archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA - INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
  ova obuka isplativa Obuka e vam uštedeti od 6 do 12 mesečnih zarada osobe koja e izra ivati sistem jer e na jednom mestu dobiti potrebne informacije pregled iskustava i upoznati se sa procedurama Izra eni sistem e biti značajno kvalitetniji i oboga en rešenjima koja su se pokazala dobrim u praksi u našim uslovima Za one koji žele da uvedu sistem samo u svoju grupu obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogu nost da se dalje posvete svom osnovnom poslu Kolika je korist od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Značajno se unapre uje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima Kod ve ine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja pove anje produktivnosti iznosi preko 7 što je često dvostruko više od same investicije Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena firmama i organizacijama sa ovih prostora bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su veoma raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130422_Obuka_Izrada_sistema_za_merenje_ucinka_zaposlenih.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Menadžer prodaje II - Mentorska obuka
  prodaja profesija ili koji se sa prodajom susre u svakodnevno a žele da sistematizuju znanje vezano za prodajne procese unaprede poslovanje i dobiju nove ideje za poboljšanje prodaje Šta polaznici dobijaju Veliki broj interesantnih i korisnih primera iz prodaje Jasno sagledavanje svih elemenata procesa prodaje i modele davanja adekvatnih odgovora na potrebe kupaca Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru Unapredite svoj prodajni proces Menadžer prodaje II Kako komuniciramo Planiranje prodaje Tehnike prodaje PAWNFAB i Reversing Prodaja kao proces Koncept Marketing 1 1 Prodajni tim Lojalnost kupca Softverska podrška u prodaji CRM Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorska obuka Menadžer prodaje II Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavač Milorad M Milivojevi sertifikovani predavač i prodajni konsultant Sa više od 20 godina iskustva u izvršnom upravljanju formiranju prodajnih timova marketingu i prodaji poslednih 10 godina obavlja i poslovni konsalting pri unapre enju prodaje Organizator Internet servis Zaposlenje Org Vreme i mesto odr avanja 23 24 april 2013 od 11 do

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130423_Obuka_menadzer_prodaje_dva.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • SEMINAR „MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPCA“
  samo da li e Vam se kupac vratiti ve i na koji način možete da poboljšate proizvod ili unapredite uslugu Tako e kvalitetno merenje zadovoljstva kupca je obavezno za sve koji imaju ili uvode ISO ili neki drugi standard kvaliteta Pristupite merenju zadovoljstva kupca na sistematičan način Merenje zadovoljstva kupca Filozofija zadovoljstva kupca Svrha merenja zadovoljstva kupca Direktne koristi od uvo enja sistema Dizajniranje upitnika Upravljanje merenjem i rezultatima Predstavljanje rezultata Softverska podr ka Utisci polaznika Lepo koncipirano dobar tempo prijatno okružanje jasni primeri iz stvarnog posla povezani sa teorijom P M QA Team Leader Merit Soluions Veoma dobro pripremljen i održan seminar Kvalitetno izložen Korisna razmena iskustava I J IT konsultant Siemens d o o Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorski seminar Merenje zadovoljstva kupca Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Broj polaznika je ograničen na 7 Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Preporučljiv je dolazak vi e polaznika iz iste firme ili organizacije Predavač Milorad M Milivojevi sertifikovani predavač i prodajni konsultant Sa vi e od 20 godina iskustva

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130423_Seminar_Merenje_zadovoljstva_kupca.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • USPEŠNI MODELI MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH
  Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli zarada Mogu i kriterijumi i predmeti ocenjivanja Definisanje ključnih indikatora uspešnosti KPI Proces procene rezultata Analiza Metode ocenjivanja i rangiranja Izrada sistema i Inkorporacija u model plata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Seminar Modeli zarada i merenje učinka zaposlenih Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede J R Vode i stručni saradnik EPS Odlična op ta organizacija i stručnost predavača Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja Ukratko izuzetno kvalitetan i primenjiv seminar A S Zamenik direktora kadrovski poslovi MSsys Jasno sažeto sa konkretnim primerima S V Apoteka Subotica Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sertifikovani predavač

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130425_Seminar_Modeli_merenja_ucinka_zaposlenih.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA - INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
  uštedu vremena i mogu nost da se dalje posvete svom osnovnom poslu Kolika je korist od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Značajno se unapre uje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima Kod ve ine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja pove anje produktivnosti iznosi preko 7 što je često dvostruko više od same investicije Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena firmama i organizacijama sa ovih prostora bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su veoma raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 4 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi Koja prethodna znanja moram da imam Preporučljivo je da polaznici prvo poha aju mentorski seminar Uspešni modeli merenja učinka zaposlenjih kako bi stekli sistematizovan pregled metoda koje se mogu koristiti Pored toga dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 4 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130513_Obuka_Izrada_sistema_za_merenje_ucinka.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA - INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
  ova obuka isplativa Obuka e vam uštedeti od 6 do 12 mesečnih zarada osobe koja e izra ivati sistem jer e na jednom mestu dobiti potrebne informacije pregled iskustava i upoznati se sa procedurama Izra eni sistem e biti značajno kvalitetniji i oboga en rešenjima koja su se pokazala dobrim u praksi u našim uslovima Za one koji žele da uvedu sistem samo u svoju grupu obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogu nost da se dalje posvete svom osnovnom poslu Kolika je korist od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Značajno se unapre uje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima Kod ve ine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja pove anje produktivnosti iznosi preko 7 što je često dvostruko više od same investicije Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena firmama i organizacijama sa ovih prostora bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su veoma raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130513_Obuka_Izrada_sistema_za_merenje_ucinka_zaposlenih.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • USPEŠNI MODELI MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH
  Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli zarada Mogu i kriterijumi i predmeti ocenjivanja Definisanje ključnih indikatora uspešnosti KPI Proces procene rezultata Analiza Metode ocenjivanja i rangiranja Izrada sistema i Inkorporacija u model plata Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Seminar Modeli zarada i merenje učinka zaposlenih Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Utisci polaznika Kurs je od velike koristi za one koji žele da uvedu sistem merenja učinka ili da ga unaprede J R Vode i stručni saradnik EPS Odlična op ta organizacija i stručnost predavača Razmotreni i problemi sa kojima su se susretale firme kod nas i data raznovrsna i upotrebljiva rešenja Ukratko izuzetno kvalitetan i primenjiv seminar A S Zamenik direktora kadrovski poslovi MSsys Jasno sažeto sa konkretnim primerima S V Apoteka Subotica Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sertifikovani predavač

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130515_Seminar_Fiksni_i_varijabilni_modeli_zarada_i_merenja_ucinka_zaposlenih.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH
  izrade i uvo enja sistema Detaljna analiza formulara za ocenjivanje Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom iskustva greške i problemi Metoda kritičnih incidenata Check liste Tipovi i primena Razvoj kompetencija Analiza Specifični indikatori uspešnosti Česta pitanja polaznika Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li dobijam i dodatni materijal Pored skripte polaznici dobijaju i detaljno ura ene modele platnih struktura sistem za merenje učinka u excel formatu više od 50 mogu ih parametara i najmanje pet gotovih primera upitnika koje se koriste za procenu rezultata rada Tre eg dana polaznici dobijaju i listu pitanja koju mogu koristi prilikom sastavljanja Check lista Rad u malog grupi omogu uje predavaču da upitnike i parametre prilagodi grupi sa kojom radi Zašto je važno meriti učinak Ukratko merenje učinka smanjuje broj grešaka i pove ava produktivnost zaposlenih što dovodi do boljih rezultata Koristi nisu samo finansijske ve i organizacione jer je zaposlenima jasnije šta su ciljevi koje treba da dostignu i tome prilago avaju svoj rad Metode koje se koriste pomažu da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno poboljšanje rada i kompetencija Pored pove anja produktivnosti i smanjenja troškova prisutno je i pove anje discipline zaposlenih pa je korist višestruka Da li je obuka prilago ena manjim ili velikim organizacijama Obuka je prilago ena učinku i zaradama bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj organizaciji Predavač ima iskustvo u radom sa organizacijama različitih veličina Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/130515_Zarade_i_metode_merenja_ucinka.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •