archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Predavanje Veštine poslovne prezentacije
  nisu prodajne ali i oni koji rade u prodaji mogu čuti važne informacije i principe koje će mi unaprediti prodajnu prezentaciju Šta polaznici dobijaju Sistematizaciju znanja i sticanje novih veština Nakon ove obuke polaznici će biti u stanju da prepoznaju najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagode ih sebi i svojim potrebama Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru U okviru obuke na praktičan način obrađujemo teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije i pružaju sistematizovan pregled svih važnih elemenata i metoda prezentacije Usavršite svoje prezentacione veštine Veštine poslovne prezentacije Nezaobilazni elementi prezentacije Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju Radionica Prezentacija pisanim dokumentom Tehnike usmene prezentacije Prezentacija 1 na 1 Osnove telefonske prezentacija Audio Vizuelne prezentacije Upotreba interneta kao pomoćnog sredstva Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorska obuka Veštine poslovne prezentacije Mesto i vreme održavanja Trening centar IS Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Utorak 06 mart 2012 od 11 do 17 časova Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Polaznici dobijaju Zaposlenje Org sertifikat Kotizacija Kotizacija za predavanje iznosi 9

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120306_Obuka_Vestine_poslovne_prezentacije.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE INTERNET MARKETINGOM I PRODAJOM - MENTORSKI SEMINAR
  ovog vida marketinga Pozvani ste da zajedno usavršimo alate internet marketinga Internet marketing i prodaja Prednosti i elementi internet marketinga Analiza Strategije kori enja elektronske po te Case study Uspe an newsletter Analiza Kori enje Interneta u Srbiji Analiza Sistemi naplate putem Interneta Merenje potreba i zadovoljstva kupaca Veza prodaje i marketinga na internetu Osnove internet prodaje Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon E mail adresa Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorski seminar Internet marketing i prodaja Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktične radionice Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Konkretni i praktično korisni primeri Upotrebljivo znanje M S Newsletter manager McCann Ericksson Došli smo do novih ideja saveta i saznanja vezanih za mogu nosti interneta Informisani smo o mogu nostima inovacija i profilima potencijalnih kupaca tj posetilaca N S Marketing i prodaja Bomar d o o Rad u maloj grupi odlično Pitanja koja su se obra ivala su očekivana a odgovori vrlo edukativni i korisni Generalno odlično M M IT administrator JP Sava Centar Predavač Sertifikovani predavač tima IS Zaposlenje Org za oblast informacionih tehnologija sa više od

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120309_Seminar_Internet_marketing_i_prodaja.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • ili uslugom koju nudite ne govori samo da li e Vam se kupac vratiti ve i na koji način možete da poboljšate proizvod ili unapredite uslugu Tako e kvalitetno merenje zadovoljstva kupca je obavezno za sve koji imaju ili uvode ISO ili neki drugi standard kvaliteta Pristupite merenju zadovoljstva kupca na sistematičan način Merenje zadovoljstva kupca Filozofija zadovoljstva kupca Svrha merenja zadovoljstva kupca Direktne koristi od uvo enja sistema Dizajniranje upitnika Upravljanje merenjem i rezultatima Predstavljanje rezultata Softverska podr ka Utisci polaznika Lepo koncipirano dobar tempo prijatno okružanje jasni primeri iz stvarnog posla povezani sa teorijom P M QA Team Leader Merit Soluions Veoma dobro pripremljen i održan seminar Kvalitetno izložen Korisna razmena iskustava I J IT konsultant Siemens d o o Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Merenje zadovoljstva kupca Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Broj polaznika je ograničen na 7 Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Preporučljiv je dolazak vi e polaznika iz iste firme ili organizacije Predavač Milorad M Milivojevi sertifikovani predavač CIM College a i prodajni konsultant Sa vi e od 20 godina iskustva u izvršnom upravljanju formiranju

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120313_Seminar_Merenje_zadovoljstva_kupca.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OBUKA UPRAVLJANJE INTERNET SAJTOM ZA MENADŽERE
  neophodna a prisustvo na njemu kao obavezno Zato je neophodno da naučite kako da na najbolji način iskoristite Internet u našem okruženju i da kroz e poslovanje ostvarite značajne uštede i optimizaciju tro kova poslovanja Posebno na ovom terminu grupa je ograničena na 6 polaznika Pozvani ste da zajedno usavr imo alate savremenog poslovanja Prvi dan Internet servisi ta je važno za internet prezentaciju Tipovi Internet sajtova i servisa Case study Uspe ni predstavnici Predstavljanje firme i proizvoda na internetu Case study Internet pokre u ideje Analize prezentacija firmi polaznika Drugi dan Internet marketing Prednosti i elementi internet marketinga Strategije kori enja elektronske po te Case study Uspe an newsletter Kori enje Interneta radi pra enja potreba i zadovoljstva kupaca Internet marketing strategija Tre i dan Internet prodaja Veza prodaje i marketinga na internetu Analiza Kori enje Interneta u Srbiji Analiza Sistemi naplate preko Interneta Interaktivni katalozi i e predračun Kori enje Open source re enja za i protiv Zavr na analiza i radionica Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon E mail adresa Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Obuka Upravljanje Internet sajtom za menadžere Organizator Internet servis Zaposlenje Org Vreme i mesto održavanja 21 23 mart 2012 od 11 do 17 16 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja analize slučaja diskusije i individualnih radionica Broj polaznika je ograničen na 6 Polaznici o obuci Zanimljiva i korisna obuka koja mi je pomogla da sveobuhvatno sagledam temu preispitam neke stavove i pružila dobru osnovu za uvo enje internet marketinga u svojoj firmi G G Direktor Connecta d o o Vrlo predano organizovano i dinamično Primetno je da su predavanja i radionice ura ene sa željom da klijent iza e zadovoljan a ne samo da

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120321_Obuka_Upravljanje_Internet_sajtom_za_menadzere.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • ta polaznici dobijaju Mogu nost da svoju poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku intenzivnim kursom podignu na vi i nivo za jedan dan nauče nove fraze sistematizuju pre a nje znanje isprave gre ke koje su do tada pravili i razre e svoje nedoumice Tako e polaznici dobijaju sertifikat o odslu anom seminaru Teme obuke Model poslovnog pisma Radionica Pisanje poslovnog pisma Neformalne formalne fraze Telefonski razgovor Simulacija telefonskog razgovora Poslovni sastanak Prezentovanje usmenim putem Praktična vežba Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 5 Vreme i mesto održavanja Sreda 28 mart 2012 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Predavač Profesor engleskog jezika Sertifikovani predavač IS Zaposlenje Org za oblast poslovne komunikacije i korespondencije Kotizacija Puna kotizacija za seminar iznosi 9 780 00 dinara U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust Svakom polazniku obezbe ena je literatura ručak i osveženje u prijatnom ambijentu In house Postoji

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120328_Obuka_Poslovna_komunikacija_na_engleskom.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • koristiti i onima koji imaju više iskustva Kome je namenjen Svima koji ve imaju osnovna znanje iz prodaje a žele da usavrše svoje prodajne veštine kojima uspešna prodaja otvara prostor za napredovanje i onima koji žele da sistematizovanjem znanja i novim veštinama zadrže visok nivo rezultata u prodajnom procesu Šta polaznici dobijaju Bolje sagledavanje procesa pripreme prodaje unapre enje prodajne veštine novim tehnikama i poboljšanje komunikacije sa sadašnjim i budu im klijentima Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru Unapredite svoje prodajne ve tine Menad er prodaje Proces pripreme prodajnog razgovora Vo enje profila i briga o klijentima Poslovna korespondencija Detaljna analiza dve napredne tehnike prodaje Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima IS Zaposlenje Org za oblasti poslovne komunikacije i prodaje Vreme i mesto odr avanja Petak 30 mart 2012 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kotizacija za obuku iznosi 12 780 00

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120330_Obuka_menadzer_prodaje.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • USPEŠNI MODELI MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH
  učinka u excel formatu Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Jednačina percepcije pravičnosti Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Procena rezultata i uspešnosti Mogu i kriterijumi i predmeti ocenjivanja Definisanje ključnih indikatora uspešnosti KPI Proces procene rezultata Analiza Metode ocenjivanja i rangiranja Izrada sistema Inkorporacija u model plata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Modeli merenja učinka zaposlenih Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede J R Vode i stručni saradnik EPS Odlična op ta organizacija i stručnost predavača Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja Ukratko izuzetno kvalitetan i primenjiv seminar A S Zamenik direktora kadrovski poslovi MSsys Jasno sažeto sa konkretnim primerima S

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120403_Seminar_Modeli_merenja_ucinka_zaposlenih.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MENTORSKI SEMINAR „POSLOVNI SEKRETAR“
  bolje strukturi u svoje radne zadatke Obra uju se teme srednjeg i višeg nivoa ali ga u cilju daljeg usavršavanja i napredovanja mogu poha ati i polaznice sa manje iskustva Nakom poha anja seminara polaznice e bitiu mogu nosti da unaprede organizacione i komunikacione ve tine olak aju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet Podignite Va e poslovne ve tine na vi i nivo Poslovni sekretar Upravljanje vremenom time management Radionica Kako upravljate svojim vremenom Napredna poslovna korespondencija Radionica Model poslovnog pisma Odnos prema klijentu stranci Radionica Poznavanje klijenta Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorski seminar Poslovni sekretar Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktičnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima Internet servisa Zaposlenje Org za oblasti ljudskih resursa i poslovne komunikacije i korespondencije Vreme i mesto odr avanja Petak 06 april 2012 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kot izacija za seminar iznosi 9 780 00 dinara Svakom polazniku obezbe ena je literatura ručak i osve enje u

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120406_Seminar_Poslovni_Sekretar.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •