archive-rs.com » RS » M » MIBOR.RS

Total: 133

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • B-O-R (Bolje održive reke
  doprineće prvo promociji ovih tehnologija a drugo održive proizvodnje u slivu Dunava i grane rudarstva Ciljevi projekta su stvoriti uslove za smanjenje zagadjenja u dunavskom slivu kroz podizanje nivoa stručnog znanja i razvijanje svesti o mogućnosti održive rudarske proizvodnje primenom novih tehnologija kao i obezbedjivanjem zakonske i ekonomske podrške i podrške javnosti Projekat obuhvata aktivnosti na informisanju i popularizaciji novih metoda rudarske proizvodnje anketu proizvođaca obuku stručnjaka i zaposlenih u rudarskim basenima lobiranje kod drzvnih organa medijsku kampanju za primenu novih metoda rudarske proizvodnje i drugo Glavni nosilac realizacije projekta je Društvo mladih istraživača Bor a u realizaciju projekta su kao partneri uključene naučno istraživačke i obrazovne organizacije koje razvijaju nove tehnologije i obučavaju stručnjake zatim mediji koji obezbeđuju informisanje i učešće javnosti u rešavanju problema zagađenja lokalne vlasti i ekološke NVO Društvo mladih istraživača će preuzeti odgovornost informativne kancelarije za odobrene projekte što znači da će sve bitne vesti i tekuća dešavanja na projektima biti propraćena putem informativnih kanala Društva i plasirana u javnost svim raspoloživim kanalima kako bi se osigurala još veća vidljivost i popularizacija projekta vidi na adresi Foruma www etos co yu forum grupa asp FORUM ID 48 Globalni cilj ovog projekta je podizanje svesti i opšteg znanje o mogućnostima održive rudarske proizvodnje u dunavskom slivu odnosno o potrebi i mogućnostima razvoja i primene novih tehnologija u rudarstvu koje smanjuju zagadjenje vodotokova u ovom slučaju konkretno zagađenje dunavskog sliva teškim metalima Podizanje svesti i znanja treba da obezbedi promenu ponašanja svih zainteresovanih biznis sektora naučno istraživačkih organizacija lokalnih i drugih vlasti medija i javnosti uopšte i time doprinese smanjenju zagadjenja Posebni ciljevi su unapređenje nivoa stručnog znanja o mogućnostima održive rudarske proizvodnje primenom novih tehnologija i obezbeđenje podrške javnosti za uvođenje i primenu novih čistijih tehnologija Ključne aktivnosti radi realizacije ciljeva projekta su Medijska kampanja preko

  Original URL path: http://www.mibor.rs/projekti/dunav/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Učešće lokalne zajednice u kontroli zagađenja rudničkim vodama
  Projekti Učešće lokalne zajednice u kontroli zagađenja rudničkim vodama MIbor Projekti Rudničke vode Sažeti opis projekta Projektne aktivnosti Publikacije i materijali Galerija slika Stari površinski kop u Boru Projekat je finasiran of strane Savezne Republike Nemačke Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i implementiran od strane Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit GTZ i Regionalnog ekološkog centra za centralnu i istočnu Evropu REC Mišljenja iznesena kroz ovaj projekat ne

  Original URL path: http://www.mibor.rs/projekti/rudvod/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • LEAP - Lokalni ekološki akcioni plan
  opštine Bor na sednici Skupštine opštine Bor 25 juna 2003 usvojen je osnovni dokument Lokalnog ekološkog akcionog plana za Bor Međunarodna promocija Interesantno je da je borski LEAP još dok nije bio formalno usvojen doživeo međunarodnu promociju na V Panevropskoj ministarskoj konferenciji o životnoj sredini Evrope koja je u maju održana u Kijevu Uz pomoc UNEP a i Grida Arendal pripremljena je prezentacija brošure i CD a o LEAP u Bora koje su u Kijevu promovisali Krsta S Kalčić predsednik SO Bor i Toplica Marjanović predsednik Ekološkog kluba Društva mladih istraživača u Boru i koordinator LEAP tima opštine Bor Među prvima To je jedan od malog broja lokalnih ekoloških akcionih planova u Srbiji i Crnoj Gori koji su do sada usvojeni ili čija se priprema približila završetku Saznajte više o LEAP u Osnovne informacije o pokretanju i toku LEAP procesa u Boru i aktivnostima koje su vođene možete pronaći ako kliknete ovde Možete pogledati i sadržaj osnovnog LEAP dokumenta koji je usvojila Skupština opštine Bor na sledećim stranicama sajta ili ga preuzeti u PDF formatu na srpskom ili engleskom jeziku Pogledajte i ostale stranice na sajtu o aktivnostima tokom LEAP kampanje Konstituisanje građanskog foruma Uvodno izlaganje Šta je i zašto

  Original URL path: http://www.mibor.rs/projekti/leap/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Primena Arhuske konvencije
  1 Ciljevi aktivnosti na primeni odredbi Arhuske konvencije Informisati javnost o osnovnim odredbama Arhuske konvencije Edukovati predstavnike biznis sektora lokalne uprave medija naučno stručnih institucija i javnost radi efikasnog uključivanja u proces donošenja odluka o posebnim aktivnostima izradi planova programa i politike u domenu životne sredine kao i u pripremi izvršnih instrumenata Uspostavljanje saradnje između lokalnih vlasti privrede zagađivača i zainteresovane javnosti radi implementacije odredbi Arhuske konvencije na lokalnom nivou Jačanje kapaciteta lokalne zajednice za primenu Arhuske konvencije Animiranje medija naučno stručnih i obrazovnih institucija NVO i javnosti za uključivanje u aktivnosti primene Arhuske konvencije vrh strane 2 Značaj za lokalnu zajednicu Na teritoriji opštine Bor izgrađeni su objekti rudarstva metalurgije bazne hemije energetike vodoprivrede i saobraćaja koji uglavnom rade bez odgovarajućih dozvola Po budućem Zakonu o sistemu zaštite životne sredine neophodna je analiza uticaja ovih objekata na životnu sredinu Te analize po odredbama Arhuske konvencije i Zakona moraju biti stavljene na uvid javnosti organizovana javna rasprava i omogućeno javnosti da stavi primedbe mišljanja i predloge U borskoj opštini u toku je izrada Strategije razvoja koja razmatra mogućnosti nastavka korišćenja neobnovljivih i intenzivnije korišćenje obnovljivih prirodnih resursa zemljište voda šume lekovito bilje i šumski plodovi isl Priprema se izrada Prostornog plana kojim treba da se definiše buduća namena prostora zona rudarenja industrijeske zone zone urbanog razvoja turističke zone zaone za poljoprivrednu proizvodnju kao i utvrđeni prostori koji su degradirani ili ugroženi stogodišnjim rudarenjem a koje treba rekultivisati i revitalizovati U pripremi su i urbanistički planovi Bora i pojedinih sela kojim se definišu zone sanitarne zaštite oko rudarskih i industrijskih objekata zone zaštite izvorišta vodosnabdevanja idr Prema Arhuskoj konvenciji i pri donošenju ovih planova neophodno je uključivanje javnosti Primena Arhuske konvencije u borskoj opštini imaće veliki značaj za zaštitu životne sredine i razvoj ove multietničke lokalne zajednice a iskustva koje se steknu mogu biti korišćena u bilo kojoj sredini u zemlji vrh strane 3 Značaj za nacionalnu ekološku politiku Primena Zakona o sistemu zaštite životne sredine Pravilnika o procenu uticaja na životnu sredinu Pravilnika o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine zahtevaju uključivanje javnosti saradnički pristup svih aktera u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou i jačanje kompetentnosti za upravljanje životnom sredinom što se sve obezbeđuje primenom odredbi Arhuske konvencije Primena protokola Kijevske ministarske konferencije o životnoj sredini zahteva široko učešće javnosti informisanje edukaciju učećče u odlučivanju što treba da bude omogućeno primenom odredbi Arhuske konvencije Posebno odredbe Arhuske konvencije treba da omoguće primenu Konvencije o zaštiti Karpata koja će biti doneta na Kijevskoj konferenciji vrh strane 4 Aktivnosti u okviru programa Izrada lifleta o osnovnim odredbama Arhuske konvencije Formiranje baze podataka o objektima za koje potrebna izrada analize uticaja Formiranje baze podataka o zainteresovanim stranama za primenu Arhuske konvencije Izbor nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola i štampanje plakata kojim se afirmiše Arhuska konvencija i animira javnost za uključivanje u njenu primenu Medijska kampanja informativne i specijalne emisije elektronskih medija članci u lokalnim novinama Izdavanje mesečnog Biltena o Arhuskoj konvenciji kojim se informiše javnost o Konvenciji stanuju

  Original URL path: http://www.mibor.rs/projekti/arhus/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • MIBOR - Strategija za smanjenje siromaštva
  inicijative u okviru rasprave o nacrtu Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji dokumenta koji priprema Vlada Srbije Organizovane su rasprave za okruglim stolovima u Zlotu i Boru na teme Prirodni resursi i smanjenje siromaštva i Životna sredina i smanjenje siromaštva U raspravi su učestvovali predstavnici lokalne zajednice javnih službi medija nevladinih organizacija i zainteresovani građani Ciljevi Ciljevi su bili da se javnost informiše o strategiji smanjenja siromaštva u kontekstu očuvanja i održivog korišćenja prirodnih resursa Bora i istočne Srbije da se povežu održivi razvoj i rešavanje problema životne sredine sa strategijom smanjenja siromaštva na primeru Bora kao ekološke crne tačke koja je okružena očuvanim prostorima prirode kao i da se utiče na dogradnju Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji uključivanjem veze siromaštvo održivo korišćenje prirodnih resursa i siromaštvo životna sredina Teme Okrugli sto na temu Pirodni resursi i smanjenje siromaštva organizovan u Zlotu 5 avgusta 2003 prirodni resursi i siromaštvo biodiverzitet i siromaštvo zdravlje životna sredina i siromaštvo zapošljavanje životna sredina i siromaštvo ruralni razvoj životna sredina i siromaštvo jačanje kapaciteta lokalne zajednice za rešavanje problema siromaštva i životne sredine Okrugli sto na temu Smanjenje siromaštva i životna sredina organizovan u Boru 7 avgusta 2003 životna sredina i siromaštvo zdravlje

  Original URL path: http://www.mibor.rs/projekti/sss/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Smanjenje siromaštva održivim korišćenjem prirodnih resursa
  resursa i formiranje lokalnih partnerstava obuka mladih poljoprivrednika putem više seminara o sakupljanju i gajenju lekovitog bilja pečuraka autohtonog voća tradicionalnog stočarstva prerade mleka organizovanja seoskog i ekoturizma anketa učesnika radionica seminara i ostalih stanovnika obeležavanje značajnih ekoloških datuma od značaja za projekt 22 maj Svetski dan biodiverziteta tema Klima hrana i zdravlje 26 septembar Svetski dan čistih planina 27 septembar Svetski dan turizma 4 oktobar Svetski dan habitata tema Gradovi pokretaci ruralnog razvoja i 16 oktobar Svetski dan hrane tema Biodiverzitet za sigurnu zdravu hranu što treba da se poveže sa organskom poljoprivredom medijska kampanja za zaštitu čitavog područja kao područja očuvane prirode i njegov održiv razvoj animiranje stručnjaka i naučnih radnika da daju doprinos održivom razvoju ovog područja kroz radove na naučno stručnom skupu Ekološka istina Ove aktivnosti ce obezbediti jačanje organizovanosti seoskih zajednica i NVO i motivisati i osposobiti stanovnike sela posebno mlade na područjima očuvane prirode u blizini crnih ekoloskih tački kao što su Bor i Majdanpak na veće učešće u svim aktivnostima lokalnih zajednica čiji je cilj da se obezbedi priprema i realizacija lokalnih ekoloških akcionih planova lokalnih inicijativa za smanjenje siromaštva lokalnih akcionih planova zapošljavanja i strategija održivog razvoje lokalne agende 21 a na bazi održivog korišćenja obnovljivih prirodnih resursa Ciljna populacija projekta su stanovnici seoskih područja na tromeđi opština Bor Majdanpek i Negotin posebno mladi koji se nisu još opredelili i osposobili za korišćenje prirodnih resursa kojima raspolažu njihove sredine Biće obuhvaćena sela Gornjane Luka Tanda Bučje Rudna Glava Vlaole Rezultati aktivnosti biće mereni brojem i kvalitetom pokrenutih incijativa i predloga na radionicama ocenama i stavovima iz ankete ugrađivanjem pokrenutih inicijativa u lokalne ekološke akcione planove lokalne inicijative smanjenja siromastva i strategije održivog razvoja kroz realizaciju zaštite planinskog područja Stola Velikog i Malog Krša i Deli Jovana na kome će se odvijati projekt

  Original URL path: http://www.mibor.rs/kampanje/resursi/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • LEP - Lokalni ekološki parlament Bora
  ne samo ekološki već i ekonomski problem Da bi se uspešno rešavali brojni ekološki problemi potrebno je animirati informisati edukovati i uključiti široku javnost u procese donošenja odluka o životnoj sredini i razvoju nazad Stanje životne sredine u borskoj opštini Životna sredina u borskoj opštini je pod uticajem stogodišnje rudarsko metalurške proizvodnje Površinskim kopovima odlagalištima rudarske raskrivke flotacijskim jalovištima i izgradnjom potrebne infrastrukture promenjen je prvobitni reljef terena Te promene su uticale i na promene mikroklimatskih uslova prvenstveno na promenu pravca vetrova Metalurškom preradom nastaju velike količine otpadnih gasova koji sa sobom nose sumpordioksid i prašinu sa sadržajem metala Energetski objekti i teretni transport kao i miniranja na kopovima takođe su izvor zagađenja gasovima i prašinom Ove emisije otpadnih gasova i prašine dovele su do promene sastava zemljišta Procenjuje se da je na ovaj način oštećeno preko 20 000 ha poljoprivrednig zemljišta Objekti rudarstva i metalurgije su izvor otpadnih voda Zagađene su Borska Kriveljska Ravna reka i Veliki Timok Flotacijskom jalovinom trajno je uništeno do 4 500 ha plodne zemlje u priobalju Nasuprot ovim zagađenjima sačuvana je priroda severno i saverozapadno od Bora Prostori Dubašnice Stola Malog i Velikog krša su prostori atraktivnih površinskih i podzemnih oblika reljefa predivnih pejzaža i centri biološke raznovrsnosti Borsko jezero Brestovačka banja i Crni vrh imaju velike neiskorišćene potencijale za razvoj jezerskog banjskog i zimskog turizma nazad Kome je namenjen Projekat 1 Lokalnoj samoupravi koja treba da sazna mišljenja javnosti o životnoj sredini potrebama građana za rešavanje ekoloških problema i da ih uključi u programe koje donosi 2 Poslovnom sektoru zagađivačima koji treba da pravovremeno i tačno informišu javnost o svom uticaju na životnu sredinu prevaziđu netrpeljivost zajednice prema svojoj delatnosti i stvore partnerski odnos radi prevazilaženja suprostavljenih interesa 3 Zainteresovanoj javnosti stanovništvu grada i sela koje živi na zagađenom prostoru čiji je interes

  Original URL path: http://www.mibor.rs/kampanje/lep/index.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • A Campaign for LAP-Es: Better Organize Resourses
  2002 Bor is a town with over 5000 unemployed people and monostructural industry In the transition process some 5000 people will be left jobless That is why AYR Bor will initiate a Local Action Plan for Employment B etter O rganize R esources with the aim to include entire local entities in faster solving of such problems Public meeting Stakeholder Forum 100 participants Introducing experts 15 participants Training of ctivists 50 participants Interview 1000 participants Workshops in the villages 12 villages x 50 participants 600 participants Final public discussion about the LAP Es 100 participants Preparation of logo type citizens Introducing the RTV newspapers citizens The proposed activities will provide better consideration of new employment possibilities There is a need to train unemployed and labor surplus in new areas primarily in villages agriculture tourism small business services but also in other areas of modern technology A campaign Local Action Plan for Employment B etter O rganize R esources provides the participation of a marginalized group of the unemployed and young in the development activities and decision making in the local community Main goals of this project are initiation of adopting the LAP Es education of citizens and stakeholder for accepting the LAP Es and campaign for its proper carrying out Main objectives a re Organization of public meeting stakeholders forum The LAP Es for Bor B etter O rganize R esources Inducing experts at the Round table at traditional expert meetings An initiative for the adoption of the LAP ES by the Municipal Assembly of Bor Preparation of the logo type a poster a radio jingle and TV advertisement Introducing the regular RTV program and newspaper on employment values Training for the activists of NGO and other stakeholders This project is ongoing on the part of the AYR organization especially

  Original URL path: http://www.mibor.rs/st/lape_e.html (2016-02-03)
  Open archived version from archive •