archive-rs.com » RS » O » OBUKE.RS

Total: 491

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • mine dyndns org 3698 Connection timed out in home4 zaposlen public html pomocne funkcija sendsms ustipak php on line 6 26 Jun 2010 15 55 03 PHP Warning fsockopen function fsockopen unable to connect to copper mine dyndns org 3698

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/error_log (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • DorÄ olu Vreme poÄ etka seminara je 11 Ä asova a dolazak polaznika se oÄ ekuje oko 10 50 Predavanje traje do 17 Ä asova sa pauzom za ruÄ ak od 45 minuta Napominjemo da je DubrovaÄ ka ulica treÄ a parking zona i parkiranje je ograniÄ eno na 3 sata OÄ ekivane vremenske prilike U utorak se oÄ ekuje kiÅ a i relativno hladno vreme uz temperaturu od 11

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/informator.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Untitled Document

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /seminari/informator.php (2016-02-10)


 • IN HOUSE AVGUST - SPECIJALNA PONUDA
  odgovorimo Va im potrebama Umesto redovnih otvorenih termina nudimo mogu nost organizovanja in house seminara po veoma povoljnijim uslovima Ovom uslugom mo ete da obezbedite firmi i zaposlenima specijalno osmi ljene seminare koji odgovaraju specifičnim zahtevima Va eg poslovanja Seminar se odr ava u dogovoru sa Vama u terminu koji Vama odgovara uz mogu nost odr avanja u Va em ili na em prostoru Iskoristite priliku da po povoljnijim uslovima unapredite znanja Teme Osnove prodaje Poslovni sekretar Uspe no vo enje sastanka Ve tine poslovne prezentacije Vo enje klijenata Menad er prodaje Internet marketing i prodaja Merenje učinka zaposlenih Upravljanje internet sajtom Organizator Internet servis Zaposlenje Org Metodologija predavanja Interaktivna mentorska obuka Spoj predavanja diskusije i praktičnog rada Grupe do 6 polaznika Predavači Sertifikovani predavači tima IS Zaposlenje Org Mesto odr avanja Trening centar Zaposlenje Org Dubrovačka 16 Beograd ili prostorije naručioca Grupna kotizacija U zavisnosti od izabrane teme grupna kotizacija iznosi 37 000 dinara 55 000 dinara 99 000 dinara Formular za prijavu Moje ime i prezime Moj kontakt telefon Moja e mail adresa je Matični broj PIB Uplatu vršim kao Fizičko lice Pravno lice Obuka Seminar Osnove prodaje Poslovni sekretar Veštine poslovne prezentacije Uspešno vo enje sastanka Vo

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/inhouse_avgust.htm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seminar "Menadžer Prodaje"
  Kreativna Završna Radonica Kome je seminar namenjen Ovaj mentorski seminar namenjen je onima koji konkurišu na mesto menadžera prodaje ili im je prodaja ve uža profesija Seminar e koristiti i onima koji o prodaji žele da saznaju teoretska i praktična znanja Predavači o Milorad M Milivojevi Konsultant za oblast marketinga i softvera sertifikovani predavač CIM College a o Ivan Markovi Konsultant za HRM Zašto da prisustvujete seminaru Pored sticanja novih

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/menadzer_prodaje0704.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seminar menadžer prodaje
  o Internet prodaja spoj teorije i prakse o Predstavljanje osnava softvera MCS merenje zadovoljstva kupca Predavači o Milorad M Milivojević Konsultant za oblast marketinga i softvera sertifikovani predavač CIM College a o Ivan Marković Konsultant za oblast interneta Trajanje obuke 1 dan Od 11 18h Vreme i mesto održavanja Centar za obuke MarkSoft konsalting Svakom polazniku obezbeđena je literatura ručak i osveženje Svi polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru Kotizacija

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/mp081101.php (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Efikasni sistemi za procenu veština zaposlenih
  efikasnosti rada Proces započinjemo evaluacijom kojom profesionalno i objektivno utvr ujemo nivo znanja veština motivacije i mogu nosti zaposlenih Ona nam prestavlja osnovu za izradu stručnog izveštaja i precizno utvr ivanje načina za značajno poboljšanje rada Time sistem omogu ava da se sa minimalno resursa i uloženog vremena postigne najbolji rezultat u pogledu unapre enja rada firme i samih zaposlenih Novi pristup u realizaciji evaluacije veština koji koristimo rezultova e objektivnijim izveštajima i preporukama znatno bržim i jeftinijim procesom i sveukupno boljim rezultatima u odnosu na interno sprovo enje Sistem uvek ima i sekundarne koristi koje e pomo i vlasnicima i menadžmentu da bolje sagleda uzroke odre enih pojava u organizaciji i dati mogu e pravce daljeg razvoja iAssess Način rada 1 Testiranje utvr ivanje nivoa znanja veština motivacije i mogu nosti menadžera 2 Izrada profila menadžera detaljan izveštaj sa precizno utvr enim mogu nostima načinima za poboljšanje rada menadžera i njegovog tima 3 Izrada plana programa obuka 11 menadžerskih modula izrada programa modula za svakog menadžera posebno koji sadrži 3 osnovna modula opcione module 1 Delegiranje i metode definisanja ciljeva 2 Rešavanje menadžerskih situacija 3 Motivacija zaposlenih 4 Upravljanje timom 5 Tehnike definisanja strateških ciljeva 6 Upravljačke veštine i

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/newsletter-2015-10-22.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Seminar "Odnosi sa Klijentima"
  e koristiti i onima koji žele da saznaju teoretska i praktična znanja o gra enju dobrih odnosa sa klijentima a zaposleni su u sektoru prodaje marketinga PR Program seminara Predavanje 1 Poslovna komunikacije i korespodencija sa potencijalnim klijentima Radionica I Predavanje 2 Vodjenje predefinisanog profila klijenta Pauza za ručak Radionica II Predavanje 3 Timski rad u aktivnostima odnosa sa klijentima Radionica III Teme seminara 1 dan Uloga i strateški zadaci menadžera za BOK Poslovni pareto princip Case study Strategija velikih Case study Strategija mailh Poslovna komunikacija korespodencija i protkol Radionica I 2 dan Uloga profila klijenta korisnika Vodjenje profila klijenata I deo Case study 66 pitanja koje bi trebalo da znate Definisanje potreba i osmišljavanje profila klijenata Kreativna radionica I Vodjenje profila klijenata II deo Radionica II 3 dan IT rešenja mogu nosti i funkcionalnost CRM Case study Uspešni primeri personalizacije Case study Lewis Case study Dell Tendencije Završna radionica Diskusija sa polaznicima Predavači o Milorad M Milivojevi Konsultant za oblast marketinga i softvera sertifikovani predavač CIM College a o Ivan Markovi Konsultant za IT i HRM sertifikovani predavač Zašto da prisustvujete seminaru Pored sticanja novih znanja i tehnika kroz mentorski način rada ima ete priliku da neka svoja iskustva

  Original URL path: http://www.obuke.rs/seminari/odnosi_sa_klijentima.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive •