archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA - INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
  en rešenjima koja su se pokazala dobrim u praksi u našim uslovima Za one koji žele da uvedu sistem samo u svoju grupu obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogu nost da se dalje posvete svom osnovnom poslu Kolika je korist od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Značajno se unapre uje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima Kod ve ine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja pove anje produktivnosti iznosi preko 7 što je često dvostruko više od same investicije Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena firmama i organizacijama sa ovih prostora bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su veoma raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 4 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi Koja prethodna znanja moram da imam Preporučljivo je da polaznici prvo poha aju mentorski seminar Uspešni modeli merenja učinka zaposlenjih kako bi stekli sistematizovan pregled metoda koje se mogu koristiti Pored toga dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 4 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120409_Obuka_Izrada_sistema_za_merenje_ucinka.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH U PRODAJI
  na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena učinku i zaradama zaposlenih u prodaji bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost zar ne Pozicije u prodaji spadaju me u kompleksnije za procenu uspešnosti što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih Kakve su koristi od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Tako e zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilago avaju svoj rad Pored pove anja prodaje obično je prisutno i smanjenje troškova i pove anje discipline zaposlenih pa je korist višestruka Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Zarade i učinak zaposlenih u prodaji Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Broj polaznika je ograničen na 5 Spoj predavanja

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120410_Zarade_i_merenje_ucinka_prodaja-puna.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH U PRODAJI
  upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena učinku i zaradama zaposlenih u prodaji bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost zar ne Pozicije u prodaji spadaju me u kompleksnije za procenu uspešnosti što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih Kakve su koristi od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Tako e zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilago avaju svoj rad Pored pove anja prodaje obično je prisutno i smanjenje troškova i pove anje discipline zaposlenih pa je korist višestruka Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Zarade i učinak zaposlenih u prodaji Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Broj polaznika je ograničen na 5

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120410_Zarade_i_merenje_ucinka_prodaja.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE INTERNET MARKETINGOM I PRODAJOM - MENTORSKI SEMINAR
  marketinga Polaznici dobijaju i sertifikat o odslušanom seminaru Pozvani ste da zajedno usavršimo alate internet marketinga Internet marketing i prodaja Prednosti i elementi internet marketinga Kako upotrebiti internet marketing Analiza Strategije kori enja elektronske po te Case study Uspe an newsletter Detaljna analiza Kori enje Interneta u Srbiji Merenje potreba i zadovoljstva kupaca Veza prodaje i marketinga na internetu Internet prodaja i naplata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon E mail adresa Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorski seminar Internet marketing i prodaja Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktične radionice Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Konkretni i praktično korisni primeri Upotrebljivo znanje M S Newsletter manager McCann Ericksson Došli smo do novih ideja saveta i saznanja vezanih za mogu nosti interneta Informisani smo o mogu nostima inovacija i profilima potencijalnih kupaca tj posetilaca N S Marketing i prodaja Bomar d o o Rad u maloj grupi odlično Pitanja koja su se obra ivala su očekivana a odgovori vrlo edukativni i korisni Generalno odlično M M IT administrator JP Sava Centar Predavač Sertifikovani predavač tima IS Zaposlenje Org za

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120420_Seminar_Internet_marketing_i_prodaja.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • „TIMSKE ULOGE I MOTIVACIJA“ - MENTORSKI SEMINAR
  nematerijalnih podsticaja za svoje zaposlene koja e zavisiti od brojnih faktora sektora u kome posluje konkurencije na tržištu radne snage prirode posla strukture zaposlenih Da bi se obezbedio odgovaraju i kvalitet zaposlenih u preduze u neophodno je ponuditi odgovaraju i nivo zarada ali je to samo potreban uslov ne i dovoljan Pristupite merenju zadovoljstva kupca na sistematičan način Motivacija i timske uloge Ciljevi i struktura tima Timske uloge i hijerarhijski odnosi Pravilnik tima i o čekivani efekti aktivnosti Sistem podsticaja i opomena Stavovi menadžmenta i menadžera Motivacija Ciljevi motivacije i strategije Materijalna i nematerijalna motivacija Analiza uspešnih modela motivacije Novi poslovni modeli Utisci polaznika Lepo koncipirano dobar tempo prijatno okružanje jasni primeri iz stvarnog posla povezani sa teorijom P M QA Team Leader Merit Soluions Veoma dobro pripremljen i održan seminar Kvalitetno izložen Korisna razmena iskustava I J IT konsultant Siemens d o o Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Motivacija i timske uloge Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Broj polaznika je ograničen na 8 Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Vode i predavač Milorad M Milivojevi sertifikovani predavač i prodajni konsultant

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120424_Seminar_Motivacija.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE PLATNOM STRUKTUROM I USPEŠNI MODELI
  praktične primere Mogu nost da unaprede i osavremene model koji primenjuju ili da osmisle potpuno nov metod za formiranje zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru kao i praktičan primer izra en u excel u Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Modeli procene vrednosti radih mesta Iskustva uvo enja platne strukture u Srbiji Praktična rešenja modela platne strukture Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Uputstvo za uvo enje platne strukture Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 6 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT i šef tima za izradu platnih struktura i sistema za merenje učinka zaposlenih sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka i seminara Vreme i mesto odr avanja 24 25 april 2012 od 11

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120424_Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Kome je namenjen Svima koji ve imaju osnovna znanje iz prodaje a žele da usavrše svoje prodajne veštine kojima uspešna prodaja otvara prostor za napredovanje i onima koji žele da sistematizovanjem znanja i novim veštinama zadrže visok nivo rezultata u prodajnom procesu Šta polaznici dobijaju Bolje sagledavanje procesa pripreme prodaje unapre enje prodajne veštine novim tehnikama i poboljšanje komunikacije sa sadašnjim i budu im klijentima Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru Unapredite svoje prodajne ve tine Menad er prodaje Proces pripreme prodajnog razgovora Vo enje profila i briga o klijentima Poslovna korespondencija Kako identifikovati potreba kupca Napredne t ehnike prodaje D etaljna analiza dve tehnike prodaje Analiza prodajnih situacija Praktična vežba Sastavljanje ponude Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima IS Zaposlenje Org za oblasti poslovne komunikacije i prodaje Vreme i mesto odr avanja Petak 27 april 2012 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120427_Obuka_menadzer_prodaje.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MENTORSKI SEMINAR „POSLOVNI SEKRETAR“
  bolje strukturi u svoje radne zadatke Obra uju se teme srednjeg i višeg nivoa ali ga u cilju daljeg usavršavanja i napredovanja mogu poha ati i polaznice sa manje iskustva Nakom poha anja seminara polaznice e bitiu mogu nosti da unaprede organizacione i komunikacione ve tine olak aju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet Podignite Va e poslovne ve tine na vi i nivo Poslovni sekretar Upravljanje vremenom time management Radionica Kako upravljate svojim vremenom Napredna poslovna korespondencija Radionica Model poslovnog pisma Odnos prema klijentu stranci Radionica Poznavanje klijenta Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorski seminar Poslovni sekretar Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktičnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima Internet servisa Zaposlenje Org za oblasti ljudskih resursa i poslovne komunikacije i korespondencije Vreme i mesto odr avanja Petak 04 maj 2012 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kot izacija za seminar iznosi 9 780 00 dinara Svakom polazniku obezbe ena je literatura ručak i osve enje u

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120504_Seminar_Poslovni_Sekretar.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •