archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Glavne greske u dizajnu koje narusavaju SEO Vaseg sajta | ITS
  ITS i počeo da se usavršavam Na ITS u sam se opredelio za smer Elektronsko poslovanje koji kombinuje web dizajn sa internet marketingom Upravo tada sam i definitivno odlučio da je elektronsko poslovanje nešto čime želim da se bavim Iz školovanja na ITS u imam samo pozitivna iskustva Naročito mi se dopalo to što je program savremen i što prati promene i trendove u oblasti IT ja a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi Pred kraj školovanja aplicirao sam za poziciju SEO PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT GLAVNE GREŠKE U DIZAJNU KOJE NARUŠAVAJU SEO VAŠEG SAJTA Autor Stevica Stojić Upravo ste objavili dizajn sajta prepun fenomenalne JavaScript navigacije sa neodoljivim splash stranicama divne slike su na sve strane Prošlog meseca imali ste u poseku 10 000 posetilaca nedeljno a sad imate samo 100 Šta se to desilo Bez obzira da li sajt služi za objavljivanje vesti ili prodaju vatrostalnih odela da bi bio uspešan on mora da se dobro kotira u pretraživačima Nakon svakog redizajna važno

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Glavne-greske-u-dizajnu-koje-narusavaju-SEO-Vaseg-sajta_1488 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Preuzmite besplatnu e-knjigu - Programiranje aplikacija za Windows 8 uz HTML, CSS i JavaScript | ITS
  15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Želeo sam da upišem školu čijim ću završetkom steći iskustvo i znanje da odmah započnem svoj posao i da radim Pre ITS a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika Na ITS u je studentu pruženo sve na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe Još jednom bih ponovio ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća Pogledajte ostale utiske studenata MILOŠ ĐAKOVIĆ DIPLOMAC PREUZMITE BESPLATNU E KNJIGU PROGRAMIRANJE APLIKACIJA ZA WINDOWS 8 UZ HTML CSS I JAVASCRIPT Ova besplatna e knjiga upoznaće vas sa osnovama razvojne platforme aplikacija za operativni sistem Windows 8 Finalna verzija knjige koju možete preuzeti sa linkova u nastavku teksta sadrži 17 poglavlja i obuhvata preko 800 strana aktuelnog i primenljivog sadržaja Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Preuzmite-besplatnu-e-knjigu---Programiranje-aplikacija-za-Windows-8-uz-HTML%2C-CSS-i-JavaScript_1487 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Evropska komisija: Preispitivanje obrazovanja | ITS
  sistema različitih privreda i tržišta rada preduzetih reformi obima učešća društvenih partnera zapošljavanja obećavajućih mladih kadrova ali i različitih preferenci pojedinaca Slika 1 Raspodela učenika u evropskim zemljama prema izboru obrazovanja opštem ili stručnom u procentima iz 2010 godine Podaci preuzeti sa sajta Eurostat epp eurostat ec europa eu Učenje zasnovano na praksi i posebno pripravništvu pomažu da se prebrodi prelazni period između škole i posla Podrazumevaju poseban regulatorni okvir definisane uloge različitih aktera i moraju biti integralni deo svakog obrazovnog sistema Ovaj pristup koji podupire dvojni sistem obrazovanja učenje u učionici zajedno sa direktnom praksom na radnom mestu ima potencijalno važnu ulogu kada se radi o fakultetskom obrazovanju Da bi se sistem stručnog obrazovanja dalje usavršavao nastavni plan mora biti obnavljan predavanja konstantno modernizovana a mala i srednja preduzeća moraju biti aktivno uključena kako je istaknuto u prilogu Radnog dokumenta Stručno usavršavanje mora biti u stanju da odgovori zahtevima naprednih profesionalnih veština po merama regionalnog privrednog konteksta Takođe mora da bude otvoreno za one koji žele da nastave dalje obrazovanje kao i za pojedince koji žele da se vrate daljem obrazovanju kako bi unapredili ili poboljšali svoja umeća Što u velikoj meri može doprineti tome da se nedostatak veština iskoreni Sistemi profesionalnog obučavanja moraju imati ključnu ulogu u osposobljavanju ljudi za veštine koje nedostaju posebno u sektorima rastućeg potencijala kao što je sektor informaciono komunikacionih tehnologija sektor zdravstva niskougljeničnih zelenih tehnologija ličnih usluga poslovnih usluga pomorske privrede i zelenog sektora ili onih sektora koji prolaze kroz velike transformacije zahtevajući kvalifikovaniju radnu snagu Usmereno investiranje u profesionalno obučavanje radi predupređivanja nedostataka radnih umeća može i te kako povećati privredni rast u navedenim sektorima Ovi sektori takođe bi trebalo da budu ohrabrivani da koriste evropske alate za kvalifikaciju EQF kredite ECVET i osiguranje kvaliteta EQAVET da bi se omogućila pokretljivost osposobljene radne snage Kroz viši stupanj saradnje na evropskom nivou Učenje kroz rad trebalo bi da bude centralni stub stručnog obrazovanja i sistema obučavanja širom Evrope sa ciljem da se smanji nezaposlenost mladih da se olakša prelaz od učenja do zapošljavanja i da se potrebama tržišta odgovori adekvatnim kadrom Da bi se ovo postiglo sastanak ministara obrazovanja EU u decembru 2012 u Berlinu biće prvi korak ka novim nivoima saradnje u oblasti stručnog obrazovanja i obuke Ministri će potpisati memorandum koji ističe njihove ambicije povodom stručnog usavršavanja širom Evrope privlačnost i kvalitet stručnog obrazovanja i obučavanja trebalo bi da se unaprede studiranje mora prodreti u nivoe višeg obrazovanja društveni partneri i drugi važni stejkholderi moraju da budu aktivno uključeni u razvoj i implementaciju moraju se preduzeti mere za povećanje pokretljivosti Kako bi podržala ovu saradnju Komisija će osnovati novi savez za pripravništvo na nivou evropskih država da bi ovu viziju pogurala napred okupljajući zemlje članice i širi opseg stejkholdera u cilju razmenjivanja ideja i poduzimanja akcije na državnom nivou 2 2 Stimulisanje otvorenog i fleksibilnog učenja Poboljšanje rezultata učenja procene i prepoznavanja Dostignuće mora biti vođeno rezultatima učenja Obrazovanje i obuka mogu da doprinesu ekonomskom rastu i poslovnim prilikama ukoliko je učenje usmereno na to da studenti dobiju znanje da steknu veštine i kompetentnost a ne samo na to da završe određeni stupanj obrazovanja ili da provedu određeno vreme u školi Iako pristup obrazovanju zasnovan na konkretnim rezultatima učenja već u velikoj meri čini osnovu Evropskog kvalifikacionog okvira EQF i državnih kvalifikacionih okvira tradicionalna predavanja i sistemi procene još uvek nisu u potpunosti prevaziđeni Ustanove svih obrazovnih nivoa i dalje treba da se prilagode kako bi povećale važnost i kvalitet tržišnih promena u obrazovanju i kako bi proširile pristup i olakšale prelaz između drugačijih sistema obrazovanja i obuke I moć procene bi trebalo bolje iskoristiti Ono što se ocenjuje često određuje ono što se vrednuje i ono što je naučeno Dok su mnoge zemlje članice uvele reforme u nastavni program ostaje izazov da se i procenjivanje modernizuje kako bi se potpomoglo učenje Kako je istaknuto u dodatom Radnom dokumentu u vezi sa procenom ključnih kompetencija moć procene trebalo bi iskoristiti u cilju određivanja nadležnosti koje se tiču procene rezultata učenja kao i proširenja obima testova da bi se sve to podrobno ispitalo Konstruktivne veštine svakodnevnog učenja takođe se moraju češće koristiti U tom kontekstu potencijal novih tehnologija u pronalaženju načina za procenu ključnih kompetencija mora se istražiti u potpunosti Takođe bi umeća pojedinaca trebalo procenjivati i validirati i van škole i ujedno prepoznavati profil veština koji će zatrebati potencijalnom poslodavcu Podaci o kvalitetu i kvantitetu veština čitave populacije omogućiće autoritetima da bolje mapiraju nedostatke veština i da se usredsrede na oblasti sa najvećom stopom investicionih povraćaja Napore bi trebalo usmeriti na razvijanje alata za individualnu procenu veština posebno u oblasti rešavanja problema kritičkog mišljenja saradnje i preduzetničke inicijative Kvalifikacije bi trebalo da otvore što više vrata Veliki broj evropskih dokumenata poput Evropskog kvalifikacionog okvira EQF Europasa Evropskog sistema prenosivosti školskih bodova ECTS and ECVET Višejezične klasifikacije evropskih veština kvalifikacija i zanimanja ESCO i okviri za procenu kvaliteta osnovani su da podrže mobilnost onih koji uče i rade Ovi alati unapređuju transparentnost na primer u smislu poređenja kvalifikacija među zemljama članicama putem Evropskog kvalifikacionog okvira i prenosivosti školskih bodova putem ECTS a Svi ovi alati razvijani su u saglasnosti jedni sa drugima ipak ima prostora za veću usklađenost gde bi se veliki broj različitih alata i servisa uključujući transparentnost i prepoznavanje kvalifikacija priznavanje neformalnog i formalnog učenja i celoživotnog obučavanja nudio na još usklađeniji način To će doprineti pravoj evropskoj mobilnosti gde bi znanje veštine i kompetencije pojedinca bile jasno shvaćene i brzo prepoznate Osnivanje Evropske mreže za veštine i kvalifikacije podržaće ovaj put transparentnosti i priznavanja akademskih kvalifikacija i preko granica stečenih za vreme stručnog i visokog obrazovanja I akademsko prepoznavanje može biti predvodnik Već neko vreme se prepoznavanje kvalifikacija nalazi na dnevnom redu evropske obrazovne politike kako politike višeg obrazovanja tako i one koja omogućava pristup istom Akademska mobilnost se polako povećava kao rezultat promena sistemskih struktura višeg obrazovanja a ova internacionalizacija dopunjena je zahvaljujući promovisanju Evropske unije kao poželjne destinacije za studiranje i istraživanje Ipak da bi se EU učinila atraktivnijom za studente i istraživače potrebno je bolje prepoznavanje kao i sistematičniji i usklađeniji Evropski sistem prenosa i evaluacije bodova i unapređivanje prijava i procena rezultata učenja Ovo će dodatno poboljšati Evropsku mrežu veština i kvalifikacija Aktuelni razvitak Bolonjskog procesa obezbeđuje važan doprinos promovisanju transparentnog i pravičnog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropi i šire U skladu sa nedavnom Bukureškom deklaracijom zemlje su se obavezale na to da poboljšaju nostrifikaciju diploma To uključuje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva kad je reč o Lisabonskoj konvenciji o priznavanju diploma i ohrabrivanju nostrifikacije diploma radi obezbeđivanja kvaliteta Grupa zemalja istraživača ispituje načine dostizanja automatske nostrifikacije sličnih akademskih diploma Njihov cilj je da svi studenti imaju ravnopravne startne pozicije bez obzira na poreklo akademskog zvanja a ravnopravne startne pozicije bi se obezbedile pristupom koji bi bio zasnovan na poverenju u sistem u kojem su diplome stečene Korišćenje potencijala informaciono komunikacionih tehnologija i otvorenih obrazovnih izvora u svrhe učenja Digitalna revolucija donosi važne šanse obrazovanju Kad je reč o obrazovanju i obučavanju tehnologija nudi neprevaziđene šanse za poboljšanje kvaliteta dostupnosti i jednakosti za sve To je ključna poluga za efektivno učenje i za smanjivanje prepreka obrazovanju Pojedinci sada mogu da uče svuda u svako doba idući prilagođenim i individualnim stazama Digitalno učenje i skoriji trendovi u vezi sa besplatnim obrazovnim izvorima omogućavaju korenite promene u svetu obrazovanja i to tako što šire obrazovnu ponudu van tradicionalnih okvira i granica Novi načini učenja koje karakteriše veće angažovanje i veća prilagođenost pojedincu upotreba digitalnih medija saradnja celovita praksa i posebno novina da i student može biti onaj koji priprema materijal za učenje omogućeni su eksponencijalnim rastom besplatnih obrazovnih materijala na internetu Evropa treba da iskoristi potencijal besplatnih obrazovnih materijala mnogo više nego što je to radila do sada Ovo zahteva dobro poznavanje računara ali neke zemlje članice i dalje u tome zaostaju u devet zemalja članica preko 50 stanovništva od 16 do 74 godine poseduje vrlo slabo ili nikakvo poznavanje računara Dok se upotreba informaciono komunikacionih tehnologija visoko kotira na dnevnom redu evropske obrazovne politike ipak ne postoji mogućnost da se digitalno učenje i besplatni obrazovni izvori sprovedu kroz sve sektore obrazovanja i obuke Povezana strategija na nivou čitave EU može da usmeri pažnju veličinu i složenost izazova vezanih za zemlje članice i čitav lanac stejkholdera I vreme je da se poveća korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija i predavanja Nedavna istraživanja pokazuju da postoje neusaglašenosti što se tiče dostupnosti obrazovnih alata i sadržaja zasnovanih na informaciono komunikacionim tehnologijama Procena zasnovana na informaciono komunikacionim tehnologijama često se preporučuje ali se retko daju instrukcije kako bi tačno trebalo da se primeni U obrazovnoj praksi prilagođenog i fleksibilnog učenja upotreba tehnologija bi trebalo da bude omogućena Pilot projekti velikih razmera u realnim životnim okruženjima treba da definišu kako kad i gde se sve informaciono komunikacione tehnologije mogu efektivno koristiti u pedagoške i istraživačke svrhe Pretvaranje istraživanja u obrazovnu praksu još je potrebnije u sredinama koje se brzo menjaju Obrazovne zajednice npr eTwinning Evropski institut za inovacije i tehnologiju EIT u čijem sklopu se nalaze i Zajednice znanja i inovacija i ostala čvorišta veština zasnovanih na informaciono komunikacionih tehnologijama bi trebalo više razviti kao što bi trebalo brže uvrstiti novine u obrazovnu praksu U svemu ovome saradnja sa stejkholderima i njihovo angažovanje je preduslov za uspeh Da se iskoristi slobodno raspoloživo znanje Kvalitet obrazovanja dolazi od raznovrsnih obrazovnih materijala Da bi se ovo postiglo moraju se udružiti šira upotreba i pristup otvorenim obrazovnim materijalima i jasni standardi i mehanizmi kvaliteta kojima se procenjuju veštine i kompetencije Obrazovne institucije koje još uvek nisu uključile otvorene obrazovne materijale trebalo bi da počnu da sarađuju sa modernizovanim školskim ustanovama kako bi ispunile očekivanja digitalizovanih generacija Predavači nastoje da steknu IT znanja kroz sopstveno obrazovanje radije nego da ga stiču kroz profesionalni razvoj jako je važno da sami predavači budu dobro obučeni da koriste sav potencijal novih tehnologija kako bi mogli da ih koriste za svoja predavanja a sve u cilju stimulisanja i animiranja učenika Tržište obrazovanje se menja Postoji sve više nekomercijalnih otvorenih izvora sa dostupnim obrazovnim materijalima i sa svim tehnološkim prednostima kao što su slobodan pristup šerovanje fajlova i otvoreni kod izdavači školskih materijala i šira industrija nastavlja da se adaptira ovim promenama Već su promenile svoj način poslovanja kako bi profitirale od novih prilika za komercijalizaciju Podrška evropskim predavačima Predavači se suočavaju sa zahtevima koji se brzo menjaju Visokokvalitetni i dobro obučeni predavači mogu da pomognu učenicima da razviju veštine koje su im potrebne za globalno tržište rada koje je najzahtevnije do sada Ipak predavači se sada suočavaju sa izazovima bez presedana Kao što je ustanovljeno u radnom dokumentu povećani zahtevi u obrazovanju masovni odlazak u penziju predavača iz tzv bejbi bum generacije videti sliku 2 i ozbiljan nedostatak radnog osoblja u nekim tematskim oblastima rezultiraće povećanim zahtevima za kvalifikovanim edukatorima na svim obrazovnim nivoima kao i drugim akcijama da bi se određene profesije učinile privlačnijim Sve to bi trebalo da uključi finansijske i druge podsticaje Kriza i trenutno raspoloživa radna snaga takođe nude mogućnosti za obnavljanje veština u raznim profesijama i za privlačenje novog kvalifikovanog osoblja Slika 2 Starosna struktura nastavnika u osnovnim i srednjim školama 2010 godina Podaci preuzeti sa sajta Eurostat epp eurostat ec europa eu Što zahteva novi set nadležnosti nastavnika onih koji obučavaju nastavnike i predvodnike obrazovanja Ipak potrebno je dopuniti dobre strategije zaposliti i razvijati visokokvalitetne nastavnike što obuhvata kako znanje profesora stečeno tokom školovanja tako i neprestani profesionalni razvoj tokom karijere Zemlje članice za nastavnike treba da ustanove okvir kompetencija ili radnih profila uključujući i trenere za profesionalno usavršavanje U tom smislu uloga nastavnika trenera trebalo bi da bude jasno definisana kriterijumima zasnovanim na stručnosti Istovremeno sa merama obezbeđivanja kvaliteta ovo bi trebalo da bude osnova za reorganizaciju kadrovske politike u cilju privlačenja visokokvalitetnih kandidata u nastavu Regrutacija priprema i zadržavanje pravog osoblja na liderskim pozicijama na svim nivoima jednako su važne i podrazumevaju dalje investiranje Ove uloge treba da se fokusiraju na poboljšanje podučavanja i učenja što ostaje problem u mnogim državama članicama usled rasta administracije Akademije za liderstvo sa svojim programima profesionalnog usavršavanja nude dobar model prakse Što poziva na akciju podrške novim pristupima nastavi i učenju Nastavni program posebno onaj koji se koristi pri stručnom usavršavanju trebalo bi da bude od većeg značaja za radno mesto zahvaljujući saradnji sa poslodavcima na primer sa preduzetnicima koji dolaze u učionicu da direktno prenesu svoje iskustvo i tako poboljšaju učenje Reforme nastave i pristupa učenju potrebne su na svim nivoima kao i dobro snabdeven kontinuirani profesionalni razvoj što treba da uključi redovne povratne informacije i podršku od strane onih koji obučavaju predavače Predavači se moraju dosta posvetiti obuci moraju naučiti da koriste nove tehnologije da usavrše učenje u cilju sticanja kompetencija da nauče kako da se pobrinu za različitost i prilagođavanje kao i kako da izađu u susret ugroženim učenicima na primer Romima deci sa posebnim potrebama i onoj sa imigrantskim poreklom Krajnji ishod svih ovih aktivnosti je fokus na poboljšanje rezultata školovanja Kvalitet nastave je kritična tačka u oblasti višeg obrazovanja takođe Ako se napori održe izgledno je da EU dostigne poželjni postotak od 40 tercijarnog nivoa obrazovanja među stanovništvom Nastava ima primarni uticaj na rezultate učenja povećava zaposlenost i podiže ugled evropskih institucija visokog obrazovanja širom sveta Trenutno samo nekoliko zemalja strateški promovišu kvalitet u nastavi visokog obrazovanja uključujući pedagošku obuku nastavnog kadra Komisija je ustanovila Grupu za modernizaciju višeg obrazovanja i u 2013 ova grupa će dati određene preporuke onima koji kroje obrazovnu politiku o tome kako da promovišu kvalitet u nastavi i učenju 2 3 Promovisanje zajedničkih napora Finansiranje obrazovanja Ulaganje u obrazovanje i obučavanje je ključno za rast produktivnosti i ekonomski rast uopšte i u interesu je svih Uprkos jasnim srednje dugoročnim i dugoročnim pozitivnim ishodima obrazovanja privredni sunovrat i udružena potreba za očvrsnućem državnih budžeta navela je mnoge zemlje članice na to da smanje investiranje u obrazovanje i obučavanje Počev od školske godine 2009 2010 i posebno u onima posle veliki broj zemalja bio je primoran na to da smanji profesorske prihode i prihode drugih javnih službenika Tokom 2012 godine većina zemalja uspela je da održi svoje planove koji se tiču finansiranja mehanizama podrške za đake i studente i njihove porodice Od zemalja sa dostupnim podacima samo su Španija centralni budžet Kipar i Portugal prijavili smanjenje obezbeđenih novčanih sredstava za obrazovanje Svako sadašnje ulaganje niže od elementarnog neizbežno će u budućnosti ostaviti ozbiljne dugoročne posledice po evropsku bazu veština Dok je manevarski prostor nekih zemalja članica veći od manevarskog prostora ostalih sve ih pak čeka isti izazov da odrede prioritete unutar sektora obrazovanja i obučavanja kao i da pronađu efikasnije načine raspoređivanja izvora finansiranja koji bi mogli da pomognu strukturnim reformama u pojedinim obrazovnim sistemima Glavna poluga za povećanje efikasnosti investiranja u obrazovanje i obučavanje jeste povećanje kvaliteta sprovedenih mera i usredsređenost na sprečavanje neuspeha u obrazovanju Sve više i više zemlje članice razvijaju modele podele troškova među partnerima u obrazovnom procesu države preduzeća i pojedinaca fondacija i bivših učenika uz javne investicije što pomaže da se ojača ulaganje iz privatnih sektora I fokus treba da bude na tome da se investiranje u sve nivoe obrazovanja dovede do najviše tačke Jedan od prioriteta efikasnijeg finansiranja treba da budu raniji stupnjevi obrazovanja da bi se sprečili neuspesi u ranom obrazovanju i posledice istih u zrelom dobu školska postignuća stope zapošljavanja zarađivanje prevencija kriminala zdravlje itd Obezbeđivanje visokokvalitetnog i dostupnog obrazovanja u ranom detinjstvu se isplati pogotovo za materijalno ugrožene društvene grupe Iako zemlje od 2000 naovamo jesu više investirale u predškolsko i obrazovanje osnovne škole javno investiranje u period ranog obrazovanja po glavi stanovnika i dalje je niže nego za bilo koji drugi kasniji stupanj edukacije Javno investiranje bi takođe trebalo da se dogodi u oblasti školskog obrazovanja ali vlade moraju da nađu način da uloženim postignu više Važni povraćaji investiranja mogu se postići kroz efektnije regrutovanje nastavnog kadra zadržavanje postojećeg i profesionalnu podršku kako je istaknuto u odeljku 2 2 I podela troškova profesionalnog usavršavanja i višeg obrazovanja je jedina opcija da se taj cilj postigne Javne i privatne zarade od profesionalnog obučavanja višeg obrazovanja i učenja odraslih su poprilični U stabilnim sistemima stručnog obučavanja kompanije dostižu dugoročni povraćaj ulaganja čak i kada troškovi radne prakse u početku nadmašuju direktnu zaradu kompanije od rada pojedinca koji je na praksi Kako bi obezbedili što više radnih praksi javni fondovi bi trebalo da budu usmereni posebno ka sektorima kojima je potrebna rastuća radna snaga Kompanije sa druge strane treba značajno da povećaju investiranje u osnovno profesionalno obučavanje tako što će u isto uključiti u alternativne modele obuke ali i tako što će snabdeti škole adekvatnom opremom Neprekidno stručno usavršavanje može se dovesti u vezu sa značajnim zaradama i dobijanjem na produktivnosti kada se radi o poslodavcima Istraživanje ipak pokazuje da tekući javni instrumenti finansiranja pojedinačni računi za učenje subvencije za obučavanje itd možda nisu dovoljno efikasno usmereni s obzirom na to da postojeće odredbe favorizuju učešće visokoobučenih radnika i njihove visoke zarade Javno finansiranje u ovoj oblasti mora se podrobno ispitati i usmeriti na učešće novih vrsta obuka posebno ugroženih grupa Javna odgovornost se takođe povećava u periodima privrednog restrukturiranja Moraju se šire primeniti mehanizmi podele troškova među poslodavcima prilikom obuke na primer sektorskih sredstava za obuku U oblasti višeg obrazovanja jasno je utvrđeno da će ulaganje moći da obezbedi značajnu zaradu kako pojedincima tako i društvu uopšte Postoje različiti modeli finansiranja u zemljama članicama sa rastućim brojem zemalja koje sve više uvode raspodelu troškova u sisteme visokog obrazovanja suočavajući se sa rastućim brojem studenata i sa pritiscima budžetskih ograničenja Izbor najadekvatnijeg mehanizma finansiranja predstavlja prioritet za zemlje članice razmatranja efikasnosti treba da uključe i nepristrasnost i dostupnost Diskutabilno je to koliko sami studenti direktno doprinose ceni svojih studija a i efektima raspodele troškova što bi svakako trebalo dalje istražiti i analizirati Konačno u kontekstu ograničenijih resursa vlade bi trebalo efektivnije da koriste dostupne fondove posebno sredstva Evropskog društvenog fonda Nekoliko zemalja nedavno je preusmerilo značajna finansijska sredstva u periodu 2007 2013 na prioritete obrazovanja i obučavanja U periodu 2014 2020 potrebna je

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Evropska-komisija%3A-Preispitivanje-obrazovanja_1484 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Test proba | ITS
  ITS a BUDITE OBAVEŠTENI Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Na ITS u mi se sviđa to što su sve tri godine koncentrisane na praktično znanje ne postoje suvišni predmeti i jednom rečju gradivo je zaista konkretno U poređenju sa drugim fakultetima na ITS u dobijam mogućnost da praktično primenim ono što naučim Nema suvoparne teorije i učenja napamet Sve što smo učili ja sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim Studentima je školovanje mnogo pristupačnije svi servisi studentska služba profesori su uvek tu nekako mi je sve dostupno Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e maila a odgovori mi stižu već u toku dana Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje Pogledajte ostale utiske studenata MARIJA ALEKSIĆ STUDENT TEST PROBA iuiztresafghjkioujzhgfd Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni tim ITS nastavnički kanal Predstavljanje predmeta ITS kanal o

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Test-proba_1483 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • ITS turnir u basketu 2013 | ITS
  upis Cene studija ITS zapošljava svoje studente Koordinacioni odbor ITS a BUDITE OBAVEŠTENI Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće ITS studentske novosti STUDENTI O ITS u Pošto sam se uverio u savremenost i naprednost programa i dobre uslove koji postoje na ITS u pre svega u smislu tehničke opremeljenosti odlučio sam da napustim Građevinski fakultet koji sam do tada studirao i upišem ITS Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS Inače na ITS u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka Bez obzira na to nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo Već nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC ITS TURNIR U BASKETU 2013 Loading Predupisni rok je otvoren Predupis za generaciju 2016 2017 je u toku Prijavite se na vreme ITS TV Video obilazak škole ITS školski kanal Profesori i nastavni tim ITS nastavnički kanal Predstavljanje predmeta ITS kanal o predmetima PITAMO VAS Koji uređaj najviše koristite u toku

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-ITS-turnir-u-basketu-2013_1480 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Vanja Conic | ITS
  kraći vremenski period promenim profesiju ITS mi je pomogao da pronađem sebe i da radim ono što zaista volim Nastava je usko specijalizovana savremena i u skladu sa svetskim trendovima a pored toga ITS ima i tim vrhunskih predavača Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi Studiranje na ITS u mi je osiguralo put u budućnost Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC VANJA ČONIĆ Vanja Čonić Aplikativni softver za fiskalizaciju maloprodaje Drajver fiskalnog štampača se vezuje za softver i aktivan je dok je i softver pokrenut on vrši osluškivanje sistema Prilikom izrade fiskalnog računa tekstualne datoteke se šalju u predviđeni folder a kada datoteke stignu na osnovu njihovog naziva drajver ih sklapa u budući račun po utvrđenim propisima i šalje komandu za serijski port za štampanje računa fiskalnim štampačem Postoje tri osnovna korisnika sistema 1 Administrator vrši osnovne administrativne poslove unos zaposlenih unos rola korisnika i dodeljivanje pristupnih šifara korisnicima dodeljivanje pravila pristupa sistemu kao i uređivanje osnovnih podataka fiskalnog uređaja promena vremena Forma za evidenciju o artiklima 2 Poslovođa vrši poslove pijema robe unos artikala kalkulacije i nivelacije cena ima pristup pregledu dnevnika prometa robe KEPU knjige kartica artikala i izrađuje zapisnike o kalu i rasturu robe i storniranja računa Forma za kalkulaciju cena 3 Kasir vrši kompletnu registraciju prodaje od čekiranjua artikla do izdavanja računa kupcu na zahtev ima mogućnost izrade fakture za pravna lica uz unos novih storniranje računa uz popunjavanje zapisnika o storniranju pregled preseka stanja i dnevnog fiskalnog izveštaja i rad u oba moda programa izdavanja računa

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Vanja-Conic_1477 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Vladimir Stankovic | ITS
  zaposlen u kompaniji LINK group kao C programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT VLADIMIR STANKOVIĆ Vladimir Stanković Projektovanje informacionog sistema gradskih sportskih saveza Na sistem se korisnici prijavljuju pomoću jedinstvenog korisničkog imena i lozinke Nakon prijave sistem na osnovu ovlašćenja korisnika prikazuje mogućnosti koje su korisniku na raspolaganju Neke od mogućnosti sistema jesu kreiranje novih članova saveza unos podataka o zaposlenim fuzičkim licima unos podataka o sponzorima donatorimma i poslovnim partnerima Sistem je kreiran tako da omogući četiri načina pristupa korisnika Jedan od njih je za zaposlene koji vrše unos i pregled određenih podataka drugi za sekretare saveza koji pored regularnih ovlašćenja ima i dodatne mogućnosti Pored navedenih na sistem imaju pristup i direktori takmičenja odnosno liga koja ima brži i bolji uvid u podatke ekipa koje se takmiče u njihovim ligama Administrator predstavlja osobu koja kreira nalog saveza i sekretara prilikom inicijalnog pokretanja sistema Prikaz glavne forme sisteme u segmentu Fizička lica sa izabranom stavkom Sa obzirom da svaki od obeleženih segmenata ima posebne funkcionalnosti tako je za svaki od njih napravljen grafički koncept koji omogućava brz pregled podataka pristupačnost kao i posebne mogućnosti koje služe korisnicima da što brže dođu do više podataka Prilikom kreiranja ovih celina vođeno je računa o tome da sistem ne izgubi na estetskom izgledu već su te celine ispraćene istim tonovima boja kako korisnik ne bi zamarao oči prilikom rada Ujedno vođeno je računa i o naglašavanju bitnih stavki koje imaju za cilj da olakšaju rad u samoj aplikaciji Prilikom unosa novih podataka u sistem vođeno je računa o tome da se izbegne preveliki broj polja za unos Tako da je unos podataka podeljen u srodne segmente kako bi korisniku olakšao rad prilikom unosa novih podataka a kasnije i pregled istih Forma za unos podataka novog kluba Korisnicima je na osnovu

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Vladimir-Stankovic_1476 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Srdjan Janekovic | ITS
  sam izuzetno zadovoljna jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC SRĐAN JANEKOVIĆ Srđan Janeković Razvoj android aplikacije za praćenje udaljenih uređaja Preduslovi za korišćenje sistema za praćenje udaljenih uređaja su da postoje minimum dva Android uređaja i naravno glavna i lokator aplikacija Na uređaj koje treba da bude glavni uređaj koji će pratiti sve druge uređaje Lokatore treba instalirati PracenjeMain Lokator aplikaciju treba instalirati na svaki uređaj koji se želi pratiti i zatim na glavnom uređaju u PracenjeMain aplikaciji uneti sve te lokatore Njihov naziv koji korisnik sam definiše i broj SIM kartice uređaja Nakon ovog postupka sve je spremno da se krene sa praćenjem Najbolje je prvo uneti sve lokatore koji se žele pratiti Naravno korisnik lokatore može da prikaže odnosno da pregleda koji su sve lokatori u bazi podataka i po potrebi da ih briše Obaveštenje o uspešnom unosu lokatora Aplikacija prikazuje korisniku sve lokacije za svaki lokator pojedinačno sa datumom i vremenom kada je na toj lokaciji bio Korisnik može i klikom na lokaciju da vidi na mapi gde je ta lokacija i koja je adresa Prikaz lokacije na mapi Aplikacija takođe pruža korisniku mogućnost brisanja nagomilanih lokacija nekog lokatora i upisivanje obrisanih lokacija u tekstualni fajl a kasnije naravno i pregled svih fajlova Na pogledu za brisanje lokacija korisnik prvo odabira lokator a zatim briše lokacije i aplikacija ga izveštava o uspešnosti i upisivanju u fajl Naravno vrši se i provera da li je korisnik

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Srdjan-Janekovic_1475 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •