archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • USPEŠNI MODELI MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH
  e kriterijume procene radnog učinka svih zaposlenih i unapredite i osavremenite model platne strukture a sve u cilju pove anja produktivnosti Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Jednačina percepcije pravičnosti Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Procena rezultata i uspešnosti Mogu i kriterijumi i predmeti ocenjivanja Definisanje ključnih indikatora uspešnosti KPI Proces procene rezultata Analiza Metode ocenjivanja i rangiranja Izrada sistema Inkorporacija u model plata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Modeli merenja učinka zaposlenih Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede J R Vode i stručni saradnik EPS Odlična op ta organizacija i stručnost predavača Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja Ukratko izuzetno

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111201_Seminar_Modeli_merenja_ucinka_zaposlenih.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Mentorski trening Osnove prodaje
  prodaje Osnove prodaje Poslovna komunikacija i korespondencija Radionica Pisanje poslovne ponude Osnovi vođenja klijenata Analiza Osnovna polazišta prodaje Priprema prodajnog razgovora Pregled tehnika prodaje Radionica Poznavanje klijenta Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Prijavljujem se za Mentorski trening Osnove prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski trening Spoj

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111206_Mentorski_trening_Osnove_prodaje.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • budete neprofesionalni u svom poslu Ova obuka je namenjena svima koji ele da usavr e svoje prodajne ve tine kojima uspe na prodaja otvara prostor za napredovanje u poslu ili prelazak na bolju poziciju ali i onima koji ele da zadr e visok nivo u prodajnom procesu Nakon poha anja ove obuke bi ete u stanju da bolje sagledate proces pripreme prodaje unapredi ete svoje prodajne ve tine novim tehnikama i pobolj ati komunikaciju sa sada njim i budu im klijentima Unapredite svoje prodajne ve tine Menad er prodaje Proces pripreme prodajnog razgovora Vo enje profila i briga o klijentima Poslovna korespondencija Detaljna analiza dve napredne tehnike prodaje Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima IS Zaposlenje Org za oblasti poslovne komunikacije i prodaje Vreme i mesto odr avanja Četvrtak 08 decembar 2011 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kotizacija za obuku iznosi

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111208_Obuka_menadzer_prodaje.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Predavanje Veštine poslovne prezentacije
  sastanak projekat proizvod rezultat nova ideja ili lična promocija Akcenat je na internim i eksternim prezentacijama koje nisu prodajne ali i oni koji rade u prodaji mogu čuti važne informacije i principe U okviru obuke na praktičan način obrađujemo teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije i pružaju sistematizovan pregled svih važnih elemenata i metoda prezentacije Nakon ovog predavanja bićete u stanju da prepoznate najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagodite ih sebi i svojim potrebama Usavršite svoje prezentacione veštine Veštine poslovne prezentacije Nezaobilazni elementi prezentacije Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju Radionica Prezentacija pisanim dokumentom Tehnike usmene prezentacije Prezentacija 1 na 1 Telefonska prezentacija Audio Vizuelne prezentacije Upotreba interneta kao pomoćnog sredstva Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorska obuka Veštine poslovne prezentacije Mesto i vreme održavanja Trening centar IS Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Petak 09 decembar 2011 od 11 do 17 časova Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Polaznici dobijaju Zaposlenje Org sertifikat Kotizacija Kotizacija za predavanje iznosi 9 780 00 dinara Svakom polazniku je obezbeđena

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111209_Obuka_Vestine_poslovne_prezentacije.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • budete neprofesionalni u svom poslu Ova obuka je namenjena svima koji ele da usavr e svoje prodajne ve tine kojima uspe na prodaja otvara prostor za napredovanje u poslu ili prelazak na bolju poziciju ali i onima koji ele da zadr e visok nivo u prodajnom procesu Nakon poha anja ove obuke bi ete u stanju da bolje sagledate proces pripreme prodaje unapredi ete svoje prodajne ve tine novim tehnikama i pobolj ati komunikaciju sa sada njim i budu im klijentima Unapredite svoje prodajne ve tine Menad er prodaje Proces pripreme prodajnog razgovora Vo enje profila i briga o klijentima Poslovna korespondencija Detaljna analiza dve napredne tehnike prodaje Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima IS Zaposlenje Org za oblasti poslovne komunikacije i prodaje Vreme i mesto odr avanja Utorak 13 decembar 2011 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kotizacija za obuku iznosi

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111213_Obuka_menadzer_prodaje.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • USPEŠNI MODELI MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH
  e kriterijume procene radnog učinka svih zaposlenih i unapredite i osavremenite model platne strukture a sve u cilju pove anja produktivnosti Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Jednačina percepcije pravičnosti Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Procena rezultata i uspešnosti Mogu i kriterijumi i predmeti ocenjivanja Definisanje ključnih indikatora uspešnosti KPI Proces procene rezultata Analiza Metode ocenjivanja i rangiranja Izrada sistema Inkorporacija u model plata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Modeli merenja učinka zaposlenih Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede J R Vode i stručni saradnik EPS Odlična op ta organizacija i stručnost predavača Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja Ukratko izuzetno

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111215_Seminar_Modeli_merenja_ucinka_zaposlenih.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA - INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
  oboga en rešenjima koja su se pokazala dobrim u praksi u našim uslovima Za one koji žele da uvedu sistem samo u svoju grupu obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogu nost da se dalje posvete svom osnovnom poslu Kolika je korist od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Značajno se unapre uje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima Kod ve ine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja pove anje produktivnosti iznosi preko 7 što je često dvostruko više od same investicije Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena firmama i organizacijama sa ovih prostora bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su veoma raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 4 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi Koja prethodna znanja moram da imam Preporučljivo je da polaznici prvo poha aju mentorski seminar Uspešni modeli merenja učinka zaposlenjih kako bi stekli sistematizovan pregled metoda koje se mogu koristiti Pored toga dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 4 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111220_Obuka_Izrada_sistema_za_merenje_ucinka.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OBUKA UPRAVLJANJE INTERNET SAJTOM ZA MENADŽERE
  u tendencije elektronskog poslovanja Specijalno na ovom terminu uljučene su i dodatne teme i primeri vezani za praznični redizajn sajtova i analize uspešnosti prazničnih akcija Pozvani ste da zajedno usavr imo alate savremenog poslovanja Prvi dan Internet servisi ta je važno za internet prezentaciju Tipovi Internet sajtova i servisa Case study Uspe ni predstavnici Predstavljanje firme i proizvoda na internetu Case study Internet pokre u ideje Analize prezentacija firmi polaznika Drugi dan Internet marketing Prednosti i elementi internet marketinga Strategije kori enja elektronske po te Case study Uspe an newsletter Kori enje Interneta radi pra enja potreba i zadovoljstva kupaca Internet marketing strategija Tre i dan Internet prodaja Veza prodaje i marketinga na internetu Analiza Kori enje Interneta u Srbiji Analiza Sistemi naplate preko Interneta Interaktivni katalozi i e predračun Kori enje Open source re enja za i protiv Zavr na analiza i radionica Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon E mail adresa Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Obuka Upravljanje Internet sajtom za menadžere Organizator Internet servis Zaposlenje Org Vreme i mesto održavanja 28 30 decembar 2011 od 11 do 17 16 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja analize slučaja diskusije i individualnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Polaznici o obuci Zanimljiva i korisna obuka koja mi je pomogla da sveobuhvatno sagledam temu preispitam neke stavove i pružila dobru osnovu za uvo enje internet marketinga u svojoj firmi G G Direktor Connecta d o o Vrlo predano organizovano i dinamično Primetno je da su predavanja i radionice ura ene sa željom da klijent iza e zadovoljan a ne samo da se ispoštuje obrazac i vreme Vrlo ste ljubazni i vodite računa o klijentu M B Urednik štampanih i elektronskih izdanja

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/111228_Obuka_Upravljanje_Internet_sajtom_za_menadzere.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •