archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Praktikum iz racunarskog dizajna | ITS
  ITS je učinio moje studiranje zanimljivim motivisao me je da napredujem postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group kao koordinator Centra za razvoj karijere gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi Pogledajte ostale utiske studenata TIJANA RUSIĆ DIPLOMAC PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKOG DIZAJNA Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta PRAKTIKUM IZ OSNOVA DIZAJNA Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Studenti će se na ovom predmetu detaljno upoznati sa načinom izrade praktikuma u okviru kojeg će se naći najbolji radovi koje su napravili na predmetima koji su to zahtevali Ishod predmeta Studenti će naučiti kako da na najbolji način kreiraju svoj profesionalni potfolio kojim će se predstaviti kao dizajneri Uz pomoć teoretskog rada kroz koji će se naučiti vrste i značaj portfolija u profesionalnoj karijeri studenti će na laboratorijskim vežbama primeniti sve znanje koje su stekli na studijama i prezentovati to znanje u praktičnoj izradi portfolija koji će istaći njihove radove na najbolji mogući način i sa kojim će moći da u budućnosti konkurišu za dizajnerske poslove Izrada podrazumeva rad u aktuelnim softverima u kojima će

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Praktikum-iz-racunarskog-dizajna_1306 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Elektronsko poslovanje | ITS
  znam po sebi Pogledajte ostale utiske studenata PETAR GNJIDIĆ DIPLOMAC ELEKTRONSKO POSLOVANJE Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ELEKTRONSKO POSLOVANJE Status predmeta obavezni Broj ESPB 7 Cilj predmeta Cilj predmeta Elektronsko poslovanje je da studentima pruži neophodna znanja u obasti primene savremenih tehnologija u poslovanju Tokom nastave na ovom predmetu objašnjavaju se pojam i značaj elektronske trgovine kao fenomena koji se naglo razvija sa razvojem IKT elektronske uprave elektronskih plaćanja u kontekstu međubankarskih plaćanja na malo i plaćanja na Internetu e Zdravsta e Učenja i drugih savremenih koncepata a u praktičnom delu nastave studenti imaju priliku da kroz demonstraciju nauče o komercijalnim softverskim rešenjima koja se primenjuju u poslovnoj praksi današnjice Ishod predmeta Studenti će naučiti koji su osnovni modeli elektronskog poslovanja karakteristike i način primene modela oglašivača i inforposrednika kao i Ransom modela poslovanja Studenti će steći praktično primenjiva znanja iz oblasti multifunkcionalnih sistema plaćanja funkcionisanja PayPal a QVoucher a opcija za naplatu prodate robe ili usluga preko web sajta Posebno će biti izučavani poslovni modeli uspešnih Internet kompanija osnovne pretpostavke za započinjanje Internet biznisa Content Management Systemi i njihova namena žiro kliring funkcionisanje RTGS a namena ERP sistema vrste platnih kartica charge installment i revolving kreditne kartice strategije i tehnike koje se mogu koristiti u oglašavanju na Internetu funkcionalnosti servisa GoogleDrive mogućnosti za primenu cloud computing aplikacija u poslovanju funkcionisanje Bitcoina način realizacije transakcija karticom na bankomatu i POS terminalu način realizacije transakcije karticom na Internetu osnove eGovernment a pojam procesora i njegove uloge u obradi transakcija faktori koji utiču na izbor kanala distribucije u poslovanju na Internetu tendencije u sistemima obrazovanja na daljinu osnove optimizacije web sajta prema zahtevima pretraživača Sadržaj predmeta Teorijska nastava Oblasti elektronskog poslovanja Internet i servisi Interneta Strategije elektronskog poslovanja Modeli

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Elektronsko-poslovanje_1305 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Racunarska animacija | ITS
  analizu relevantnih umetničkih i dizajnerskih ostvarenja studenti će naučiti i znati kako se ovi elementi prepoznaju i koriste u građenju složene likovne kompozicije Studenti će takođe savladati osnovne elemente materijalnog oblika prostora i svetlosti kao i pojmove dvodimenzionalnosti i trodimenzionalnosti koji su osnov svakog vizuelnog i kreativnog izražavanja Upoznavanjem svih ovih elemenata i principa oni će analitičkim promišljanjem razvijati inventivnost i tako kroz kreativan način razmišljanja rešavati i tumačiti osnovnu suštinu svojih ideja I na kraju kao konačan cilj ovog kursa oni će kroz detaljno i studiozno proučavanje vizuelnih elemenata kao i kroz praktičnu i teorijsku nastavu znati da ih prepoznaju i integrišu kroz danas sve brže i tehnološki složenije procese u mnogo kreativnija dizajnerska rešenja Ishod predmeta Studenti će na ovom kursu naučiti osnove vizuelnog jezika kroz pregled najvećih i najvrednijih primera iz istorije umetnosti i dizajna Naučiće i osnovne elemente i principe vizuelnog i savladaće kroz praktičan rad oblikovanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih objekata i oblika pomoću njih Naučiće i šta su principi vizuelne percepcije i kako informacije koje dobijamo iz okruženja putem nadražaja naših čula utiču na stvaranje našeg suda mišljenja o nečemu Takođe će naučiti i osnovne principe vizuelne percepcije kroz učenje geštalt principa u psihologiji Kroz primere i praktične vežbe će naučiti koji su to osnovni elementi koji su osnova nekog oblika kao i principe koji čine složeniju strukturu neke celine kompozicije Studenti će naučiti kako se kroz istraživačko analitički pristup razmatraju i prepoznaju svi ovi elementi i principi na delima iz umetnosti i dizajna kako na obliku tako i u složenoj celini kompoziciji Studenti će savladati i principe beskonačnosti prostora proporcija i perspektive Naučiće kako se stvara odnos figure i pozadine i odnos između lika figure i međulika kao nove vrednosti koja nastaje iz tog međuodnosa Studenti će takođe naučiti i sve principe svetlosti koja svojim odbijanjem i prelamanjem zraka od oblika iz prirode proizvodi tamno svetle odnose i njihove gradacije koje nazivamo valer kao i boju koja je jedan od najbitnijih elementa vizuelne percepcije koja kao nematerijalna pojava utiče snažno na nas i naše emocije Naučiće da poznavanjem i primenom pravila i principa u slaganju boja kao i korišćenjem njenih harmoničnih i kontrastnih odnosa kako u emotivnom tako i psihološkom smislu ona utiče na nas i kako da ta pravila primene u praksi Takođe će naučiti da naprave pravilan izbor elemenata i principa i pravilno ih primene kroz sam postupak u toku rada Naučiće da kroz odnos svih ovih primenjenih elemenata i principa na kraju sintetizuju sva znanja kako bi mogli da artikulisano kreativno i na svoj način izraze i oblikuju svoju ideju Sadržaj predmeta Predmet je osmišljen tako da kombinuje predavanja i praktičan rad kako bi studenti najbolje razumeli i savladali osnove ovog jako bitnog i složenog jezika Rad započinje uvodnim predavanjem o osnovama u vizuelnoj percepciji osnovnim principima vizuelnog opažanja analizom umetničkih i dizajnerskih dela kao i upoznavanjem osnovnih elemenata vizuelnog jezika Upoznaće osnovne elemente vizuelnog tačku liniju površinu lik figuru i pozadinu položaj proporciju teksture svetlost boju valer oblik formu i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Racunarska-animacija_1304 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Korporativni identitet | ITS
  usavršavanje i sticanje novih znanja Pogledajte ostale utiske studenata BORIS PAVLIĆ STUDENT KORPORATIVNI IDENTITET Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta KORPORATIVNI IDENTITET Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Korporativni identitet je razumevanje procesa kao i najbitnijih elemenata u stvaranju korporativnog identiteta kao osnove u kreiranju jakog brenda Savladavanje fundamentalnih vizuelnih elemenata kao i drugih sredstava i medija u tom procesu Shvatanje kako se kroz dizajniranje različitih proizvoda i promotivnog materijala stvara jak korporativni identitet na tržištu Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija korporativnog dizajna na primerima najvećih i najzastupljenijih stranih i naših brendova Ishod predmeta Studenti će u toku trajanja ovog kursa naučiti osnovne elemente koji čine jednu korporaciju kao složen sistem kroz njen korporativni identitet kako bi stekli uvid i osnove koje su temelj za dalje izučavanje Naučiće kroz analizu pažljivo odabranih i najboljih primera iz prakse osnove koje čine vizuelni identitet jedne korporacije Naučiće takođe kroz praktičan rad na projektima primenu i korišćenje ključnih elemenata i principa u oblikovanju kako vizuelnog tako i opšteg identiteta složene organizacije koja čini jednu korporaciju Takođe će naučiti kako se pravilno koriste svi osnovni elementi u kreativnom stvaranju vizuelnog identiteta jedne korporacije Kroz praktičan rad će naučiti da kroz istraživanje analizu kao i u pravljenju strategije koriste usluge marketinga i univerzalnih standarda kao i njihovu komunikaciju sa različitim kulturama i običajima u stvaranju pozitivnog identiteta korporacije Naučiće kako da oblikuju vizuelnu prepoznatljivost i da koriste u svrhu promocije specifičnosti tako oblikovanog vizuelnog identiteta kroz lični pečat korporacije koji će biti bolji i efikasniji u odnosu na konkurenciju Studenti će takođe naučiti da koriste najnovije kompjuterske alate i programe u vizuelizaciji svojih ideja koje su na tom putu stvaranja konačan proizvod složenog korporativnog identiteta kao i u stvaranju samog brenda

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Korporativni-identitet_1303 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Dizajn publikacija | ITS
  Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja Pogledajte ostale utiske studenata VANJA ČONIĆ DIPLOMAC DIZAJN PUBLIKACIJA Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta DIZAJN PUBLIKACIJA Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Dizajn publikacija jeste savlađivanje osnova oblikovanja različitih tipova publikacija procesa štampe i materijala kao i praktično savlađivanje dizajna publikacija u adekvatnim programima za grafički dizajn i pripreme za štampu Ishod predmeta Studenti će se upoznati radno okruženje programa Adobe InDesign CC creative cloud upoznaće postupke grafičke proizvodnje istoriju štamparstva i grafike štamparske tehnike visoka štampa duboka štampa sito štampa ofset štampa digitalna štampa elemente grid sistema hijerarhijske i modifikovane mreže aspekte spot boja načine za korišćenje spot boja u štampi i dizajnu načine za određivanje cene publikacije prilikom korišćenja spot boja Naučiće da kreiraju nova dokumenta da rade sa stranicama da unose i uređuju tekst da kreiraju tabele da rade sa vektorskim objektima da unose vektorske i rasterske fajlove da rade sa dugačkim dokumentima da rade s interaktivnim elementima da koriste različite modele boja u Adobe InDesignu sa posebnim osvrtom na Pantone referentni sistem boja načine za proizvodnju spot boja probleme u korišćenju boja u štampi Studenti će kroz samostalan praktičan rada kreirati soptsveni dizajn za magazin i dizajn tropanelne brošure korišćenjem alata Adobe InDesign Sadržaj predmeta Teorijska nastava Predmet je osmišljen tako da studenti koriste sva prethodno stečena znanja iz računarskog dizajna i oblikovanja Problem oblikovanja publikacija se istražuje kroz predavanja o istoriji oblikovanja publikacija časopisa knjiga novina plakata reklamnog materijala brošura itd zatim fazama procesa pripreme publikacija od ideje skice do konačnog dizajnerskog rešenja kroz praktičan

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Dizajn-publikacija_1302 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Napredni WEB dizajn | ITS
  LINK group kao C programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT NAPREDNI WEB DIZAJN Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta NAPREDNI WEB DIZAJN Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Napredni veb dizajn je produbi znanja stečena u predmetu Veb dizajn i da studente uvede u kreiranje stranica upotrebom CSS pozicioniranja elemenata Pored toga cilj ovog predmeta je uvod u javascript jezik i DOM nakon čega će se studenti upoznati sa najnovijim tehnologijama kao što su CSS3 i osnovama jezika HTML5 Ha kraju kursa studenti će se upoznati sa zahtevima azličitih vrsta veb prezentacija za različite ciljne grupe Ishod predmeta Studenti će naučiti da samostalno osmisle adekvatni vizuelni izgled funkcionalnost i tehnički realizuju HTML dokumenta koja će biti označena i stilizovana u skladu sa trenutno aktuelnim standardima HTML i CSS jezika Pored utvrđivanja i nadogradnje gradiva HTML CSS koje su izučavali na predmetu Web dizajn studenti će naučiti i osnove JavaScript programskog jezika Ovaj predmet će omogućiti studentima da upoznaju programiranje u načelu kroz učenje sintakse i osnovnih elemenata JavaScript jezika koji su zajednički sa svim programskim jezicima Predmet će studentima približiti koncept programiranja koji im može biti višestruko koristan kasnije u praksi u svim oblastima IT ja Oslobodiće ih za dalje samostalno proučavanje kako samog JavaScript a tako i drugih programskih jezika ako za to budu izrazili želju Studenti će po završetku predmeta moći da čitaju i razumeju JavaScript kȏd što im daje potpunu kontrolu prilikom korišćenja gotovog kȏda kao i da samostalno osmišljavaju kȏd za potrebe HTML dokumenata na kojima rade što uključuje i rad sa DOM om i događajima Takođe upoznaće JavaScript pojmove biblioteke i radnih okvira eng framework Sadržaj predmeta Teorijska nastava Lejeri i njihova upotreba Upotreba CSS a za pozicioniranje elemenata na

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Napredni-WEB-dizajn_1301 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Upravljanje projektima | ITS
  priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu u okviru LINK Apprentice Programa gde sam se i zaposlio kao PHP programer Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista volim Pogledajte ostale utiske studenata MLADEN RAKIĆ DIPLOMAC UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta je da studenti strukovnih studija usvoje i upoznaju se sa teorijskim osnovama menadžmenta i teorijom upravljanja projektima projektnog menadžmenta kao specijalizovane menadžment discipline Obučavanje slušalaca sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju projektima Ishod predmeta Studenti će naučiti koje su vrste projekata i ciljevi upravljanja projektima koje faze obuhvata životni ciklus projekta specifićnosti projekata uvođenja informacionih sistema i softverskih projekata karakteristike organizacione forme u kontekstu upravljanja projektima koje su uloge i zadaci projektnog menadžera načine na koje se formira projektni tim faktore motivacije članova projektnog tima uzroke pojave i načine rešavanja konflikata u realizaciji projekata Naučiće na koji način se realizuje komunikacija u projektima koji su uobičajeni rizici u softverskim i projektima uvođenja IS na koji način se upravlja rizicima na koji način se radi planiranje troškova na projektu kako se izrađuje plan ključnih događaja kako da koriste PERT i CPM metode za analizu vremena trajanja projekta primenu agilnih metoda i scrum metodologije razvoja softvera Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uvod u predmet i značaj savremenih pristupa u upravljanju projektom Istorijski razvoj upravljanja projektima sa težištem na IT projekte Pojam vrste i specifičnosti investicionih biznis i društvenih projekata Savremene metodologije upravljanja projektima Projektni menadžment kao savremeni koncept upravljanja projektima Osnovne funkcije upravljanja projektima i životni ciklus projekta Organizacije za upravljanje projektima klasični i kontigencijski pristup Savremene metode i tehnike za upravljanje

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Upravljanje-projektima_1300 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Marketing i internet marketing | ITS
  toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT MARKETING I INTERNET MARKETING Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MARKETING I INTERNET MARKETING Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta Marketing i Internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga marketing menadžmentom marketinškim istraživanjima marketing miksom Marketing Informacionim Sistemom SWOT analizom zakonitostima i strategijama marketinga na Internetu Ishod predmeta Studenti će naučiti elemente marketing miksa načine na koje je moguće organizovati istraživanje u funkciji uspešne prodaje tehnike koje kompanije primenjuju kako bi identifikovale kupce i njihove potrebe pretpostavke uspešnog prodajnog razgovora elemente efektne prodajne prezentacije aktivnosti koje treba preduzeti u post prodajnom periodu način na koji se planira propagandna kampanja politiku cena jedne kompanije i faktore koji je determinišu Studenti će naučiti kako da kreiraju Internet marketing plan razumeće ulogu društvenih medija u oglasnim kampanjama na Internetu koju vrstu aplikacija treba koristiti za profesionalnu upotrebu Twittera da kreiraju Internet marketing strategiju principe efektnog vođenja bloga kako da koriste kontekstualno oglašavanje alate koji se koriste za SEO aktivnosti osnove web analitike razloge zbog kojih se prati statistika posećenosti web sajta tehnike koje treba primeniti kako bi se unapredila prodaja na webu načine na koje se određuje prava tržišna vrednost kompanije faktore koji imaju ključnu ulogu u procesu izgradnje brenda osnove MIS a Sadržaj predmeta Teorijska nastava Teorija marketinga Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija Marketing menadžment Makro i mikro marketing Marketing informacioni sistem Planiranje marketinga Marketing miks Marketing novih proizvoda Marketinška istraživanja Of line i on line marketing SWOT analiza Ponašanje potrošača Direktni marketing Promocija Oglašavanje Public Relations Telemarketing Internet marketing Prodaja Marketing i prodaja na Internetu Proizvodi i usluge

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Marketing-i-internet-marketing_1299 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •