x u jednom redu printf t c 10 3f c 11 3f c 11 3f znak x 180 PI znak sin x znak cos x Ukoliko je kosinus mnogo mali tangens ce biti beskonacno veliki if cos x 0 00001 printf c c znak 236 else printf c 10 3f znak tan x Kotangens ima vrednost inverznu u odnosu na tanges Ukoliko tangens tezi nuli kotangens ce teziti beskonacnosti if tan x 0 00001 printf c c

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-C---Primer-053_792 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •