archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA - INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
  vremena i mogu nost da se dalje posvete svom osnovnom poslu Kolika je korist od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Značajno se unapre uje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima Kod ve ine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja pove anje produktivnosti iznosi preko 7 što je često dvostruko više od same investicije Da li u mo i da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju Da Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posve uje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave Da li je obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena firmama i organizacijama sa ovih prostora bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima značajno iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su veoma raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 4 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi Koja prethodna znanja moram da imam Veoma je preporučljivo da polaznici prvo poha aju mentorski seminar Modeli zarada i merenje učinka zaposlenjih ili Metode merenja učinka zaposlenjih kako bi stekli sistematizovan pregled metoda koje se mogu koristiti Pored toga dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 4 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Formular za upite i prijave Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/131216_Obuka_Izrada_sistema_za_merenje_ucinka.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE STRESOM - MENTORSKI SEMINAR
  akcije i emocije smo sami stvorili Nekada ne emo mo i da promenimo situaciju ali uvek možemo da promenimo naš odnos prema situaciji i pomognemo sebi da lakše lepše i spokojnije živimo Seminar je namenjen Svima vama koji ste stalno napeti razdražljivi dekoncentrisani u stalnoj trci s vremenom i koji mislite da tu trku gubite i da vas vaš tempo života melje i guta Ovim seminarom dobijate Priliku da ovladate veštinama za efikasnu borbu protiv stresa da naučite kako da se bolje organizujete i za kratko vreme uradite mnogo da ostvarujete svoje ciljeve i uspešno rešavate probleme na poslu i u privatnom životu Upravljanje stresom i vremenom Šta je stres a šta stresori Kako da se borite protiv stresa Kako da zdravo razmišljate o problemima Kako rešiti problem u svoju korist Tehnike postavljanja ciljeva i prioriteta na poslu i u privatnom životu Tehnike upravljanja vremenom Metode relaksacije Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon E mail adresa Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorski seminar Upravljanje stresom i vremenom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metode rada Spoj prezentacije diskusije analiza situacija praktičnih vežbi

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/131224_Mentorski_seminar_Upravljanje_stresom.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OBUKA UPRAVLJANJE INTERNET SAJTOM ZA MENADŽERE
  i primeri vezani za praznično obaveštavanje korisnika i analize uspešnosti prazničnih akcija Pozvani ste da zajedno usavr imo alate savremenog poslovanja Prvi dan Internet servisi ta je važno za internet prezentaciju Tipovi Internet sajtova i servisa Case study Uspe ni predstavnici Predstavljanje firme i proizvoda na internetu Case study Internet pokre u ideje Analize prezentacija firmi polaznika Drugi dan Internet marketing Prednosti i elementi internet marketinga Strategije kori enja elektronske po te Case study Uspe an newsletter Kori enje Interneta radi pra enja potreba i zadovoljstva kupaca Internet marketing strategija Tre i dan Internet prodaja Veza prodaje i marketinga na internetu Analiza Kori enje Interneta u Srbiji Analiza Sistemi naplate preko Interneta Interaktivni katalozi i e predračun Kori enje Open source re enja za i protiv Zavr na analiza i radionica Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Obuka Upravljanje Internet sajtom za menadžere Organizator Internet servis Zaposlenje Org Vreme i mesto održavanja 25 27 decembar 2013 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja analize slučaja diskusije i individualnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Polaznici o obuci Zanimljiva i korisna obuka koja mi je pomogla da sveobuhvatno sagledam temu preispitam neke stavove i pružila dobru osnovu za uvo enje internet marketinga u svojoj firmi G G Direktor Connecta d o o Vrlo predano organizovano i dinamično Primetno je da su predavanja i radionice ura ene sa željom da klijent iza e zadovoljan a ne samo da se ispoštuje obrazac i vreme Vrlo ste ljubazni i vodite računa o klijentu M B Urednik štampanih i elektronskih izdanja PANSPORT Lepo

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/131225_Obuka_Upravljanje_Internet_sajtom_za_menadzere.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MENTORSKI SEMINAR „POSLOVNI SEKRETAR“
  se teme srednjeg i višeg nivoa ali ga u cilju daljeg usavršavanja i napredovanja mogu poha ati i polaznici sa manje iskustva Nakom poha anja seminara polaznici e biti u mogu nosti da unaprede organizacione i komunikacione ve tine olak aju administrativne poslove i podignu njihov kvalitet Podignite Va e poslovne ve tine na vi i nivo Poslovni sekretar Upravljanje vremenom time management Radionica Kako upravljate svojim vremenom Napredna poslovna korespondencija Radionica Model poslovnog pisma Odnos prema klijentu stranci Radionica Poznavanje klijenta Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorski seminar Poslovni sekretar Organizatori iConsult d o o i IS Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktičnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima iConsult d o o za oblasti ljudskih resursa i poslovne komunikacije i korespondencije Vreme i mesto odr avanja Utorak 21 januar 2014 od 10 do 16 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kot izacija za seminar iznosi 9 780 00 dinara Svakom polazniku obezbe

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/140121_Seminar_Poslovni_Sekretar.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Veština prezentacije na poslovnim sastancima - Mentorska obuka
  vreme kolegama ili nadređenima Zaposleni koji pohađaju ovu obuku ostvaruju bolju komunikaciju sa kolegama ili klijentima i potrebno im je manje vremena da bi pripremili kvalitetnu prezentaciju čime postaju efikasniji Šta polaznici dobijaju Sistematizaciju znanja i sticanje novih veština Nakon ove obuke polaznici će biti u stanju da prepoznaju najbolje i najefikasnije načine prezentovanja i prilagode ih sebi i svojim potrebama Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru U okviru obuke na praktičan način obrađujemo teme koje sagledavaju sve relevantne aspekte veštine poslovne prezentacije i pružaju sistematizovan pregled svih važnih elemenata i metoda prezentacije Usavršite svoje prezentacione veštine Veštine poslovne prezentacije Nezaobilazni elementi prezentacije Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju Radionica Prezentacija pisanim dokumentom Tehnike usmene prezentacije Prezentacija 1 na 1 Osnove telefonske prezentacije Audio Vizuelne prezentacije informativno Upotreba interneta kao pomoćnog sredstva Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorska obuka Veštine poslovne prezentacije Mesto i vreme održavanja Trening centar IS Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Sreda 22 januar 2014 od 11 do 17 časova Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/140122_Obuka_Vestine_poslovne_prezentacije.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Odnosi sa javnošću - Mentorska obuka
  potrebne veštine koje će im omogućiti da na ispravan način predstavljaju svoju firmu ili projekat na kome rade Šta polaznici dobijaju Jasno definisanje pojma razjašnjavanje razlika i sličnosti sa marketingom kako komunicirati sa medijima kao i koji su alati i aktivnosti kojima se PR Menadžeri služe Bogato praktično znanje koje polaznici dobijaju kroz radionice koje su osmišljene tako da po završetku ove obuke imaju jasnu ideju kako da odgovore na sva zaduženja PR Menadžera Polaznici dobijaju i sertifikat o odslušanom seminaru Unapredite veštine potrebne za uspešne odnose sa javnošću Odnosi sa javnošću Public Relations uvod i definisanje PR vs Marketing razjašnjavanje razlika PR aktivnosti i alati Pisani PR teorija radionica Odnosi sa medijima PR plan osnove Internet kao alat i važnost društvenih mreža Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorska obuka Odnosi sa javnošću Organizatori iConsult d o o i IS Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja i velikog broja praktičnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Predavač Ivana Mrkalj sertifikovani trener i PR Menadžer

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/140123_Odnosi_sa_javnoscu.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Komunikacija i odnosi sa klijentima - Mentorska obuka
  mestu dobili znanja i stekli veštine koje su mi potrebne Šta dobija firma Ujednačen odnos zaposlenih prema klijentu Ovo se posebno odnosi na zaposlene koji pružaju usluge ili imaju povemeni kontakt sa klijentima Šta polaznici dobijaju Načine za uspostavljanje i kvalitetno održavanje kontakta sa klijentom Sagledavanje važnosti adekvatnog prilagođavanja komunikacije i prepoznavanje novih načina pristupa klijentima i njihovim potrebama a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru Savladajte jednu od najvažnijih poslovnih veština Odnosi sa klijentima Vođenje klijenta u procesu poslovanja Proces vođenja klijenata Tipovi klijenata Uloge u procesu odlučivanja Komunikacija sa klijentom Case study Primer osnovnog profila klijenata Analiza Primer detaljnog profila klijenata Radionica Izrada profila Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorska obuka Komunikacija i odnosi sa klijentima Organizatori iConsult d o o i IS Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači iConsult d o o za oblasti poslovne komunikacije i prodaje Vreme i

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/140124_Obuka_vodjenje_klijenta.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Poslovna primena mapa uma - Mentorski seminar
  kako se prave mape uma i kako da ih koriste na raznim poljima Šta polaznici dobijaju Informacije i praktične savete kako da unaprede svoje razmišljanje i sposobnosti i efikasnije koriste vreme kroz učenje tehnika mapiranja i praktičan rad Na kraju seminara polaznici će biti sposobni da koriste mape za poslovne sastanke i prezentacije za učenje vođenje beleški i druge primene Iskoristite potencijal koji posedujete Mape uma u poslovanju Razvoj i misterija mozga Moć moždane ćelije Podela moždanih hemisfera Mape uma Pravila i zakoni Praktična primena kroz radionice sastanci prezentacije vođenje beležaka bolja organizacija ušteda vremena definisanje ciljeva Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Mentorski seminar Poslovna primena mapa uma Organizatori iConsult d o o i IS Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja i velikog broja praktičnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Predavač Ivana Mrkalj sertifikovani trener sa dugogodišnjim iskustvom u primeni inovativnih tehnika razmišljanja i pamćenja Vreme i mesto održavanja 27 28 januar 2014 od 10 do 16 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/140127_Mentorski_seminar_Poslovna_primena_Mapa_Uma.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •