archive-rs.com » RS » M » MIBOR.RS

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EkoBor - broj 4. str. 10.
  informisanje Nastavak s prethodne strane Loše strane uključivanja građana u donošenju odluka po iskazanim mišljenjima anketrinaih su duže i teže donošenje odluka smatra 26 51 ispitanih građani nisu spremni da realno procene objektivne potrebe 14 55 i da postoje veliki troškovi takvog načina donošenja odluka smatra 8 52 Da uključivanje građana u donošenju odluka o zaštiti životne sredine nema loših strana smatra oko polovina ispitanih Od građana je zatraženo i njihovo mišljenje o ekološkim skupovima Da su ekološki skupovi dobri ali da treba preduzeti konkretne mere misli 40 54 anketiranih da su korisni budući da se građani pravovremeno informišu 36 8 Da skupovi gubljenje vremena jer nema nikakvih rezultata smatra 3 01 za takve skupove nije čulo 13 2 anketiranih a za skupove nije zainteresovano 6 44 Grafik 8 Mišljenja građana o ekološkim skupovima Na pitanje da li bi dobrovoljno radili da pomognu zajednici da se izbori sa ekološkim problemima 38 68 je odgovorilo da 21 nije spremno da se uključi u takve aktivnost dok 40 64 je neodlučno Ovakvi stavovi govore o tome da građani smatraju da probleme u životnoj sredini treba da rešava neko drugi Još uvek se nedovoljno shvata značaj i način njihovog ličnog uključivanja Grafik 9

  Original URL path: http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor4_10.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • EkoBor - broj 4. str. 11
  Iz rada društva Početna strana O nama Aktivnosti Projekti Kampanje EkoBor bilten Ekološkog kluba Arhiva Mediji o nama Aktivnosti srodnih organizacija Korisni linkovi Kontakt EkoBor Bilten Ekološkog kluba Društva Mladih istraživača Srbije Bor Strana 11 Kampanja za lokalni ekološki parlament LEP Ekološki klub Društva mladih istraživača pokrenuo je kampanju za formiranje Lokalnog ekološkog parlamenta koja je podržana od strane Balkan Communitu Initiatives Fund Kampanja za lokalni ekološki parlament ima za cilj jačanje kapaciteta zajednice za suoča vanje sa ekološkim problemima i stvaranje uslova za njihovo uspešno rešavanje kroz zajedničko učešće sva tri sektora lokalna samouprava poslovni sektor zainteresovana javnost u donošenju odluka putem Lokalnog ekološkog parlamenta Naša zemlja se priprema da ratifikuje Arhusku konvenciju o pristupu o informacijama o životnoj sredini učešću javnosti i donošenju odluka i pristupu pravosuđu Novi Zakon o sistemu zaštite životne sredine omogućava učešće javnosti u javnoj raspravi o prostornim i urbanističkim planovima analizama uticaja objekata i radova na životnu sredinu i dr Kvalitet životne sredine Opštine Bor je ne samo ekološki već i ekonomski i egzistencijalni problem Da bi se uspešno rešavali brojni ekološki problemi Borske opštine potrebno je animirati informisati edukovatii uključiti široku javnost u procese donošenja odluka o životnoj sredini Projekat je namenjen 1 Lokalnoj samoupravi koja treba da sazna mišljenje javnosti o životnoj sredini potrebama građana za rešavanje ekoloških problema i da ih uključi u programe koje donosi 2 Poslovnom sektoru zagađivačima koji treba da javnost pravovremeno i tačno informiše o svom uticaju na životnu sredinu prevaziđe netrpeljivost zajednice prema svojoj delatnosti i stvori partnerski odnos radi prevazilaženja sukobljenih interesa 3 Zainteresovanoj javnosti stanovništvu grada i sela koje živi na zagađenom prostoru čiji je interes da se eliminišu izvori zagađenja i štete nanete životnoj sredini Projekat će biti realizovan na teritoriji opštine Bor u periodu od septembra 2002 do marta 2003 godine

  Original URL path: http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor4_11.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • EkoBor - broj 4. str. 12
  u celom projektu treba da se nađu NVO opštine mediji škole kulturne ustanove vladine institucije preduzeća zagadivaci naučne kuće učenici i studenti kao i javna preduzeća kaže Toplica Marjanovic predsednik Ekološkog društva Mladih istraživaca Bora A šta je to najkonkretnije urađeno u različim sredinama Tokom izrade LEAP u Nišu je otvoren dežurni telefon Javljali su se građani s predlozima i ocenom stanja životne sredine Polovina njih je ukazalo na uticaj đubrišta na javnim površinama 20 odsto se žalilo na ugrožavanje zelenila deset odsto na nedostatak propisanih posuda za smeće a ostali na niz drugih nedaća Otvorene kuće Građani NVO vladine institucije lokalna samouprava nauka javna i ostala preduzeća mogu da markiraju prostore očuvane prirode koje treba efikasnije zaštititi u okolini Bora je više takvih lokacija U obzir dolaze i zagađena i degradirana područja o čemu najkonkretnije treba informisati javnost kako bi se merodavni zainteresovali i preduzeli odgovarajuće akcije piše u projektu borskih ekologa uz napomenu da je naziv tog dela dokumenta Otvorene kuće Na drugoj strani Jugoslovenski forum zaštite životne sredine Dunavskog sliva DEFYU pokrenuo je diskusionu listu sa najaktuelnijim informacijama o LEAP Razmenom iskustava i informacija došlo se do efikasnog prepoznavanja lokalnih prioriteta u oblasti životne sredine Ili u Nišu je od maja do septembra prošle godine anketom o životnoj okolini obuhvaćeno 1 895 građana od 12 do 76 godina Najbolji odziv bio je u školama i na fakultetima sto odsto a u radnim organizacijama samo 20 odsto Prosečan odziv anketi je 60 odsto U Boru smo pribegli već oprobanim idejama osnovali smo ekološke klubove u školama mesnim zajednicama i NVO koje okupljaju mlade Đaci su prezentujući svoje radove nastupili na smotrama Nauka mladima i Naučno tehničko stvaralaštvo mladih Dosta ih je uređivalo Brestovacku Banju i prostor oko planinarskog doma na Stolu Tokom minulog jula u sklopu Međunarodnog omladinskog

  Original URL path: http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor4_12.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Demo projekat DMI Bor - Baza podataka
  nama Aktivnosti Projekti Kampanje Diskusioni forum EkoBor bilten Ekološkog kluba Arhiva Korisni linkovi Kontakt Projekti Poboljšanje pristupa informacijama i učešća javnosti u odlučivanju o životnoj sredini Dunavski regionalni projekat komponenta 3 4 Demo projekat Mibor Projekti Demo projekat Baza podataka Demonstraciona Baza podataka Pregled podataka po zahtevu Lokacija Parametar Ponovi zahtev Lokacija Vreme uzorka Parametar Izmer vred Maks dozv vred J M Napomena Ako želite da ponovite upit sa drugaeije

  Original URL path: http://www.mibor.rs/projekti/demo-projekat/rezultat.asp (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Eko Bor, Broj 16, strana 2
  čelu upravljačke strukture nalazi se Ministarski koncil a stručne poslove obavlja Direktorat za vode koji se nalazi u sastavu Ministarstva za životnu sredinu i vodu Svakim rečnim basenom upravlja bord basena Bord je sastavljen na principima učešće svih zainteresovanih strana Od ukupnog broja članova borda po 20 predstavnika je iz nacionalne vladine administracije i opštinskih administracija a po 30 predstavnika organizacija i instirucija koje upravljaju vodama i nevladinih organizacija Stručne poslove obavljaju posebne službe u svakom basenu Sedište upavljačke strukture Dunavskog sliva je u Plevenu a poslove obavljaju 64 zaposlena sedište Crnomorskog sliva je u Varni sa 60 zaposlenih Istočnog sliva u Plovdivu u kome radi 57 lica i Zapadnog u Blagoevradu sa 43 zaposlena Brestovačku Zlotsku i Kriveljsku reku Pored vode za piće rudarski i industrijski objekti koriste vodu iz Borskog jezera koja se nakon upotrebe bez prečišćavanja ispušta u reke Veliki problem predstavljaju rudničke vode koje se ispumpavaju iz rudarskih kopova i nastaju ispiranjem odložene jalovine kao i ispod kolektori flotacijskih jalovišta u Boru i Velikom Krivelju Zbog velikih oštećenja može doći do izlivanja jalovine i velike ekološke katastrofe u slivu Dunava Pitanjima voda bavi se veći broj organizacija i institucija One poseduju značajan broj informacija prikupljuju ih i obrađuju sa aspekta svog delokruga rada Problemi Ne postoji jedinstvena baza podataka o vodama organizacije i institucije u nedovoljnoj meri razmenjuje i koriste te informacije građani ne dobijaju pravovremene informacije nisu u dovoljnoj meri uključeni u donošenju odluka i relizaciji brojnih aktivnosti Osnovni ciljevi ovog projekta su Okupljanje svih organizacija i institucija koje se bave vodama formiranje jedinstven baze podataka o vodama i uspostavljanje sistema razmene informacija Povećenje informisanja javnosti uticaja i učešća javnosti u donošenju odluka Jačanje kapaciteta opštinske uprave javnih preduzeća i nevladinih organizacija za upravljanje vodama Očekivani rezultati Formirana koalicija organizacija i institucija koja će se

  Original URL path: http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor16_2.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Eko Bor, Broj 16, strana 3
  fonda GEF Ciljevi ovog skupa bili su Izgradnja kapaciteta vladinih kancelarija i nevladinih organizacija i sagledavanje barijera i problema u sopstvenim sredinama Pomoć partnerima u nacionalnim projektima u razvoju plana budućih aktivnosti Razmena dosadašnjih iskustava Uspostavljanje saradnje između lokalnih demonstracionih i nacionalnih programa Rumunija na putu ka evropskim direktivama U procesu harmonizacije svojih propisa sa propisima Evropske unije Rumunija je 1996 godine usvojila Zakon o vodama Tokom 2000 godine Vlada je vodila raspravu o organizaciji i funkcionisanju Koncila za rečne basene Koncil je formiran i u svom sastavu ima 15 članova od kojih je jedan predstavnik nevladinog sektora i jedan predstavnik organizacije za zaštitu potrošača Koncil se stara o primeni nacionalne Strategije za upravljanje vodama i sprovođenju nacionalne politike ovog sektora Rumunija je sve svoja rečne tokove svrstala u 11 rečnih basena Dunavski projekat se odnosi na zaštitu životne sredine svih zemanjlja ovog najznačajnijeg evropskog sliva Ciljevi ovog projekta su jačanje kapaciteta vlada podunavskih zemalja da se bave pitanjima upravljanja vodnim resursima donošenje nacionalnih strategija i zakona i njihova praktična primena i tehnička pomoć ovim zemljama Program se realizuje od septembra 2004 do kraja 2006 godine U ovoj fazi realizuju se nacionalni projekti u 5 država i demonstracioni projekti u 5 lokalnih zajednica u svakoj od zemalja Slični projekti već su realizovani u podunavskim zemljama centralne Evrope Osnovna tema svih ovih programa je stvaranje koalicije svih zainteresovanih strana u upravljanju vodnim resursima i zaštita sliva Dunava povećanje pristupačnosti informacija svim zainteresovanim stranama i građanima i uključivanje građana u donošenju odluka i praktičnim aktivnostima Dogovoren je sadržaj posebne brošure o tome ko poseduje informacije o vodama kako građani mogu da dobiju informacije i kako da se uključe u donošenju važnih odluka Ovaj priručnik treba da pomogne vladinim službenicama da na što jednostavniji način pripreme i dostave inforamcije i građanima da lakše

  Original URL path: http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor16_3.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Eko Bor, Broj 16, strana 4
  zgradama u Boru 42 5 zatim u individualnim kućama u Boru i selima 14 92 privredi 14 43 dok ostali korisnici potroše 14 43 vode iz vodovoda Pritom treba imati u vidu da u zgradama u Boru ima oko 7 000 priključaka i 1 100 priključaka individualnih kuća Godišnje u svakom stanu se u proseku potroši oko 191 a u individualnoj kući oko 665 metara kubnih vode Borski rudnici bakra Borsko jezero je izgrađeno početkom šezdesetih godina da bi rudarstvo i industrija bili obezbeđeni dovoljnom količinom vode Njegova zapremina je oko 11 miliona metara kubnih Voda se do Bora i rudarskih objekata dovodi posebnim sistemom što ukupan sistem vodosnabdevanja čini još složenijim Do 2002 godine godine tokom zimskih meseci deo vode sa Zlotskih vrela je dopreman u Borsko jezero da bi se obezbedilo dovoljno vode za potrebe industrije i održao visok nivo jezera pogodan za rekreaciju u letnjem periodu Smanjenjem proizvodnje u rudarstvu i metalurgiji i racionalnom potrošnjom industrijske vode prestalo se sa prepumpavanjem vode u Borsko jezero Rudarstvo i metalurgije svuda u svetu su veliki izvor otpadnih voda Pored voda koje se zahvataju za sanitarne potrebe i potrebe tehnoloških procesa velike količine nastaju u rudokopima i ispiranjem odloženih raskrivki atmosferskim vodama Vode sa odlagališta raskrivki se teško sakupljaju kanališu i prečišćavaju te su uzrok zagađenja površinskih i podzemnih voda Vode iz Jame sa kopova i odlagališta u Boru i Krivelju izlivaju se u Borsku i Kriveljsku reku Radovi na kopovima dovode do promene konfiguracije terena presecanja tokova reka i potoka i njihovog kanalisanja u druge vodotokove Tako je kod nas Borska reka presečena površinskim kopom u Boru a njene vode se odvode u flotaciju Veliki Krivelj i Kriveljsku reku Borska reka kod Brezonika Otpadne vode grada rudarstva i metalurgije bez prečišćavanja se izlivaju u korito Borske reke Tamo gde

  Original URL path: http://www.mibor.rs/ekobor/ekobor16_4.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Ekološka istina 2004.
  dometi Mikrobi i ljudi preplitanje makro i mikro sredine u svim oblastima zivota Demografski procesi u Srbiji Posebne sesije Naučno istraživački projekti Nacionalni i lokalni ekološki akcioni planovi Naučni podmladak vrh strane Informacije Sve potrebne informacije o ovom skupu mogu se dobiti na adresama Tehnički fakultet u Boru Univerzitet u Beogradu 19210 Bor Vojske Jugoslavije 12 Kontakt Prof Dr Zoran S Marković predsednik Organizacionog odbora Ekoist 04 Telefoni 030 25 555 030 24 556 Fax 030 21 078 e mail eko 04 tf bor ac yu ili zmarkovic tf bor ac yu WEB http www eko04 tf bor ac yu Društvo mladih istraživača Bor 19210 Bor Đorđa Vajferta 11 Kontakt Dragan Ranđelović predsednik Društva član Organizacionog odbora Ekoist 04 Telefoni 030 25 241 030 432 813 Fax 030 441 183 e mail mibor ptt yu ili ekobor ptt yu WEB www etos co yu mibor aktivnosti ekoist Zavod za zaštitu zdravlja Timok Zaječar Kontakt Mr sc med Predrag Marušić direktor Zavoda član Organizacionog odbora Ekoist 04 Telefoni 019 422 543 019 422 477 Fax 019 422 543 e mail za timok ptt yu WEB www health org yu Način rada Rad skupa je organizovan u plenumu i po sekcijama usmeno i poster Plenarna predavanja bila su po pozivu Naučni odbor naučno stručnog skupa Prof Dr Stevan Stanković predsednik Geografski fakultet Beograd Prof Dr Dragana Nikić zam predsednika Medicinski fakultet Niš Prof Dr Zvonimir D Stanković Tehnički fakultet Bor Dr Predrag Jakšić Zavod za zaštitu prirode Srbije Beograd Prof Dr Hans Rudolf Pfajfer Univerzitet u Lozani Švajcarska Prof Dr Jacques Yvon ENSG INPL Nancy Francuska Prof Dr Peter Fečko VŠB TU Ostrava Češka Republika Prof Dr Miodrag Miljković Tehnički fakultet Bor Prof Dr Milan Antonijević Tehnički fakultet Bor Dr sci Petar Paunović počasni član Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar Dr sci

  Original URL path: http://www.mibor.rs/aktivnosti/ekoist/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive •