archive-rs.com » RS » M » MERKUR.RS

Total: 224

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Osigurana suma i premija osiguranja - Merkur Osiguranje
  Šta treba znati o osiguranju života Osigurana suma i premija Osigurana suma i premija osiguranja Prilikom sklapanja ponude za životno osiguranje nakon definisanja ugovarača osiguranja i osigurane osobe potrebno je utvrditi premiju osiguranja tj koliko ste spremini da izdvajate godišnje za životno osiguranje Visina premije osiguranja za koju ste se opredelili pristupna starost razlika između kalendarske godine i godine u kojoj ste rođeni izabrano trajanje osiguranja Vaš pol i zanimanje

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1016376/291900 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Korisnici osiguranja - Merkur Osiguranje
  Korisnici se definišu prilikom sklapanja ponude Najčešće u to su korisnik za slučaj doživljenja i korisnik u slučaju nastupa smrti Kod 15 plus proizvoda potrebno je i definisati korisnika u slučaju nastupa teške bolesti Ukoliko su za korisnika određena deca ili potomci korist pripada i onima koji su rođeni nakon sklapanja ugovora o životnom osiguranju a korist namenjena bračnom drugu pripada osobi koja je bila u braku sa osiguranikom u

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1016170/287544 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Zdravstveni upitnik i lekarski pregled - Merkur Osiguranje
  Osigurani slučaj Pripis dobiti Predujam Brza navigacija Nalazite se Početna Osiguranje Šta treba znati o osiguranju života Zdravstveni upitnik Zdravstveni upitnik i lekarski pregled Sklapanjem ugovora o životnom osiguranju Osiguravač preuzima na sebe rizik Ukoliko nastupi osigurani lsučaj osiguravač je dužan da u skladu sa uslovima izvrši naknadu štete Zdravstveni upitnik je sastavni deo svake ponude a pogotovo ukoliko se osiguravate od teških bolesti Budući osiguranik je u obavezi da na sva pitanja iz zdravstvenog upitnika odgovori tačno i da ukoliko ima bilo kakvu istoriju bolesti dostavi celokupnu medicinsku dokumentaciju Jedino je tako moguće pravilno sagledati i prihvatiti rizik ili ponuditi alternativne proizvode životnog osiguranja Uvek postoji i mogućnost zaklčjučivanja željenog životnog osiguranja uz određene klauzule o iključenju Lekarski pregled je potrebno izvršiti radi sveobuhvatnog sagledavanja rizika koji se preuzima u osiguranje Postoje određeni kriterijumi vezani za visinu osigurane sume pristupnu starost odnos visine i težine na osnovu kojih se utvrđuje potreba za lekarskim pregledom Svako odstupanje od uobičajenog BMI indeksa iziskuje mali lekarski pregled ili na primer u zavisnosti od visine osigurane sume i starosti osiguranika Ukoliko je lekarski pregled potreban zbog visine osigurane sume troškove pregleda snosi MERKUR osiguranje Za mali lekarski pregled potrebno je uraditi lekarski atest

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1016143/287518 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Početak i trajanje osiguranja - Merkur Osiguranje
  i trajanje osiguranja Osiguranje života počinje u 00 sati dana koji je naveden na polisi kao početak osiguranja uz obavezni uslov da je prethodno plaćena premija osiguranja ili njena prva rata Trajanje osiguranja je uslovima definisano do 24 sata dana koji je na naznačen kao istek osiguranja Samo trajanje osiguranja definiše osigurana osoba u skladu sa ograničenjima ovisno o izabrani paket osiguravajućeg pokrića U momentima dok je ponuda u obradi

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1016377/291939 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Promene ugovora o životnom osiguranju - Merkur Osiguranje
  Pripis dobiti Predujam Brza navigacija Nalazite se Početna Osiguranje Šta treba znati o osiguranju života Promene ugovora Promene ugovora o životnom osiguranju Uslovima osiguranja je definisano da ugovarač u toku trajanja osiguranja može izvršiti određene promene administrativne i tehničke prirode Pod administrativnim promenama se podrazumeva promena ugovarača podataka o trenutnom osiguraniku korisnika osiguranja načina plaćanja i reaktivacija polise osiguranja Pod tehničkim promenama se podrazumeva promena osigurane sume trajanja osiguranja premijske

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1016571/291926 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Osigurani slučaj - Merkur Osiguranje
  slučaj Osigurani slučaj Osigurani slučaj podrazumeva nastup određenog događaja zbog kojeg se i sklapa osiguranje Ovisno o izabrani paket osiguranja osigurani slučaj može biti smrt smrt usled nezgode ili nastup određene teške bolesti Takođe postoji i niz osiguranih slučajeva koji su pokriveni dopunskim osiguranjima npr lom kosti bolnička dnevnica ili određena hirurška intervencija Osiguranik koji je povređen usled nezgode dužan je da se odmah javi lekaru da osiguravaču pruži sve

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1016531/291974 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Pripis dobiti - Merkur Osiguranje
  zavisi od poslovanja Društva Na visinu pripisane dobiti posebno utiču ulaganje sredstava matematičke rezerve dobit iz osigurane sume manje ili više osiguranih slučajeva od predviđenih domaćinski odnos osiguravajućeg društva nagrada za vernost Pripis ostvarene dobiti vrši se na kraju poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu i to za sva osiguranja koja su bila važeća na kraju poslovne godine i koja su na kraju prethodne poslovne godine bila najmanje u trećoj

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1016172/287505 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Predujam po polisi - Merkur Osiguranje
  slučaj Pripis dobiti Predujam Brza navigacija Nalazite se Početna Osiguranje Šta treba znati o osiguranju života Predujam Predujam po polisi Uslovi pod kojima se odobrava predujam pozajmica po polisi Odobrava se kod svih programa osiguranja života osim kod riziko osiguranja Potrebno je da postoji pravo na otkup po polisi Predujam se odobrava za aktivne polise Predujam iznosi maksimalno do 90 od otkupne vrednosti polise po kojoj se predujam odobrava Iznos

  Original URL path: http://www.merkur.rs/cms/beitrag/1022980/429034 (2016-02-03)
  Open archived version from archive •