archive-rs.com » RS » I » ITS.EDU.RS

Total: 1219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poslovni engleski | ITS
  o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC POSLOVNI ENGLESKI Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA ORGANIZACIJA POSLOVNH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta POSLOVNI ENGLESKI Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj predmeta Poslovni engleski je upoznavanje sa terminologijom vezanom za savremeno poslovanje Student se osposobljava za uspešno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku Program obuhvata i pismenu poslovnu korespodenciju kao i terminologiju vezanu za informacione tehnologije što će omogućiti studentu korišćenje stručne literature na engleskom jeziku Ishod predmeta Poslovni engleski omogućava studentu da primeni termine vezane za savremeno i IT poslovanje u usmenoj i pisanoj formi Student će moći da strukturira poslovna pisma različite namene kao i da formuliše rečenice na osnovu adekvatnog vokabulara kako bi preneo poslovne zamisli Takođe će biti sposoban da koristi stručnu literaturu na engleskom jeziku Studenti će ovladati sledećim celinama i njihovom praktičnom primenom International English Making Contacts Making Calls Business Travel Selling Your Country E commerce Making Decisions E mail Presenting Technological World Solving Problems Messaging Negotiation The Layout of a Business Letter Memorandum CV Writing Complaints and Replies to Complaints Enquiries and Replies to Enquiries Orders and Replies to Orders Sadržaj predmeta Teorijska nastava International English Making Contacts Making Calls Business Travel Selling Your Country E commerce Making Decisions E mail Presenting Technological World Solving Problems Messaging Negotiation The Layout of a Business Letter Memorandum CV Writing Complaints and Replies to Complains Enquiries and Replies to

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Poslovni-engleski_1298 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Vizuelni efekti | ITS
  mnogo bolji posao Build Engineera za koji je jedan od uslova bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT VIZUELNI EFEKTI Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta VIZUELNI EFEKTI Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa osnivnim principima kreacije vizuelnih efekata u pokretnoj slici i usvajanje u praksi primenjivog znanja Ishod predmeta Studenti će se upoznati sa osnovama kompuisinga parametrima slike i ostalim aspektima vizuelnih efekata Steći će praktično pimenjive veštine u radu sa alatom Adobe After Effects Naučiće kako se kreira novi projekat kompozicija i kako se rade osnovna podešavanja u radu sa ovim alatom Upoznaće se sa vrstama lejera načinom na koji se kreiraju maske na lejeru i kako se lejeri postavljaju u kompoziciju Radiće sa kamerom sa ciljem snimanja sopstvenih video materijala naučiće kako se rade osnovna podešavanja kamere kako se podešava fokus ekspozicija white balance kako se snima na hromakiju na koji način se koristi alatka Roto brush kako se kreira 3D prikaz iz statične slike Ovladaće alatima za crtanje u Adobe After Effects naučiće kako se koristi warp efekat koje su mogućnosti track motion alata alata track camera kako se radi renderovanje video snimka Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uvod opažanje kretanja optičke varke istorija vizuelnih efekata terminologija pojmovi postprodukcija digitalna slika formati zapisa programi za kompoziting node based kompoziting interfejs programsko okruženje organizacija radnog okruženja virtuelni prostor i vreme merge node RGBA kanali slike kolor korekcija rotoskopija green

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Vizuelni-efekti_1297 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Dizajn i obrada zvuka | ITS
  nakon druge godine počeo sam da radim u Softlinku kao C programer na održavanju i razvoju informacionih sistema a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera Pogledajte ostale utiske studenata VANJA MIKULEC DIPLOMAC DIZAJN I OBRADA ZVUKA Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta DIZAJN I OBRADA ZVUKA Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Tokom ovh predavanja studenti uče tehniku obrade i sinhronizacije audio i video materijala pomoću računarskih programa Sony Sound Forge i Sony Acid Pro Uz redovne vežbe i primere vezane za savremenu audio i video produkciju studenti izučavaju oblasti koji imaju za cilj predstavljanje sveta TV i radijskih reklama i džinglova muzičkih spotova kao i drugih audio formi Ishod predmeta Studenti će steći praktično primenjiva znanja i veštine u oblasti primene alata za snimanje obradu i miks zvuka Adobe audition Naučiće kako se koristi Audition tool pane koji su audition alati u multitrack režimu rada namenu Transport i TimeCode bara način na koji se radi import materijala u audition formate čija je obrada podržana u ovom alatu način na koji se radi selekcija audio fajlova u edit modu kako se radi sa envelopama u multitrack modu Naučiće da koriste Fade In i Fade Out indikatore kako se radi podešavanje audio input i audio output kartice na koji način se radi postavljanje efekata na kanal track namenu send opcije na kanalu kontrolne funkcije audio miksete kako se realizuje snimanje u waveform modu kako se radi konvertovanje različitih audio formata Codec Sample Rate Bith Depth postavljanje selekcija na audio signalu kao i obrada selekcije korišćenjem alata Cut Copy Paste Crop Steći će praktične veštine u oblasti pripreme i snimanja audio zapisa u Multitrack modu načina primene efekata Amplify Normalize Studio Reverb Full Reverb Colorisation Noise reduction Naučiće

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Dizajn-i-obrada-zvuka_1296 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Menadzment | ITS
  fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC MENADŽMENT Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta MENADŽMENT Status predmeta obavezni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Predmet je koncipiran sa ciljem da obezbedi studentima sticanje fundamentalnih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti menadžmenta Posebna pažnja biće posvećena osposobljavanju studenata za primenu savremenih koncepata u pocesima planiranja organizovanja vođenja i kontrole organizacionih sistema koji obezbeđuju efektivno i efikasno poslovanje Ishod predmeta Studenti će naučiti kakav je odnos savremenog poslovnog sistema sa okruženjem i kakve su savremene tendencije u okruženju kakve promene dominiraju u savremenom okruženju i kako upravljati promenama u savremenom menadžmentu i šta karakteriše proces upravljanja ljudskim resursima u savremenom menadžmentu Studenti će saznati koje elemente obuhvata organizaciona kultura uzroke i posledice konflikata u savremenom menadžmentu način na koji se informacione tehnologije koriste u savremenom menadžmentu koncepte u razvoju menadžmenta benčmarking organizovanje kao fazu menadžmenta vođenje kao fazu u menadžmentu liderstvo i šta razlikuje lidera od menadžera koji činioci određuju profil menadžera poslove menadžera elemente koji čine autoritet i odgovornost menadžera stilove rada menadžera osobine koje treba da poseduje uspešan menadžer najčešće greške menadžera Sadržaj predmeta Teorijska nastava Definisanje i razvoj teorije menadžmenta Menadžer aktivnosti uloge potrebna znanja Menadžment procesi planiranje organizovanje upravljanje ljudskim potencijalima vođenje i kontrola Planiranje priroda i svrha planiranja vrste planova SWOT analiza Porterov model opštih strategija BCG matrica hijerarhija i tipovi strategija proces odlučivanja Organizovanje pojam i sadržaj organizovanja dizajn organizacione strukture klasični i savremeni modeli organizacionih struktura savremeni trendovi interorganizacionog dizajna outsourcing mreže Upravljanje ljudskim potencijalima predviđanje potreba pribavljanje i selekcija upravljanje karijerom ocenjivanje izvršenja i nagrađivanje obrazovanje i

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Menadzment_1295 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • 3D modelovanje i animacija | ITS
  odličnim uslovima za rad Prednost je u tome što su cele studije savremene i po mom mišljenju mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji Ja sam pre ITS a studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi Pogledajte ostale utiske studenata KRISTINA NAUMOVIĆ DIPLOMAC 3D MODELOVANJE I ANIMACIJA Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta 3D MODELOVANJE I ANIMACIJA Status predmeta obavezni Broj ESPB 3 Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa osnivnim principima kreacije virtuelnih 3D modela i usvajanje u praksi primenjivog znanja Ishod predmeta Studenti će naučiti karakteristike različitih faza izrade animiranih sadržaja Upoznaće se sa pretpostavkama predprodukcije produkcije i postprodukcije naučiće šta karakteriše predvizuelizaciju koja je uloga storyboarda karakteristike proceduralnih tekstura karakteristike tajminga i spejsinga kao osnova animacije ulogu scenarija u animaciji značaj kriva karakteristike NURBS tipa animacije u alatu Maya Upoznaće se sa pojmom dinamike čestica i instanciranjem plejblastom dinamičkim prinudama dinamičkim simulacijama tkanina nCloth paint efektima i primenom blendšejl deformera Sadržaj predmeta Teorijska nastava Uvod kratak osvrt na istoriju umetnosti terminologija pojmovi produkcija digitalni modeli programi za modelovanje interfejs programsko okruženje organizacija radnog okruženja virtuelni prostor poligonalno

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-3D-modelovanje-i-animacija_1294 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Engleski jezik II | ITS
  sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT ENGLESKI JEZIK II Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK II Status predmeta obavezni Broj ESPB 6 Cilj predmeta Cilj predmeta je savladavanje širokog spektra gramatičkih jedinica engleskog jezika Uspešno razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti Osposobljavanje za uspešnu komunikaciju kako pisanu tako i govornu sa sagovornikom kome je engleski maternji jezik Ishod predmeta Engleski jezik 2 omogućava studentu da u usmenoj i pismenoj formi primeni široki spektar gramatičkih pravila i reči Pri konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji student će moći da formuliše rečenice čija se kompleksnost karakteriše korišćenjem reči koja su deo stručne upotrebe Student će biti u stanju da prepozna implicitno značenje struktura u kojima ne poznaje tačno značenje svake reči Takođe će biti sposoban da se izražava pismeno upotrebom složenijih struktura i da stečena znanja koristi u okviru viših nivoa engleskog jezika Slušanjem nastave na ovom predmetu studenti će ovladati sledećim gramatičkim celinama i njihovom praktičnom primenom Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense Simple Past Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense Past Perfect Continuous Tense Question Formation Question Tags Adjective Placement Adverbs Past Modal Verbs Reported Speech Statements Orders Questions Passive Infinitive Passive Gerund Passive Constructions With Say Believe Conditional Sentences Type 1 Type 2 Type 3 Expressing Wishes and Regrets Defining Relative Clauses Non defining Relative Clauses Participle ing Clauses Clauses of Purpose Sadržaj predmeta Teorijska nastava Present Simple Tense Present Continuous Tense Past Simple Tense Present Perfect Simple Tense Present Perfect Continuous Tense Past Perfect Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Future Continuous Tense Future Perfect Tense Countable and Uncountable nouns Adjectives ending in ed

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Engleski-jezik-II_1293 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Video produkcija | ITS
  i prostorije koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom i softverima koji su olakšali studiranje Svima bih preporučio da upišu ITS Sada sam zaposlen u kompaniji LINK group kao C programer Pogledajte ostale utiske studenata STEFAN MILOVČEVIĆ STUDENT VIDEO PRODUKCIJA Studijski program studijski programi RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta VIDEO PRODUKCIJA Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Tokom ovih predavanja studenti uče tehniku snimanja i prebacivannja video materijala u računar njegovu obradu i montažu Uz redovne bežbe i primere vezane za savremenu video produkciju studenti će izučavati oblasti koji ima za cilj da ih uvede u svet video arta i TV reklama Studenti uče i tehniku kadriranja za specijalne efekte i digitalnu obradu video materijala uz pomoć PlugIn programa Uz redovne vežbe i primere vezane za savremene video efekte studenti će izučavati oblast koja im omogućava ulazak u svet specijalnih efekata za film video i TV Ishod predmeta Studenti će naučiti osnovne pojmove video produkcije formate video fajlova vrste kompresije video fajlova vrste video kontejnera osobine video fajlova formate audio fajlova osobine audio fajlova Steći će praktična znanja u softverskom paketu Adobe After Effects u oblasti animacije teksta i oblika animacije više leyera a istiovremeno fotorealistične animacije uz upotrebu layera animacije uz pomoć Puppet Warp alata animacije maski i korišćenja proxy objekata 3D animacije i korišćenja motion grapha Sadržaj predmeta Teorijska nastava Upoznavanje sa različitim video i audio kodecima i formatima snimanje DV i HD kamerom rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere Pro upotreba osnovnih efekata i alata rendering i video grafika kontrola zvuka u montaži pripremanje i autorizacija DVD medija u programu Sony DVD Architect Osnovne animacije postavljanje efekata rad sa Key Frame rad sa maskama rad sa Solid Text Light i Camera lejerima Motion Tracking opcija primena specijalnih efekata

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Video-produkcija_1291 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Socijalni i pravni kontekst IT | ITS
  Engineera za koji je jedan od uslova bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem Ocenili su da ću moći da uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS u Pogledajte ostale utiske studenata SINIŠA RISTOVIĆ STUDENT SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST IT Studijski program studijski programi INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKO POSLOVANJE RAČUNARSKA MULTIMEDIJA Vrsta i nivo studija Osnovne strukovne studije Naziv predmeta SOCIJALNI I PRAVNI KONTEKST IT Status predmeta izborni Broj ESPB 8 Cilj predmeta Cilj predmeta je sagledavanje uticaja socijalnih i pravnih aspekata na Informacione i komunikacione tehnologije kao i uticaja same IT tehnologije na oblikovanje društvenih odnosa i na pojavu novih oblika kriminalne aktivnosti koja se dovodi u vezu sa primenom iste Ishod predmeta Studenti će steći znanja iz oblasti uticaja informacionih tehnologija na pojedinca i društvo elemenata koji čine informaciono društvo pretpostavki za razvoj informacionog društva u Srbiji socioloških aspekata informacione tehnologije socijalna izolacija digitalne podele socijalni kapital Studenti će se upoznati sa najnovijim statističkim pokazateljima u pogledu broja korisnika Interneta u svetu potencijalom virtuelnih zajednica specifičnostima virtuelnih zajednica upravljanjem Internetom pojavnim oblicima sajber kriminala phishing email bombing spoofing card skimming vrstama malicioznih softvera DOS i DDOS napadima softverskom piraterijom i njenim razmerama u savremenim uslovima tehnikama zaštite u bankarskim poslovima oblicima hardverske zaštite doongle token pojmom i namenom kriptografije vrstama intelektualne svojine autorskim pravima zaštitom autorskih prava na Internetu značajem e reciklaže u savremenim uslovima Sadržaj predmeta Teorijska nastava Informacija i njen značaj u savremenim uslovima Koncept informacionog društva Razvoj informacionog društva u Srbiji Socijalne implikacije Interneta E Reciklaža Virtuelne zajednice Upravljanje Internetom Sajber kriminal Mere za borbu protiv sajber kriminala Pravo i zakonska regulativa

  Original URL path: http://www.its.edu.rs/ITS-Socijalni-i-pravni-kontekst-IT_1290 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •