archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Programski jezik C# - 08 - Radio button kontrola | ITS
  interesujem za programiranje i web dizajn Ubrzo sam uvideo da je školovanje na ITS u upravo ono što mi nedostaje da bih se u potpunosti usavršio i radio posao koji volim To je bio delić slagalice koji mi je sve vreme nedostajao Ovde sam postigao veoma dobre rezultate zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 08 RADIO BUTTON KONTROLA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će imati jednu formu sa tri radio dugmeta smeštenih u jedan group box zatim jedno dugme i jedan text box multiline Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Pritiskom na dugme Rezervisi u text box u se ispisuje odgovarajuća poruka korisniku Samo jedno radio dugme u jednom trenutku može biti selektovano Rešenje Radio dugmad se dodaju na formu direktnim prevlačenjem iz toolbox a Pre toga neophodno je da se na formu postavi GroupBox kontrola a tek onda u nju da se smeste radio dugmad GroupBox se dodaje prevlačenjem iz toolbox a i to iz grupe Containers Slika 1 2 Slika 1 2 Mesto GroupBox a u okviru Toolbox a Prozor Solution Explorer a treba da izgleda kao na narednoj slici Slika 1 3 Slika 1 3 Solution Explorer Kod za dugme Rezervisi private void buttonRezervisi Click object sender EventArgs e brisanje sadrzaja text box a textBox1 Clear property Checked radio dugmeta vraca true ako je ono cekirano ili false ako nije cekirano if radioButtonAvion Checked textBox1 Text Odabrali ste avionski prevoz else if radioButtonAutobus Checked textBox1 Text Odabrali ste autobuski prevoz else if radioButtonSopstveni Checked textBox1 Text Odabrali ste sopstveni prevoz else u slucaju da nista nije cekirano MessageBox Show

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---08---Radio-button-kontrola_882 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 09 - DateTime Picker kontrola | ITS
  poslovanje nešto čime želim da se bavim Iz školovanja na ITS u imam samo pozitivna iskustva Naročito mi se dopalo to što je program savremen i što prati promene i trendove u oblasti IT ja a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi Pred kraj školovanja aplicirao sam za poziciju SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C 09 DATETIME PICKER KONTROLA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će imati dve DateTimePicker kontrole jednu za datum a drugu za vreme zatim jedno dugme i jedan richText box Kontrola za datum mora da omogući da se bira željeni datum iz kalendara Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Kod kontrole za vreme potrebno je da korisnik unosi datum pomoću up down strelica Klikom na dugme Rezervacija u richText box u se ispisuje odgovarajuća poruka korisniku Slika 1 2 Slika 1 2 Ispis obaveštenja za korisnika Rešenje DateTimePicker kontrola se dodaje na formu prevlačenjem iz toolbox a Potrebno je da se kod kontrole za vreme u Properties prozoru u design modu svojstvo Format postavi na Time a svojstvo ShowUpDown postavi na vrednost True Prozor Solution Explorer a treba da izgleda kao na slici Slika 1 3 Slika 1 3 Solution Explorer Kod za dugme Rezervacija private void buttonRezervacija Click object sender EventArgs e richTextBox1 Clear objektu klase DateTime dt1 dodeljuje se vrednost koju je korisnik izabrao u kontroli za datum DateTime dt1 dateTimePickerDatum Value objekat klase StringBuilder sb1 koristi se za kreiranje stringa koji ce se na kraju ispisati u richText box u StringBuilder sb1 new StringBuilder sb1 Append Vas datum leta je n sb1 Append dt1 ToShortDateString

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---09---DateTime-Picker-kontrola_883 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 10 - Month Calendar kontrola | ITS
  tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT PROGRAMSKI JEZIK C 10 MONTH CALENDAR KONTROLA Zadatak Napraviti Windows aplikaciju koja će imati jednu MonthCalendar kontrolu i jedan Button Korisnik treba da izabere opseg dana a pritiskom na dugme treba da se pojavi MessageBox sa porukom o broju odabranih dana Program napraviti kao Windows aplikaciju da izgleda kao na slici ispod Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Kada korisnik klikne na OK u MessageBox u treba da se pojavi novi MessageBox sa porukom koja govori od kog do kog tačno datuma je izabrani opseg To je prikazano na sledecoj slici Slika 1 2 Slika 1 2 Odabir opsega Isto tako potrebno je obezbediti i da korisnik bude obavešten odgovarajućom porukom u slucaju da uopšte ne izabere opseg a pritisne dugme Odaberite termin Rešenje Dodavanje MonthCalendar kontrole na formu vrši se u Design Mod u prevlačenjem iz Toolbox a U Properties prozoru za MonthCalendar kontrolu treba odrediti maksimalan broj dana koji se mogu selektovati korišćenjem ove kontrole Za tu svrhu se koristi svojstvo MaxSelectionCount Prozor Solution Explorer a treba da izgleda kao na sledećoj slici Slika 1 3 Slika 1 3 Izgled Solution Explprera Kod za dugme Odaberite termin objektu klase TimeSpan dodeljuje se izabrani broj dana TimeSpan ts monthCalendar1 SelectionEnd monthCalendar1 SelectionStart u slucaju da korisnik nije izabrao termin startuje se message box sa odgovarajucom porukom if ts Days 1 MessageBox Show Koriscenjem tastera SHIFT selektujte opseg datuma return poruka o izabranom broju dana MessageBox Show Rezervistali ste usluge u trajanju od ts

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---10---Month-Calendar-kontrola_884 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 11 - Dialog Result enumeracija | ITS
  jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 11 DIALOG RESULT ENUMERACIJA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će na osnovnoj formi imati jedno dugme i jedan text box multiline Klikom na dugme treba da se otvori message box sa Yes No Cancel dugmadima kao što je predstavljeno na slici Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Posle klika na neku od ponuđenih opcija potrebno je da se u text box u pojavi odgovarajuća poruka Slika 1 2 Slika 1 2 Ispis odgovarajuće poruke Rešenje Za rešavanje ovog zadatka treba koristiti metodu MessageBox Show uz tačno određivanje naslova message box a teksta poruke dugmadi i ikone za message box Korišćena metoda vraća vrednost tipa DialogResult Tako na primer ako je vraćena vrednost DialogResult OK to onda znači da je korisnik kliknuo dugme OK Izgled Solution Explorer a Slika 1 3 Slika 1 3 Izgled Solution Explorer a Kod za dugme Otvorite MessageBox odredjivanje naslova poruke dugmadi i ikone za MessageBox string poruka Pritisnite neko od ovih dugmadi string naslov Naslovna linija Dijaloga za poruke MessageBoxButtons buttons MessageBoxButtons YesNoCancel MessageBoxIcon ikona MessageBoxIcon Information MessageBox Show vraca vrednost tipa DialogResult tu vrednost dodeljujemo promenljivoj rez DialogResult rez MessageBox Show poruka naslov buttons ikona ispis odgovarajuce poruke korisniku u textBox switch rez case DialogResult Yes textBoxRezultat Text Izabrali ste dugme YES break case DialogResult No textBoxRezultat Text Izabrali ste dugme NO break case DialogResult Cancel textBoxRezultat Text Izabrali ste dugme

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---11---Dialog-Result-enumeracija_885 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 12 - Track Bar kontrola | ITS
  se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 12 TRACK BAR KONTROLA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će na osnovnoj formi imati jednu TrackBar kontrolu i jedan text box Kada korisnik pomera klizač na track bar u potrebno je da se u text box u ispisuje trenutna vrednost na koju klizač pokazuje Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Rešenje TrackBar kontrola se unosi na formu direktnim prenošenjem iz toolbox a u design modu U Properties prozoru za TackBar treba podesiti svojstva Minimum i Maximum kojima se određuju minimalna i maksimalna vrednost na TrackBar u Svojstvo TickFrequency određuje broj podela klizača Solution Explorer treba da ima sledeći izgled Slika 1 2 Slika 1 2 Solution Explorer Pri pomeranju klizača generiše se Scroll događaj Taj događaj je obrađen sledećim kodom private void trackBar1 Scroll

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---12---Track-Bar-kontrola_886 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 13 - Picture Box kontrola | ITS
  dizajn Ubrzo sam uvideo da je školovanje na ITS u upravo ono što mi nedostaje da bih se u potpunosti usavršio i radio posao koji volim To je bio delić slagalice koji mi je sve vreme nedostajao Ovde sam postigao veoma dobre rezultate zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan iako su pravi izazovi tek preda mnom Pogledajte ostale utiske studenata JOVAN JAGODIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 13 PICTURE BOX KONTROLA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će imati jedan PictureBox i jedno dugme Pri pokretanju aplikacije slika u picture box u neće biti vidljiva za korisnika Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Slika u picture box u postaje vidljiva za korisnika tek posle pritiska na dugme Prikazi sliku Slika 1 2 Slika 1 2 Izgled programa posle klika na dugme Prikazi sliku Rešenje PictureBox kontrola se dodaje na formu direktnim prevlačenjem iz toolbox a u design modu Klikom na strelicu u desnom gornjem uglu PictureBox a u design modu otvara se posebni meni PictureBox Tasks U opciji Size Mode izabrati Stretch Image Klikom na opciju Choose Image otvara se prozor Select Resource u kojem se obavlja izbor slike koja će biti prikazana u PictureBox u Slika 1 3 Slika 1 3 Izbor slike u design modu Prozor Select Resource se otvara i ako se u Properties prozoru za PictureBox direktno podešava svojstvo Image S obzirom da je zahtev zadatka da slika na startu ne bude vidljiva za korisnika potrebno je da se svojstvo Visible postavi na False Solution explorer treba da izgleda kao na sledećoj slici Slika 1 4 Slika 1 4 Solution Explorer Kod za dugme Prikazi sliku private void button1 Click object sender EventArgs e pritiskom na dugme

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---13---Picture-Box-kontrola_887 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 14 - Image List komponenta | ITS
  samim tim i poželela da plasiram svoje znanje dalje Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od suvog programiranja ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje Odmah nakon što sam diplomirala 2012 godine dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS u što sam rado prihvatila Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 14 IMAGE LIST KOMPONENTA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će na osnovnoj formi imati jedan PictureBox jedno dugme i jednu ImageList komponentu U imageList treba dodati dve slike po izboru Svaki put kada korisnik klikne na dugme potrebno je da se promeni trenutno aktivna slika u PictureBox u Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Rešenje ImageList komponenta se dodaje na formu direktnim prevlačenjem iz toolbox a u design modu Ona neće biti vidljiva na formi već će se pojaviti odgovarajuća ikonica ispod forme u design modu Klikom na strelicu u gornjem desnom uglu iznad te ikonice otvara se meni ImageList Tasks Slika 1 2 Slika 1 2 ImageList komponenta u design modu Klikom na opciju Choose images otvara se prozor Images Collection Editor Korišćenjem opcija u tom prozoru vrši se dodavanje slika u ImageList ili brisanje slika iz kolekcije Prozor Solution Explorer a treba da ima sledeći izgled Slika 1 3 Slika 1 3 Solution Explorer Kod za klasu FormImageList pomocna promenljiva public int brojac 1 public FormImageList InitializeComponent u startu ce biti vidljiva prva slika u listi pictureBox1 Image imageList1 Images 0 private void buttonPromeni Click object sender EventArgs e svakim klikom na dugme menja

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---14---Image-List-komponenta_888 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Programski jezik C# - 15 - Timer komponenta | ITS
  na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PROGRAMSKI JEZIK C 15 TIMER KOMPONENTA Zadatak Napraviti windows aplikaciju koja će imati dve labele i jednu Timer komponentu Svakim pokretanjem aplikacije potrebno je da se u drugoj labeli prikaže tačno vreme u tom trenutku Slika 1 1 Slika 1 1 Izgled programa Rešenje Timer komponenta se dodaje na formu prevlačenjem iz toolbox a u design modu Ona neće biti vidljiva na formi već će se ispod forme u design modu pojaviti odgovarajuća ikonica Duplim klikom na ikonicu Timer a omogućava se generisanje Timer Tick događaja u ravnomernim vremenskim intervalima Pre toga potrebno je duplim klikom na formu i dodavanjem timer Start metode omogućiti da se timer pokrene u momentu startovanja forme Prozor Solution Explorer a treba da izgleda kao na slici Slika 1 2 Slika 1 2 Solution Explorer Kod za klasu FormTimer public FormTimer InitializeComponent private void FormTimer Load object sender

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Programski-jezik-CSharp---15---Timer-komponenta_889 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •