archive-rs.com » RS » N » NDP-AUDIT.RS

Total: 93

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Poreske usluge
  Kontakt Kontakt Partneri Usluge Računovodstvene usluge Računovodstvena rešenja Usluge obračuna zarada Poslovno savetovanje Poreske usluge Porez na lični dohodak Porez na dobit PDV Porez na plate i doprinose Transferne cene Naš izbor vesti 06 Feb 2016 Promocija turističkih atrakcija Srbije 06 Feb 2016 Srbijagas preuzeo luku pančevačke Azotare Evropske firme zainteresovane za saradnju 05 Feb 2016 Železara Smederevo u 2015 godini nije ostvarila profit 05 Feb 2016 Otvoren stečaj nad preduzećem Dragan Marković iz Obrenovca 05 Feb 2016 Radovi na aerodromu Morava biće završeni na proleće Interes za letove već postoji Arhiva vesti Poreske usluge Stalne izmene u poreskim zakonima glavni su razlozi angažovanja računovođe sa specijalizovanom ekspertizom Ove izmene nalažu da se Vaša poreska situacija nadgleda tokom čitave godine Bilo da ste vlasnik kompanije sa malim brojem akcionara ili finansijski direktor korporacije profesionalci iz NDP Audit Consulting razumeju složenost poreskog sistema i uvek su u koraku sa regulativama koje utiču na Vaše poslovanje Naše usluge uključuju Pripremu poreskih izveštaja i bilansa za kompanije i pojedince Reviziju poreza Pripremu povraćaja poreza za kompanije i pojedince Davanje saveta i stručnog mišljenja o porezima Poresko planiranje Pomoć u poreskim sporovima i podrška pri sudskim procesima Poresko zastupanje u pitanjima pred poreskim organima

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/poreske-usluge.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Prodajte firmu ili se povežite sa strateškim partnerom
  strateškim investitorom investicionim fondom ili bilo kojim drugim investitorom podrazumeva složen proces koji zahteva potrebnu ekspertizu u oblasti finansijskog konsaltinga kao i konsultanta koji ima pristup velikom broju potencijalnih investitora Kako ceo proces pripreme kao i samog preuzimanja privrednog društva zahteva veoma striktnu kontrolu toka informacija od velike važnosti je da je konsultant osposobljen da izvrši sve potrebne aktivnosti za uspešan završetak tog procesa Proces preuzimanja privrednog društva se sastoji iz sledećih faza Pripremna faza U ovoj fazi NDP Audit Consulting vrši analizu svih akata društva procenu vrednosti kapitala zajedno sa izradom Dijagnostičkog izveštaja Due diligence priprema kratku prezentaciju društva Teaser na više stranih jezika zavisno od ciljne grupe kojoj je namenjena i dogovara sa vlasnicima i menadžmentom ciljeve koje treba postići preuzimanjem kompanije U okviru ove faze NDP Audit Consulting zajedno sa stručnjacima jedne od vodećih konsultantskih kuća Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta iz Beograda i vlasnicima i menadžmentom društva će da definiše nastup prema investitorima polazne i krajnje granice za pregovaranje vezane za maksimalne i minimalne vrednosti transakcije učešće u budućoj dobiti za sadašnje vlasnike kao i uticaj transakcije na zaposlene i menadžment Animacija potencijalnih investitora i Pregovaranje NDP Audit Consulting za animaciju potencijalnih investitora koristi mrežu Moore Stephens International koja se sastoji iz konsultantskih firmi iz 98 zemalja sa više od 21 200 zaposlenih u preko 640 sedišta Pored toga kroz dosadašnju saradnju sa kompanijama iz EU Rusije Turske Kine i Indije u mogućnosti smo da direktno stupimo u kontakt sa poželjnim strateškim partnerima iz oblasti u kojoj društvo posluje Na taj način stvaramo uslove za nadmetanje investitora sa ciljem ostvarivanja maksimalnih rezultata za naše klijente vlasnike društva U ovoj fazi realizacije projekta stručnjaci NDP Audit Consulting će zajedno sa predstavnicima društva aktivno učestvovati u pregovorima sa izabranim investitorima a na bazi prethodno definisanih okvira Sprovođenje

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/resenja-prodaja-povezivanje-sa-strateskim-partnerom.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ulaganje u hartije od vrednosti
  iz Obrenovca 05 Feb 2016 Radovi na aerodromu Morava biće završeni na proleće Interes za letove već postoji Arhiva vesti Ulaganje u hartije od vrednosti Kroz saradnju sa Intercity broker a d Beograd brokersko dilerskim društvom specijalizovanim za posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti na našem tržištu u mogućnosti smo da našim klijentima ponudimo mogućnosti za plasiranje slobodnih novčanih sredstava u hartije od vrednosti sa minimalnim rizikom plasmana i to Državni zapisi i Državne obveznice Republike Srbije nominovane u dinarima i eurima i Obveznice stare devizne štednje hartije od vrednosti kojima se svakodnevno trguje a nominovane su u eurima Prednosti ulaganja u Državne zapise i Državne obveznice Državne dužničke hartije svuda u svetu su najsigurniji način plasiranja novčanih sredstava pa iz tog razloga predstavljaju pravi vid ulaganja u uslovima ekonomske krize i privredne nelikvidnosti Državne dužničke hartije su definisane rokom dospeća što daje mogućnost precizne projekcije priliva novčanih sredstava odnosno obezbeđuje siguran prinos u skladu sa važećim diskontnim stopama Kod Državnih dužničkih hartije garancija je na 100 plasiranih sredstava za razliku od oročavanja novčanih sredstava u bankama gde NBS garantuje do 50 000 00 EUR plasmana Ukoliko su nominovane u EUR valuti ne postoji rizik kursnih razlika Državne dužničke hartije je moguće prodati pre roka dospeća što možete učiniti u sekundarnom trgovanju preko Intercity brokera odnosno van zvanične Aukcije i na takav način imati još jednu sigurnost da do svojih sredstava uvek možete doći Tražnja za državnim hartijama od vrednosti uvek postoji što znači da one svom vlasniku obezbeđuju maksimalnu likvidnost plasmana Prednosti ulaganja u obveznice stare devizne štednje Obveznice stare devizne štednje su državne hartije od vrednosti koje nose najmanji mogući rizik jer Država garantuje za isplatu 100 novčanih sredstava o roku dospeća za razliku od oročavanja novčanih sredstava u bankama u kojima NBS garantuje do 50 000 00

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/resenja-ulaganje-hartije-od-vrednosti.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Statusne promene iz AD u DOO
  iz AD u DOO Osnovni uslov za sprovođenje promene pravne forme iz forme otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću jeste da postoji maksimalno 50 akcionara Promenom pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću dobija se sledeće promet udela se vrši bez posredstva Berze dalji otkup udela manjinskih vlasnika od strane većinskog vlasnika se odvija bez sprovođenja komplikovane procedure javne ponude za preuzimanje nema ograničenja vezanih za definisanje cene prilikom otkupa udela od preostalih vlasnika ostvaruje se veća kontrola nad trgovinom udelima firme kroz ostvarivanje prava preče kupovine od strane postojećih udeličara povećanje kapitala novim ulozima novčanim ili nenovčanim se vrši bez saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti veća sloboda pri definisanju organa firme nema obaveze vezane za postojanje Upravnog odbora i odnosa medu udeličarima smanjuje se opasnost od primene zakonskih kaznenih odredbi usled ne izvršavanja ili propuštanja rokova za izvršenje propisanih radnji za privredno društvo nema obaveze izrade i stalnog inoviranja Prospekta za trgovanje akcijama na Berzi smanjuju se obaveze izveštavanja javnosti o bitnim događajima mogućnost da se promena pravne forme iskoristi za otkup akcija od manjinskih akcionara po tržišnoj vrednosti odnosno mogućnost da manjinski akcionari ostvare pravo na dobijanje tržišne vrednosti svojih akcija i sl Na taj način ostvaruje se prilična ušteda u troškovima poslovanja jer se izbegavaju sledeći troškovi revizija finansijskih izveštaja samo za mala preduzeća javno oglašavanje u dnevnim novinama i obaveštavanje Berze i Komisije za hartije od vrednosti prilikom sazivanja i održavanja sednica Skupštine planova poslovanja isplate dividende i drugih bitnih događaja prilikom otkupa udela manjinskih vlasnika od strane većinskog vlasnika ne plaćaju se kao kod otvorenog akcionarskog društva naknada Komisiji za hartije od vrednosti troškovi obezbeđenja sredstava na celokupan preostali iznos kapitala izrade dokumentacije za odobrenje javne ponude oglašavanja u dnevnim novinama i sl prilikom povećanja kapitala novim ulozima

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/resenja-statusna-promena-ad-doo.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Bitne odredbe važećeg Zakona o privrednim društvima
  koje je fizičko lice Osnovni kapital društva izražava se u dinarima Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnoj komunikaciji Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta odnosno statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata Društvo može imati posebnu adresu za prijem pošte registrovanu u registru privrednih subjekata Ukinuta obaveznost isticanja pojedinih podataka u poslovnim pismima prema trećim licima Uvedena obaveza pribavljanja saglasnosti nadležne institucije za korišćenje imena Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine na stranom jeziku Društvo sa ograničenom odgovornošću isključeno je ograničenje broja članova koje društvo može da ima ukinuta je knjiga članova društva a uvedena je evidencija članova svojstvo člana stiče se upisom u registar minimalni osnovni kapital društva iznosi 100 dinara izmenjen je način sticanja sopstvenih udela pravo preče kupovine pripada isključivo članovima društva ali ne i samom društvu dozvoljeno je pretvaranje duga u ulog ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja jednodomni gde će društvo imati skupštinu i direktora e koje bira skupština društva dvodomni gde skupština bira nadzorni odbor a nadzorni odbor direktora e Da bi neko lice moglo da bude birano u nadzorni odbor mora da ispunjava propisane uslove mogućnost postojanja više direktora koji mogu biti i pravna lica nepostojanje upravnog odbora funkcija upravljanja odvojena je od nadzora razlikovanje isključenja člana odlukom skupštine i u sudskom postupku Akcionarsko društvo nema podele na zatvorena i otvorena akcionarska društva već na javna i ona koja to nisu svako društvo koje to nije može postati javno osnivački akt akcionarskog društva se ne može menjati statut je sada obavezan akt za akcionarska društva ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50 osnovnog kapitala društva nominalna vrednost jedne akcije ne može biti niža od 100 dinara minimalni osnovni kapital iznosi

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/resenja-usaglasavanje-zakon-o-privrednim-drustvima.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Dokumenta
  važećeg Zakona o privrednim društvima Dokumenta Karijera Linkovi Partneri Finansijske institucije Institucije Republike Srbije Međunarodne finansijske institucije Centralne banke Privreda Kontakt Kontakt Partneri Naš izbor vesti 06 Feb 2016 Promocija turističkih atrakcija Srbije 06 Feb 2016 Srbijagas preuzeo luku pančevačke Azotare Evropske firme zainteresovane za saradnju 05 Feb 2016 Železara Smederevo u 2015 godini nije ostvarila profit 05 Feb 2016 Otvoren stečaj nad preduzećem Dragan Marković iz Obrenovca 05 Feb

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/doc-dokumenta.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Karijera
  2016 Železara Smederevo u 2015 godini nije ostvarila profit 05 Feb 2016 Otvoren stečaj nad preduzećem Dragan Marković iz Obrenovca 05 Feb 2016 Radovi na aerodromu Morava biće završeni na proleće Interes za letove već postoji Arhiva vesti Karijera NDP Audit Consulting nudi mogućnost uspešne karijere ambicioznim mladim osobama Tražimo računovođe finansijske i poreske konsultante početnike sa tek završenim fakultetom ili kandidate sa iskustvom Našim zaposlenima obezbeđujemo izuzetne trening programe sa mogućnošću obavljanja prakse u Republici Irskoj Uz našu pomoć naši zaposleni se konstantno usavršavaju dobijajući šansu za profesionalan razvoj Naša posvećenost počinje sa našim menadžerima i nastavlja se na svim nivoima jer smo svi uključeni u Vaš razvoj Čak iako niste započeli svoju karijeru u NDP Audit Consulting niste propustili priliku da ostatak karijere provedete kod nas Mi cenimo iskustvo i perspektivu veterana u računovodstvu koji su proveli vreme u drugim firmama i poslovnim okruženjima Ako ste razmišljali da učinite korak ka promeni u karijeri ohrabrujemo Vas da uzmete NDP Audit Consulting u obzir Naći ćete jedinstvenu poslovnu kulturu nove mogućnosti za istraživanje zadatke koji predstavljaju izazove i realističnu sposobnost za oblikovanje budućnosti naše firme Naš cilj je da stvorimo zadovoljne zaposlene koji će biti motivisani da napreduju u

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/karijera.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Partneri
  Finansijske institucije Institucije Republike Srbije Međunarodne finansijske institucije Centralne banke Privreda Naš izbor vesti 06 Feb 2016 Promocija turističkih atrakcija Srbije 06 Feb 2016 Srbijagas preuzeo luku pančevačke Azotare Evropske firme zainteresovane za saradnju 05 Feb 2016 Železara Smederevo u 2015 godini nije ostvarila profit 05 Feb 2016 Otvoren stečaj nad preduzećem Dragan Marković iz Obrenovca 05 Feb 2016 Radovi na aerodromu Morava biće završeni na proleće Interes za letove

  Original URL path: http://www.ndp-audit.rs/link-partneri.php (2016-02-06)
  Open archived version from archive •