archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH U PRODAJI
  li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost zar ne Pozicije u prodaji spadaju me u kompleksnije za procenu uspešnosti što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih Kakve su koristi od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Tako e zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilago avaju svoj rad Pored pove anja prodaje obično je prisutno i smanjenje troškova i pove anje discipline zaposlenih pa je korist višestruka Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Zarade i učinak zaposlenih u prodaji Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Broj polaznika je ograničen na 5 Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Mogu nost da se pitanja postave u svakom trenutku Utisci polaznika Izrazito

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120711_Zarade_i_merenje_ucinka_prodaja.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • prvenstveno obra uju prodajne veštine srednjeg nivoa ali e koristiti i onima koji imaju više iskustva Kome je namenjen Svima koji ve imaju osnovna znanje iz prodaje a žele da usavrše svoje prodajne veštine kojima uspešna prodaja otvara prostor za napredovanje i onima koji žele da sistematizovanjem znanja i novim veštinama zadrže visok nivo rezultata u prodajnom procesu Šta polaznici dobijaju Bolje sagledavanje procesa pripreme prodaje unapre enje prodajne veštine novim tehnikama i poboljšanje komunikacije sa sadašnjim i budu im klijentima Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru Unapredite svoje prodajne ve tine Menad er prodaje Proces pripreme prodajnog razgovora Vo enje profila i briga o klijentima Poslovna korespondencija Praktična vežba Pisanje ponude Detaljna analiza Dve napredne tehnike prodaje Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima IS Zaposlenje Org za oblasti poslovne komunikacije i prodaje Vreme i mesto odr avanja Utorak 17 jul

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120717_Obuka_menadzer_prodaje.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE INTERNET MARKETINGOM I PRODAJOM - MENTORSKI SEMINAR
  Pozvani ste da zajedno usavršimo alate internet marketinga Internet marketing i prodaja Prednosti i elementi internet marketinga Kako upotrebiti internet marketing Analiza Strategije kori enja elektronske po te Case study Uspe an newsletter Detaljna analiza Kori enje Interneta u Srbiji Merenje potreba i zadovoljstva kupaca Veza prodaje i marketinga na internetu Internet prodaja i naplata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorski seminar Internet marketing i prodaja Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktične radionice Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Konkretni i praktično korisni primeri Upotrebljivo znanje M S Newsletter manager McCann Ericksson Došli smo do novih ideja saveta i saznanja vezanih za mogu nosti interneta Informisani smo o mogu nostima inovacija i profilima potencijalnih kupaca tj posetilaca N S Marketing i prodaja Bomar d o o Rad u maloj grupi odlično Pitanja koja su se obra ivala su očekivana a odgovori vrlo edukativni i korisni Generalno odlično M M IT administrator JP Sava Centar Predavač Sertifikovani predavač

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120720_Seminar_Internet_marketing_i_prodaja.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA - INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
  u svoju grupu obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogu nost da se dalje posvete svom osnovnom poslu Kolika je korist od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Značajno se unapre uje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima Kod ve ine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja pove anje produktivnosti iznosi preko 7 što je često dvostruko više od same investicije Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena firmama i organizacijama sa ovih prostora bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su veoma raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 4 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi Koja prethodna znanja moram da imam Preporučljivo je da polaznici prvo poha aju mentorski seminar Uspešni modeli merenja učinka zaposlenjih kako bi stekli sistematizovan pregled metoda koje se mogu koristiti Pored toga dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 4 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120723_Obuka_Izrada_sistema_za_merenje_ucinka.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Predavanje Veštine poslovne prezentacije
  rade u prodaji mogu čuti važne informacije i principe koje će mi unaprediti prodajnu prezentaciju Šta polaznici dobijaju Sistematizaciju znanja i sticanje novih veština Nakon ove obuke polaznici će biti u stanju da prepoznaju najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagode ih sebi i svojim potrebama Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru U okviru obuke na praktičan način obrađujemo teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije i pružaju sistematizovan pregled svih važnih elemenata i metoda prezentacije Usavršite svoje prezentacione veštine Veštine poslovne prezentacije Nezaobilazni elementi prezentacije Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju Radionica Prezentacija pisanim dokumentom Tehnike usmene prezentacije Prezentacija 1 na 1 Osnove telefonske prezentacija Audio Vizuelne prezentacije Upotreba interneta kao pomoćnog sredstva Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorska obuka Veštine poslovne prezentacije Mesto i vreme održavanja Trening centar IS Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Četvrtak 26 jul 2012 od 11 do 17 časova Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Polaznici dobijaju Zaposlenje Org sertifikat Kotizacija

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120725_Obuka_Vestine_poslovne_prezentacije.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH U PRODAJI
  li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost zar ne Pozicije u prodaji spadaju me u kompleksnije za procenu uspešnosti što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih Kakve su koristi od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Tako e zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilago avaju svoj rad Pored pove anja prodaje obično je prisutno i smanjenje troškova i pove anje discipline zaposlenih pa je korist višestruka Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Zarade i učinak zaposlenih u prodaji Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Broj polaznika je ograničen na 5 Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Mogu nost da se pitanja postave u svakom trenutku Utisci polaznika Izrazito

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120829_Zarade_i_merenje_ucinka_prodaja.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • SEMINAR „MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPCA“
  ne govori samo da li e Vam se kupac vratiti ve i na koji način možete da poboljšate proizvod ili unapredite uslugu Tako e kvalitetno merenje zadovoljstva kupca je obavezno za sve koji imaju ili uvode ISO ili neki drugi standard kvaliteta Pristupite merenju zadovoljstva kupca na sistematičan način Merenje zadovoljstva kupca Filozofija zadovoljstva kupca Svrha merenja zadovoljstva kupca Direktne koristi od uvo enja sistema Dizajniranje upitnika Upravljanje merenjem i rezultatima Predstavljanje rezultata Softverska podr ka Utisci polaznika Lepo koncipirano dobar tempo prijatno okružanje jasni primeri iz stvarnog posla povezani sa teorijom P M QA Team Leader Merit Soluions Veoma dobro pripremljen i održan seminar Kvalitetno izložen Korisna razmena iskustava I J IT konsultant Siemens d o o Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Merenje zadovoljstva kupca Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Broj polaznika je ograničen na 7 Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Preporučljiv je dolazak vi e polaznika iz iste firme ili organizacije Predavač Milorad M Milivojevi sertifikovani predavač i prodajni konsultant Sa vi e od 20 godina iskustva

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120911_Seminar_Merenje_zadovoljstva_kupca.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • prodajne veštine srednjeg nivoa ali e koristiti i onima koji imaju više iskustva Kome je namenjen Svima koji ve imaju osnovna znanje iz prodaje a žele da usavrše svoje prodajne veštine kojima uspešna prodaja otvara prostor za napredovanje i onima koji žele da sistematizovanjem znanja i novim veštinama zadrže visok nivo rezultata u prodajnom procesu Šta polaznici dobijaju Bolje sagledavanje procesa pripreme prodaje unapre enje prodajne veštine novim tehnikama i poboljšanje komunikacije sa sadašnjim i budu im klijentima Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru Unapredite svoje prodajne ve tine Menad er prodaje Proces pripreme prodajnog razgovora Vo enje profila i briga o klijentima Poslovna korespondencija Praktična vežba Pisanje ponude Detaljna analiza Dve napredne tehnike prodaje Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima IS Zaposlenje Org za oblasti poslovne komunikacije i prodaje Vreme i mesto odr avanja Utorak 25 septembar 2012 od 11

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/120925_Obuka_menadzer_prodaje.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •