archive-rs.com » RS » T » TENT.RS

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Energetska efikasnost
  filmovi Publikacije U slici i reči List TENT Stručni radovi Kontakt русификатор Joomla 2 5 файловые менеджеры Joomla Energetska efikasnost Svi investicioni projekti koji su izvođeni od 2001 godine su kao rezultat pored ostalog imali i povećanje energetske efikasnosti Modernizacijom postojećih postrojenja ostvarena je ukupna ušteda uglja od 4 2miliona tona Istovremeno godišnja proizvodnja električne energije povećana je za snagu jednog novog bloka od 400MW a energetska efikasnost je povećana za 12 Koeficijent pouzdanosti 94 Povećana je raspoloživost Vrednost investicionih ulaganja u periodu 2003 2011 iznosi po godinama Godina 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Investiciona ulaganja u 000 din 1 031 824 6 316 018 3 328 640 1 360 378 5 797 162 5 224 504 5 146 365 6 897 563 3 631 253 Radovi su izvođeni sledećim rasporedom i dinamikom 2001 2002 Rehabilitacija bloka TE Kolubara A5 2003 Rehabilitacija bloka TENT A3 2004 Rehabilitacija bloka TENT A5 Retrofit TE Morava 2005 2006 Retrofit TENT A2 Retrofit TENT A1 2007 Rehabilitacija bloka TENT A4 2008 Rehabilitacija bloka TENT A6 prva faza 2009 Retrofit TE NT B2 rehabilitacija sistema otpepeljivanja TENT B 2010 Rehabilitacija bloka TENT A6 druga faza 2011 Rehabilitacija bloka TENT B2 2012

  Original URL path: http://www.tent.rs/proizvodnja/energetska-efikasnost (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Obaveštenja
  o produženju roka za podnošenje ponuda po svim javnim nabavkama u TENT d o o Obrenovac 2 Oglas Nabavka dobara Mineralno đubrivo 3 Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu pravaNEIMAR PUT JN 1324 2013 4 Obavestenje o zakljucenom ugovoru JEFTA 5 Prethodno Obavestenje delovi isparivača 6 Prethodno Obavestenje low nox gorionici 7 Obavestenje o zakljucenom ugovoru nabavka usluga 1535 2013 8 Odluka o izmeni ugovora IMP 23346 od 03 05 2012 9 Odluka o izmeni ugovora Alstom 10 ODLUKA o produženju roka dostave ponuda po JN broj 20149 2012 objavljenoj u Službenom glasniku RS broj 20 od 01 03 2013 godine Predmet nabavke remont glavna opravka elektro lokomotive 441 01 11 ODLUKA o produženju roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga broj 20211 2012 12 ISPRAVKU JAVNOG POZIVA za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga usluge praćenja kvaliteta vode za piće u okviru projekta Ostale usluge i mat rashodi TENT B za 2013 godinu JN ZSU 789 2013 13 ISPRAVKU JAVNOG POZIVA za podnošenje ponuda po JN broj 587 2013 godine nabavka mineralnog đubriva objavljenog u Službenom glasniku RS broj 27 od 22 marta 2013 godine 14 ODLUKA o produženju roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga održavanja zelenih površina i saobraćajnica u krugu TENT a B JN 6531 B 15 ODLUKU o produženju roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 001370 12 16 ODLUKA o produženju roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara po NN 9451 12 sistem parnih duvača gara bloka A6 17 ODLUKU o produženju roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 001370 12 18 ODLUKU o produženju roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 002602 12 19 OBAVEŠTENjE o izboru

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/pet-najnovijih (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Arhiva
  za nabavku usluga usluge održavanja čistoće u 2013 godine u okviru projekta Tekuće održavanje TENT A za 2013 u godinu JN ZSU 20126 2012 57 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara nabavka pužastih opruga za potrebe održavanja lok i vagona u okviru projekta tekuće održavanje železnički transport Standardni remonti TT TENT vučna i vučena sredstva za 2013 58 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara novo sanitetsko vozilo 2200 cm3 1 kom JN 9793 12 59 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara mlinske poluge prema crtežu br 0 01 01 008 u okviru projekta Standardni remonti TE Kolubara A agregat 2 TE Kolubara A agregat 3 tekuće održavanje TE Kolubara Standardni remont 60 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga izrada projekata Prvi deo Idejni projekat integrisanog telekomunikacionog sistema za Železnički transport TENT d o o Drugi deo Glavni projekat rekonstrukcije telekomunikacione i 61 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge usluge praćenja kvaliteta vode za piće u pogonu za proizvodnju vode za piće u Velikim Crljenima u mesnoj vodovodnoj mreži i u bazenu Sportsko rekreativnog centra u Velikim Crljenima 62 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga ispitivanje elektroenergetske opreme i postrojenja TE Kolubara u okviru Plana standardnog remonta za 2013 godinu JN broj 392 2013 63 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga ispitivanje električne zaštite elektroenergetskog postrojenja 110kV i 35kV u okviru Plana standardnog remonta za 2013 godinu JN broj 484 2013 64 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara energetski suvi transformator 1600 kVA JN NN 20257 2012 65 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga čišćenje kondenzatorskih cevi i hladnjaka u okviru remonta TE Morava za 2013 godinu JN 61 2013 66 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga revizija i ispitivanje PCB transformatora u okviru remonta TE Morava za 2013 godinu JN broj 270 2013 67 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara rezervni delovi ventilatora dimnih gasova u okviru tekućeg održavanja TE Morava za 2013 godinu JN broj 20276 2012 68 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 001485 12 69 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga remont glavna opravka elektro lokomotive 441 01 JN ZSU 20149 2012 70 Flue Gas Desulphurization Construction Project for Thermal Power Plant Nikola Tesla Prequalification Document Clarifications no 2 71 Flue Gas Desulphurization Construction Project for Thermal Power Plant Nikola Tesla Prequalification Document Clarifications 72 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga snimanje i dopuna katastarskog plana za potrebe uknjižbe i legalizacije objekata na TENT A TENT B i ŽT JN broj 000801 73 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge Prelivanje kliznih ležajeva belim metalom TA1 32 MW u okviru plana Tekuće održavanje TE Kolubara tačka 2 1 14 2000 087 006 u poziciji Nestandardni remonti TE Kolubara A agregat 74 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga na održavanju mreže železničkih pruga industrijske železnice TENT d o o za 2013 u godinu ZSU 20093 75 JAVNI POZIV ZA PREDKVALIFIKACIJU 76 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga održavanja zelenih površina i saobraćajnica u krugu TENT B u okviru tekućeg održavanja TENT B za 2012 2013 godinu JN 6531 B 77 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge nega i oplemenjivanje zelenih površina i održavanje komunalne higijene u krugu naselju i postrojenjima TE Kolubara Veliki Crljeni u okviru plana ostalih usluga i materijalnih 78 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara prese za toplu vulkanizaciju sastava transportne trake JN 17016 1B 79 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara samohodna makazasta platforma na el pogon nosivost 450 kg JN broj 9557 12 80 PUBLIC INVITATION for submission of Bids for the open procurement procedure for procurement of transmission system for balancing and vibrodiagnostic PP N N 9451 12 81 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavkuprenosnog sistema za vibrodijagnostiku i balansiranje JN N N 9451 12 82 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku radova po ZSU 001370 12 83 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavkuradova na rekonstrukciji putnog prelaza za 2012 godinu JN ZSU 002602 12 84 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga oskultacija deponija pepela i šljake TENT B tehnološka merenja vizuelna osmatranja hidrometrijska merenja geomehanička ispitivanja geodetska snimanja izrada mesečnog izveštaja 85 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara rezervni delovi buldozera Huta Salowa Wola TD25 E u okviru remonta i tekućeg održavanja TE Morava za 2012 godinu JN br 134 12 30946 86 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara automatski filter za tehničku vodu u okviru nabavke osnovnih sredstava TE Morava za 2012 godinu JN br 133 12 30947 87 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku JN ZSU 0360 88 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku izrada glavnog projekta isporuka ugradnja puštanje u rad i baždarenje opreme za kontinualna merenja emisije u TE Kolubara A3 i A5 JN ZSU 003651 89 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku jednopolnih vakuumskih prekidača JN 9469 12 90 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga preuzimanje i zbrinjavanje industrijskog otpada iz TENT d o o Obrenovac u 2012 godini po partijama JN ZSU 002182 12 002183 12 91 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga oskultacija deponije pepela i šljake TENT a A JN 003815 92 JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku izrada glavnog projekta isporuka ugradnja puštanje u rad i baždarenje opreme

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Javni pozivi
  br 101292 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 101292 2015 doc Naziv javne nabavke Alati i instrumenti za telekomunikacione mreže Datum kreiranja ponedeljak 15 jun 2015 Datum ažuriranja 15 jun 2015 Broj javne nabavke 101136 2015 Opis javne nabavke Alati i instrumenti za telekomunikacione mreže Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 101136 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 101136 2015 doc Naziv javne nabavke Adaptacija sistema MRU na postrojenju Eksterne regeneracije i pripadajuće opreme u TENT B prema tehničkoj specifikaciji Izvr iti isporuku monta u ugradwu povezivawe i pu tawe u rad slede e MRU opreme za novi sistem upravqawa na postrojewu Eksterne Datum kreiranja ponedeljak 15 jun 2015 Datum ažuriranja 15 jun 2015 Broj javne nabavke 101306 2015 Opis javne nabavke Adaptacija sistema MRU na postrojenju Eksterne regeneracije i pripadajuće opreme u TENT B prema tehničkoj specifikaciji Izvr iti isporuku monta u ugradwu povezivawe i pu tawe u rad slede e MRU opreme za novi sistem upravqawa na postrojewu Eksterne Preuzmi 101306 2015 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA doc Preuzmi 101306 2015 KD PORTAL doc Naziv javne nabavke Angazovanje radnika na tekucem odrzavanju deponije pepela sa pripadajucim cevovodima i opremom za transport i istakanje hidrosmese Datum kreiranja utorak 14 april 2015 Datum ažuriranja 15 jun 2015 Broj javne nabavke 100236 2015 Opis javne nabavke Angazovanje radnika na tekucem odrzavanju deponije pepela sa pripadajucim cevovodima i opremom za transport i istakanje hidrosmese Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 100236 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 100236 2015 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru br 100236 2015 0000136185 doc Naziv javne nabavke Angažovanje radne snage za tekuće održavanje kanala aerosmeše gorionika uglja i recirkulacionih kanala Datum kreiranja utorak 21 april 2015 Datum ažuriranja 12 jun 2015 Broj javne nabavke 100854 2015 Opis javne nabavke Angažovanje radne snage za tekuće održavanje kanala aerosmeše gorionika uglja i recirkulacionih kanala Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 100854 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 100854 2015 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru II faza kv JN broj 100854 2015 doc Naziv javne nabavke Angažovanje izvršioca za remontno održavanje turbinskog postrojenja Datum kreiranja utorak 31 mart 2015 Datum ažuriranja 11 jun 2015 Broj javne nabavke 100249 2015 Opis javne nabavke Angažovanje izvršioca za remontno održavanje turbinskog postrojenja Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 100249 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 100249 2015 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru OP JN 100249 2015 doc Naziv javne nabavke Adaptacija sistema MRU na postrojenju Neutralizacije i pripadajuće opreme u TENT B prema tehničkoj specifikaciji Izvršiti isporuku montažu ugradnju povezivanje i puštanje u rad sledeće MRU opreme za novi sistem upravljanja na postrojenju Neutraliza Datum kreiranja četvrtak 11 jun 2015 Datum ažuriranja 11 jun 2015 Broj javne nabavke 101309 2015 Opis javne nabavke Adaptacija sistema MRU na postrojenju Neutralizacije i pripadajuće opreme u TENT B prema tehničkoj specifikaciji Izvršiti isporuku montažu ugradnju povezivanje i puštanje u rad sledeće MRU opreme za novi sistem upravljanja na postrojenju Neutraliza Preuzmi 101309 2015 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA 11 06 2015 doc Preuzmi 101309 2015

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/javne-nabavke-tent/javni-pozivi/alphaindex/nabavke/a (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Javni pozivi
  2015 Broj javne nabavke 101454 2015 Opis javne nabavke bušilice brusilice i druge alat mašine Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101454 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101454 2015 doc Naziv javne nabavke Bezazbestne zaptivne pletenice Datum kreiranja petak 15 maj 2015 Datum ažuriranja 10 jun 2015 Broj javne nabavke 101417 2015 Opis javne nabavke Bezazbestne zaptivne pletenice Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101417 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101417 2015 doc Preuzmi Pojasnjenje JN 101417 2015 doc Naziv javne nabavke Boce za tehnicke gasove CO2 Datum kreiranja utorak 12 maj 2015 Datum ažuriranja 09 jun 2015 Broj javne nabavke 101527 2015 Opis javne nabavke Boce za tehnicke gasove CO2 Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101527 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101527 2015 doc Preuzmi Obavestenje o odlaganju roka JN 101527 2015 doc Naziv javne nabavke BA pletenice Datum kreiranja petak 03 april 2015 Datum ažuriranja 05 jun 2015 Broj javne nabavke 100350 2015 Opis javne nabavke BA pletenice Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 100350 2015 03 04 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 100350 2015 doc Preuzmi Pitanja i odgovori 100350 2015 doc Preuzmi Obavestenje o podnetom zahtevu za ZZP JN 100350 2015 doc Naziv javne nabavke Baterije TENT B Datum kreiranja sreda 03 jun 2015 Datum ažuriranja 03 jun 2015 Broj javne nabavke 101590 2015 Opis javne nabavke Baterije TENT B Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101590 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101590 2015 doc Naziv javne nabavke Bazdarenje analizatora za kontinulano merenje emisije zagadjujucih materija u vazduh i AST test TENT B Datum kreiranja četvrtak 07 maj 2015 Datum ažuriranja 03 jun 2015 Broj javne nabavke 101120 2015 Opis javne nabavke Bazdarenje analizatora za kontinulano merenje emisije zagadjujucih materija u vazduh i AST test TENT B Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101120 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101120 2015 doc Preuzmi izmena i odgovor na postavljeno pitanje novo JN broj 101120 doc Preuzmi Obavestenje o produzenje roka JN 101120 2015 doc Naziv javne nabavke Baždarenje analizatora za kontinualno merenje emisije zagađujućih materija iz blokova TENT A Datum kreiranja utorak 05 maj 2015 Datum ažuriranja 03 jun 2015 Broj javne nabavke 101116 2015 Opis javne nabavke Baždarenje analizatora za kontinualno merenje emisije zagađujućih materija iz blokova TENT A Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101116 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101116 2015 doc Preuzmi izmena i odgovor na postavljeno pitanje novo JN broj 101116 doc Preuzmi Obavestenje o produzenju roka JN 101116 2015 1 doc Naziv javne nabavke Brusni materijal za armature Datum kreiranja sreda 01 april 2015 Datum ažuriranja 02 jun 2015 Broj javne nabavke 100574 2015 Opis javne nabavke Brusni materijal za armature Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 100574 2015 01 04 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 100574 2015 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru br 100574 2015 0000133565 doc Naziv javne nabavke Baterije Datum kreiranja sreda 25 mart 2015 Datum ažuriranja 02 jun 2015 Broj javne nabavke 100153 2015 Opis javne nabavke

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/javne-nabavke-tent/javni-pozivi/alphaindex/nabavke/b (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Javni pozivi
  maj 2015 Datum ažuriranja 22 maj 2015 Broj javne nabavke 101235 2015 Opis javne nabavke Cevi šavne i bešavne Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 101235 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 101235 2015 doc Preuzmi Pojasnjnje JN broj 101235 2015 doc Preuzmi Pojasnjnje JN broj 100655 2015 1 doc Naziv javne nabavke Cevi za kišnu instalaciju na deponiji pepela TENT B Datum kreiranja petak 20 mart 2015 Datum ažuriranja 22 maj 2015 Broj javne nabavke 100328 2015 Opis javne nabavke Cevi za kišnu instalaciju na deponiji pepela TENT B Preuzmi Poziv za dostavljanje ponuda JN 1000328 2015 doc Preuzmi II FAZA KD 100328 2015 doc Preuzmi 100328 2015 PITANJA I ODGOVORI 1 doc Preuzmi Obavestenje o produzenju roka za dostavu ponuda 100328 2015 doc Preuzmi 100328 2015 PITANJA I ODGOVORI br 2 doc Preuzmi 10 Obavestenje o zaklju enom ugovoru 100328 2015 doc Naziv javne nabavke Cevne redukcije i konusi TENT B Datum kreiranja ponedeljak 23 mart 2015 Datum ažuriranja 22 maj 2015 Broj javne nabavke 100412 2015 Opis javne nabavke Cevne redukcije i konusi TENT B Preuzmi Poziv za dostavljanje ponuda JN 100412 2015 doc Preuzmi II FAZA KD 100412 2015 doc Preuzmi 10 Obavestenje o zaklju enom ugovoru 100412 2015 doc Naziv javne nabavke Cevi šavne i bešavne opšte namene TENT B Datum kreiranja petak 08 maj 2015 Datum ažuriranja 12 maj 2015 Broj javne nabavke 101015 2015 Opis javne nabavke Cevi šavne i bešavne opšte namene TENT B Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda N 101015 2015 doc Preuzmi II FAZA kd 101015 2015 doc Preuzmi 101015 2015 PITANJA I ODGOVORI 1 doc Naziv javne nabavke Cevi šavne i bešavne Datum kreiranja ponedeljak 27 april 2015 Datum ažuriranja 27 april 2015 Broj javne nabavke 100771 2015 Opis javne nabavke Cevi šavne i bešavne Preuzmi 5 Poziv za podnosenje ponuda II faza kv JN broj 100771 2015 doc Preuzmi 6 KD II faza kv postupka JN broj 100771 2015 doc Naziv javne nabavke Cevi kolena prirubnice TENT B Datum kreiranja četvrtak 29 januar 2015 Datum ažuriranja 21 april 2015 Broj javne nabavke 100278 2014 Opis javne nabavke Cevi kolena prirubnice TENT B Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda JN 100278 2014 doc Preuzmi II FAZA Konkursna dokumentacija JN 100278 2014 doc Preuzmi JN 100278 2014 PITANJA I ODGOVORI doc Preuzmi 10 Obavestenje o zaklju enom ugovoru 100278 2014 doc Naziv javne nabavke Cevi kolena prirubnice za bager stanicu i sistem otpepeljavanja TENT B Datum kreiranja sreda 08 april 2015 Datum ažuriranja 08 april 2015 Broj javne nabavke 100731 Opis javne nabavke Cevi kolena prirubnice za bager stanicu i sistem otpepeljavanja TENT B Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda N 100731 2015 doc Preuzmi II FAZA kd100731 2015 doc Naziv javne nabavke Cevi šavne i bešavne Datum kreiranja utorak 27 januar 2015 Datum ažuriranja 27 mart 2015 Broj javne nabavke 100385 2014 Opis javne nabavke Cevi šavne i bešavne Preuzmi 5 Poziv za podnosenje ponuda II faza kv JN broj 100385 2014 doc Preuzmi 6 KD II faza kv postupka JN

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/javne-nabavke-tent/javni-pozivi/alphaindex/nabavke/c (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Javni pozivi
  delovi za iste TENT B Preuzmi Obavestenje o pokret post clan 36 JN broj 100342 2015 doc Preuzmi KD PP 100342 2015 doc Preuzmi Odluka o dodeli ugovora 36 1 2 100342 2015 doc Naziv javne nabavke Delovi cilindra pantografa Datum kreiranja petak 29 maj 2015 Datum ažuriranja 11 jun 2015 Broj javne nabavke 101175 2015 Opis javne nabavke Delovi cilindra pantografa Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101175 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101175 2015 doc Preuzmi odgovor na pitanje 101175 2015 doc Naziv javne nabavke Delovi za kompresore u HPV komp radnog i regulacionog vazduha i komp pitke vode TENT B Datum kreiranja sreda 10 jun 2015 Datum ažuriranja 10 jun 2015 Broj javne nabavke 101715 2015 Opis javne nabavke Delovi za kompresore u HPV komp radnog i regulacionog vazduha i komp pitke vode TENT B Preuzmi poziv za podnosenje ponuda otvoreni 101715 2015 doc Preuzmi Konkursna 101715 2015 doc Naziv javne nabavke Delovi za turboagregat Datum kreiranja utorak 09 jun 2015 Datum ažuriranja 09 jun 2015 Broj javne nabavke 100080 2015 Opis javne nabavke Delovi za turboagregat Preuzmi 5 Obav o pokret post clan 36 JN 100080 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija JN 100080 2015 docx Naziv javne nabavke Delovi za kompresore regulacionog vazduha TENT B Datum kreiranja ponedeljak 23 mart 2015 Datum ažuriranja 08 jun 2015 Broj javne nabavke 100296 2015 Opis javne nabavke Delovi za kompresore regulacionog vazduha TENT B Preuzmi poziv za podnosenje ponuda otvoreni 100296 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija JN 100296 2015 doc Preuzmi 100296 2015 PITANJ I ODGOVOR 1 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru 100296 2015 doc Naziv javne nabavke Dogradnja Disaster Recovery ja Datum kreiranja četvrtak 23 april 2015 Datum ažuriranja 08 jun 2015 Broj javne nabavke 101084 2015 Opis javne nabavke Dogradnja Disaster Recovery ja Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 101084 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 101084 2015 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru br 101084 2015 0000134664 doc Naziv javne nabavke Delovi za KAS A1 A2 Datum kreiranja petak 05 jun 2015 Datum ažuriranja 05 jun 2015 Broj javne nabavke 100633 2015 Opis javne nabavke Delovi za KAS A1 A2 Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 100633 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 100633 2015 doc Naziv javne nabavke Drenažna pumpa za blok A1 i A2 Datum kreiranja sreda 27 maj 2015 Datum ažuriranja 04 jun 2015 Broj javne nabavke 101746 2015 Opis javne nabavke Drenažna pumpa za blok A1 i A2 Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 101746 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 101746 2015 doc Preuzmi Pitanja i odgovori br 1 101746 2015 doc Naziv javne nabavke Delovi za reduktore Datum kreiranja sreda 01 april 2015 Datum ažuriranja 03 jun 2015 Broj javne nabavke 100676 2015 Opis javne nabavke Delovi za reduktore Preuzmi 5 Poziv za podnosenje ponuda II faza kv JN broj 100676 2015 doc Preuzmi 6 KD II faza kv postupka JN broj 100676 2015 doc Preuzmi 10 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 100679 2015 doc Naziv javne nabavke Delovi i

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/javne-nabavke-tent/javni-pozivi/alphaindex/nabavke/d (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Javni pozivi
  Broj javne nabavke 101422 2015 Opis javne nabavke Elektronske komponente i priključci Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 101422 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 101422 2015 doc Naziv javne nabavke Elektronske komponente i montažni materijal Datum kreiranja četvrtak 04 jun 2015 Datum ažuriranja 04 jun 2015 Broj javne nabavke 101008 2015 Opis javne nabavke Elektronske komponente i montažni materijal Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 101008 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 101008 2015 doc Naziv javne nabavke Elektrofilter PLC rezervni delovi za upravljanje Datum kreiranja petak 20 mart 2015 Datum ažuriranja 03 jun 2015 Broj javne nabavke 100512 2015 Opis javne nabavke Elektrofilter PLC rezervni delovi za upravljanje Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 100512 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 100512 2015 doc Preuzmi odgovor na pitanje JN 100512 2015 doc 2 4 doc 1 doc Preuzmi odgovor na pitanje JN 100512 2015 doc 2 1 2 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru br 100512 20152 doc Naziv javne nabavke Električarski alat Datum kreiranja četvrtak 07 maj 2015 Datum ažuriranja 02 jun 2015 Broj javne nabavke 101264 2015 Opis javne nabavke Električarski alat Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101264 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101264 2015 doc Preuzmi pitanja i odgovori JN 101264 2015 doc Naziv javne nabavke Električni aparati za ŽT TENT Datum kreiranja ponedeljak 30 mart 2015 Datum ažuriranja 01 jun 2015 Broj javne nabavke 100687 2015 Opis javne nabavke Električni aparati za ŽT TENT Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 100687 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 100687 2015 doc Preuzmi Obavestenje o produzenju roka 100687 2015 doc Preuzmi dodatna pojasnjenja odgovori na pitanja 100687 2015 doc Preuzmi Obavestenje o obustavi postupka OP br 100687 2015 doc Preuzmi Obavestenje o zakljucenom ugovoru br 100687 2015 0000133157 doc Naziv javne nabavke Eksploziometar i alkometar Datum kreiranja petak 29 maj 2015 Datum ažuriranja 29 maj 2015 Broj javne nabavke 101158 2015 Opis javne nabavke Eksploziometar i alkometar Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda JN 101158 2015 docx Preuzmi Konkursna dokumentacija JN 101158 2015 doc Naziv javne nabavke ELEMENTI PNEUMATSKIH INSTALACIJA Datum kreiranja petak 29 maj 2015 Datum ažuriranja 29 maj 2015 Broj javne nabavke 100965 2015 Opis javne nabavke ELEMENTI PNEUMATSKIH INSTALACIJA Preuzmi Poziv za ponude kvalifikacioni br 100965 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija KP 100965 2015 doc Naziv javne nabavke Električni alat Datum kreiranja petak 29 maj 2015 Datum ažuriranja 29 maj 2015 Broj javne nabavke 101489 2015 Opis javne nabavke Električni alat Preuzmi Poziv za podnosenje ponuda br 101489 2015 doc Preuzmi Konkursna dokumentacija OP 101489 2015 doc Naziv javne nabavke Elektro oprema za građevinske mašine Datum kreiranja četvrtak 28 maj 2015 Datum ažuriranja 28 maj 2015 Broj javne nabavke 101743 2015 Opis javne nabavke Elektro oprema za građevinske mašine Preuzmi 5 Poziv za podnosenje ponuda OP JN broj 101743 2015 doc Preuzmi 6 KD Otvoreni postupak OP JN broj 101743 2015 doc Naziv javne nabavke Elektro materijal za objekte ŽT a Datum kreiranja ponedeljak 18 maj 2015 Datum ažuriranja 25 maj 2015

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/javne-nabavke-tent/javni-pozivi/alphaindex/nabavke/e (2015-06-17)
  Open archived version from archive •