archive-rs.com » RS » S » SEVAL.RS

Total: 139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Novozaposleni - Impol Seval
  DE Naslovna strana O nama Novosti Arhiv vesti 2014 2013 O nama Vrednosti Menadžment Ostala društva Novosti Novine Impol Sevala Istorijat Dokumenti Portal za dobavljače ZAŠTO IMPOL SEVAL Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti Novozaposleni Novine Impol Sevala Novozaposleni Impol Seval 26 7 2013 Od pocetka 2013 godine u sistemu Impol Seval radni odnos je zasnovalo 26 mladih

  Original URL path: http://www.seval.rs/o-nama/novosti/2013/07/22-Novozaposleni (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Poseta potpredsednika Skupštine Crne Gore - Impol Seval
  nama Novosti Arhiv vesti 2014 2013 O nama Vrednosti Menadžment Ostala društva Novosti Novine Impol Sevala Istorijat Dokumenti Portal za dobavljače ZAŠTO IMPOL SEVAL Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti Poseta potpredsednika Skupštine Crne Gore Novine Impol Sevala Poseta potpredsednika Skupštine Crne Gore Impol Seval 14 6 2013 Dana 14 06 2013 godine Impol Seval a d je

  Original URL path: http://www.seval.rs/o-nama/novosti/2013/06/21-Poseta-potpredsednika-Skupstine-Crne-Gore (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Puštena nova linija za bojenje u rad - Impol Seval
  nama Lokacija EN DE Naslovna strana O nama Novosti Arhiv vesti 2014 2013 O nama Vrednosti Menadžment Ostala društva Novosti Novine Impol Sevala Istorijat Dokumenti Portal za dobavljače ZAŠTO IMPOL SEVAL Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti Puštena nova linija za bojenje u rad Novine Impol Sevala Puštena nova linija za bojenje u rad Impol Seval 26 1

  Original URL path: http://www.seval.rs/o-nama/novosti/2013/01/20-Pustena-nova-linija-za-bojenje-u-rad (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Uslovi prodaje - Impol Seval
  i datumu isporuke naručene robe Narudžbu treba poslati putem pošte faksa ili e maila Potvrde porudžbine date telefonom treba da budu potvrđene u pisanoj formi Potvrda porudžbine ili detaljna specifikacija obavezuje kupca da preuzme isporuku i da bezuslovno izvrši plaćanje robe pri čemu svoja prava može tražiti naknadno ako nije drugačije dogovoreno Ugovor je zaključen kada kupac prihvati ponudu i obavesti prodavca o prihvatanju ponude Ukoliko kupac potvrdi ponudu na bilo koji verodostajan način a ne vrati potpisani primerak potvrđene ponude prodavcu u roku od 3 dana nakon prihvatanja ponude smatra se da je kupac prihvatio i da je saglasan sa svim uslovima ugovora 3 OTPREMA I PRIJEM ROBE Period isporuke počeće da teče od dana slanja potvrde porudžbine kupcu Prodavac zadržava pravo da produži period isporuke u slučaju više sile požari zemljotresi poplave ratovi štrajkovi oluje gužve u saobraćaju državne mere ili druge nepredviđene situacije Prodavac se obavezuje da odmah obavesti kupca o postojanju i prestanku uslova više sile 4 USLOVI PLAĆANJA Sva plaćanja se vrše na osnovu izdatih faktura Uslovi plaćanja i najkasniji datum plaćanja navedeni su u fakturi u skladu sa odredbama ugovora Ugovorne strane se mogu dogovoriti o produžetku dospeća u pisanoj formi međutim kupac mora obezbediti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja u opciji prodavca U slučaju isteka roka dospeća prodavac zadržava pravo da zaračuna zakonsku zateznu kamatu Pored toga prodavac zadržava pravo da obustavi isporuku robe i da se shodno tome povuče iz ugovora kao i da kupcu zaračuna troškove raskida ugovora u slučaju neizmirenih računa ili neispunjavanja ostalih ugovornih obaveza 5 RASKID UGOVORA Kupac može raskinuti ugovor ili potvrdu porudžbine u pisanoj formi ne kasnije od dana otpreme robe Međutim mora nadoknaditi sve troškove dospele usled raskida ugovora troškovi raskida ugovora Kupac mora platiti i troškove raskida ugovora ako prodavac raskine ugovor ili potvrdu porudžbine zbog greške kupca Troškovi raskida ugovora su sledeći razlika između tržišne vrednosti Al materijala na dan zaključenja ugovora prijema potvrde porudžbine i tržišne vrednosti na dan prijema izjave o raskidu ugovora troškova rada usluga finansijskih i drugih zavisnih troškova 6 PRODUŽENO ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA Roba ostaje vlasništvo prodavca sve dok kupac ne plati celokupan iznos prodavcu Kupac može držati robu i ima pravo raspolaganja istom međutim kupac je odgovoran za sva razumna potraživanja prodavca ukoliko se ne povinuje finansijskim ili drugim obavezama U slučaju kašnjenja u plaćanju kupac treba da vrati svu primljenu robu koju nije platio na zahtev prodavca Ukoliko kupac preproda ili iskoristi robu pre kompletne isplate robe preneće na prodavca pravo na sva potraživanja prema trećim stranama proistekla iz takve preprodaje ili korišćenja robe Kupac treba da pošalje obaveštenje prodavcu o takvim potraživanjima čim se ista pojave 7 GARANCIJA I REKLAMACIJE Kupac mora ispitati robu po prijemu i obavestiti prodavca odmah ali ne kasnije od 8 dana o vidljivim nedostacima Prodavac garantuje za skrivene nedostatke moguće nedostatke do 180 dana nakon isporuke Prodavac se obavezuje da će u razumnom roku na odgovarajući način rešiti reklamacije za svu robu koja podleže važećoj garanciji pod uslovom da je kupac

  Original URL path: http://www.seval.rs/uslovi-prodaje (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Portal za dobavljače - Impol Seval
  nama Lokacija EN DE Naslovna strana O nama Portal za dobavljače O nama Vrednosti Menadžment Ostala društva Novosti Istorijat Dokumenti Portal za dobavljače Opšti uslovi nabavke Portal za dobavljače Opšti uslovi nabavke Portal za dobavljače Početna stranica za postojeće dobavljače

  Original URL path: http://www.seval.rs/o-nama/portal-za-dobavljace (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Katalozi - Impol Seval
  nama Lokacija EN DE Naslovna strana Katalozi Proizvodi Bojene trake i limovi Hladno valjane trake Toplo valjane trake Toplo valjane ploče Limovi Trupci Katalozi Katalozi Bojeni program Srpsko Ruski katalog 4 41 MB Bojeni program Englesko Nemački katalog 4 46

  Original URL path: http://www.seval.rs/katalozi (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Upit - Impol Seval
  Ostala društva Novosti Istorijat Dokumenti Portal za dobavljače ZAŠTO IMPOL SEVAL Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti Upit Upit Imate pitanje Pošaljite nam ga preko obrasca ispod i

  Original URL path: http://www.seval.rs/upit (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Sertifikati - Impol Seval
  i limovi Sertifikati Projekti Hladno valjane trake Toplo valjane trake Toplo valjane ploče Limovi Trupci Sertifikati Sertifikati РФ Сертификат Соответствия 873 KB ECCA Membership plate 2015 Impol Seval 2 69 MB General Warranty Impol Seval Prepainted Material 1 07 MB IMPOL SEVAL ISO 9001 2008 SRB 2 73 MB Salchi Salt Spray Fog Test 937 KB ООО Пожстандард РФ Сертификат Соответствия 5 91 MB СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RS AB24H07322 1646565

  Original URL path: http://www.seval.rs/prozvodi/bojene-trake/sertifikati (2016-02-09)
  Open archived version from archive •