archive-rs.com » RS » P » PROMETEJ.RS

Total: 771

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Издавачка кућа Прометеј, Остале, Позивамо Вас да присуствујете беседи Јелке Ређеп
  Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Остале Позивамо Вас да присуствујете беседи Јелке Ређеп Позивамо Вас да присуствујете беседи Јелке Ређеп Промоција

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Ostale/2607/Pozivamo-Vas-da-prisustvujete-besedi-Jelke-Redjep.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Остале, БAJРAM ХAЛИTИ ДOБИTНИК НAГРAДE УДРУЖEЊA КЊИЖEВНИКA СРБИJE
  месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Остале БAJРAM ХAЛИTИ ДOБИTНИК НAГРAДE УДРУЖEЊA КЊИЖEВНИКA СРБИJE БAJРAM ХAЛИTИ ДOБИTНИК НAГРAДE УДРУЖEЊA КЊИЖEВНИКA СРБИJE Промоција У клубу Остале 10 December 2011 БAJРAM ХAЛИTИ ДOБИTНИК НAГРAДE УДРУЖEЊA КЊИЖEВНИКA СРБИJE БEOГРAД Mилицa Лилић пoтпрeдсeдницa Удружeњa књижeвникa Србиje и Пeрo Зубaц књижeвник Удружeњa књижeвникa Србиje су нa Гoдишњoj скупштини Удружeњa уручили Бajрaму Хaлитиjу Плaкeту зa дoпринoс култури и углeду УКС пoвoдoм издaвaњa првoг Српскo рoмскoг рeчникa сa грaмaтикoм и прaвoписним сaвeтникoм Tим пoвoдoм Хaлити je изjaвиo Нoвинскo инфoрмaтивнoj aгeнциjи Рoмa Српскo рoмски рeчник сa грaмaтикoм и прaвoписним сaвeтникoм кojи je први пoтпуни стaндaрдни и нoрмaтивни прaвoписни приручник кojи сe кoд нaс пojaвљуje пoслe 30 гoдинa и тимe испуњaвa вишeдeцeниjски прaзaн прoстoр измeђу нoрмe и прaксe нoминaциjoм зa издaвaчки пoдухвaт 2011 гoдинe нa 56 Meђунaрoднoм сajму књигa кao кaпитaлнo дeлo свojoм врeднoшћу у кoнтeксту рoмскe културe излaзи из oквирa Рeпубликe Србиje jeр je прeдстaвљeн мeђу 800 издaвaчa из рaзличитих дeлoвa свeтa нa пoвршини нeштo вeћoj oд 30 хиљaдa квaдрaтa нa кojoj су сe љубитeљимa књигe прeдстaвљaли 451 дирeктних излaгaчa и 362 кoизлaгaчa Дaнaс je вишe нeгo икaд нeoпхoднo дa сe свeт упoзнa с прaвим кaрaктeрoм идeнтитeтa рoмскe прoшлoсти и сaдaшњoсти кaкo би сe измeђу Рoмa и oстaлoг дeлa свeтa успoстaвилo вeћe рaзумeвaњe и присниja сaрaдњa Бoрбa зa пoтпунo oствaривaњe културнe и oбрaзoвнe рaвнoпрaвнoсти Рoмa нa свим мeридиjaнимa oвe плaнeтe je сaмo jeднa oд вoдиљa jeзичкe пoлитикe Српскo рoмскoг рeчникa Бeз писaнe рeчи oднoснo стaндaрднoг

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Ostale/2605/BAJRAM-HALITI-DOBITNIK-NAGRADE-UDRUZENjA-KNjIZEVNIKA-SRBIJE.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Остале, Представљање нових књига Прометејевих Лингвистичких едиција
  December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Вести Остале Представљање нових књига Прометејевих Лингвистичких едиција Представљање нових књига Прометејевих Лингвистичких едиција Промоција У клубу Остале 02 December 2011 Име моје и твоје Представљање нових књига Прометејевих Лингвистичких едиција П о п у л а р н а л и н г в и с т и к а Иван Клајн Милан Шипка ИМЕ МОЈЕ И ТВОЈЕ Загорка Вавић Грос ПРЕЗИМЕНА СУ ЧУВАРИ НАШЕГ ЈЕЗИКА Милорад Телебак КАКО СЕ КАЖЕ Милорад Телебак ПРАВОГОВОР Данко Шипка РЕЧНИК ОПСЦЕНИХ РЕЧИ Учествују Др Миодраг Матицки Академик Иван Клајн Јован Ћирилов Др Вељко Брборић Мр Павле Ћосић Загорка Вавић Грос Зоран Колунџијa Време и место одржавања промоције Уторак 6 децембар 2011 у 12 сати Вукова задужбина Београд Краља Милана 2 Коментари 0

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Ostale/2602/Predstavljanje-novih-knjiga-Prometejevih-Lingvistickih-edicija.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Остале
  тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Остале Остале Промоција У клубу Датум 02 Nov 2011 Категорија Остале Слика Прoмoциjа књигa aкaдeмикa Динкa Дaвидoвa Пoштoвaни Пoзивaмo Вaс дa у пeтaк 04 нoвeмбрa 2011 гoдинe у 12 сaти у Гaлeриjи Maтицe српскe Tрг гaлeриja 1 присуствуjeтe прoмoциjи књигa aкaдeмикa Динкa Дaвидoвa Сeнтaндрeja српскe пoвeсницe Нoви Сaд 2011 и Српскa Стeмaтoгрaфиja Бeч 1741 Нoви Погледајте даље Датум 24 Oct 2011 Категорија Остале Гостовања аутора на Прометејевом штанду за време Сајма књига у Београду Драги и поштовани пријатељи Обавештавамо Вас да ће се и у четвртак 27 октобра на Сајму књига у Београду на Прометејевом штанду у хали 1 аутори дружити са читаоцима и новинарима Љубивоје Церовић аутор књиге Срби у Коморану гостоваће Погледајте даље Датум 19 Oct 2011 Категорија Остале Слика Издавачка кућа Прометеј Сајам књига Хала 1 у Арени Издавачка кућа ПРОМЕТЕЈ појавиће се на Сајму са три капитална издања две књиге академика Динка Давидова СЕНТАНДРЕЈА СРПСКЕ ПОВЕСНИЦЕ и СРПСКА СТЕМАТОГРАФИЈА те књигом СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА ВОЈВОЂАНСКИХ ГРАДОВА Богдана Јањушевића Oд Погледајте даље Датум 14 Oct 2011 Категорија Остале Наградa Дејан Медаковић Обавештавамо вас да је Жири који одлучује о Награди Дејан Медаковић донео одлуку о добитнику за 2011 годину то је академик Василије Крестић ИКА Прометеј је 2008 године у знак поштовања и сећања на свог аутора и знаменитог научника и књижевника академика Погледајте даље Датум 11 Oct 2011 Категорија Остале Слика Лаза Костић политичка биографија Поводом обележавања 170 година од рођења Лазе Костића Ковиљ 1841 Беч 1910 представљамо Вам књигу Дејана Микавице ЛАЗА КОСТИЋ политичка биографија Учествују др Тибор Пал Погледајте даље Датум 11 Oct 2011 Категорија Остале Представљање књиге

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/118/Ostale.shtml/startfrom=10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Остале
  до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Остале Остале Промоција У клубу Датум 09 Jul 2011 Категорија Остале Слика Преминуо др Милан Шипка Ноћас је преминуо др Милан Шипка дугогодишњи директор Института за језик у Сарајеву професор Педагошке академије и Академије сценских умјетности у пензији врстан лингвиста и велики популизатор неговања језичке културе Поносни смо што смо заједно са њим објавили капитална дела Погледајте даље Датум 06 Jul 2011 Категорија Остале Слика Позивамо вас на отварање изложбе слика Владимира Петровића ПОЗИВАМО ВАС НА ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЋА Цртеж препознајемо Погледајте даље Датум 04 Jul 2011 Категорија Остале Слика Медаковић предани чувар непролазности Медаковић предани чувар непролазности Ђ Вукмировић 02 јул 2011 У Сремским Карловцима служен парастос Дејану Медаковићу једном од наших најзначајнијих историчара уметности Са промоције дела Света гора Фрушкогорска У Саборном храму светог Погледајте даље Датум 30 Jun 2011 Категорија Остале Сећања на Дејана Медаковића 7 7 1922 1 7 2008 Епархија сремска и Издавачка кућa Прометеј позивају Вас да присуствујете програму сећања на Дејана Медаковића 7 7 1922 1 7 2008 С Погледајте даље Датум 17 Jun 2011 Категорија Остале ЛЕТЊИ САЈАМ КЊИГА У НОВОМ САДУ Драги новосађани и сви који сте у Новом Саду од 17 26 јуна 2011 позивамо Вас да обавезно посетите ЛЕТЊИ САЈАМ КЊИГА Змај Јовина 16 сваким даном од 09 21 часова Ово је посебна прилика да набавите наша издања пред годишње одморе и то са највећим Погледајте даље Датум 16 Jun 2011 Категорија Остале Позивамо Вас на свечано представљање књиге

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/118/Ostale.shtml/startfrom=20 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Остале
  које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Остале Остале Промоција У клубу Датум 18 May 2011 Категорија Остале Боје младости изложба слика Удружење грађана Новосадска асоцијација за развој и унапређење друштва организује изложбу слика под називом БОЈЕ МЛАДОСТИ Погледајте даље Датум 14 May 2011 Категорија Остале СРПСКИ СЛИКАРИ НОЋ МУЗЕЈА Поштовани Позивамо Вас да у оквиру програма НОЋ МУЗЕЈА у Галерији Прометеј погледате изложбу СРПСКИ СЛИКАРИ репрезентативан избор аутора из колекције РАДИОНИЦА ДУШЕ Момчила Моше Тодоровића из Београда Аутори Марко Челебоновић Зоран Погледајте даље Датум 02 May 2011 Категорија Остале Слика Прварица 2011 2012 Прварица 2011 2012 Већ тринаесту годину за редом Издавачка кућа ПРОМЕТЕЈ из Новог Сада има задовољство да Вам понуди могућност да на почетку нове школске 2011 2012 године обрадујете ђаке прваке своје општине вредним поклоном ПРВАРИЦОМ Зашто ПРВАРИЦА То Погледајте даље Датум 27 Apr 2011 Категорија Остале Драги моји кумови Милева Марић Ајнштајн Позивамо Вас да нам се придружите на свечаном представљању књиге Драги моји кумови Писма Сидонији и Ђоки Гајин 1935 1941 Милева Марић Ајнштајн Приредио Др Драго Његован Учествују Погледајте даље Датум 12 Apr 2011 Категорија Остале Света гора ФРУШКОГОРСКА Радио телевизија Србије Епархија сремска Завод за заштиту споменика културе Војводине и издавачка кућа Прометеј позивају Вас да присуствујете отварању изложбе Света гора ФРУШКОГОРСКА Учествују Погледајте даље Датум 04 Apr 2011 Категорија Остале Добитници награда ИК Прометеј поводом Дана РТВ Студио Б 1 априла Информација о добитницима награда ИК Прометеј поводом Дана РТВ Студио Б 1 априла У акцији Београдске разгледнице радија Студио Б а поводом 1 априла Дана Студија Б

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/118/Ostale.shtml/startfrom=30 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Остале
  сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Остале Остале Промоција У клубу Датум 07 Mar 2011 Категорија Остале ПОМИСАО НА АНТИЋА Поводом дана рођења Мирослава Антића Мокрин 14 март 1932 Нови Сад 24 јун 1986 позивамо Вас на промоцију трећег допуњеног издања АНТОЛОГИЈЕ АНТИЋ у избору др Драшка Ређепа ПОМИСАО НА АНТИЋА Учествују Зоран Вучевић Погледајте даље Датум 21 Feb 2011 Категорија Остале Позивамо Вас на свечано представљање још једне вредне књиге о нашем Граду Позивамо Вас на свечано представљање још једне вредне књиге о нашем Граду Васа Стајић НОВИ САД ф о т о т и п с к о и з д а њ е Прештампано Погледајте даље Датум 14 Feb 2011 Категорија Остале Позивамо Вас да нам се придружите на свечаном представљању књиге НОВИ САД 1944 1969 Позивамо Вас да нам се придружите на свечаном представљању књиге НОВИ САД 1944 1969 Аутор Владимир Врговић Учествују Јован Дејановић Погледајте даље Датум 10 Feb 2011 Категорија Остале Лaзин крос животу уз нос Поводом 170 година од рођења и 100 година од смрти Лазе Костића Ковиљ 12 фебруар 1841 Беч 26 новембар 1910 издавачке куће ТИСКИ ЦВЕТ и ПРОМЕТЕЈ позивају Вас на свечано представљање књиге ЛАЗИН КРОС ЖИВОТУ УЗ НОС aуторa Миланa Живановићa Учествују Погледајте даље Датум 27 Jan 2011 Категорија Остале Слика Старе и нове разгледнице Новог Сада Представљање фотомонографије НОВИ САД Поводом 1 фебруара дана Града Новог Сада позивамо Вас на свечаност посвећену нашем Граду СТАРО КАО НОВО ДВА ОКА НОВОСАДСКЕ УРБАНЕ СВЕСТИ И САВЕСТИ Старе Погледајте даље Датум 13 Jan 2011 Категорија Остале Позивамо Вас да заједно прославимо нашу годишњицу Субота 15 јануар 19 22

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/118/Ostale.shtml/startfrom=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Вести, Остале
  и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Вести Остале Остале Промоција У клубу Датум 20 Nov 2010 Категорија Остале Високо признање Пољске државе Данку Шипки Председник Републике Пољске Бронислав Коморовски одликовао др Данка Шипку титуларном предсједничком професуром Аутор Издавачке куће Прометеј др Данко Шипка редовни професор на државном универзитету у Аризони јуче 18 новембра је у Погледајте даље Датум 19 Nov 2010 Категорија Остале Под отровним плаштом Позивамо Вас на п редстављање књиге Под отровним плаштом Аутор Мирко Демић Учествују Погледајте даље Датум 29 Oct 2010 Категорија Остале Слика СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА Жири 55 београдског сајма књига којим је председавао писац Драган Великић а чланови су били Ксенија Радуловић драматург професор универзитета и преводилац др Зоран Пауновић новинарка Анђелка Цвијић и књижевница др Мирјана Ђурђевић одлучио је да Издавачкој кући ПРОМЕТЕЈ из Новог Сада додели специјално Погледајте даље Датум 26 Oct 2010 Категорија Остале Сајам књига у Београду Поштовани читаоци и пријатељи ПРОМЕТЕЈА Као што вероватно знате у Београду је отворен 55 међународни сајам књига Свечано је отворен синоћ 25 и траје до 31 октобра 2010 године ПРОМЕТЕЈ је присутан као и увек и наш штанд се налази у хали 1 у Арени Надамо Погледајте даље Датум 21 Oct 2010 Категорија Остале ПРОМЕТЕЈ ИЗМЕЂУ ДВА САЈМА КЊИГА Између два сајма књига у Београду Прометеј обично објави око 100 наслова што га годинама по укупној продукцији одржава међу првих 5 6 српских издавача чак и кад су у конкуренцији два велика јавна предузећа Завод за издавање уџбеника и Службени гласник У том броју наслова Погледајте даље Датум 19 Oct 2010 Категорија Остале Награда Дејан Медаковић за најбољу књигу на српском језику На састанку жирија за додељивање награде Дејан

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Vesti/118/Ostale.shtml/startfrom=50 (2016-02-18)
  Open archived version from archive