archive-rs.com » RS » P » PROMETEJ.RS

Total: 771

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Издавачка кућа Прометеј, Аутори, Дамњан Антонијевић
  века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Е Књижара Аутори Дамњан Антонијевић Дамњан Антонијевић Аутори Издавачи Едиције Дам њан АН ТО НИ ЈЕ ВИЋ ро ђен је 24 ма ја 1939 го ди не у се лу Сла ву е вац пре шев ски крај на ју гу Ср би је Отац Ду шан му је био учи тељ а по сле раа пре ко три де це ни је про свет ни са вет ник у Вра њу Основ ну шко лу учио је у бу ја нов цу се лу Срп ска ку ћа и Вра њу у ко ме је 1957 го ди не за вр шио гим на зи ју Ди пло ми рао је фе бру а ра 1962 на Фи ло ло шком фа кул те ту гру па за Ју го сло вен ски и оп шту књи жев ност у Бе о гра ду На истом фак тул те ту 1970 ма ги стри рао је са те зом о по е зи ји Ве ли ми ра Ј Ра ји ћа Док то ри рао је 2004 го ди не на по е зи ји Вас ка По пе Ра дио је као про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти у Ки кин ди а по том ви ше од две де це ни је као про свет ни са вет ник за срп ски је зик и књи жев ност у Про свет но пе да го шком за во ду у Но вом Са ду Од 1976 до 1978

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/2381/Damnjan-Antonijevic.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Е-Књижара, Прољећа редова Јосифа
  представља нову књигу у МОСТУ Датум 07 December 2015 Представљање књиге МОЈЕ НОВОСАДСКЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ Јована Дејановића Датум 20 November 2015 архива Медији о књизи О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Е Књижара Прољећа редова Јосифа Прољећа редова Јосифа Едиција Проза Аутор Тихомир Несторовић Број страна Повез Писмо 131 броширан ћирилица Димензије 14 х 20 Наша шифра ИСБН 978 86 515 0936 3 Година издавања 2014 Преводилац Рецезенти Илустратор Стави у корпу Цена 770 00 RSD Опис књиге Прелистајте Издавач Суиздавачи Издавачка кућа Прометеј Коментари 0 Погледајте коментаре Пошаљите коментар Погледајте такође back1 Јапански диван Ubistvo na Sunča nom brdu Цена 640

  Original URL path: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3385/Proljeca-redova-Josifa.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Е-Књижара, Топлички збег
  устанка у Ирској који је трајао само један дан Народно незадовољство и огорчење најављеном бугарском регрутацијом способног српског становништва почетком фебруара 1917 године резултирало је тада њиховим масовним бежањем у планине испред бугарских регрутних комисија То су били будући устаници које су предводили војвода Коста Војиновић потпоручник и Коста Миловановић Пећанац резервни пешадијски поручник Створена је тзв Четничка држава са седиштем у Прокупљу која се простирала правцем север југ на површини од око 80 км 2 Територију те државе на фронту одбране од 240 км бранило је 12 762 устаника пешака и 364 коњаника који су били наоружани старим пушкама са 150 метака и једном бомбом Око 60 000 војника Централних сила напало је Четничку државу сломивши убрзо отпор устаника и после двадесетак дана трајања те државе она је престала да постоји 25 марта 1917 године Устаничка војска се пред налетом непријатеља сама распала на мале групе устаника који су се крили по шумама Топлице и Јабланице У току гушења устанка окупатор је чинио тешке злочине Злочини бугарског окупатора били су много већи када су кренули у потеру за устаницима Народ бежи у збегове Људи су бежали од вешања клања одсецања делова тела закопавања живих људи спаљивања и силовања Словени Бугари и Срби су се по ко зна који пут у историји убијали међусобно на наговор Германа Аустријанци и Немци Отићи у збег је из одређених крајева био једини спас У збег су отишли и становници села Мачија Стена Окупатор је спалио 55 села и 55 000 објеката а Међународна анкетна комисија после рата избројала је 20 000 убијених Срба у устанку и после њега Почињен је геноцид то је једина реч која би могла да важи за ове злочине Највише је било убијених цивила у устанку Чича Крсто испод Бећовог крша чувши да је суседно село Трпезе спаљено повео је становнике из Мачије Стене у збег Збег који је у Вражјем потоку доживео једну од страхота рата силовање жена од окупатора Учесници збега су срећно дошли код својих пријатеља у село Гојиновац где су сачекали крај рата Освету саставни део рата извршио је комита Сретен убивши бугарске силоватеље Сретен је осветио пре тога и Паву коју су убили бугарски војници приликом силовања у Вражијем потоку У избеглиштву десила се и љубав силоване од Бугара девојке Стоје и Радоша из Гојиновца Убрзо након венчања двоје младих избеглице се враћају на згаришта својих кућа и њиховим обнављањем враћају живот свом селу Људи враћају живот неком селу а не гробови У село се враћају након завршетка рата и мушкарци са фронта Павин муж Радоје Крстов син јединац Маша Станојкин муж Стеван и др Живот се вратио у Мачију Стену Нема слободе без крви Морамо се борити до последњег биле су речи војводе Косте Војиновића Срби Јабланице и Топлице борили су се до последњег Ови крајеви су послали најбоље тј првопозивце и другопозивце у Гвоздени пук да пронесу славу српског оружја у Великом рату У Топличком устанку 1917 године учесници су били Срби који нису отишли у рат они који су остали рањени

  Original URL path: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3372/Toplicki-zbeg.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Аутори, Звездан Ћурчић
  Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/3373/Zvezdan-Curcic.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Е-Књижара, Једном мора да се деси
  Богме има ли лепше песме о занесењаку о игри у тако фином стиховању за памћење Кад сам већ ту код листања претходних књига од истога писца да не заобиђем фрагментарно ни песму Биће боље из књиге БАШТА ДЕЧЈИХ СНОВА Када шанси Више немам И снађу ме Све невоље Опет неко Мени каже Буди храбар Биће боље Кад изгубим Сваку наду Ради ђачке Главобоље Мене теше За награду Учи више Биће боље На крају се Латим књиге И ојачам Снагу воље Потрага за знањем смелост воља истрајност књига све је у сажетку песме Стихови су упутни обзирни спрам памети узрели не само за дечји узраст Дала се та једноставност овога песника уочити већ у првој књизи У ПЛАВИМ СНОВИМА СРЕЋЕ М ладен Бастаја што је важно истаћи не сваштари и не гњави 3 К њига ЈЕДНОМ МОРА ДА СЕ ДЕСИ отвара рани љубавни јад бележи прве љубавне уздахе а узгредно и опажаје опомиње да нисмо сами на овом белом свету окружени водама земљом инсектима и менажеријом У плетиву овог стихованог разговора о љубави наслови петнаест песама по избору самога аутора преузети су из претходних књига То су песме Петао црвенац Балада о жаби Лари и буљавом жапцу барском цару Принцеза Маја и принц Раја Мала Нена Мала Мила Свађа без везе Бубице у глави Буђење на време Шаљива песма Заљубљени мрав Моје луче Девојчица у пролазу Чудно стање Дневни хороскоп за овна Верине очи П о мом личном суду овим стиховима ваљало би придодати строфе под наслопвом Ратоборни петлић из збирке БАШТА ДЕЧЈИХ СНОВА Ш та је то што плени у чему је чаролија ове песничке каже за децу Па рецимо директан прозив ствари и онога што ти душу притиска без увијања као у песми Бани Бани Кажу још смо деца Али шта нам фали Ми се волимо Иако смо Мали Љубав није дељива разазнаје радост у очима без обзира на године и не заобилази Бубице у глави док Румена бубица ћути И нешто лепо слути Откад лепо слути Памет ми се мути И наравно три бубице јасана су опорука да ће две морати да се сете како из главе да одлете И гра је деци светиња чак и онда када дође онај умилни трен да сањају једни друге али тек тада игра добија и нови двојни смисао у хтењу у опажају да ли ти се догодила латица руже у коси да ли те жуља ципела пажња у жељи да пружена рука нешто и даје а не само узима Ех када би цвеће знало колико нам значи колико нас мирисима и бојама увесељава никад никад напустило нас не би и да ли само цвеће но све је у хоризонталама и вертикалама животних реалија Б астаја хербариј и менажерију ређа и врти веселим каруселом Заводљиво је инвентиван и маштовит Код њега мора да плане да расветли али не и да сагори у баналној патетици О час строфира сликовито Хиљаде мрава Са свих страна Доћиће на свадбу За седам дана Да љубав греје и зиму претвара у пролеће Не само инсект песнику су

  Original URL path: http://www.prometej.rs/E-Knjizara/3364/Jednom-mora-da-se-desi.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Аутори, Младен Бастаја
  књизи О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/3363/Mladen-Bastaja.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Аутори, Барили Бруно
  књизи О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 О промоцији Новосадског Магистрата Датум 23 December 2015 Интервју Бојан Јовановић за Политику Датум 29 September 2015 архива Топ листа Моје новосадске и друге године Аутор Јован Дејановић Шором средом Аутор Бора Отић Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku Аутор Милунка Савић Аутор Видоје Голубовић Новица Пешић Предраг Павловић Едиција СРБИЈА 1914 1918 ДРУГО КОЛО Аутор Група аутора Пуковник Апис Аутор Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/316/Barili-Bruno.shtml (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Издавачка кућа Прометеј, Е-Књижара
  Милан Живановић Језички одгонетник Аутор Милорад Телебак Патријарх Павле светац којег смо познавали Аутор Рандељ Ђорђе Антологија Антић 5 издање Аутор Драшко Ређеп Србија у Првом светском рату илустрована хронологија Аутор Ђорђе Ђурић Остала издања Каталог 2014 15 Презумите Прометејeв каталог за 2014 2015 Све књиге из каталога можете купити на 10 месечних рата Преузмите каталог PDF Едиција 1914 1918 Како је дошло до Великог рата узроци догађаји личности последице Књиге које осветљавају кључне године Србије на почетку ХХ века Виђења аутентична сведочења објективна тумачења Бројне теме и догађаји о којима се није говорило и учило Више од хиљаду значајних историјских фотографија и докумената Србија очима странаца и из нашег угла Опширније Kаталог едиција 1914 1918 PDF Ваша локација Насловна Е Књижара Изаберите едицију Антологије Водичи Домаћи писци Драмске уметности Драшко и пријатељи Едиција 1914 1918 Енциклопедиа Сербица Есеји Здравствени водич Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини Издања других издавача Издања Стеријиног позорја Историја Језички саветници Књиге за децу Књиге знања Књижевна критика Лингвистика Мађарска књижевност Менаџмент Мој Нови Сад Монографије Музика Облак Обновљиви извори енергије Остало Пинакотека пројекат Пограничје Поезија Пољопривреда Популарна лингвистика Посебна издања После Практична књига Проза Психотерапијске студије Публицистика Путописи Разговори Расправе Речници и приручници Савременици Спорт Српска баштина Стара књига Тајанствена тачка Теорија књижевности Универзитет Уџбеник Феномени Холандско фламанска књижевност Цветник Часописи и зборници Е Књижара Наслов ИСТОРИЈА СРБА У ЦРНОЈ ГОРИ 1496 1918 Аутор Горан Васин Дејан Микавица Прелистајте Опис књиге Стави у корпу Цена 1 800 00 RSD Наслов До модрих дубина Аутор Милан Кораћ Опис књиге Стави у корпу Цена 600 00 RSD Наслов Црни коњаник Аутор Aлександар Радовић Ив Боне Прелистајте Опис књиге Стави у корпу Цена 890 00 RSD Наслов Почетак окупације и стварање НДХ Аутор др Драго Његован Прелистајте Опис књиге Стави у корпу Цена 1 600 00

  Original URL path: http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/102/E-Knjizara.shtml/startfrom=110 (2016-02-18)
  Open archived version from archive