archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MENTORSKI SEMINAR „POSLOVNI SEKRETAR“
  Radionica Model poslovnog pisma Odnos prema klijentu stranci Radionica Poznavanje klijenta Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Mentorski seminar Poslovni sekretar Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktičnih radionica Broj polaznika je ograničen na 7 Predavači Sertifikovani predavači tima Internet servisa Zaposlenje

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Seminar_Poslovni_Sekretar_150110.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • pouzdanosti Seminar je namenjen upravljačkoj strukturi efovima sektora vo ama timova razvojnim in enjerima programerima kao i svima koji na bilo koji način upravljaju ili učestvuju u razvoju ili testiranju telekomunikacionih sistema i softvera Poha anje seminara e polaznicima omogu iti da sagledaju procese kao i da na efikasan način upotrebe savremene metode testiranja to e rezultovati znatnim pove anjem kvaliteta finalne usluge Pristupite testiranju na sistematičan i organizovan način Organizacija testiranja softvera Uvod u organizaciju testiranja softvera Testiranje kao deo svih faza implementacije IT servisa Test proces menad ment planiranje pretest proces izvr avanje i izve tavanje Incident menad ment Upravljanja resursima Funkcionalno testiranje softvera Integraciono i sistemsko testiranje Automatsko testiranje Testiranje performansi Regression testing Alati i metodologije Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Broj polaznika je ograničen na 7 Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Preporučljiv je dolazak vi e polaznika iz iste firme ili tima Trajanje 2 dana Predavač Marija Markovi ro ena 1958 godine diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu Sa vi e od 25 godina iskustva u razvoju

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Seminar_Upravljanje_funkcionlnim_testiranjem_softvera.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • strukturi efovima sektora vo ama timova razvojnim in enjerima programerima kao i svima koji na bilo koji način upravljaju ili učestvuju u razvoju ili testiranju telekomunikacionih sistema i softvera Poha anje seminara e polaznicima omogu iti da sagledaju procese kao i da na efikasan način upotrebe savremene metode testiranja to e rezultovati znatnim pove anjem kvaliteta finalne usluge Pristupite testiranju na sistematičan i organizovan način Organizacija testiranja softvera Uvod u organizaciju testiranja softvera Testiranje kao deo svih faza implementacije IT servisa Test proces menad ment planiranje pretest proces izvr avanje i izve tavanje Incident menad ment Upravljanja resursima Funkcionalno testiranje softvera Integraciono i sistemsko testiranje Automatsko testiranje Testiranje performansi Regression testing Alati i metodologije Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Upravljanje funkcionalnim testiranjem softvera Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Broj polaznika je ograničen na 7 Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Preporučljiv je dolazak vi e polaznika iz iste firme ili tima Predavač Marija Markovi ro ena 1958 godine diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu Sa vi e od 25 godina iskustva u razvoju softvera i telekomunikacijama poslednih 7 godina vr i

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Seminar_Upravljanje_funkcionlnim_testiranjem_softvera_060510.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • liderima zaposlenima u sektoru ljudskih resursa kao i svima koji ele da steknu znanje i upoznaju se sa va nim principima kreiranja i vo enja platne strukture Nakon poha anja ovog seminara obuke bi ete u mogu nosti da unapredite i osavremenite model koji primenjujete ili da osmislite potpuno nov metod za obračun zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Jednačina percepcije pravičnosti Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 8 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT sertifikovani predavač Vreme i mesto odr avanja Četvrtak 03 septembar od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kotizacija za obuku iznosi 17 780 00 dinara a za uplate do 27 avgusta 15 990 00 dinara Svakom

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom_0309.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • mentu tim liderima zaposlenima u sektoru ljudskih resursa kao i svima koji ele da steknu znanje i upoznaju se sa va nim principima kreiranja i vo enja platne strukture Nakon poha anja ovog seminara obuke bi ete u mogu nosti da unapredite i osavremenite model koji primenjujete ili da osmislite potpuno nov metod za obračun zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Jednačina percepcije pravičnosti Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 8 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT sertifikovani predavač Vreme i mesto odr avanja Petak 24 jul 2009 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kotizacija za obuku iznosi 17 780 00 dinara a za uplate do 16 jula 15 990

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom_2407.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • tim liderima zaposlenima u sektoru ljudskih resursa kao i svima koji ele da steknu znanje i upoznaju se sa va nim principima kreiranja i vo enja platne strukture Nakon poha anja ovog seminara obuke bi ete u mogu nosti da unapredite i osavremenite model koji primenjujete ili da osmislite potpuno nov metod za obračun zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Proceduralne jednačine i percepcija pravičnosti Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analize slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 8 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT sertifikovani predavač Vreme i mesto odr avanja Petak 26 jun 2009 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kot izacija za obuku iznosi 17 780 00 dinara a za uplate do 17 juna

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom_2606.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • UPRAVLJANJE PLATNOM STRUKTUROM I USPEŠNI MODELI
  ljudskih resursa kao i svima koji ele da steknu znanje i upoznaju se sa va nim principima kreiranja i vo enja platne strukture Nakon poha anja ovog seminara bi ete u mogu nosti da unapredite i osavremenite model koji primenjujete ili da osmislite potpuno nov metod za obračun zarada zaposlenih sa ciljem pove anja produktivnosti Pozivamo Vas da se upoznate sa modelima koji se uspešno primenjuju Platna struktura i modeli Ciljevi dono enja odluke o platnoj strukturi Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih Jednačina percepcije pravičnosti Analiza Platni razredi i izvedeni modeli Analiza Varijabilni modeli Analiza Učestvovanje u sudbini firme Formular za prijavu Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Seminar Upravljanje platnom strukturom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivni mentorski seminar Spoj predavanja analiza modela i slučaja diskusije i praktičnog rada Broj polaznika je ograničen na 7 Predavač Ivan Markovi Zaposlenje Org konsultant za IT sertifikovani predavač Vreme i mesto odr avanja Subota 28 novembar 2009 od 11 do 17 časova Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd Kotizacija Kot izacija za obuku iznosi 17 780 00 dinara a za uplate do 17 novembra 15

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Seminar_Upravljanje_platnom_strukturom_281109.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA ZAPOSLENIH U PRODAJI
  obuka prilago ena malim ili velikim firmama Obuka je prilago ena učinku i zaradama zaposlenih u prodaji bez obzira da li se radi o manjoj ili ve oj firmi Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina koje broje od svega nekoliko ljudi preko malih i srednjih preduze a do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi a primeri koje se navode su raznovrsni Zbog rada u izuzetno maloj grupi do 5 polaznika predavač ima mogu nost da primere dodatno prilagodi samoj grupi U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost zar ne Pozicije u prodaji spadaju me u kompleksnije za procenu uspešnosti što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih Kakve su koristi od uvo enja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji Koristi koje proističu iz uvo enja sistema nisu samo finansijske ve i organizacione Tako e zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilago avaju svoj rad Pored pove anja prodaje obično je prisutno i smanjenje troškova i pove anje discipline zaposlenih pa je korist višestruka Koja prethodna znanja moram da imam Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogu nost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja ako za tim ima potrebe Prijava za naredni termin Bi ete kontaktirani čim seminar bude uvršten u kalendar Ime i prezime Kontakt telefon Moja e mail adresa je Broj polaznika Jedan polaznik Dva polaznika Tri polaznika Cetiri polaznika Pet polaznika Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice PIB Obuka Seminar Zarade i učinak zaposlenih u prodaji Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Broj polaznika je ograničen na

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/Zarade_i_merenje_ucinka_prodaja.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive