archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • UPRAVLJANJE PLATNOM STRUKTUROM I USPEŠNI MODELI
  praktične primere Mogu nost da unaprede i osavremene model koji primenjuju ili da osmisle potpuno nov metod za formiranje zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru kao i praktičan primer izra en u excel u Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Modeli procene vredosti radih mesta Iskustva uvo enja platne strukture u Srbiji Praktična rešenja modela platne strukture Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Upustvo za uvo enje platne strukture Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 6 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT i šef tima za izradu platnih struktura i sistema za merenje učinka zaposlenih sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka i seminara Vreme i mesto odr avanja 08 09 maj 2012 od 11

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120508_Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • USPEŠNI MODELI MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH
  modelima koji se uspešno primenjuju Procena uspešnosti i platna struktura Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Mogu i kriterijumi i predmeti ocenjivanja Ključni indikatori uspešnosti KPI Proces procene rezultata Analiza Metode ocenjivanja i rangiranja Izrada sistema Inkorporacija u model plata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Seminar Modeli merenja učinka zaposlenih Organizator Internet servis Zaposlenje Org Seminar organizovan više od 50 puta Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede J R Vode i stručni saradnik EPS Odlična op ta organizacija i stručnost predavača Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja Ukratko izuzetno kvalitetan i primenjiv seminar A S Zamenik direktora kadrovski poslovi MSsys Jasno sažeto sa konkretnim primerima S V Apoteka Subotica Predavač Ivan

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120510_Seminar_Modeli_merenja_ucinka_zaposlenih.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE PLATNOM STRUKTUROM I USPEŠNI MODELI
  unaprede i osavremene model koji primenjuju ili da osmisle potpuno nov metod za formiranje zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru kao i praktičan primer izra en u excel u Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Modeli procene vredosti radih mesta Iskustva uvo enja platne strukture u Srbiji Praktična rešenja modela platne strukture Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Upustvo za uvo enje platne strukture Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 6 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT i šef tima za izradu platnih struktura i sistema za merenje učinka zaposlenih sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka i seminara Vreme i mesto odr avanja

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120515_Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom-a.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE PLATNOM STRUKTUROM I USPEŠNI MODELI
  praktične primere Mogu nost da unaprede i osavremene model koji primenjuju ili da osmisle potpuno nov metod za formiranje zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru kao i praktičan primer izra en u excel u Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Modeli procene vredosti radih mesta Iskustva uvo enja platne strukture u Srbiji Praktična rešenja modela platne strukture Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Upustvo za uvo enje platne strukture Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 6 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT i šef tima za izradu platnih struktura i sistema za merenje učinka zaposlenih sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka i seminara Vreme i mesto odr avanja 15 16 maj 2012 od 11

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120515_Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom-b.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE PLATNOM STRUKTUROM I USPEŠNI MODELI
  unaprede i osavremene model koji primenjuju ili da osmisle potpuno nov metod za formiranje zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru kao i praktičan primer izra en u excel u Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Modeli procene vredosti radih mesta Iskustva uvo enja platne strukture u Srbiji Praktična rešenja modela platne strukture Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Upustvo za uvo enje platne strukture Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 6 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT i šef tima za izradu platnih struktura i sistema za merenje učinka zaposlenih sertifikovani predavač sa više od 250 održanih obuka i seminara Vreme i mesto odr avanja

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120515_Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE INTERNET MARKETINGOM I PRODAJOM - MENTORSKI SEMINAR
  Pozvani ste da zajedno usavršimo alate internet marketinga Internet marketing i prodaja Prednosti i elementi internet marketinga Kako upotrebiti internet marketing Analiza Strategije kori enja elektronske po te Case study Uspe an newsletter Detaljna analiza Kori enje Interneta u Srbiji Merenje potreba i zadovoljstva kupaca Veza prodaje i marketinga na internetu Internet prodaja i naplata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorski seminar Internet marketing i prodaja Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktične radionice Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Konkretni i praktično korisni primeri Upotrebljivo znanje M S Newsletter manager McCann Ericksson Došli smo do novih ideja saveta i saznanja vezanih za mogu nosti interneta Informisani smo o mogu nostima inovacija i profilima potencijalnih kupaca tj posetilaca N S Marketing i prodaja Bomar d o o Rad u maloj grupi odlično Pitanja koja su se obra ivala su očekivana a odgovori vrlo edukativni i korisni Generalno odlično M M IT administrator JP Sava Centar Predavač Sertifikovani predavač

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120518_Seminar_Internet_marketing_i_prodaja.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH U PRODAJI
  radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost zar ne Pozicije u prodaji spadaju me u kompleksnije za procenu uspešnosti što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih Kakve su koristi od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Tako e zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilago avaju svoj rad Pored pove anja prodaje obično je prisutno i smanjenje troškova i pove anje discipline zaposlenih pa je korist višestruka Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Zarade i učinak zaposlenih u prodaji Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Broj polaznika je ograničen na 5 Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Mogu nost da se pitanja postave u svakom trenutku Utisci polaznika Izrazito korisna obuka

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120523_Zarade_i_merenje_ucinka_prodaja.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • ili su ve počeli sopstveni biznis Zaposlenima koji rade ili žele da rade u top menadžmentu a za to im je uslov poznavanje finansijskih izveštaja Investitorima koji žele da investiraju u neko preduze e i potrebno im je da razumeju odakle dolaze brojevi koje analiziraju u finansijskim izveštajima Šta polaznici dobijaju Uloga i značaj finansijskih izveštaja vrsta finansijskog izveštavanja kao i ključne poruke koje se mogu dobiti iz izveštaja su neki od odgovora koje polaznici dobijaju tokom ovog treninga Sve što je potrebno da bi ste razumeli finansijske izveštaje Analiza finansijskih izveštaja Osnovne računovodstvene jednačine Bilans stanja Balance Sheet Bilans uspeha Income statement Bilans novčanih tokova Cash Flow Uporedivost finansijskih izveštaja Analiza profitabilnosti Analiza troškova i profita Merenje profitabilnosti Analiza likvidnosti i poslovne aktivnosti Obrtni kapital Analiza solventnosti Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Analiza finansijskih izveštaja Organizator Merit plan d o o Predavač Sanja Zagorac Kneževi konsultant za poslove revizije biznis planova procene vrednosti kapitala due diligence a i ima višegodišnje radno iskustvo u CES Mecon u Privrednom Savetniku Revizija

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120531_Seminar_Analiza_finansijskih_izvestaja.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive